Razkrivamo

Naša veteranska združenja in njihove "paravojaške" aktivnosti

Pravijo, da je najboljše orožje proti severnokorejskim veteranom magnet. No, slovenski sicer niso tako obteženi z odlikovanji in priznanji, vendar pa so veteranske organizacije pri nas priljubljeno sredstvo za črpanje proračunskih evrov. Njihovi člani nosijo uniforme, ki jih sploh ne bi smeli in se usposabljajo za obrambo v nasprotju z ustavo in zakoni. Kaj bo na vse to porekel vrhovni poveljnik?

26.04.2016 21:30
Piše: Uredništvo
Ključne besede:   slovenska vojska   veterani   častniki   predsednik republike   moris

Foto: arhiv Portala PLUS

Ministrica za obrambo in načelnik generalštaba bi morala urediti področja, ki jih veteranska združenja počasi osvajajo in si jih zlasti prisvajajo. Vsi trije - torej tudi predsednik republike - bi morali ostro ukrepati in preprečiti usposabljanja v gozdovih in na streliščih, ki jih organizirajo združenja, sistem obrambe pa jim v tem nesebično pomaga.

Vsakoletno poročilo vrhovnemu poveljniku obrambnih sil (Slovenske vojske) je to leto posebej razburkalo javnost. Vzroka sta dva; na eni strani izjemno slabo stanje, v katerem se je znašla naša vojska, na drugi pa lahkotnost, s katero vrhovni poveljnik, tj. predsednik republike (Borut Pahor), ministrica za obrambo (Andreja Katič) in načelnik Generalštaba Slovenske vojske (Andrej Osterman) sporočajo to oceno. Za tako mizerno stanje pa so krivi predvsem tisti, ki se zdaj sprenevedajo. Med njimi je tudi vrhovni poveljnik, ki je bil v času zmanjšanja proračuna za obrambo za okoli 200 milijonov evrov predsednik vlade. Zdi se, da je danes pozabil, da sta skupaj  z takratno ministrico Ljubico Jelušič ob podpori tedanjega načelnika generalštaba "uničila" vojsko. Pomembno je spomniti, da so bile te ocene slabe tudi v preteklosti, vendar so jih ključni državni funkcionarji znali sporočiti  javnosti. Ocena je v tem zapisu pomembna, ker so akteriji propadanja Slovenske vojske še vedno na položajih. Nekateri zasedajo le navidezno nepomembna mesta, drugače pa živijo ob obrambi in predvsem od obrambe.

 

Po osamosvojitvi Slovenije se je hitelo z formiranjem nekaterih organizacij, ki so v družbeni ureditvi Jugoslavije igrale določeno vlogo pri obrambi. ZRVČ je združevala rezervne častnike, ampak ni imela vloge združenja, ampak je bila nekakšen sistem "nadzora" nad rezervnimi častniki, ker so bili člani rezervni častniki razporejeni v JLA in TO. Borčevske organizacije NOB so bile vkoreninjene v družbo in si jemale pravico odločati in vplivati na družbeno dogajanje. Toda te organizacije niso bile klasične veteranske organizacije, ampak le organizirano krilo vodilne Partije in "čuvari tekovina" NOB.

 

Vrhovni poveljnik obrambnih sil Slovenije (Foto: Mediaspeed.net)

 

Prvi predsednik Zveze častnikov Slovenije je bil polkovnik, ki ga menda niso imeli kam postaviti znotraj sistema obrambe, ker so bile njegove kompetence sporne. Obrambni sistem je plačeval tudi prispevke za pokojninski sklad za tega predsednika, ki je bil upokojen iz ZČS. Že takrat, torej v času debelih krav, se je sistem ZČS zajedel v telo obrambe. Začelo se je "sesanje", vendar brez kakršnih koli koristi za sistem obrambe. Obramba je zagotavljala sredstva za plače in stroške delovanja. Edini rezultat te organizacije je bil Častniški ples, na katerem so z leti plesali vsi, samo častniki ne. Znotraj ZČS obstajajo tudi sekcije in združenja, ki imajo namen združevati različne profile ljudi, kot so recimo Združenje mirovnikov Slovenije, Zveza vojaških gornikov itn.

