Intervju

Nihče se noče vprašati, kdo je uničil Jugoslavijo. Pa se je podobno zgodilo tudi Grčiji.

Že od leta 2005 v svojih tekstih opozarjam, da je Grčija evropski problem. 93% kapitala, ki je prišel v Grčijo iz Zahoda, je bilo dejansko ruskega kapitala. Ko sem to ugotovil, mi je bilo jasno, da bo Grčija nastradala, zatrjuje general Blagoje Grahovac.

10.07.2015 04:06
Piše: Dejan Steinbuch
Ključne besede:   blagoje grahovac   jugoslavija   balkan   kgb   vojne   banditi   grčija

KGB je od nekdaj imela popolno kontrolo nad vojaško obveščevalno in kontraobveščevalno službo v JLA. Imeli so nadzor nad republiškimi in zveznimi organi, združili so ljudi iz vojnih in državnih služb, najhujšega kriminalnega podzemlja. Našli so mlade politike, ki so bili ambiciozni, ki so želeli  oblast in denar. Te posameznike so združili v »mrežo banditosov«, kakor jaz temu rečem v svojih knjigah, se pravi v omrežje banditov. Uporabili so jih za ščuvanje in krepitev nacionalizma. Zraven je bila tudi duhovščina, in sicer katoliški, pravoslavna in islamske, kajti vsi so sodelovali pri tem, ker so želeli pridobiti določen vpliv in položaj. Banditi so podpihovali emocije med narodi, dali so jim orožje in potem ni bilo težko dirigirati vojne in miru. Banditi so razbili Jugoslavijo.

Gospod Grahovac je zanimiv in energičen sogovornik. Naš pogovor je zaradi tega nadpovprečno polemičen in dinamičen. General je namreč predstavil tudi nekaj izjemno provokativnih tez, s katerimi se nekateri gotovo ne boste strinjali. Toda naš medij je liberalen in odprt do vseh pogledov, zato smo se z našim sogovornikom z veseljem spustili v debato o razpadu Jugoslavije, neoliberalizmu, grški krizi, ruskem umazanem kapitalu in politikih na ozemlju nekdanje skupne države, ki jih Blagoje Grahovac imenuje kar "banditi".

 

General letalstva v pokoju, kolumnist neodvisnega dnevnika Vijesti in analitik geopolitičnih in družbenih procesov na Balkanu, je rojen 6. aprila 1949, svojo pilotsko kariero pa je začel prav v Sloveniji. V kasnejši letih je postal komandant letalske vojne akademije, pomočnik načelnika generalštaba za vojno letalstvo in namestnik obrambnega ministra. Na lastno željo so ga leta 1999 upokojili.

 

Po upokojitvi je bil med drugim svetovalec črnogorskega predsednika, napisal pa je tudi pet knjig. Svojo zadnjo, Glasovi iz gluhe sobe, je predstavil tudi v Ljubljani, kjer se je mudil na povabilo Inštituta za balkanske in bližnjevzhodne študije IFIMES iz Ljubljane. Njegovo predavanje je imelo naslov Geopolitika in Balkan. Blagoje Grahovac je znan tudi kot preučevalec kriminalnih združb na Balkanu, zato smo pogovor začeli prav na tej točki.

 

 

Gospod Grahovac, ukvarjate se s preučevanjem organiziranega kriminala na območju bivše Jugoslavije. Kdaj je prišlo do njegove eksplozije, kaj se je zgodilo, da se je tako razrastel in da je v nekem trenutku postal neprimerljivo močnejši kot v socialističnih časih?

 

Zelo dobro vprašanje. Ker se ukvarjam z geopolitiko, v njej pa imata organizirani kriminal in korupcija velik vpliv, bom govoril o tem. Kako prepoznati oboje? Globalizacija je človeštvu prinesla veliko dobrega, vendar pa tudi več negativnih pojavov, med katerimi vsekakor izstopata organizirani kriminal in korupcija. Nekaj stvari se je nekako ujelo skupaj; z ene strani globalizacija prinaša organizirani kriminal in korupcijo, na drugi pa vzpostavlja novo svetovno ureditev, o kateri nihče ne govori. Neoliberalizem, ki se je pojavil kot epidemija, je danes postal dejanski novi svetovni red. Je brutalen, vulgaren, neokolonialen, dekadenten. Nikoli v zgodovini človeških odnosov ni bilo manj vojn med državami kot danes. Hkrati pa nikoli ni bil človek tako ogrožen kot je danes. Ne vemo, od koga je ogrožen. Ogroža ga sistem.

 

Zakaj?

 

Danes je prek 90% svetovnega kapitala v rokah manj kot 1% človeške populacije. Razmerje se celo poslabšuje, število lastnikov kapitala se zmanjšuje, njihov kapital pa povečuje. V globalizaciji in neoliberalizmu kot cunamiju je prišlo do povezovanja, formiralo se je fatalno trojstvo, kot mu jaz pravim. Usodna trojica.

