Razkrivamo

Naša veteranska združenja in njihove "paravojaške" aktivnosti

Pravijo, da je najboljše orožje proti severnokorejskim veteranom magnet. No, slovenski sicer niso tako obteženi z odlikovanji in priznanji, vendar pa so veteranske organizacije pri nas priljubljeno sredstvo za črpanje proračunskih evrov. Njihovi člani nosijo uniforme, ki jih sploh ne bi smeli in se usposabljajo za obrambo v nasprotju z ustavo in zakoni. Kaj bo na vse to porekel vrhovni poveljnik?

26.04.2016 21:30
Piše: Uredništvo
Ključne besede:   slovenska vojska   veterani   častniki   predsednik republike   moris

Foto: arhiv Portala PLUS

Ministrica za obrambo in načelnik generalštaba bi morala urediti področja, ki jih veteranska združenja počasi osvajajo in si jih zlasti prisvajajo. Vsi trije - torej tudi predsednik republike - bi morali ostro ukrepati in preprečiti usposabljanja v gozdovih in na streliščih, ki jih organizirajo združenja, sistem obrambe pa jim v tem nesebično pomaga.

Vsakoletno poročilo vrhovnemu poveljniku obrambnih sil (Slovenske vojske) je to leto posebej razburkalo javnost. Vzroka sta dva; na eni strani izjemno slabo stanje, v katerem se je znašla naša vojska, na drugi pa lahkotnost, s katero vrhovni poveljnik, tj. predsednik republike (Borut Pahor), ministrica za obrambo (Andreja Katič) in načelnik Generalštaba Slovenske vojske (Andrej Osterman) sporočajo to oceno. Za tako mizerno stanje pa so krivi predvsem tisti, ki se zdaj sprenevedajo. Med njimi je tudi vrhovni poveljnik, ki je bil v času zmanjšanja proračuna za obrambo za okoli 200 milijonov evrov predsednik vlade. Zdi se, da je danes pozabil, da sta skupaj  z takratno ministrico Ljubico Jelušič ob podpori tedanjega načelnika generalštaba "uničila" vojsko. Pomembno je spomniti, da so bile te ocene slabe tudi v preteklosti, vendar so jih ključni državni funkcionarji znali sporočiti  javnosti. Ocena je v tem zapisu pomembna, ker so akteriji propadanja Slovenske vojske še vedno na položajih. Nekateri zasedajo le navidezno nepomembna mesta, drugače pa živijo ob obrambi in predvsem od obrambe.

 

Po osamosvojitvi Slovenije se je hitelo z formiranjem nekaterih organizacij, ki so v družbeni ureditvi Jugoslavije igrale določeno vlogo pri obrambi. ZRVČ je združevala rezervne častnike, ampak ni imela vloge združenja, ampak je bila nekakšen sistem "nadzora" nad rezervnimi častniki, ker so bili člani rezervni častniki razporejeni v JLA in TO. Borčevske organizacije NOB so bile vkoreninjene v družbo in si jemale pravico odločati in vplivati na družbeno dogajanje. Toda te organizacije niso bile klasične veteranske organizacije, ampak le organizirano krilo vodilne Partije in "čuvari tekovina" NOB.

 

Vrhovni poveljnik obrambnih sil Slovenije (Foto: Mediaspeed.net)

 

Prvi predsednik Zveze častnikov Slovenije je bil polkovnik, ki ga menda niso imeli kam postaviti znotraj sistema obrambe, ker so bile njegove kompetence sporne. Obrambni sistem je plačeval tudi prispevke za pokojninski sklad za tega predsednika, ki je bil upokojen iz ZČS. Že takrat, torej v času debelih krav, se je sistem ZČS zajedel v telo obrambe. Začelo se je "sesanje", vendar brez kakršnih koli koristi za sistem obrambe. Obramba je zagotavljala sredstva za plače in stroške delovanja. Edini rezultat te organizacije je bil Častniški ples, na katerem so z leti plesali vsi, samo častniki ne. Znotraj ZČS obstajajo tudi sekcije in združenja, ki imajo namen združevati različne profile ljudi, kot so recimo Združenje mirovnikov Slovenije, Zveza vojaških gornikov itn.

