Razkrivamo

Naša veteranska združenja in njihove "paravojaške" aktivnosti

Pravijo, da je najboljše orožje proti severnokorejskim veteranom magnet. No, slovenski sicer niso tako obteženi z odlikovanji in priznanji, vendar pa so veteranske organizacije pri nas priljubljeno sredstvo za črpanje proračunskih evrov. Njihovi člani nosijo uniforme, ki jih sploh ne bi smeli in se usposabljajo za obrambo v nasprotju z ustavo in zakoni. Kaj bo na vse to porekel vrhovni poveljnik?

26.04.2016 21:30
Piše: Uredništvo
Ključne besede:   slovenska vojska   veterani   častniki   predsednik republike   moris

Foto: arhiv Portala PLUS

Ministrica za obrambo in načelnik generalštaba bi morala urediti področja, ki jih veteranska združenja počasi osvajajo in si jih zlasti prisvajajo. Vsi trije - torej tudi predsednik republike - bi morali ostro ukrepati in preprečiti usposabljanja v gozdovih in na streliščih, ki jih organizirajo združenja, sistem obrambe pa jim v tem nesebično pomaga.

Vsakoletno poročilo vrhovnemu poveljniku obrambnih sil (Slovenske vojske) je to leto posebej razburkalo javnost. Vzroka sta dva; na eni strani izjemno slabo stanje, v katerem se je znašla naša vojska, na drugi pa lahkotnost, s katero vrhovni poveljnik, tj. predsednik republike (Borut Pahor), ministrica za obrambo (Andreja Katič) in načelnik Generalštaba Slovenske vojske (Andrej Osterman) sporočajo to oceno. Za tako mizerno stanje pa so krivi predvsem tisti, ki se zdaj sprenevedajo. Med njimi je tudi vrhovni poveljnik, ki je bil v času zmanjšanja proračuna za obrambo za okoli 200 milijonov evrov predsednik vlade. Zdi se, da je danes pozabil, da sta skupaj  z takratno ministrico Ljubico Jelušič ob podpori tedanjega načelnika generalštaba "uničila" vojsko. Pomembno je spomniti, da so bile te ocene slabe tudi v preteklosti, vendar so jih ključni državni funkcionarji znali sporočiti  javnosti. Ocena je v tem zapisu pomembna, ker so akteriji propadanja Slovenske vojske še vedno na položajih. Nekateri zasedajo le navidezno nepomembna mesta, drugače pa živijo ob obrambi in predvsem od obrambe.

 

Po osamosvojitvi Slovenije se je hitelo z formiranjem nekaterih organizacij, ki so v družbeni ureditvi Jugoslavije igrale določeno vlogo pri obrambi. ZRVČ je združevala rezervne častnike, ampak ni imela vloge združenja, ampak je bila nekakšen sistem "nadzora" nad rezervnimi častniki, ker so bili člani rezervni častniki razporejeni v JLA in TO. Borčevske organizacije NOB so bile vkoreninjene v družbo in si jemale pravico odločati in vplivati na družbeno dogajanje. Toda te organizacije niso bile klasične veteranske organizacije, ampak le organizirano krilo vodilne Partije in "čuvari tekovina" NOB.

 

Vrhovni poveljnik obrambnih sil Slovenije (Foto: Mediaspeed.net)

 

Prvi predsednik Zveze častnikov Slovenije je bil polkovnik, ki ga menda niso imeli kam postaviti znotraj sistema obrambe, ker so bile njegove kompetence sporne. Obrambni sistem je plačeval tudi prispevke za pokojninski sklad za tega predsednika, ki je bil upokojen iz ZČS. Že takrat, torej v času debelih krav, se je sistem ZČS zajedel v telo obrambe. Začelo se je "sesanje", vendar brez kakršnih koli koristi za sistem obrambe. Obramba je zagotavljala sredstva za plače in stroške delovanja. Edini rezultat te organizacije je bil Častniški ples, na katerem so z leti plesali vsi, samo častniki ne. Znotraj ZČS obstajajo tudi sekcije in združenja, ki imajo namen združevati različne profile ljudi, kot so recimo Združenje mirovnikov Slovenije, Zveza vojaških gornikov itn.

 

 

Osamosvojitev in majski hrošči

 

Po osamosvojitvi je formirana Zveza veteranov vojne za Slovenijo, ki vključuje vse organizacije ZVVS razen ljubljanske organizacije, ki so jo formirali pripadnik TO Ljubljana. Veteranska organizacija je formirana z namenom združevanja pripadnikov TO, delavcev državnih inštitucij in drugih, ki so sodelovali v osamosvojitveni vojni. Pred nekaj let smo formirali še VSO (Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve), ki je združila, recimo temu "desno krilo" osamosvojitve, kot tudi Zvezo MORIS, ki je nekakšen osebni projekt Antona Krkoviča.