 

 

Osamosvojitev in majski hrošči

 

Po osamosvojitvi je formirana Zveza veteranov vojne za Slovenijo, ki vključuje vse organizacije ZVVS razen ljubljanske organizacije, ki so jo formirali pripadnik TO Ljubljana. Veteranska organizacija je formirana z namenom združevanja pripadnikov TO, delavcev državnih inštitucij in drugih, ki so sodelovali v osamosvojitveni vojni. Pred nekaj let smo formirali še VSO (Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve), ki je združila, recimo temu "desno krilo" osamosvojitve, kot tudi Zvezo MORIS, ki je nekakšen osebni projekt Antona Krkoviča.

 

Skupno vsem tem organizacijam in združenjem je to, da so organizacijske oblike in načela formiranja delni posnetek podobnih organizacij iz nekdanje skupne države. Izvajajo se nekakšne volilno-programske konference, ki močno spominjajo na SZDL in partijske sestanke v enotah JLA. Vse te organizacije imajo še nekatere podobnosti in značilnosti. Praviloma jih vodijo nekdanji visoki častniki in generali Slovenske vojske, ki so sedaj upokojeni. ZČS vodi nekdanji načelnik Generalštaba SV, ZVVS vodi nekdanji načelnik Generalštaba SV, VSO vodi nekdanji minister za obrambo in nekaj visokih častnikov. Zvezo MORIS vodi upokojeni visoki častnik SV. Zvezo mirovnikov vodi nekdanji namestnik načelnika Generalštaba SV, Zvezo gornikov pa upokojeni visoki častnik SV.

 

 

Za kaj porabljajo javni denar?

 

Poleg deklariranih nalog in ciljev, ki so vidni, obstajajo pod površjem tudi skriti cilji, ki kažejo značaj in želje, pa tudi frustracije njihovih predsednikov. Druga značilnost teh organizacij je, da so dobile status organizacij ali združenj, ki so pomembna na obrambnem področju. Tak status jim omogoča, da vsako leto dobivajo določeni del finančnih sredstev, ki jih država namenja za obrambo. Vse te organizacije navidezno polagajo račune za porabljena sredstva.  Vodje teh organizacij imajo še vedno veliki vpliv na delovanje sistema obrambe, kot tudi na delovanje politike, saj so se v svojem dolgoletnem delovanju pridobili povezave in imajo določeni vpliv na odločanje o teh sredstvih. Sredstva, ki se namenjajo za delovanje teh združenj, bi omogočila, da vsako leto vojska nabavi najbolj pomembne dele uniforme za svoje pripadnike (!).

 

Tretja značilnost teh združenj pa je ta, da imajo njihovi voditelji vpliv (ali ga vsaj poskušajo imeti) na sistem obrambe in na odločanje o obrambi. To da dva nekdanja načelnika GŠ vodita največji združenji, kaže na njuno željo vplivati na odločitve o obrambi, vendar ne v okviru inštitucij oziroma sistema, ampak zunaj njega, pod površjem in ne transparentno. Na seje parlamentarnega Odbora za obrambo se vabijo predsedniki največjih združenj, ki tam lahko podajajo svoja mnenja in vplivajo na delovanje sistema obrambe.

 

 

Politizacija veteranstva

 

Četrta značilnost združenj, povezanih z obrambo, je ta, da praviloma delujejo v smeri tistih strank, ki so jih formirale ali stojijo za njimi, kar je odvisno od njihovih temeljev in organizacijskih oblik in načel. Največja združenja se nagibajo tako na levo kot tudi na desno. Peta značilnost združenj - z izjemo VSO - je ta, da nejasno izražajo svoja stališča, svetovni nazor in svoje cilje. VSO jasno kritizira obrambo, njeno delovanje in financiranje obrambe. Dostikrat je to pojavna oblika frustracij njenih članov.

 

Šesta in najbolj škodljiva značilnost vseh združenj je poskus uniformiranja in usposabljanja za nekatere naloge. Sistem obrambe je pred leti nasprotoval, da člani ZVVS nosijo uniformo SV, kar je to združenje usmerilo v izdelavo svoje uniforme - z izjemo kape, ki je oblikovana po kapah, ki jih je imela TO Slovenije.