 

 

Osamosvojitev in majski hrošči

 

Po osamosvojitvi je formirana Zveza veteranov vojne za Slovenijo, ki vključuje vse organizacije ZVVS razen ljubljanske organizacije, ki so jo formirali pripadnik TO Ljubljana. Veteranska organizacija je formirana z namenom združevanja pripadnikov TO, delavcev državnih inštitucij in drugih, ki so sodelovali v osamosvojitveni vojni. Pred nekaj let smo formirali še VSO (Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve), ki je združila, recimo temu "desno krilo" osamosvojitve, kot tudi Zvezo MORIS, ki je nekakšen osebni projekt Antona Krkoviča.

 

Skupno vsem tem organizacijam in združenjem je to, da so organizacijske oblike in načela formiranja delni posnetek podobnih organizacij iz nekdanje skupne države. Izvajajo se nekakšne volilno-programske konference, ki močno spominjajo na SZDL in partijske sestanke v enotah JLA. Vse te organizacije imajo še nekatere podobnosti in značilnosti. Praviloma jih vodijo nekdanji visoki častniki in generali Slovenske vojske, ki so sedaj upokojeni. ZČS vodi nekdanji načelnik Generalštaba SV, ZVVS vodi nekdanji načelnik Generalštaba SV, VSO vodi nekdanji minister za obrambo in nekaj visokih častnikov. Zvezo MORIS vodi upokojeni visoki častnik SV. Zvezo mirovnikov vodi nekdanji namestnik načelnika Generalštaba SV, Zvezo gornikov pa upokojeni visoki častnik SV.

 

 

Za kaj porabljajo javni denar?

 

Poleg deklariranih nalog in ciljev, ki so vidni, obstajajo pod površjem tudi skriti cilji, ki kažejo značaj in želje, pa tudi frustracije njihovih predsednikov. Druga značilnost teh organizacij je, da so dobile status organizacij ali združenj, ki so pomembna na obrambnem področju. Tak status jim omogoča, da vsako leto dobivajo določeni del finančnih sredstev, ki jih država namenja za obrambo. Vse te organizacije navidezno polagajo račune za porabljena sredstva.  Vodje teh organizacij imajo še vedno veliki vpliv na delovanje sistema obrambe, kot tudi na delovanje politike, saj so se v svojem dolgoletnem delovanju pridobili povezave in imajo določeni vpliv na odločanje o teh sredstvih. Sredstva, ki se namenjajo za delovanje teh združenj, bi omogočila, da vsako leto vojska nabavi najbolj pomembne dele uniforme za svoje pripadnike (!).

 

Tretja značilnost teh združenj pa je ta, da imajo njihovi voditelji vpliv (ali ga vsaj poskušajo imeti) na sistem obrambe in na odločanje o obrambi. To da dva nekdanja načelnika GŠ vodita največji združenji, kaže na njuno željo vplivati na odločitve o obrambi, vendar ne v okviru inštitucij oziroma sistema, ampak zunaj njega, pod površjem in ne transparentno. Na seje parlamentarnega Odbora za obrambo se vabijo predsedniki največjih združenj, ki tam lahko podajajo svoja mnenja in vplivajo na delovanje sistema obrambe.

 

 

Politizacija veteranstva

 

Četrta značilnost združenj, povezanih z obrambo, je ta, da praviloma delujejo v smeri tistih strank, ki so jih formirale ali stojijo za njimi, kar je odvisno od njihovih temeljev in organizacijskih oblik in načel. Največja združenja se nagibajo tako na levo kot tudi na desno. Peta značilnost združenj - z izjemo VSO - je ta, da nejasno izražajo svoja stališča, svetovni nazor in svoje cilje. VSO jasno kritizira obrambo, njeno delovanje in financiranje obrambe. Dostikrat je to pojavna oblika frustracij njenih članov.