 

Skupno vsem tem organizacijam in združenjem je to, da so organizacijske oblike in načela formiranja delni posnetek podobnih organizacij iz nekdanje skupne države. Izvajajo se nekakšne volilno-programske konference, ki močno spominjajo na SZDL in partijske sestanke v enotah JLA. Vse te organizacije imajo še nekatere podobnosti in značilnosti. Praviloma jih vodijo nekdanji visoki častniki in generali Slovenske vojske, ki so sedaj upokojeni. ZČS vodi nekdanji načelnik Generalštaba SV, ZVVS vodi nekdanji načelnik Generalštaba SV, VSO vodi nekdanji minister za obrambo in nekaj visokih častnikov. Zvezo MORIS vodi upokojeni visoki častnik SV. Zvezo mirovnikov vodi nekdanji namestnik načelnika Generalštaba SV, Zvezo gornikov pa upokojeni visoki častnik SV.

 

 

Za kaj porabljajo javni denar?

 

Poleg deklariranih nalog in ciljev, ki so vidni, obstajajo pod površjem tudi skriti cilji, ki kažejo značaj in želje, pa tudi frustracije njihovih predsednikov. Druga značilnost teh organizacij je, da so dobile status organizacij ali združenj, ki so pomembna na obrambnem področju. Tak status jim omogoča, da vsako leto dobivajo določeni del finančnih sredstev, ki jih država namenja za obrambo. Vse te organizacije navidezno polagajo račune za porabljena sredstva.  Vodje teh organizacij imajo še vedno veliki vpliv na delovanje sistema obrambe, kot tudi na delovanje politike, saj so se v svojem dolgoletnem delovanju pridobili povezave in imajo določeni vpliv na odločanje o teh sredstvih. Sredstva, ki se namenjajo za delovanje teh združenj, bi omogočila, da vsako leto vojska nabavi najbolj pomembne dele uniforme za svoje pripadnike (!).

 

Tretja značilnost teh združenj pa je ta, da imajo njihovi voditelji vpliv (ali ga vsaj poskušajo imeti) na sistem obrambe in na odločanje o obrambi. To da dva nekdanja načelnika GŠ vodita največji združenji, kaže na njuno željo vplivati na odločitve o obrambi, vendar ne v okviru inštitucij oziroma sistema, ampak zunaj njega, pod površjem in ne transparentno. Na seje parlamentarnega Odbora za obrambo se vabijo predsedniki največjih združenj, ki tam lahko podajajo svoja mnenja in vplivajo na delovanje sistema obrambe.

 

 

Politizacija veteranstva

 

Četrta značilnost združenj, povezanih z obrambo, je ta, da praviloma delujejo v smeri tistih strank, ki so jih formirale ali stojijo za njimi, kar je odvisno od njihovih temeljev in organizacijskih oblik in načel. Največja združenja se nagibajo tako na levo kot tudi na desno. Peta značilnost združenj - z izjemo VSO - je ta, da nejasno izražajo svoja stališča, svetovni nazor in svoje cilje. VSO jasno kritizira obrambo, njeno delovanje in financiranje obrambe. Dostikrat je to pojavna oblika frustracij njenih članov.

 

Šesta in najbolj škodljiva značilnost vseh združenj je poskus uniformiranja in usposabljanja za nekatere naloge. Sistem obrambe je pred leti nasprotoval, da člani ZVVS nosijo uniformo SV, kar je to združenje usmerilo v izdelavo svoje uniforme - z izjemo kape, ki je oblikovana po kapah, ki jih je imela TO Slovenije.

 

 

Veterani (Foto: Gorenjski glas)

 