 

 

Veterani (Foto: Gorenjski glas)

 

ZČS je v preteklosti dosegla, da njeni člani nosijo uniformo SV, kar je v nasprotju z mednarodnim vojnim pravom, po katerem oznake pripadnosti vojski lahko nosijo samo aktivni pripadniki, ki so pod njenim poveljstvom. Člani tega združenja, ki je formiran po Zakonu o društvih, nosijo uniformo SV in se kažejo v javnosti. Povprečen državljan ne vidi razlike med združenjem in Slovensko vojsko. Predsednik združenja, ki se pojavlja na vseh proslavah in sestankih v uniformi SV, ima dostikrat najvišji čin na prireditvi, kar bega organizatorje in mlade pripadnike vojske. Najbolj drzna poteza pa je izdelava postrojitvenega pravilnika združenja, v katerem se predpisuje poročilo predsedniku ZČS. Določeni pripadniki ZČS spominjajo na severnokorejske generale, saj na uniformi nimajo več prostora za obešanje odlikovanj, medalj in drugih značk. Podobno obnašanje laho zasledimo v VSO, ker se pripadniki oblačijo v uniforme, ki jih je imela specialna brigada MORIS, in v njih izvajajo nekakšna usposabljnja in druženja, ki močno spominjajo na podobna druženja različnih društev v ZDA (opomba: brigada MORIS, tega slovenska javnost verjetno še ne ve, nikoli ni formalno obstajala, pač pa je obstajala 27. zaščitna brigada Teritorialne obrambe!).

 

Tudi manjše veje ZČS se delno uniformirajo. Zveza mirovnikov recimo nosi beretke Združenih narodov, kar je v nasprotju z predpisi ZN. Zanimivost je, da to beretko nosijo tudi člani, ki nikoli niso bili na misijah ZN, ali pa sploh niso bili na misiji, kot je bil recimo njihov predsednik. Zveza gornikov ima sive beretke, ki izhajajo iz barve gorskih enot SV. Zveza MORIS se oblači v uniformo, ki jo je oblikoval Anton Krković, ko je bil poveljnik MORIS, so pa tudi nadgradili komplet uniforme s svečano uniformo, ki nima povezave z uniformami na teritoriju Slovenije.

 

Za razliko od ostalih organizacij VSO in ZČS organizirata usposabljanja in streljanja, kot je to delala ZRVŠ (Zveza rezervnih vojaških starešin) v nekdanji državi. Tukaj se zastavlja vprašanje, za katere naloge se usposabljajo ta združenja. Res je, da se ima po ustavi vsak državljan pravico usposabljati se za obrambo države, vendar mora biti to usposabljanje organizirano znotraj sistema obrambe. Združenja počasi zasedajo področja, ki so izvirno v odgovornosti obrambnega sistema.

 

 

Obramba izven sistema obrambe

 

Najbolj lahko skrbi želja združenj in naštetih organizacij, da bi vplivale na delovanje sistema obrambe, s čemer pa se vmešavajo v notranje zadeva sistema Slovenske vojske, kar slabi sistem obrambe in vojske - tako vsebinsko kot finančno. Pred napovedanimi menjavami visokih častnikov v SV se frekvenca obiskov članov združenj v MORS in GŠ močno poveča, kar je moč enostavno preveriti v evidenci obrambnega ministrstva. Posebej pa je problematično, da notranja javnost MO in SV uporablja ta združenja za plasiranje takšnih idej in potez, za katere sicer obstajajo normalni kanali komuniciranja. Tovrstnih metod komuniciranja se včasih poslužuje celo državni politični vrh.

 

Pojavljajo se tudi ideje v posameznih združenjih, da bi prek vpliva na sistem odločanja o napredovanju dosegli, da bi se dodeljevali vojaški čini za zasluge, ki jih je posameznik imel med osamosvojitveno vojno. Idejni vodje bržkone izhajajo iz določbe o podelitvi čina na podlagi ugotovitve kompetenc. Ideja je nezakonita in v nasprotju z osnovnimi postulati sistema katere koli vojske. Idejni očetje predloga poskušajo pridobiti čine in medalje za nekaj, kar so že dobili.

 

Zveza častnikov Slovenije (Foto: www.hrastnik.si)

 

Od vsega navedenega pa najbolj skrbi indiferentnost vrhovnega poveljnika, resorne ministrice in načelnika GŠ, ki se udeležujejo skoraj vseh dogodkov, ki jih ta združenja organizirajo. Skrbi dejstvo, da vrhovni poveljnik nima mnenja o deviantnih pojavih v "njegovih" obrambnih silah. Ministrica za obrambo in načelnik GŠ bi morala urediti področja, ki jih združenja počasi osvajajo in  si jih prisvajajo. Vsi trije bi morali ostro ukrepati in preprečiti usposabljanja v gozdovih, na streliščih, ki jih organizirajo združenja, sistem obrambe pa jim v tem nesebično pomaga. Najbolj skrbi obnašanje načelnika GŠ, ki je v totalni defenzivi na vseh področjih, tako da predsedniki združenj počasi obvladujejo sistem vojske po neformalnih kanalih.