 

Šesta in najbolj škodljiva značilnost vseh združenj je poskus uniformiranja in usposabljanja za nekatere naloge. Sistem obrambe je pred leti nasprotoval, da člani ZVVS nosijo uniformo SV, kar je to združenje usmerilo v izdelavo svoje uniforme - z izjemo kape, ki je oblikovana po kapah, ki jih je imela TO Slovenije.

 

 

Veterani (Foto: Gorenjski glas)

 

ZČS je v preteklosti dosegla, da njeni člani nosijo uniformo SV, kar je v nasprotju z mednarodnim vojnim pravom, po katerem oznake pripadnosti vojski lahko nosijo samo aktivni pripadniki, ki so pod njenim poveljstvom. Člani tega združenja, ki je formiran po Zakonu o društvih, nosijo uniformo SV in se kažejo v javnosti. Povprečen državljan ne vidi razlike med združenjem in Slovensko vojsko. Predsednik združenja, ki se pojavlja na vseh proslavah in sestankih v uniformi SV, ima dostikrat najvišji čin na prireditvi, kar bega organizatorje in mlade pripadnike vojske. Najbolj drzna poteza pa je izdelava postrojitvenega pravilnika združenja, v katerem se predpisuje poročilo predsedniku ZČS. Določeni pripadniki ZČS spominjajo na severnokorejske generale, saj na uniformi nimajo več prostora za obešanje odlikovanj, medalj in drugih značk. Podobno obnašanje laho zasledimo v VSO, ker se pripadniki oblačijo v uniforme, ki jih je imela specialna brigada MORIS, in v njih izvajajo nekakšna usposabljnja in druženja, ki močno spominjajo na podobna druženja različnih društev v ZDA (opomba: brigada MORIS, tega slovenska javnost verjetno še ne ve, nikoli ni formalno obstajala, pač pa je obstajala 27. zaščitna brigada Teritorialne obrambe!).

 

Tudi manjše veje ZČS se delno uniformirajo. Zveza mirovnikov recimo nosi beretke Združenih narodov, kar je v nasprotju z predpisi ZN. Zanimivost je, da to beretko nosijo tudi člani, ki nikoli niso bili na misijah ZN, ali pa sploh niso bili na misiji, kot je bil recimo njihov predsednik. Zveza gornikov ima sive beretke, ki izhajajo iz barve gorskih enot SV. Zveza MORIS se oblači v uniformo, ki jo je oblikoval Anton Krković, ko je bil poveljnik MORIS, so pa tudi nadgradili komplet uniforme s svečano uniformo, ki nima povezave z uniformami na teritoriju Slovenije.

 

Za razliko od ostalih organizacij VSO in ZČS organizirata usposabljanja in streljanja, kot je to delala ZRVŠ (Zveza rezervnih vojaških starešin) v nekdanji državi. Tukaj se zastavlja vprašanje, za katere naloge se usposabljajo ta združenja. Res je, da se ima po ustavi vsak državljan pravico usposabljati se za obrambo države, vendar mora biti to usposabljanje organizirano znotraj sistema obrambe. Združenja počasi zasedajo področja, ki so izvirno v odgovornosti obrambnega sistema.

 

 

Obramba izven sistema obrambe

 

Najbolj lahko skrbi želja združenj in naštetih organizacij, da bi vplivale na delovanje sistema obrambe, s čemer pa se vmešavajo v notranje zadeva sistema Slovenske vojske, kar slabi sistem obrambe in vojske - tako vsebinsko kot finančno. Pred napovedanimi menjavami visokih častnikov v SV se frekvenca obiskov članov združenj v MORS in GŠ močno poveča, kar je moč enostavno preveriti v evidenci obrambnega ministrstva. Posebej pa je problematično, da notranja javnost MO in SV uporablja ta združenja za plasiranje takšnih idej in potez, za katere sicer obstajajo normalni kanali komuniciranja. Tovrstnih metod komuniciranja se včasih poslužuje celo državni politični vrh.

