Razkrivamo

J'accuse Inštituta IFIMES: "Milanovićev tajni načrt za kompromitacijo arbitraže?"

Objavljamo eksluzivno analizo posnetih prisluhov telefonskih pogovorov med Simono Drenik in Jernejem Sekolecom glede mednarodnega arbitražnega sodišča o meji med Slovenijo in Hrvaško. Inštitut IFIMES je razčlenil vse možne posledice te afere, ki očitno še ni zaključena.

15.02.2016 13:00
Piše: Uredništvo
Ključne besede:   arbitraža   hrvaška   zoran milanović   dragan lozančić   simona drenik   jernej sekolec

Foto: wikimedia

Inštitut IFIMES meni, da se mora zaradi prisluškovanja udeležencema v arbitraži o meji s Hrvaško opraviti temeljita in celostna preiskava, ki naj jo profesionalno in strokovno vodilo državno tožilstvo, saj so v prisluškovalni aferi vsebovani tudi elementi morebitne kazenske odgovornosti, če je nekdo zavestno izdal nacionalne interese Slovenije. Le na takšen način se lahko najdejo odgovori na vsa zastavljena vprašanja. Lažje bo vsem v Sloveniji, ne glede na to, kakšna je resnica.

 

Izjava Zorana Milanovića, do nedavnega predsednika Vlade Republike Hrvaške, da Dragan Lozančić, direktor hrvaške varnostno-obveščevalne agencije SOA, "zasluži najvišje državno odlikovanje zaradi nekaterih svojih dosežkov, katere poznajo le on (Milanović, op. uredn.), Kolinda Grabar Kitarović, predsednica Republike Hrvaške in še nekaj posameznikov", v Sloveniji ni bila deležna nikakršne pozornosti. Že več dni se v hrvaških tiskanih in elektronskih medijih navaja "junaško delo", za katerega bi Lozančić moral dobiti državno odlikovanje zaradi pridobitve prisluhov telefonskih pogovorov slovenskih udeležencev mednarodne arbitraže med Slovenijo in Hrvaško o določitvi državne mejne črte na morju in kopnem Simone Drenik, slovenske agentke, in Jerneja Sekolca, slovenskega arbitra na mednarodnem Arbitražnem sodišču. Najbolj pomemben del pogovora se nanaša na prejudiciranje izhoda na odprto morje Republike Slovenije v Piranskem zalivu pred končno razglasitvijo arbitražne odločitve.

 

Celotna zgodba v zvezi z direktorjem SOA je vzbudila pozornost, ko je predsednica Republike Hrvaške Kolinda Grabar Kitarović zahtevala odstop direktorja SOA zaradi domnevnega kršenja zakona, ker je ni obvestil, da telefonsko komunicira z osebo, ki ji je prisluškovalo hrvaško tožilstvo oziroma obveščevalne agencije. V bran Lozančića je takoj stopil Zoran Milanović, bivši premier in predsednik opozicijskih Socialdemokratov (SDP), ki je podal povsem neprevidno in škodljivo izjavo za varovanje hrvaških nacionalnih interesov.

 

Dragan Lozančić (Foto: HRT)

 

 

Zakaj nihče od visokih uradnikov, pa tudi medijev v Sloveniji ni reagiral na očitne dokaze, da je Hrvaška obveščevalno sodelovala v kompromitiranju arbitražnega postopka, pri tem pa zadala neizmerljivo škodo nacionalnim interesom Republike Slovenije? Kaj je razlog, da javnost v Sloveniji ni obveščena ali zakaj javnost ne ve, kaj so naredili pristojni slovenski organi, da bi podali točne in zanesljive odgovore, kako se je lahko zgodilo, da so (bili) telefonski razgovori visokih slovenskih uradnikov snemani in /ali (so) končali v rokah hrvaških obveščevalcev?