ZČS je v preteklosti dosegla, da njeni člani nosijo uniformo SV, kar je v nasprotju z mednarodnim vojnim pravom, po katerem oznake pripadnosti vojski lahko nosijo samo aktivni pripadniki, ki so pod njenim poveljstvom. Člani tega združenja, ki je formiran po Zakonu o društvih, nosijo uniformo SV in se kažejo v javnosti. Povprečen državljan ne vidi razlike med združenjem in Slovensko vojsko. Predsednik združenja, ki se pojavlja na vseh proslavah in sestankih v uniformi SV, ima dostikrat najvišji čin na prireditvi, kar bega organizatorje in mlade pripadnike vojske. Najbolj drzna poteza pa je izdelava postrojitvenega pravilnika združenja, v katerem se predpisuje poročilo predsedniku ZČS. Določeni pripadniki ZČS spominjajo na severnokorejske generale, saj na uniformi nimajo več prostora za obešanje odlikovanj, medalj in drugih značk. Podobno obnašanje laho zasledimo v VSO, ker se pripadniki oblačijo v uniforme, ki jih je imela specialna brigada MORIS, in v njih izvajajo nekakšna usposabljnja in druženja, ki močno spominjajo na podobna druženja različnih društev v ZDA (opomba: brigada MORIS, tega slovenska javnost verjetno še ne ve, nikoli ni formalno obstajala, pač pa je obstajala 27. zaščitna brigada Teritorialne obrambe!).

 

Tudi manjše veje ZČS se delno uniformirajo. Zveza mirovnikov recimo nosi beretke Združenih narodov, kar je v nasprotju z predpisi ZN. Zanimivost je, da to beretko nosijo tudi člani, ki nikoli niso bili na misijah ZN, ali pa sploh niso bili na misiji, kot je bil recimo njihov predsednik. Zveza gornikov ima sive beretke, ki izhajajo iz barve gorskih enot SV. Zveza MORIS se oblači v uniformo, ki jo je oblikoval Anton Krković, ko je bil poveljnik MORIS, so pa tudi nadgradili komplet uniforme s svečano uniformo, ki nima povezave z uniformami na teritoriju Slovenije.

 

Za razliko od ostalih organizacij VSO in ZČS organizirata usposabljanja in streljanja, kot je to delala ZRVŠ (Zveza rezervnih vojaških starešin) v nekdanji državi. Tukaj se zastavlja vprašanje, za katere naloge se usposabljajo ta združenja. Res je, da se ima po ustavi vsak državljan pravico usposabljati se za obrambo države, vendar mora biti to usposabljanje organizirano znotraj sistema obrambe. Združenja počasi zasedajo področja, ki so izvirno v odgovornosti obrambnega sistema.

 

 

Obramba izven sistema obrambe

 

Najbolj lahko skrbi želja združenj in naštetih organizacij, da bi vplivale na delovanje sistema obrambe, s čemer pa se vmešavajo v notranje zadeva sistema Slovenske vojske, kar slabi sistem obrambe in vojske - tako vsebinsko kot finančno. Pred napovedanimi menjavami visokih častnikov v SV se frekvenca obiskov članov združenj v MORS in GŠ močno poveča, kar je moč enostavno preveriti v evidenci obrambnega ministrstva. Posebej pa je problematično, da notranja javnost MO in SV uporablja ta združenja za plasiranje takšnih idej in potez, za katere sicer obstajajo normalni kanali komuniciranja. Tovrstnih metod komuniciranja se včasih poslužuje celo državni politični vrh.

 

Pojavljajo se tudi ideje v posameznih združenjih, da bi prek vpliva na sistem odločanja o napredovanju dosegli, da bi se dodeljevali vojaški čini za zasluge, ki jih je posameznik imel med osamosvojitveno vojno. Idejni vodje bržkone izhajajo iz določbe o podelitvi čina na podlagi ugotovitve kompetenc. Ideja je nezakonita in v nasprotju z osnovnimi postulati sistema katere koli vojske. Idejni očetje predloga poskušajo pridobiti čine in medalje za nekaj, kar so že dobili.

 

Zveza častnikov Slovenije (Foto: www.hrastnik.si)

 

Od vsega navedenega pa najbolj skrbi indiferentnost vrhovnega poveljnika, resorne ministrice in načelnika GŠ, ki se udeležujejo skoraj vseh dogodkov, ki jih ta združenja organizirajo. Skrbi dejstvo, da vrhovni poveljnik nima mnenja o deviantnih pojavih v "njegovih" obrambnih silah. Ministrica za obrambo in načelnik GŠ bi morala urediti področja, ki jih združenja počasi osvajajo in  si jih prisvajajo. Vsi trije bi morali ostro ukrepati in preprečiti usposabljanja v gozdovih, na streliščih, ki jih organizirajo združenja, sistem obrambe pa jim v tem nesebično pomaga. Najbolj skrbi obnašanje načelnika GŠ, ki je v totalni defenzivi na vseh področjih, tako da predsedniki združenj počasi obvladujejo sistem vojske po neformalnih kanalih.