 

 

Kaj mislite s to sintagmo?

 

Fatalno trojico sestavljajo nedemokratični režimi, mafija kot vojska organiziranega kriminala in korupcije ter posamezne multinacionalke. Ti so se danes povezali. Razvili so fantastično lobistično mrežo. Na vseh meridianih. Danes lahko vzpostavijo svojo dominacijo kjer koli. Imajo močan vpliv na medije, sistem izobraževanja in šolstva. Gredo še dlje; vzpostavili so takšno obveščevalno mrežo, da so v tem pogledu že močnejši od manjših formalnih držav.

 

Prišlo je do inverzije; namesto da bi pravno urejene države demontirale obveščevalno mrežo fatalne trojice, se v posameznih primerih obveščevalne mreže manjših držav naslanjajo na njeno obveščevalno mrežo. To je cunami, ki prihaja iz Zahoda, kajti niti bruseljska niti washingtonska administracija nista imuni na lobiranje. Sta še kako kontaminirani. Če analiziramo Vzhod, kaj prihaja od tam…

 

 

Kaj pa prihaja iz Vzhoda?

 

Nedemokratični režimi.

 

 

 

 

Mimogrede, kakšno pa je vaše mnenje o Putinu?

 

(General razmišlja) Problem novega svetovnega reda, ki se kaže v treh geografskih smereh, Zahod, Vzhod in Jug, je v tem, da današnji politiki in državniki ne prepoznavajo nevarnosti, da je ogrožen naš planet. Slepijo se, da ni. Vendar je. In rešitev je edinole v partnerstvu med Ameriko, Evropo in Rusijo! Partnerstvo na novih temeljih.

 

 

Kateri so ti novi temelji?

 

Na Zahodu imamo vladavino prava in demokracijo, formalno in dejansko. Toda imamo tudi grozo, ker je država ostala brez premoženja. Na Vzhodu, konkretno v Rusiji, imamo pozitiven primer, kjer ima država svoje premoženje, s katerim lahko socialno intervenira. Toda tam demokracije in vladavine prava ne poznajo. Poznajo eno, klasično in tradicionalno obliko vladavine, ki je v Rusiji lahko carizem, leninizem, boljševizem, stalinizem ali putinizem, saj je v bistvu vseeno.

 

 

Ne gre na nek način za obliko državnega kapitalizma?

 

Se strinjam. No, ko gre za Rusijo, sta tu dve konstanti že od nekdaj: v politiki sta to hegemonija in avtokracija. Putin je tipičen primer. Kakšna je rešitev? Vsekakor vojna z njim – in ta se zdaj dogaja – ni pametno dejanje. Vsi bodo izgubili. Rešitev je partnerstvo. Rusija je sebi in drugim prizadejala že veliko zla, ampak zdaj ni čas za rivalstvo, saj smo ogroženi oboji, Zahod in Vzhod.

 

Putin je resda avtokrat, vendar je le kontinuiteta vseh svojih predhodnikov, s to razliko, da je lahko pozitiven in koristen, če se z njim vzpostavi dialog, ne pa da se vodi vojna. Mislim, da bi ponujeno novo partnerstvo sprejeli tudi Rusi kot narod in morda prav zato kasneje sprožili demokratične spremembe v Kremlju. Vseeno je Putin s telesom in dušo kagebejevec, zato je še toliko bolj pomembno, na kakšen način se komunicira z njim. Podobno je veljalo za Miloševića, ki mu vojne niso prišle do živega, ga je pa odnesel mir.

 

 

V Evropi po vašem mnenju ni več takšnih režimov?

 

So, na Balkanu. A bolj v smislu nedemokratičnih oblasti. Bova prišla do tam. Z Vzhoda, ko je razpadla Sovjetska zveza, se je doktrina, ki izhaja iz komunistične ideologije, nenadoma spremenila, ker je dotlej vedno naletela na odpor. Zato so jo povsem spremenili. Namesto orožja je prevladal umazani kapital, ki so ga izvažali in pri tem sploh ni nikjer naletel na odpor, prej nasprotno. Povsod so ga sprejeli z odprtimi rokami.

 

 

Tudi na Zahodu?

 

Tudi na Zahodu! Iz Vzhoda se je umazani kapital zvito priselil na Zahod, se pomočjo lobistične mreže tam registriral, legitimiral, postal zahodni kapital in se potem začel vračati na Vzhod. Zlasti v dežele pravoslavja, kar pomeni, da je šlo za geopolitično igro, ki je marsikdo ni dojel. V čem je ta igra? V tem, da umazani kapital pride na Zahod, postane zahodni, v bistvu pa so njegovi dejanski lastniki Rusi. In ti so še kako zainteresirani, da oplemenitijo svoj kapital na Zahodu. Ko je proces zaključen, dvignejo sidra in gredo drugam, denimo v Južno Ameriko. Tako je nastradala Grčija.