 

 

Prisluškovanje je delo hrvaških obveščevalcev

 

Glede na izjavo bivšega premiera Milanovića je povsem jasno, da so prepisi in zvočni posnetki, ki so "pojavili" v medijih na Hrvaškem in regiji, delo hrvaške obveščevalne agencije SOA. Zakaj je hrvaško vodstvo zvočne posnetke predalo medijem, namesto da bi jih direktno uporabilo v postopku pred arbitražnim sodiščem? Jasno je, da se je Hrvaška izognila temu, da bi se na kakršenkoli način povezovala s prisluškovanimi pogovori, in sicer iz več razlogov:

 

Prvič, procesno, zelo težko je uporabiti prisluškovane telefonske pogovore v kazenskem postopku, kaj šele pred mednarodnim arbitražnim sodiščem in to v razmerah, ko se v prisluškovanih pogovorih koruptivno kriminalizira prav arbitražno sodišče.

 

Drugič, pred katerimi organi bi Hrvaška lahko uporabila prisluškovane pogovore in po katerem postopku?

 

Tretjič, s priznanjem, da je hrvaška država z obveščevalnim delovanjem spodkopavala mednarodni arbitražni postopek, bi se pojavil niz drugih negativnih mednarodnih in pravnih posledic za Hrvaško.

 

Četrtič, tudi če bi obstajala procesna možnost za uporabo posnetih telefonskih pogovorov, bi Hrvaška morala dokazati avtentičnost prisluškovanih pogovorov oziroma najmanj, kar bi morala narediti, je, da pred mednarodnim arbitražnim sodiščem dokaže, na kakšen način so prišli do telefonskih pogovorov; ali so to storili hrvaški obveščevalci, ali je "tretja stran" snemala pogovore in kako so prisluškovani pogovori kasneje ali istočasno prišli do hrvaške obveščevalne agencije.

 

Petič, skozi proces ugotavljanja avtentičnosti bi se ugotovilo, ali je Hrvaška kršila mednarodne norme, ko je delovala obveščevalno proti mednarodni instituciji in proti njenim predstavnikom oziroma proti strankam v postopku, oziroma ali je Hrvaška s svojim delovanjem kršila mednarodno in slovensko pravo.

 

Šestič, morda bi Hrvaška ravno s priznanjem, da je z obveščevalnim delovanjem poskušala spodkopati mednarodni arbitražni postopek, pripomogla k negativni odločitvi za Hrvaško.

 

 

Vprašanj je veliko. Zakaj je Hrvaška "spustila" v medije prisluškovane telefonske pogovore, ni pa želela aktivne legitimacije proti arbitražnemu sodišču? Še bolj zanimivo pa je to, da se pristojni slovenski organi niso ukvarjali z omenjenimi možnostmi.

 

 

"Globoko grlo" v slovenskih institucijah

 

Drugi krog vprašanj se nanaša na način, kako so dejansko posneti telefonski pogovori.

 

Prvič, ali je telefonske pogovore med udeleženci posnela ena od strani, udeleženih v pogovorih? Hipotetično je možno, da je npr. visoka uradnica Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije Simona Drenik po nalogu nekoga ali samostojno posnela telefonske pogovore s slovenskim predstavnikom na arbitražnem sodišču Jernejem Sekolcem. Prav tako je, hipotetično, lahko pogovore snemal tudi slovenski predstavnik Sekolec kot neke vrste dokaz ali pa po naročilu nekoga! Ali so pristojni slovenski organi analizirali objavljene posnetke telefonskih pogovorov, objavljenih v medijih, in pridobili ustrezna izvedeniška mnenja? Ali sploh obstaja izvedeniško mnenje glede zvočnih posnetkov, ki ga je naredila slovenska stran? Z izvedeniškim mnenjem se lahko z veliko verjetnostjo ugotovi avtentičnost, način pogovora, vstavljeni ali prekinjeni deli, vrsta komunikacije, vrsta snemanja in podobno. Če je pogovore snemala ena stran v pogovorih, potem se zastavlja vprašanje, po čigavem navodilu in zakaj je snemala pogovore in kdo je kasneje razpolagal s posnetimi telefonskimi pogovori, kakšen je bil način kopiranja, kakšen postopek je bil uporabljen pri hrambi, nadzoru itd. V kolikor je ena stran snemala pogovore, potem so taki pogovori lahko bili z obveščevalno akcijo predmet zanimanja hrvaške strani in v tem primeru bi bilo očitno, da je nekdo znotraj slovenskih struktur omogočil, da Hrvaška dobi v last inkriminirane pogovore, ne glede na to, kaj je bilo vzrok oziroma interes nekoga iz slovenskih struktur. Kdo in zakaj bi v Sloveniji imel interes in kdo bi bil tarča takšnih aktivnosti?