 

Rešitev za "normalizacijo" delovanja veteranskih organizacij je enostavna. Združenja bi se morala redefinirati in se vrniti k svojim izvirnim idejam. Državni zbor naj preneha vabiti na seje odbora za obrambo predstavnike združenj, ki tam razpravljajo o zadevah, ki niso v njihovi pristojnosti. Mneja, odgovore in ocene o sistemu obrambe lahko podajata samo ministrica za obrambo in načelnik GŠ. Združenja lahko sodelujejo v javnih razpravah o zakonih, lahko pišejo pisma, podajajo mnenja, pišejo razprave in delujejo kot normalna civilna družba, kar v demokratični državi tudi so. Skratka, ne potrebujemo uniformiranja, marširanje in usposabljanje tovrstnih združenj, ki niso formirana za te namene. V Sloveniji je vse več uniformirancev in vse manj vojakov. Pristojni in politiki se ukvarjajo z uniformiranci, ne pa z vojsko. Kaj bo o vsem tem povedal vrhovni poveljnik obrambnih sil, pa tako in tako ni pomembno, saj to niti njemu samemu ni pomembno.

KOMENTIRAJTE
PRIKAŽI KOMENTARJE
6
Moralesov padec v Boliviji bo okrepil ameriško prevlado v Latinski Ameriki
5
17.11.2019 21:00
V Boliviji konec skoraj štirinajstletne vladavine Eva Moralesa predstavlja še eno spodbudo Washingtonu za že usihajočo moč v ... Več.
Piše: Shane Quinn
Otto Skorzeny, "najnevarnejši človek v Evropi", tajni nacistični načrt za bombardiranje New Yorka in Hitlerjevi pomisleki glede atomske bombe
8
14.11.2019 21:00
Pred približno letom in pol me je ugledni ameriški zgodovinar in znanstvenikNoam Chomskypo elektronski pošti opozoril na ... Več.
Piše: Shane Quinn
Dosje Slovenska vojska: Zakaj je Karl Erjavec tempirana bomba Šarčeve vlade
8
13.11.2019 21:00
Karla Viktorja Erjavca v vlogi ministra za obrambo spremljajo afere že od prvega dne ministrovanja. In to v obeh mandatih. Kar ... Več.
Piše: Uredništvo
Slovenski intelektualci o razmerah v državi ob 30-letnici padca Železne zavese: "Danes bo že jutri včeraj"
13
08.11.2019 23:59
Danes so Dimitrij Rupel, Peter Jambrek, Tomaž Zalaznik, Božo Cerar, Lovro Šturm, Marko Noč,Igor Grdina, Ludvik Toplak, Borut ... Več.
Piše: Uredništvo
Ustavno sodišče dokončno razsodilo: Obvezne glasbene kvote Mira Cerarja so neustavne!
11
07.11.2019 02:00
Zloglasne glasbene kvote, ki jih je pod vlado Mira Cerarja uzakonil danes glavni okoljski inšpektor, nekoč pa poslanec SMC in ... Več.
Piše: Uredništvo
Banka Slovenije pod težo kritik: So bile omejitve pri najemanju kreditov občanov res potrebne?
15
05.11.2019 21:00
V preteklih dneh je veliko razburjenja povzročil ukrep Banke Slovenije, s katerim so zaostrili pogoje kreditiranja fizičnih ... Več.
Piše: Bine Kordež
Kaj so na koncu prinesle letošnje spremembe davčne zakonodaje
2
02.11.2019 09:00
Vsekakor pomenijo celotne letošnje spremembe davčne zakonodaje pomemben premik v davčni razbremenitvi dela. Glede na omejitve ... Več.
Piše: Bine Kordež
Dan spomina na mrtve v deželi kosti ali kako so perfidno onemogočili komisijo za "reševanje vprašanj prikritih grobišč"
18
31.10.2019 10:00
Kljub zakonski podlagi, vladnim sklepom in politični podpori Komisiji za reševanje vprašanj prikritih grobišč, kot se ... Več.
Piše: Dejan Steinbuch
Islamizacije, celo afrikanizacije Evrope ne more rešiti resor za "zaščito evropskega načina življenja"
17
29.10.2019 23:15
Namera nove predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen, da ustanovi poseben resor za zaščito evropskega načina ... Več.
Piše: Milan Gregorič
Kaj globoka država sporoča Marjanu Šarcu? Da se mu, če ne bo sodeloval, počasi izteka rok trajanja?!
35
28.10.2019 23:15
Vikend intervjuja premierja Šarca za popularno komercialno in nacionalno televizijo sta morda začetek njegovega konca, v vsakem ... Več.