 

Pojavljajo se tudi ideje v posameznih združenjih, da bi prek vpliva na sistem odločanja o napredovanju dosegli, da bi se dodeljevali vojaški čini za zasluge, ki jih je posameznik imel med osamosvojitveno vojno. Idejni vodje bržkone izhajajo iz določbe o podelitvi čina na podlagi ugotovitve kompetenc. Ideja je nezakonita in v nasprotju z osnovnimi postulati sistema katere koli vojske. Idejni očetje predloga poskušajo pridobiti čine in medalje za nekaj, kar so že dobili.

 

Zveza častnikov Slovenije (Foto: www.hrastnik.si)

 

Od vsega navedenega pa najbolj skrbi indiferentnost vrhovnega poveljnika, resorne ministrice in načelnika GŠ, ki se udeležujejo skoraj vseh dogodkov, ki jih ta združenja organizirajo. Skrbi dejstvo, da vrhovni poveljnik nima mnenja o deviantnih pojavih v "njegovih" obrambnih silah. Ministrica za obrambo in načelnik GŠ bi morala urediti področja, ki jih združenja počasi osvajajo in  si jih prisvajajo. Vsi trije bi morali ostro ukrepati in preprečiti usposabljanja v gozdovih, na streliščih, ki jih organizirajo združenja, sistem obrambe pa jim v tem nesebično pomaga. Najbolj skrbi obnašanje načelnika GŠ, ki je v totalni defenzivi na vseh področjih, tako da predsedniki združenj počasi obvladujejo sistem vojske po neformalnih kanalih.

 

Rešitev za "normalizacijo" delovanja veteranskih organizacij je enostavna. Združenja bi se morala redefinirati in se vrniti k svojim izvirnim idejam. Državni zbor naj preneha vabiti na seje odbora za obrambo predstavnike združenj, ki tam razpravljajo o zadevah, ki niso v njihovi pristojnosti. Mneja, odgovore in ocene o sistemu obrambe lahko podajata samo ministrica za obrambo in načelnik GŠ. Združenja lahko sodelujejo v javnih razpravah o zakonih, lahko pišejo pisma, podajajo mnenja, pišejo razprave in delujejo kot normalna civilna družba, kar v demokratični državi tudi so. Skratka, ne potrebujemo uniformiranja, marširanje in usposabljanje tovrstnih združenj, ki niso formirana za te namene. V Sloveniji je vse več uniformirancev in vse manj vojakov. Pristojni in politiki se ukvarjajo z uniformiranci, ne pa z vojsko. Kaj bo o vsem tem povedal vrhovni poveljnik obrambnih sil, pa tako in tako ni pomembno, saj to niti njemu samemu ni pomembno.