 

 

Grčija?

 

Od leta 2005 v svojih tekstih opozarjam, da je Grčija evropski problem. 93% kapitala, ki je prišel v Grčijo iz Zahoda, je bil dejansko ruski kapital. Ko sem to ugotovil, mi je bilo jasno, da bo Grčija nastradala. In to se je res zgodilo.

 

 

 

 

Za grško tragedijo torej niso krivi le nemški in francoski bankirji?

 

So, ampak ne samo oni. Organizirani kriminal in korupcija, ki prihajata iz Vzhoda, neoliberalizem pa iz zahoda, si namreč ne nasprotujejo, niso si sovražni, ampak delujejo usklajeno. Delujejo sinergijsko. Z Juga prihaja tretji cunami, povezan s frustracijami ljudstev, ki so socialne in religijske. Zakaj religijske? Zato ker je tam prišlo do spajanja med politiko in religijo, kar potem pripelje do močnih emocij. Frustriranem narodu ni težko dati orožja. Tako se je pojavil oboroženi fanatizem, politični ali verski, zato imamo danes z Juga oboroženi fanatizem in krvave fonde. Ti prihajajo na Balkan, politiki pa so že pred 25 leti v tem prostoru začeli govoriti o tem, da ni pomembno, od kod prihaja denar, ker da je vsak dober. To pa je podlaga za organiziran kriminal in korupcijo.

 

Ker je bila ravno privatizacija v globalizaciji osnovna doktrina, so države sprivatizirale svoje premoženje, kar je ekonomska in politična doktrina neoliberalizma, pri čemer smo prišli v situacijo, da je država ostala brez državnega premoženja kot primarnega premoženja. Prišli do biznismeni in posli, ki se ravnajo samo po ceni delovne sile, zato so iz Evrope začeli seliti realno ekonomijo, in sicer največ v Azijo, zaradi česar so evropske države ostale tudi brez fiskalnih prihodkov. Najprej so torej ostale brez primarnih, nato še brez fiskalnih prihodkov. Kaj je ostalo Evropi? Najbolj izobražena delovna sila, ampak brezposelna. Država ne more socialno intervenirati, tudi če bi želela, ker je ostala brez primarnega ter fiskalnega premoženja. To v pravno urejenih in demokratičnih državah predstavlja veliko frustracijo glede socialne urejenosti.

 

 

Kaj pa na Balkanu?

 

Geopolitična igra je očitna. Ko imamo pred očmi model delovanja usodne trojice, pridemo do Grčije. Ta je – preden je razpadel njen sistem – razprodala vso državno lastnino in postala odvisna od investicij kapitala, ki je prišel z Zahoda, ampak je bil dejansko ruski umazani kapital. Drugi razlog je ta, da je Grčija ostala brez lastnine. Evropa in Amerika sta to igro le opazovali, do sedaj.

 

 

Zakaj sta pa samo gledali?

 

Zato ker se je dogajalo močno lobiranje, Američani so vedeli, kam gre denar, ki se je izvlekel iz Grčije, na varno, zelo dobro vedo, kam. Vedo tudi, kdo je v Grčijo vlagal. Fenomenalno, da vsi vedo vse, nihče pa nič ne naredi.

 

 

Zakaj?

 

Zaradi bank, ki so postale važen faktor geopolitičnih iger. V neoliberalizmu se dogaja inverzija, ki spreminja vlogo bank. Včasih je veljalo, da je banka podpora gospodarstvu, biznisu, ekonomiji.  Potem smo prišli v situacijo, ko banke niso podpora ekonomiji, ampak so njene lastnice. Kako to prepoznati, kako to dešifrirati? Banke, odkar obstajajo, dajejo kredite. Njihov interes je, da dolžnik vrne kredit, denar…

 

 

… in obresti.

 

Banke so danes prvič v zgodovini zainteresirane, da dolžnik ne vrne kredita. Zakaj ne? Zato ker imajo močna zavarovanja in točno vedo, koliko ima dolžnik še »znoja in krvi«, koliko lahko še diha. Preden povsem bankrotira, banke aktivirajo svoje mehanizme zavarovanja in mu vzamejo zadnjo kapljo krvi. Kako v vsem tem prepoznati kriminal? Na nesrečo se je zgodilo, da ko je globalizacija postala stvarnost in se v devetdesetih razmahnila, je prišlo do razpada Jugoslavije. Odtlej je pravi raj za kriminal na tem prostoru. Na Balkanu že dolgo trpimo drug zaradi drugega, pa se nihče ne vpraša, zakaj se države in narodi že tako dolgo ne marajo med seboj. V svojih knjigah pišem o pravem razlogu za to. Šele ko vemo, zakaj so razbili Jugolsavijo, si lahko odgovorimo na to vprašanje.

 

 

 

 

Zakaj so razbili Jugolavijo?