 

Rešitev za "normalizacijo" delovanja veteranskih organizacij je enostavna. Združenja bi se morala redefinirati in se vrniti k svojim izvirnim idejam. Državni zbor naj preneha vabiti na seje odbora za obrambo predstavnike združenj, ki tam razpravljajo o zadevah, ki niso v njihovi pristojnosti. Mneja, odgovore in ocene o sistemu obrambe lahko podajata samo ministrica za obrambo in načelnik GŠ. Združenja lahko sodelujejo v javnih razpravah o zakonih, lahko pišejo pisma, podajajo mnenja, pišejo razprave in delujejo kot normalna civilna družba, kar v demokratični državi tudi so. Skratka, ne potrebujemo uniformiranja, marširanje in usposabljanje tovrstnih združenj, ki niso formirana za te namene. V Sloveniji je vse več uniformirancev in vse manj vojakov. Pristojni in politiki se ukvarjajo z uniformiranci, ne pa z vojsko. Kaj bo o vsem tem povedal vrhovni poveljnik obrambnih sil, pa tako in tako ni pomembno, saj to niti njemu samemu ni pomembno.

KOMENTIRAJTE
PRIKAŽI KOMENTARJE
6
Izključitev Rusije iz sistema SWIFT je priložnost za Kitajsko in za internacionalizacijo juana
9
30.01.2023 23:00
Gospodarske sankcije, ki jih je zahodni blok naložil Rusiji, vedno bolj postajajo dvorezni meč. Njihov glavni namen je bil ... Več.
Piše: Valerio Fabbri
Manevrskega prostora za višje plače v Sloveniji na žalost takorekoč ni
15
29.01.2023 22:05
Zadnje mesece se v Sloveniji soočamo z vse večjimi pritiski za dvig plač. Temu je botrovala predvsem visoka rast cen, pa tudi ... Več.
Piše: Bine Kordež
Odgovor na vprašanje, kdo najbolj ogroža Rusijo, je enostaven: Rusija.
40
26.01.2023 20:12
Ruska paranoja, ki je značilna za avtoritarne režime, ne pojenjuje. V zadnjih tednih je več pomembnih kremeljskih politikov, ... Več.
Piše: Maksimiljan Fras
Od kje cena 300 evrov za megavatno uro električne energije
16
19.01.2023 20:00
Oskrba z električno energijo in zlasti njena cena bodo tudi v letošnjem letu zaposlovali medije, politiko in porabnike. V ... Več.
Piše: Bine Kordež
China’s eyes on Antarctica through Argentina
22
18.01.2023 20:00
China has been getting closer to Argentina for multiple reasons, most of which could be summarized as a strategic interest in ... Več.
Piše: Valerio Fabbri
Dobavitelji v državnem zdravstvu zaradi preplačanih medicinskih pripomočkov letno zaslužijo vsaj 250 milijonov evrov!
11
15.01.2023 22:45
V Sloveniji je v središče zdravstvenega sistema postavljen izvajalec, bolnik pa je samo številka na zdravstveni kartici, ki ... Več.
Piše: Krištof Zevnik
Pet faktorjev, ki utegnejo vplivati na potek ruske vojne v Ukrajini v letu 2023
17
09.01.2023 20:00
Ker je v Ukrajini dogajanje na terenu precej dinamično in je razmerje sil večkrat nejasno, je za zahodne opazovalce težko, če ne ... Več.
Piše: Maksimiljan Fras
Homo Sovieticus: Pogled na Putinovo vojno v Ukrajini
13
04.01.2023 20:00
Ruska agresija na Ukrajino nas vrača v zgodovino za nekaj dolgih desetletij. Vsi upi, da gremo proti novi stopnji evolucije ... Več.
Piše: George-Vadim Tiugea
Naraščanje svetovne populacije se bo počasi ustavilo, potem na verjetno čaka celo upad
10
29.12.2022 22:04
Glede na težo in daljnosežnost demografskih sprememb, ki smo jim priča v svetu, so te še vse premalo prisotne v javni razpravi. ... Več.
Piše: Maksimiljan Fras
Pozabljena obletnica: Vodstvo IZUM-a je pozabilo na 35. rojstni dan COBISS
4
28.12.2022 22:45
Institut informacijskih znanosti v Maribor (IZUM) je 20. decembra 2022 s premiero dokumentarnega filma z naslovom Od kartice do ... Več.
Piše: Tomaž Seljak
Ukrajina kot poligon za testiranje novega in starega orožja
18
27.12.2022 22:30
Putinova vojna bo koledarsko vsak čas vstopila v drugo leto, razmere na fronti pa so za Ruse precej manj obetavne kot 24. ... Več.
Piše: Dejan Azeski
Po dveh letih debelih krav vstopamo v obdobje negotovosti, ki bo trajalo nekaj let
17
18.12.2022 23:15
Že kar nekaj časa spremljamo ukrepanje centralnih bank, ki so se odločile umiriti inflacijo z dvigovanjem obrestnih mer. V ... Več.
Piše: Bine Kordež
Okostnjaki iz omar ljubljanske nadškofije grozijo, da bodo poleg grehov razkrili tudi grešnike
20
15.12.2022 01:30
Tiha vojna med liberalci in konservativci znotraj slovenske cerkve se nadaljuje: konservativci so uspešno lansirali zgodbo o ... Več.
Piše: Dejan Steinbuch
Xi’s zero-COVID policy is sinking China's economic ship into recession
10
12.12.2022 22:22
Chinas stance towards COVID-19 and its zero-COVID policy could be the final nail in the coffin that damages the present regimes ... Več.
Piše: Valerio Fabbri
Has the count down begun for Tik Tok in the U.S.?
4
05.12.2022 22:00
Is Tik Tok on its way out from United States? Perhaps yes, should Republican Congressmen find adequate information that the ... Več.
Piše: Valerio Fabbri
Spolnih zlorab osumljeni pater Rupnik, dvoličnost jezuitskega papeža in posebni vatikanski odposlanec za Slovenijo
20
04.12.2022 23:15
Neverjetno naključje, toda prav v dneh, ko se je v Ljubljani mudil Andrew Small, papežev posebni odposlanec za preiskovanje ... Več.
Piše: Dejan Steinbuch
Ruske paravojaške skupine: Psihopati z macolo, neonacisti in obsojeni kriminalci
17
04.12.2022 00:30
Skupina Wagner ni edina ruska paravojaška skupina, je pa največja in najbolj razvpita. Ustanovljena je bila, da bi vojaško ... Več.
Piše: Maksimiljan Fras
O višini javnega dolga in obrestnih merah v času krize
8
22.11.2022 23:00
Po višini dolga je Slovenija sicer še vedno pod povprečjem Evropske unije, vendar se moramo zavedati, da smo kot majhna država ... Več.
Piše: Bine Kordež
Sprehod po Ljubljani: Kot v prestolnici ponosne socialistične republike, ki se skoraj sramuje samostojnosti
25
21.11.2022 20:00
Slovenija je tako polarizirana, da se njeni prebivalci ne strinjamo več (?) niti o pomenu osamosvojitve. Mnenja so tako deljena, ... Več.
Piše: Andrej Capobianco
Rent-a-Pilot: China Hiring Retired Military Personnel from Western Countries
11
20.11.2022 22:49
Pressure is increasing for investigation from the United Kingdom, Australia and New Zealand against reported recruitment of ... Več.
Piše: Valerio Fabbri
1 2 3 4 5  ... 