 

Drugič, ali je Republika Hrvaška imela tehnične možnosti, da snema telefonske pogovore slovenskih visokih uradnikov? Obstaja sicer takšna možnost, ampak je primarno vezana za največje svetovne varnostno-obveščevalne agencije, nikakor pa ne za Hrvaško, še posebej če je telefonski pogovor voden na relaciji Ljubljana - Dunaj. Tehnično povedano, Hrvaška bi zelo težko, skoraj nemogoče posnela inkriminirane telefonske pogovore s spremljanjem komunikacijskih kanalov.

 

Tretjič, obstaja možnost, da so hrvaški operativci delovali zunaj meja Hrvaške oziroma da so uspeli ozvočiti bodisi prostore, v katerih so se nahajali slovenski predstavniki, bodisi mobilne in/ali telefonske aparate. Mogoče je celo, da so se dokopali do aparatov ali pa so z neposrednim delovanjem uspeli tehnično "pobrati"[1] spomin z aparata visokih uradnikov, seveda pod pogojem, da se v aparatu nahajajo inkriminirani pogovori oziroma da je ena od strani snemala pogovore in jih imela shranjene v spominu telefona.

 

Četrtič, če špekuliramo, pa obstaja minimalna verjetnost, da je pogovore hrvaški strani dala neka partnerska obveščevalna agencija, kar bi predstavljajo nonsens, še posebej ko gre za zahodne obveščevalne agencije, ki si ne bi privoščile dati zvočnih posnetkov ne eni ne drugi strani, ker bi to bila glavna naloga njihovih vlad. Obstaja hipotetična možnost, da so telefonski pogovori npr. končali v rokah "vzhodne službe", ta pa jih je odstopila hrvaški strani. Toda način, na katerega Milanović "zagovarja" Lozančića, šefa SOA, češ da je to junak, ki zasluži odlikovanje, jasno nakazuje, da je Hrvaška z obveščevalno akcijo sama prišla do inkriminiranega telefonskega pogovora, nikakor pa ne s partnerskim sodelovanjem z neko obveščevalno agencijo ali službo. Prav tako to nakazuje, da je obstajal tajni politični načrt na Hrvaškem, da se kompromitira Slovenijo in tako kontaminira arbitražno sodišče. Nalogo, da to opravi, je dobila SOA, ki jo vodi Lozančić.

 

 

Kdo je omogočil Lozančićevo "junaško dejanje"?

 

Pristojni slovenski organi morajo sprožiti mehanizme, da ugotovijo, zakaj sta se visoka slovenska predstavnika brez kakršnega koli razumnega razloga dolgotrajno in "odprto" telefonsko pogovarjala o najvažnejših informacijah za državo, ki predstavljajo tudi njen nacionalni interes. Potem je treba ugotoviti, ali je nekdo od udeležencev snemal telefonske pogovore in če jih je, po čigavem nalogu. Prav ta preiskava je lahko ključna pri razkritju celotne zgodbe. Pristojne službe in organi, ministrstva in tožilstvo Republike Slovenije, v kolikor še niso, naj odprejo in opravijo uradno preiskavo in dobijo vse odgovore na vprašanja, kako in na kateri način je Hrvaška pridobila pogovor, ki je po vsemu sodeč avtentičen.