 

Odgovor razloži, kako pomiriti Balkan. Zakaj pa ni odgovora, kako je razbita Jugoslavija?

 

 

No zakaj?

 

O tem v knjigah pišem že leta. Jugoslavijo so razbili iz geopolitičnih razlogov. Glavni razbijač Jugoslavije je bila KGB. To je teza, ki jo že leta zagovarjam in dokazujem. Tudi na Zahodu so bili krogi, ki jim je razpad Jugoslavije ustrezal…

 

 

… iz ekonomskih razlogov?

 

Tudi. Zato so podpirali njeno razbitje.

 

 

Zakaj pa je KGB imela interes, da Jugoslavija razpade?

 

Njim, Sovjetski zvezi je bilo pomembno, da ostanejo prisotni na Balkanu, kajti Jugoslavija je bila primer uspešnega delovanja dveh temeljnih evropskih vrednot v takratni EGS: antifašizma in spoštovanja različnosti, multikulturnosti. V Jugoslaviji smo mu rekli bratstvo in enotnost. Nekateri so se nam smejali zaradi tega, toda v Jugoslaviji je marsikdo iskreno verjel v bratstvo in enotnost. Veste, zaradi multikulturnosti in antifašizma je bila Jugoslavija vzgled tudi za tedanjo EGS. Rusi, tedaj Sovjeti pa so bili zainteresirani, da ostanejo na Balkanu. Vedeli so, da Slovenije in Hrvaške ne bo nihče zaustavil, da gresta v Evropo, zato so našli doktrino, kako razbiti Jugoslavijo. Pri tem so imeli veliko podpre tudi na Zahodu.

 

 

Kako je KGB razbila Jugoslavijo?

 

 

KGB je od nekdaj imela popolno kontrolo nad vojaško obveščevalno in kontraobveščevalno službo v JLA. Imeli so nadzor nad republiškimi in zveznimi organi, združili so ljudi iz vojnih in državnih služb, najhujšega kriminalnega podzemlja. Našli so mlade politike, ki so bili ambiciozni, ki so želeli  oblast in denar. Te posameznike so združili v »mrežo banditosov«, kakor jaz temu rečem v svojih knjigah, se pravi v omrežje banditov. Uporabili so jih za ščuvanje in krepitev nacionalizma. Zraven je bila tudi duhovščina, in sicer katoliški, pravoslavna in islamske, kajti vsi so sodelovali pri tem, ker so želeli pridobiti določen vpliv in položaj. Banditi so podpihovali emocije med narodi, dali so jim orožje in potem ni bilo težko dirigirati vojne in miru. Banditi so razbili Jugoslavijo. Po nekaterih kriterijih je bilo v času vojne na ozemlju bivše Jugoslavije med 112 in 780 različnih premirij. Odvisno od tega, ali so imeli garancijo ali ne.

 

 

Kaj pa to pomeni?

 

Od 112 do 780 premirij in rušenj premirij? Kdo lahko to sploh dela? Očitno tisti, ki je dirigiral vojno in mir. Kako dolgo bi to grozljivo prelivanje krivi še trajalo, če se ne bi vmešala mednarodna skupnost in ga presekala z Daytonom.

 

 

Američani.

 

Da. In zakaj ni odgovora na vprašanje, zakaj so razbili Jugoslavijo? Ni ga, ker je danes na oblasti v nekdanjih republikah še vedno veliko politikov, ki so bili člani mreže banditov, ki so razbijali Jugoslavijo. Ali bo Đukanović odgovarjal, da se to ugotovi? Ne, ker ima oblast. Odgovarja to Vučiću? Ne, ker ima oblast. Pa Thaçiju, Gruevskemu, Karamarku? Ne odgovarja, saj so vsi sodelovali v tej mreži. Če zaključim z odgovorom – največ kriminala na našem nekdanjem skupnem prostoru sovpada z začetkom vojn, ko smo imeli smolo, da se je razmahnila tudi globalizacije. Vzporedno z razbitjem Jugoslavije pri nas cvetita organizirani kriminal in korupcija, tega pa bo konec samo takrat, ko bo nekdo resno vprašal, zakaj je bila razbita Jugoslavija.

 

 

 

 

Ali mislite, da je že čas za to? So Zorana Đinđića ubili, ker si je zastavljal takšna vprašanja?

 

Đinđić ni dal nikoli na dnevni red vprašanje, zakaj in kako je bila razbita Jugoslavija. Zakaj ni postavil tega vprašanja? Zato ker so bili tudi med politiki, ki jim je pripadal, banditi. To je prava resnica.

 

 

Ampak Đinđić je bil vseeno nevaren za določene kroge. Če ne bi bil, ga ne bi likvidirali.