Najbolj brano

01/
Gostujoče pero: Januar je pač tak mesec
Anže Logar
Ogledov: 2.596
02/
Kot v češki risanki A je to!: Zdravstvena reforma premierja Goloba in ministra Loredana
Milan Krek
Ogledov: 1.768
03/
7352 žalitev
Tilen Majnardi
Ogledov: 1.740
04/
Odgovor na vprašanje, kdo najbolj ogroža Rusijo, je enostaven: Rusija.
Maksimiljan Fras
Ogledov: 1.602
05/
Avtokracija je navzven videti res trdna, a je navznoter v resnici izjemno šibka
Andraž Šest
Ogledov: 1.192
06/
Manevrskega prostora za višje plače v Sloveniji na žalost takorekoč ni
Bine Kordež
Ogledov: 1.135
07/
Rusi ne prihajajo, Rusi so že dolgo tukaj med nami
Tilen Majnardi
Ogledov: 979
08/
Finci in Estonci imajo lepi premierki, vendar to še ne more biti razlog za kopiranje njihovega zdravstvenega sistema
Milan Krek
Ogledov: 831
09/
Damnatio memoriae ali koga moti muzej, posvečen slovenski osamosvojitvi
Igor Bavčar
Ogledov: 1.859
10/
Izključitev Rusije iz sistema SWIFT je priložnost za Kitajsko in za internacionalizacijo juana
Valerio Fabbri
Ogledov: 534