KOMENTIRAJTE
PRIKAŽI KOMENTARJE
6
Ameriške predsedniške volitve: Zaradi Covid-19 Trumpu ne kaže najbolje, vse ankete za zdaj dajejo prednost dementnemu Bidenu
13
09.08.2020 23:57
Kaj obetajo novembrske predsedniške volitve v Združenih državah? Da se bosta pomerila Donald Trump in Joe Biden skoraj ni dvoma. ... Več.
Piše: Mitja Kotnik
Zlati časi Titovega socializma (1/3): Berlinski zid v naših glavah še ni povsem padel
21
05.08.2020 00:48
Zakaj to pišem, se bo kdo vprašal. Zato, ker me še danes ob vstopu na ljubljansko univerzo z visokega stebra nad notranjim ... Več.
Piše: Vili Kovačič
Kolobocije z ratifikacijo sporazuma med Slovenijo in Unescom so trajale dolgih osem let
2
04.08.2020 02:24
Državni zbor je pred slabim mesecem, natančneje 9. julija 2020, končno sprejel Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Republiko ... Več.
Piše: Tomaž Seljak
Intenzivno zavezniško bombardiranje Hitlerjeve vojaške industrije bi II. svetovno vojno lahko končalo že leta 1943
13
31.07.2020 23:00
Kaj bi se zgodilo, če bi zahodni zavezniki dve ali celo tri leta prej začeli masovno in sistematično bombardirati nemško vojaško ... Več.
Piše: Shane Quinn
Racionalizacija javne hiše: Primerjava poslovanja RTV Slovenije in Slovenskih železnic
13
30.07.2020 08:15
Razprava o medijskih zakonih je prvorazredna politična debata tega poletja. Kot običajno pri takšnih občutljivih temah so se ... Več.
Piše: Bine Kordež
Številke in dejstva: Koliko milijard "koronapomoči" je Slovenija zares dobila v Bruslju
12
26.07.2020 23:59
Voditelji članic Evropske unije so se vsi po vrsti hvalili z dosežki, z dodatnimi ugodnostmi ali popusti, ki da so jih dosegli ... Več.
Piše: Bine Kordež
Jazbinšek piše ministru za okolje Andreju Vizjaku: Plečnikov štadion za Bežigradu je okužen s korupcijo
11
23.07.2020 22:25
Plečnikov štadion je očitno pozabljen od Boga in slovenske države. Zaradi tega bo lahko še naprej v miru propadal, država pa ga ... Več.
Piše: Miha Jazbinšek
Venezuelske emigrantke v Čilu: "To je smrt, ki je nikoli zares ne preboliš ... Moje države ni več."
18
22.07.2020 22:30
Življenjske zgodbe mladih Venezuelk, ki so zaradi nevzdržnih razmer v nesojenem socialističnem paradižu emigrirale v Čile, do ... Več.
Piše: Tjaša Šuštar
Merili smo "nepristranskost" nacionalkinega TV Dnevnika: Vladne stranke imajo nekajkrat manj minutaže od opozicije!
18
17.07.2020 22:00
V javnosti potekajo burne razprave o novem zakonu o RTV. Zategnitev proračunskega pasu, ki ga načrtuje vlada, bržkone ne bo ... Več.
Piše: Andrej Capobianco
Dosje slovenski gozdovi, 5. del: Kako je Damjan Oražem poskrbel za streho v Kočevski Reki in na hiši svoje območne šefinje Katje Konečnik
4
16.07.2020 22:30
Direktor Zavoda za gozdove Slovenije (ZGS) Damjan Oražem je podpisnik pogodbe o obnovi strehe na stavbi v Kočevski Reki, ki je v ... Več.
Piše: Uredništvo
Univerza v Ljubljani se 100 let po svoji prvi doktorici znanosti Ani Mayer Kansky utaplja v absurdni obvezni rabi ženskega spola za vse spole
10
15.07.2020 21:30
Ob stoletnici podelitve prvega ženskega doktorata je na ljubljanski državni univerzi najaktualnejše vprašanje spoljenja v ... Več.
Piše: Saška Štumberger
Še vedno nepriznani nemško govoreči manjšini je ministrstvo za kulturo zaradi koronavirusa mirno zamrznilo 32.000 evrov subvencije
6
15.07.2020 00:30
Zapuščina klavrne zunanje politike zadnjega desetletja, ki sta jo poosebljala Karl Erjavec in Miro Cerar, dobiva konkretnejše ... Več.
Piše: Uredništvo
Križi in težave ministra za zdravje: Tomaž Gantar ne bi bil več minister, ta resor je zanj prenaporen!
13
13.07.2020 23:02
Ob zadnjih trenjih v upokojenski stranki, ko se je zdelo, da položaj nove predsednice Aleksandre Pivec le ni tako trden, na dan ... Več.
Piše: Uredništvo
Dolga pot domov: Stoletje začetka pomiritve med Slovenci in Italijani
9
12.07.2020 22:30
Po natanko stoletju, ki je minilo od barbarskega požiga, se tržaški Narodni dom končno vrača Slovencem v Italiji. Morda je ta, ... Več.
Piše: Iztok Mirošič
Hrvaška se bo verjetno znašla na t.i. rdečem seznamu, kar pomeni tudi zaprtje meje s Slovenijo
5
07.07.2020 11:15
Pandemija Covid-19 se očitno bliža novemu vrhuncu. Ali je ponovna rast okužb že napoved naslednjega, drugega vala, ali gre le za ... Več.
Piše: Uredništvo
Ali opozorilo predsednika vlade generalnemu državnemu tožilcu res predstavlja nedovoljen poseg v ustavo?
6
05.07.2020 11:00
Ali bi obseg in narava kršitev povezanih policijsko-tožilsko-sodnih struktur (kar zatrjuje predsednik vlade Janez Janša) tako ... Več.
Piše: Zvjezdan Radonjić
Slovenski komunisti so v Beograd sporočali, da so za socializem, doma pa so govorili, da so za demokracijo
5
04.07.2020 07:00
Izid najnovejše knjigeIgorja Omerze Udba in Akcija Sever sovpada s prihajajočo trideseto obletnico osamosvojitveSlovenije. ... Več.
Piše: Igor Bavčar
Novinarski kodeks nacionalke je v komi že natanko 20 let, skrajni čas torej, da ga prebudimo iz nje
10
03.07.2020 14:30
Čeprav mainstream mediji občutno vlečejo v levo, je slovenska medijska scena pluralna. Zasebni mediji lahko izbirajo svojo ... Več.
Piše: Andrej Capobianco
Dame in gospodje, eni upajo, da "pada vlada" in da bo Marta Kos bodoča premierka
20
01.07.2020 00:25
Črni torek, kot bi lahko poimenovali včerajšnje dogajanje v Sloveniji, ni omejen le na policijske preiskave, aretacijo ... Več.
Piše: Uredništvo
Epidemija koronavirusa v neoliberalnem Čilu: Popolna karantena, kakršne si v Sloveniji ne znamo niti predstavljati
5
30.06.2020 08:30
Mesec in pol popolne karantene, ki so jo sredi maja razglasili za Santiago, pomeni, da lahko odidemo iz stanovanja samo z online ... Več.
Piše: Tjaša Šuštar
1 2 3 4 5  ... 