 

Seveda, bil jim je nevaren, ker je želel brezpogojno, brez zadržkov obrniti Srbijo proti Evropi. Strateško je dobro razmišljal, zavedal se je, da si država ne sme dovoliti strateških napak. Če nekdo iztrga državo iz njenega naravnega okolja, ki mu geografsko in civilizacijsko pripada, tako kot so Srbijo, ki geografsko in civilizacijsko pripada Evropi, njena državljanska zavest je bila vedno usmerjena proti Evropi. V 20. stoletju je 97% vseh Srbov, ki so zapustili domovino, odšlo v Severno Ameriko in Zahodno Evropo. Toda politična in cerkvena zavest je bila ves ta čas obrnjena v nasprotno smer, proti Vzhodu. Proti Moskvi. Zoran Đinđić je hotel Srbijo naravnati v pravo smer, strateško, proti Evropi. Ni pa razrešil velikega vprašanja, povezanega s "kako in zakaj" so razbili Jugoslavijo. Ni se soočil z nosilci tega načrta…

 

 

… ki  pa so bili leta 2003, ko se je zgodil atentat, del oblasti?

 

Tako je. Oni so ga stali glave.

 

 

Kaj se je do danes spremenilo, od atentata je minilo že 12 let?

 

Malo. Evropski in ameriški politiki se motijo, če mislijo, da se je veliko spremenilo. Banditi so prišli do zaključka, da se procesi dogajajo znotraj vektorja Zahod – Vzhod, in da so neustavljivi. Temu so prilagodili svoje politično delovanje in celo besednjak. Ta je zdaj tak, da povsem odgovarja bruseljski in washingtonski administraciji, ki živita v prepričanju, da so se na Balkanu zgodile velike spremembe.

 

 

Kar pa ni res?

 

Ne ne, na to vprašanje noče nihče odgovoriti. Pa je lahek odgovor. Organizirani kriminal, korupcija in nacionalizem še niso ukročeni, temveč še naprej uspevajo. To je v bistvu resnica. Imamo fiktivno prepričanje, da je to dobro. Ni dobro. 2009 leta sem napisal, da na Balkanu ne bo miru, dokler se od političnih funkcij ne poslovijo oziroma jih odstranijo od oblasti: Silvio Berlusconi, Ivo Sanader, Milo Đukanović, Hashim Thaçi, Nikola Gruevski in Tomislav Karamarko. To sem napisal leta 2009! Ljudje so govorili, da blebetam neumnosti…

 

 

Čakajte, omenili ste tudi Berlusconija…

 

Leta 2009 sta bila na oblasti Berlusconi in Sanader. Napisal sem, da na Balkanu ne bo miru – čeprav Italija ni na Balkanu –, dokler ta šesterica ne bo odstranjena od vseh političnih in državnih funkcij. Takrat je malokdo zunaj Hrvaške slišal za ime Karamarko. Bil je neformalni šef tajne službe, človek v senci. Šef tajne službe je postal 2010, 2012 pa minister za notranje zadeve. Zakaj sem to tako poudaril? Zato ker vsi omenjeni pripadajo mreži banditov.

 

 

Vsi?

 

Vsi! Kaj imamo zdaj? Odšel je Berlusconi, odšel je Sanader. Đukanović bo, če bo Črna gora kdaj postala pravna država, doživel njuno usodo, morda celo bolj tragično. Podobno Gruevski. Thaçi danes dela vse, da bi se pokazal kot človek, ki podpira ustanovitev sodišča, ki bi se ukvarjalo z zločini Osvobodilne vojske Kosova (OVK), čeprav ga v resnici ne. Zadnji v tej skupini bo ostal Tomislav Karamarko. Po mojem mnenju bo prav on test, ki ga bo Evropska unija izvedla s Hrvaško. Na Hrvaškem imamo zelo visoko stopnjo tuđmanizacije in fašizacije, obenem pa tudi zelo močne antifašistične in proevropske sile – in ti dve skupini sta danes v velikem konfliktu. Če bo Evropska unija pametna, bo preizkusila Hrvaško, ali je dovolj zrela, da postane resna članica EU, ravno s Tomislavom Karamarkom. Če se dopusti fašizacija Hrvaške, se bojim, da je to rušenje temelja Evropske unije, saj je prav antifašizem eden njenih temeljnih vrednot.

 

 

Bi bil to podoben proces kot v Grčiji, vendar s povsem drugačnim predznakom; tam eksperimentirajo s skrajno levico, na Hrvaškem pa bi šli v skrajno desnico?

 

Da, tako je. Ko sem prej govoril o usodni trojici, mednarodni mafiji, nedemokratičnih režimih in multinacionalkah, ki sodelujejo z mednarodno mafijo, saj jim ta pomaga uničevati konkurenco, sem mislil na leve in desne ekstremizme, kajti tej usodni trojici je prav malo mar, kdo je na oblasti, levica ali desnica, njih zanima le ekstrem. Kajti prek ekstremizma se lahko proizvaja nemire, in ko se to zgodi, se z njimi lahko upravlja. Upravljanje s krizami je stara doktrina, veste. Danes imamo v Grčiji nek levi naboj, ki je posledica socialnih frustracij…

 

 

… no, ampak Siriza je v koaliciji z zelo desno stranko!