 

„Junaško dejanje“ direktorja SOA Lozančića, kot ga je imenoval Milanović, analitikom daje pravico do ocene, da zares obstaja "globoko grlo" v slovenskih institucijah. Lahko pa gre tudi za neprofesionalni pristop visokih slovenskih uradnikov, ki v različnih institucijah niso opravili svojega dela. Problem je kompleksen. Vsi se bojijo odgovornosti Ministrstva za zunanje zadeve Slovenije, katerega uradnica je bila udeleženka, poleg tega so v zadregi tudi politične elite in slovenska obveščevalna skupnost.

 

Inštitut IFIMES meni, da se mora ravno zaradi tega opraviti temeljita in celostna preiskava. Vendar naj se ne išče dežurnega krivca in naj ne "letijo glave" zaradi lepšega, ampak naj se s profesionalno in strokovno preiskavo, ki bi jo vodilo tožilstvo (ker so elementi tudi morebitne kazenske odgovornosti, če je nekdo zavestno izdal nacionalne interese in svojo državo), najdejo odgovori na vsa zastavljena vprašanja. Lažje bo vsem v Sloveniji, ne glede na to, kakšna je resnica.

 

Slikovita je izjava o situaciji v slovenskem varnostno obveščevalnem sektorju, ki jo je dal podpredsednik parlamentarne komisije za nadzor tajnih služb Matej Tonin (NSi); predlagal je namreč razpustitev varnostno-obveščevalnih struktur in ustanovitev novih ter spremembo načina njihovega delovanja. Tonin se zavzema za razpustitev tako Slovenske obveščevalno-varnostne agencije (SOVA) kot tudi Obveščevalno-varnostne službe Ministrstva za obrambo (OVS MORS) in ustanovitev dveh novih služb, ene za obveščevalno in druge za  protiobveščevalno delovanje. Tako bi prišlo do združitve SOVE, OVS MORS in Oddelka za strateške študije in analize na Ministrstvu za zunanje zadeve. Naloga novoustanovljenega varnostno-obveščevalnega sistema bi bilo pridobivanje podatkov in izdelava analiz za podporo zunanji in obrambni politiki Republike Slovenije ter ocena tveganj. Sloveniji je v tem primeru potrebna resnica, saj je od surove resnice hujša le surova neresnica. Resnica pa je ta, da je v daljšem časovnem obdobju že večkrat prišlo do vdora v varnostno-obveščevalni sistem Slovenije in do spodkopavanja ter ogrožanja naših strateških nacionalnih interesov. 

 

 

Inštitut za balkanske in bližnjevzhodne študije iz Ljubljane, 15. februarja 2016

 

[1] Tehnično je izvedljivo, da se iz neposredne bližine s posebno napravo prevzamejo oziroma prenesejo vse baze podatkov spomina, ki se nahajajo v mobilnem telefonu ali drugih podobnih napravah.