Najbolj brano

01/
I love Brda* ali kako se znebiti Janševe vlade
Angel Polajnko
Ogledov: 3.777
02/
Zlati časi Titovega socializma (1/3): Berlinski zid v naših glavah še ni povsem padel
Vili Kovačič
Ogledov: 1.927
03/
Zunanji minister Logar bo s podpisom skupne izjave z ameriškim kolegom Pompeom vladi nakopal nove težave
Igor Mekina
Ogledov: 1.888
04/
Esej o odtujenosti: Grehi očetov praviloma udarijo na dan v tretji generaciji
Boštjan M. Zupančič
Ogledov: 1.789
05/
Zakaj Slovenija ni Švedska? Nekaj primerjav v dobrem in slabem
Andrej Capobianco
Ogledov: 1.279
06/
Bitka za Severni tok, 2. del: Nevarne igrice v trikotniku ZDA - Evropska unija - Rusija
Božo Cerar
Ogledov: 1.443
07/
Intenzivno zavezniško bombardiranje Hitlerjeve vojaške industrije bi II. svetovno vojno lahko končalo že leta 1943
Shane Quinn
Ogledov: 1.527
08/
Patriarhalci, pojeb*** frustrirani državljani in beta fašistoidni politikanti
Simona Rebolj
Ogledov: 1.207
09/
Ameriške predsedniške volitve: Zaradi Covid-19 Trumpu ne kaže najbolje, vse ankete za zdaj dajejo prednost dementnemu Bidenu
Mitja Kotnik
Ogledov: 886
10/
Kolobocije z ratifikacijo sporazuma med Slovenijo in Unescom so trajale dolgih osem let
Tomaž Seljak
Ogledov: 903