 

Res je, z zelo ekstremno stranko, s katero lahko najdejo skupni jezik. Politiki ga lažje najdejo, če jih povezuje ravno radikalizem! V Evropi lahko vsak čas pričakujemo enake tendence zaradi dveh razlogov: eden so dejanske socialne frustracije, drugi pa so nacionalizmi in ekstremizmi, ki to izkoriščajo kot način vladanja. Zato grškega referenduma ni treba tragično razumeti, lahko bi ga celo razumeli kot možnost, da se Evropa vpraša o svoji družbeni in politični ureditvi. To je tisto, o čemer sem govoril – neoliberalizem je postal nevarni fašizem, saj je človek ogrožen, a se ne ve od koga. Če se Evropa začne spraševati o svoji družbeni in politični ureditvi, potem lahko začne vračati državi njeno premoženje, da bi lahko ta socialno intervenirala. Z neoliberalizmom namreč danes upravlja usodna trojica. Od grškega primera imamo lahko veliko korist, če država ugotovi, da se mora vrniti kot igralec in subjekt v gospodarstvu, proizvodnjo in v banke. Predajanje bančnega sistema izven državnega nadzora je zelo nevarno, kajti država mora biti regulator, vendar mora pri tem imeti tudi svoje banke, da je na trgu konkurenčna neoliberalnemu konceptu. V Evropi se je zgodilo že več gibanj, podobnih tistim v Grčiji.

 

 

Ampak če Grčija bankrotira, kar je verjetno precejšnja verjetnost, ali ne bi to delovalo negativno na potencialne volivce podobnih skupin, kakršna je Siriza, v ostalih evropskih državah, recimo Španiji, Italiji in na Portugalskem, celo v Sloveniji? Ali jih grški bankrot ne bi prepričal, naj raje glasujejo za katero izmed tradicionalnih levičarskih strank, socialdemokrate oziroma socialiste, in da ne eksperimentirajo z radikalno levico?

 

Slovenija je šolski primer, ki je to takoj prepoznala.

 

 

Ne bi se strinjal. Združena levica, ki se predstavlja kot slovenska verzija Sirize, je na volitvah dobila več glasov od tradicionalne levice, socialnih demokratov, torej nekdanjih komunistov…

 

Ampak tisti, ki so na oblasti, so našli pravo mero. Prepoznavajo, kaj je levi radikalizem in razumejo, kaj je umirjena levica. Odkrili so ravnotežje, ki ima prihodnost. Če bodo vztrajali, bosta imela organizirani kriminal in korupcija težje delo v Sloveniji. Če bo oblast ravnala podobno kot na Hrvaškem in začela z aretacijami tistih, ki imajo umazane roke in obraz, je lahko slovenski model inspirativen. Pomeni umirjeno levico, ki razume socialno pravičnost, ki razume, da mora imeti država premoženje, da lahko socialno intervenira. V Italiji, Španiji in na Portugalskem pa se lahko zgodi neka druga opcija radikalizma, emotivnega socialno-nacionalnega radikalizma, ki je lahko nevaren.

 

 

Tradicijo res imajo, vsaj v Italiji, s fašizmom. Toda Italijani in Španci so vseeno bolj temperamentni, emotivni narodi, medtem ko so Slovenci bolj racionalni.

 

Drži. Slovenija je naredila določene popravke v svoji privatizaciji, v kateri je bilo kar nekaj napak. Pravočasno jih je prepoznala. Mislim, da bo Jože Mencinger zgodovinska osebnost.

 

 

Tega stavka vam marsikdo ne bo odpustil, kajti Mencingerja bi pri nas nekateri postavili pred zid…

 

… vem, ampak vseeno mislim, da bo zgodovinska osebnost. Verjamem, da bodo v prihodnosti države socialne pravičnosti in prava, pa tudi države, ki bodo lahko vodile ekonomsko politiko samo pod pogojem, da ne dopustijo usodni trojici, da bi prevladala nad njimi. Država je tista, ki mora biti superiorna. To pomeni, da pusti trgu svobodo, vendar ima možnost, da lahko z nečem intervenira, ko je to potrebno. Kajti če nima z ničemer intervenirati, potem ji papirji in regulacija ne pomagajo veliko.

 

 

V bistvu ji ostane le represivni aparat.

 

Kar pa ni demokratično. To je diktatura. Da bi bila država lahko demokratična, pravna in socialna, mora biti konkurenčna. Lopovi so v naših krajih podtaknili tezo, da država ne zna upravljati s premoženjem. Država lahko dobro upravlja s svojim premoženjem in zamenja management, če je potrebno, vendar ne s partijskim, strankarskim, ampak s profesionalnim. Problem pri nas je, da politika, ki upravlja z državnim premoženjem, vodi negativno selekcijo. To je partijska mentaliteta, ki slabo vpliva na motivacijo mladih. Država, ki ne skrbi za pozitivne primere, ima težave.