KOMENTIRAJTE
PRIKAŽI KOMENTARJE
9
Ponovno odkriti mojster (4. del): "Ljubljana je neznosno grda. Ali je ona izraz ljudske duše? Potem je čudno z nami."
0
24.08.2019 18:00
Peter Krečič, veliki raziskovalec arhitekta Plečnika, je avtor velike monografije o tem mojstru. V knjigi ga spremlja osebnostno ... Več.
Piše: Uredništvo
Pred vrhom skupine G7 v Biarritzu: Svet je na pragu nove globalne krize
4
23.08.2019 22:30
Eskalacija napetosti med ZDA in Kitajsko, upočasnitev globalne gospodarske krize, valute, finančni trgi ... Od začetka tega ... Več.
Piše: Uredništvo
Ilija Trojanow v odprtem pismu Evropi: "Evropski politiki govorijo kot doktor Jekyll, ravnajo pa kot gospod Hyde."
12
21.08.2019 19:29
Letošnje Dneve poezije in vina na Ptuju otvarja Ilija Trojanow, v Bolgariji rojeni pisatelj, prevajalec, založnik in aktivist, ... Več.
Piše: Uredništvo
Turistična okupacija Zgornjega Posočja: Nemških motoristov je več kot v času okupacije
5
18.08.2019 10:59
Domačini v Zgornjem Posočju izgubljajo potrpljenje: poplava turistov, posebej še motoristov, ki izkoriščajo zastonj in užitkov ... Več.
Piše: Uredništvo
Ponovno odkriti mojster (3. del): Selitev na Dunaj, Wagnerjev atelje in prve želje po osamosvojitvi
3
15.08.2019 23:59
Peter Krečič, veliki raziskovalec arhitekta Plečnika, je avtor velike monografije o tem mojstru. V knjigi ga spremlja osebnostno ... Več.
Piše: Uredništvo
V breznu insajderja: Česa vse ne veste o sanaciji bank in podrejenih obveznicah državnih bank
7
15.08.2019 00:05
Sedmega junija smo kot prvi in edini medij v državi doslej objavili kazensko ovadbo zoper celotno bivše vodstvo Banke Slovenije. ... Več.
Piše: Uredništvo
Velika Britanija in Združene države Amerike: Konec njunega "posebnega odnosa" je dobra novica!
9
12.08.2019 20:00
Prvič doslej objavljamo prevod članka iz ameriškega spletnega medija Zerohedge ( vir). Podpisani Tyler Durden je seveda ... Več.
Piše: Uredništvo
Ponovno odkriti mojster (2. del): Že pred koncem prvega letnika klasične gimnazije je postalo jasno, da bo Jože pogorel
1
11.08.2019 09:00
Peter Krečič, veliki raziskovalec arhitekta Plečnika, je avtor velike monografije o tem mojstru. V knjigi ga spremlja osebnostno ... Več.
Piše: Uredništvo
Tihi konec sporazuma o jedrskih raketah srednjega dosega (INF): Ali se nam obeta nova oboroževalna tekma?
4
08.08.2019 20:00
Če je bilo pred meseci zaradi grozeče nove jedrske oboroževalne tekme med Američani in Rusi še slišati kakšen glas opozorila, pa ... Več.
Piše: Božo Cerar
Diagnoza slovenskega zdravstva: ZZZS kot zavod za plansko razdeljevanje denarja
22
07.08.2019 22:00
Zakaj Zavod za zdravstveno zavarovanje (ZZZS) ni zavarovalnica? Zakaj obvezno zavarovanje v resnici sploh ni zavarovanje? ... Več.
Piše: Uredništvo
Napetosti v Perzijskem zalivu: Diplomacija brez verodostojne grožnje je zgolj prazno besedičenje
9
06.08.2019 20:16
Stopnjevanje napetosti med Iranom in Zahodom (zlasti Veliko Britanijo in Združenimi državami) je še vedno del strateškega ... Več.
Piše: Ferdinand Blaznik
Kot svinje z mehom: Sedmerica članov sveta FIHO odgovarja vodstvu fundacije
0
06.08.2019 16:40
Na našem portalu smo junija objavili obsežno razkritje suma hudih nepravilnosti, diskriminacije in celo korupcije v primeru ... Več.
Piše: Uredništvo
Slovenski predsodki: Dvanajst tez o "dobrem" javnem in "zlobnem" zasebnem šolstvu
23
05.08.2019 20:34
Po vseh peripetijah z novelo zakona o financiranju izobraževanja, s katero je Šarčeva vlada poskušala uvesti razlikovanje glede ... Več.
Piše: Klemen Lah
Evropski liberalci si še kar zatiskajo oči pred homofobnimi islamisti, ki zagovarjajo srednji vek
26
04.08.2019 22:33
Pred dnevi je arabski moški v Stuttgartu z mečem sredi ulice umoril človeka. Menda duševno moteni Afričan (Eritrejec) je pahnil ... Več.
Piše: Dejan Steinbuch
Ponovno odkriti mojster (1. del): Kdo je bil Jože Plečnik
3
02.08.2019 21:46
Peter Krečič, veliki raziskovalec arhitekta Plečnika, ga v knjigi spremlja osebnostno in kot umetnika. Sledi mu od zgodnje ... Več.
Piše: Uredništvo
50 let človeka na Luni (1969-2019), 3. del: Kako so nas potegnili za nos z obdelanimi fotografijami "modrega planeta" v Photoshopu
6
28.07.2019 14:00
Znamenita Blue Marble je ena najbolj poznanih in razširjenih podob našega planeta. Po zagotovilu Nase gre za najpodrobnejšo ... Več.
Piše: Boštjan Pihler
Stoletni pečat Zorka Simčiča (6. del): Brez Kocbeka in njegovih krščanskih socialistov pri nas komunizem nikoli ne bi mogel zmagati
10
25.07.2019 22:02
Doslej smo objavili pet odlomkov iz izjemne knjige Dohojene stopinje , ki jo podpisujeta France Pibernik in Zorko Simčič. Danes ... Več.
Piše: Uredništvo
Boris Johnson: Velika Britanija ima prvič po Churchillu premierja z jajci in obilico karizme
13
24.07.2019 19:00
Sprememba na premierskem mestu v Londonu si že zaradi človeka, ki je nasledil Thereso May, zasluži podrobnejše analize. Boris ... Več.
Piše: Dejan Steinbuch
Nov primer ruskega vpletanja v evropsko politiko: Putinovi rublji za Salvinija?!
9
23.07.2019 21:50
Po sumu vpletanja v ameriške predsedniške volitve se je marsikdo spraševal, kaj počnejo Rusi v Evropi oziroma na kakšen način ... Več.
Piše: Božo Cerar
Koliko nas je v resnici stala sanacija bank? Odgovor je 4,5 milijarde evrov
11
22.07.2019 07:00
Prodali smo še zadnjo državno banko in čas je, da naredimo nekakšno inventuro sanacije bank. Seveda bolj z vidika številk, pri ... Več.
Piše: Bine Kordež
1 2 3 4 5  ... 