 

 

 

Vse fotografije: IFIMES

 

 

 

KOMENTIRAJTE
PRIKAŽI KOMENTARJE
12
"Po meni leti z leve in desne. Vsaka politična stran ima svojega kandidata in očitno je, da jih tam vmes motim."
28
25.09.2022 18:00
Z Natašo Pirc Musar smo se pogovarjali v tednu, ko je v predsedniško tekmo vstopil Milan Brglez in se je končalo obdobje ... Več.
Piše: Uredništvo
Intervju z vampirjem: Sergej Lavrov, Putinov minister za laganje v tujini in eden ključnih predstavnikov ruskega vzporednega vesolja
16
06.05.2022 05:32
Šef ruske diplomacije Sergej Viktorovič Lavrov je eden najvidnejših predstavnikov kremeljskega režima. Že osemnajst let zvesto ... Več.
Piše: Uredništvo
Kdor je preživel nekaj časa blizu puščave, ve, da so naši zeleni hribi veliko boljši kraj za bivanje
9
07.03.2022 22:51
Ideja predstavlja zgolj odstotek uspeha, funkcionalen prototip deset, končni izdelek za trg 50 odstotkov. Ostalo pa sta prodaja ... Več.
Piše: Ana Jud
"Sodelovati želimo z Golobom, Janšo in novo zeleno stranko Vesna"
17
15.02.2022 21:30
Njen pokojni mož Franci Pavšer je legenda slovenskega športnega novinarstva. Še sedaj slišim njegov glas in si predstavljam ... Več.
Piše: Uredništvo
Zanima me razvoj digitalnih tehnologij s strani civilne javnosti in posameznikov, zanimajo me umetniki, ki tehnologije razvijajo in ne zgolj uporabljajo
8
29.01.2022 22:59
18. decembra 2021 sem se sredi komentarja o razstavi BioMedien v Centru za umetnost in medije (ZKM), Karlsruhe, zavezal, da bom ... Več.
Piše: Dragan Živadinov
"Lahko živiš v najlepšem mestu na svetu, lahko pa imaš tudi najlepše življenje v tem mestu."
4
28.01.2022 23:10
Boštjan Furlan je na političnem prizorišču slovenske prestolnice mlad, čeprav ne neznan obraz. Pred leti je bil eden od trojice, ... Več.
Piše: Uredništvo
Cene stanovanj letijo v nebo, vendar je za prihodnje leto moč pričakovati stabilnost cen novih nepremičnin
10
22.11.2021 20:00
Slovenski nepremičninski trg beleži primanjkljaj novozgrajenih enot, povpraševanje presega ponudbo, to pa je ob nizkih obrestnih ... Več.
Piše: Lucija Mulej
Državni zbor je v zadnjem mandatu postal popolni talec ideološko razklane slovenske politike
10
18.11.2021 20:00
Z dolgoletnim sopotnikom slovenske politike smo se pogovarjali o ekologiji, podnebnih spremembah, aktivnem državljanstvu kot ... Več.
Piše: Lucija Mulej
"Lepotni kirurg, nevrolog in podobni specialisti zagotovo ne morejo soditi dela imunologov, saj so velikokrat o imunologiji zadnjič slišali med študijem."
8
15.11.2021 20:00
Doktor biotehnologije Aleš Štrancar je izjemen slovenski znanstvenik, inovator in podjetnik, ki bi v času krize, ki jo povzroča ... Več.
Piše: Ana Jud
Robert Golob (GEN-I) in Iztok Seljak (Hidria): Čas, v katerem se nahajamo, je brez dvoma edinstven in brez primere
7
02.11.2021 22:00
Prihodnosti še ni, še ni napisana. Planeta in s tem samega sebe še nismo uničili. Zato imamo še vedno priložnost in možnost, da ... Več.
Piše: Lucija Mulej
"Človek se mora v prostoru, ki ga zanj načrtujem, počutiti takšnega, kot je. Pristnega in sprejetega."
6
14.07.2021 21:30
Covid-19 nam je vsem dal priliko, da razmislimo o konkretnem, posamičnem, o sebi in vseh, ki sestavljajo naše minute in dneve. ... Več.
Piše: Lucija Mulej
Kristijan Musek Lešnik, psiholog: "Nepopravljiv optimist sem. Verjamem, da bo iz krize narcisističnega individualizma zrasla nove želja po povezovanju in empatičnem sobivanju."
9
22.06.2021 22:55
Epidemija covid-19 je najbolj prizadela tiste in tam, kjer smo v Sloveniji že vrsto let pred tem imeli resne težave: na področju ... Več.
Piše: Uredništvo
Sistem razdeljevanja sredstev FIHO, ki temelji na računalniškem programu, je izredno kompleksen, netransparenten in ustvarja tveganja za korupcijo
6
21.03.2021 23:59
S namestnikom predsednika Komisije za preprečevanje korupcije (KPK) Urošem Novakom smo se pogovarjali o ozadjih nedavnega ... Več.
Piše: Dejan Steinbuch
"Nevarno je, če zasebne družbe samovoljno omejujejo politični govor kogarkoli mimo zakonov, še posebej izvoljenim politikom"
18
01.02.2021 07:00
Dejan Verčič je profesor na FDV, partner v družbi Herman in partnerji in raziskovalec odnosov z javnostmi, natančneje ... Več.
Piše: Dejan Steinbuch
"Pri davčnih zavezancih je treba razvijati zavest, da je plačevanja davkov potrebno zaradi potreb države in državljanov."
12
29.09.2020 20:00
Nekdanji direktor slovenske in srbske davčne uprave, predsednik Nogometne zveze Slovenije in predvsem davčni strokovnjak Ivan ... Več.
Piše: Uredništvo
"Če bi se v Sloveniji ravnali po švedskem modelu, bi imeli vsaj 1200 mrtvih, a lahko bi jih imeli veliko več, če bi zdravstveni sistem odpovedal."
10
25.07.2020 00:30
Da bi bolje spoznali, s čim imamo opravka, smo prosili matematike, da nam izračunajo najbolj črne scenarije in stanje, ko ... Več.
Piše: Dejan Steinbuch
Kristjan Verbič o Dosjeju Livar: Brutalni finančni inženiring bivšega finančnega ministra Uroša Čuferja
4
10.06.2020 22:45
Dosje Livar, razkritje metod, s katerimi so skoraj na kant spravili eno naših največjih livarn, je sprožil nepričakovano veliko ... Več.
Piše: Uredništvo
"V kritičnih prvih štirinajstih dnevih sem se res skrival. Niti za eno sámo minuto nisem stopil iz stanovanja, niti da bi napolnil svojo zalogo. Prvič sem šel ven ponoči."
25
17.05.2020 23:30
Najbolj preganjani novinar v Evropski uniji, ki mu je Deutsche Welle (DW) v začetku meseca podelil nagradoFreedom of Speech ... Več.
Piše: Uredništvo
Andraž Teršek: "Ustavno sodišče prepogosto odloča tako, da se najprej izbere končni rezultat, potem pa išče pot, ki naj bi legitimirala takšen rezultat."
20
12.11.2019 19:00
Z Andražem Terškom smo govorili o nekaterih fenomenih ustavnega sodišča. Na Beethovnovo še nikoli doslej ni letelo toliko dvomov ... Več.
Piše: Uredništvo
Bojan Požar: "Samo še vprašanje časa je, kdaj bo Vida Žurga zapustila Telekom in kdaj bo odstopil Damir Črnčec"
29
29.09.2019 17:00
Za Požarjem se pošteno kadi, v teh dneh je v središču dogajanja, ki spominja na fronto, saj je v slovenskem medijskem prostoru ... Več.
Piše: Dejan Steinbuch
1 2 3 4 

Najbolj brano

01/
Borut Pahor kritično o ukinitvi nacionalnega dneva spomina na žrtve komunističnega nasilja
Uredništvo
Ogledov: 2.079
02/
Paradigma revščine ali zakaj bodo naši vnuki morda plavali čez Sredozemlje na jug
Andraž Šest
Ogledov: 1.783
03/
Kam pelje Logarjeva "platformizacija" volilnega kapitala?
Tilen Majnardi
Ogledov: 1.455
04/
Ameriške vojne in dolžniška kriza: "Biti sovražnik Združenih držav je nevarno, toda biti prijatelj je usodno"
Jeffrey Sachs
Ogledov: 1.217
05/
Dokler se novinarji in uredniki ne bodo uprli politikom, se bo politizacija medijev mirno nadaljevala
Dejan Steinbuch
Ogledov: 912
06/
Vatikanska diplomacija: Bolj kot Zahodu je papež glede vojne v Ukrajini blizu stališčem Brazilije, Indije ali Kitajske
Božo Cerar
Ogledov: 857
07/
Evtanazija ali evgenika? Kaj lahko pomeni dobra smrt* v neoliberalnem obdobju človeštva
Milan Krek
Ogledov: 914
08/
Hočete ekstremiste? Sova vam jih prikriva ali morda celo ščiti, Portal Plus jih razkriva!
Kizo
Ogledov: 33.849
09/
Parlamentarne volitve v Grčiji: Negotovost kot še nikoli
Tomi Dimitrovski
Ogledov: 688
10/
Odrasli v sobi ali zakaj so Nemci skoraj vedno največji evropski problem
Dejan Steinbuch
Ogledov: 2.248