Najbolj brano

01/
Matrica globoke države: Srhljiva struktura, ki življenjsko energijo črpa od povzpetnikov in ustrahovanih ubogljivežev
Zvjezdan Radonjić
Ogledov: 1,702
02/
In memoriam Ivan Oman (1929-2019)
Dimitrij Rupel
Ogledov: 1,844
03/
Putinova demokracija: Zakaj ruska policija tako grobo obračunava z demonstranti v Moskvi
Božo Cerar
Ogledov: 1,342
04/
Turistična okupacija Zgornjega Posočja: Nemških motoristov je več kot v času okupacije
Uredništvo
Ogledov: 1,391
05/
Zbogom, Denis, piši v miru!
Dejan Steinbuch, Dragan Živadinov
Ogledov: 1,115
06/
Pred vrhom skupine G7 v Biarritzu: Svet je na pragu nove globalne krize
Uredništvo
Ogledov: 1,100
07/
Ilija Trojanow v odprtem pismu Evropi: "Evropski politiki govorijo kot doktor Jekyll, ravnajo pa kot gospod Hyde."
Uredništvo
Ogledov: 815
08/
V breznu insajderja: Česa vse ne veste o sanaciji bank in podrejenih obveznicah državnih bank
Uredništvo
Ogledov: 1,964
09/
O nevladnikih, za katerimi se skrivajo interesi drugih držav, verskih voditeljev, multinacionalk ali celo terorističnih organizacij
Dejan Steinbuch
Ogledov: 2,385
10/
Nasprotniki gradnje avtocest in železnic naj povedo resnico: zaradi tega bo manj delovnih mest, manj dobrin, manj blagostanja
Angel Polajnko
Ogledov: 514