Piše: Dejan Steinbuch
Klinični center pred novo afero: Ali bodo predsedniku Združenja kardiologov Slovenije Zlatku Frasu pred nosom izmaknili Kardiološko kliniko?
6
21.10.2019 22:45
Ustanoviti Srčni center v UKC Ljubljana pod pretvezo, da bodo s tem rešili problem otroške kardiologije in otroške srčne ... Več.
Piše: Blaž Mrevlje
Psihološki profil Josipa Broza Tita so poznavalci opredelili kot tip grandioznega, celo patološkega narcisa
12
17.10.2019 23:00
Slovenski komunistični ideolog Edvard Kardelj je zapisal, da so junaki, kakršen je Kralj Matjaž, figure, v katerih je izražen ... Več.
Piše: Uredništvo
Na Delu strah in tesnoba: Spet bodo masovno odpuščali, govori se celo o 100 preveč zaposlenih!
13
17.10.2019 03:30
Novi lastniki, nova metla, so govorili že pred leti, ko je uprava Stojana Petriča izvedla precej obširno prestrukturiranje nekoč ... Več.
Piše: Uredništvo
Nova farsa na Sodnem svetu: njegov predsednik Erik Kerševan bi se moral izločiti, favoritke za sodnico v Luksemburgu pa ne najde niti Google!
8
14.10.2019 23:00
Potem ko je spomladi klavrno propadel poskus imenovanja Mira Preka in Marka Pavlihe za sodnika Splošnega sodišča Evropske unije ... Več.
Piše: Uredništvo
Nemirni Bližnji Vzhod: Zakaj si Združene države v resnici ne želijo vojne z Iranom
3
13.10.2019 18:00
Kljub temu, da je središče svetovne pozornosti zadnje dni zaradi turške invazije usmerjeno na sever Sirije, pa razmere na ... Več.
Piše: Shane Quinn
Popravek: Diplomacija a la Cerar: Erdogan norel zaradi Pahorja, Šoltes bi rad v Beograd, sramotni fiasko na recepciji Združenih narodov
0
12.10.2019 08:00
Zapis z naslovomZmeda v Mladiki zahteva popravek, ker napačno interpretira 27. člen Zakona o zunanjih zadevah in piše o ... Več.
Piše: Uredništvo
Diplomacija a la Cerar: Erdogan norel zaradi Pahorja, Šoltes bi rad v Beograd, sramotni fiasko na recepciji Združenih narodov
9
08.10.2019 21:40
Potem ko se je umaknil s položaja predsednika stranke in mesto prepustil operativno sposobnejšemu Zdravku Počivalšku, Miro Cerar ... Več.
Piše: Uredništvo
Pada vlada? Jutri še ne - kljub izsiljevanju Levice, je pa že pripravljen "Scenarij 2020", ključna stranka bo SMC!
15
07.10.2019 18:00
Vladna koalicija bo razpadla, Marjan Šarec ne bo sposoben odpeljati mandata do konca, probleme bo imel tudi s predsedovanjem ... Več.
Piše: Dejan Steinbuch
Resnica o slovenskem BDP: Ali z rastjo v primerjavi z Evropsko unijo res zaostajamo?
4
03.10.2019 22:00
Bruto domači proizvod (BDP) se kljub precejšnjim omejitvam še vedno uporablja kot najbolj običajen pokazatelj razvitosti ... Več.
Piše: Bine Kordež
Divjina Zmaga Šmitka (1): Mitično bivališče hudiča, demonov, duš in duhov, kraljestvo divjih živali, a tudi domovanje svetega
3
28.09.2019 08:30
Zadnja leta svojega življenja je slovenski etnolog in antropolog Zmago Šmitek - umrl je septembra lani - posvetil preučevanju ... Več.
Piše: Uredništvo
1 2 3 4 5  ... 

Najbolj brano

01/
Dosje Slovenska vojska: Zakaj je Karl Erjavec tempirana bomba Šarčeve vlade
Uredništvo
Ogledov: 2,417
02/
Andraž Teršek: "Ustavno sodišče prepogosto odloča tako, da se najprej izbere končni rezultat, potem pa išče pot, ki naj bi legitimirala takšen rezultat."
Uredništvo
Ogledov: 2,392
03/
Otto Skorzeny, "najnevarnejši človek v Evropi", tajni nacistični načrt za bombardiranje New Yorka in Hitlerjevi pomisleki glede atomske bombe
Shane Quinn
Ogledov: 1,884
04/
Posledice vse bolj številnih nepismenih politikov bodo za Slovenijo vsak dan hujše
Tino Mamić
Ogledov: 2,167
05/
Meditacija o zidovih: Ugani, kdo pride danes na kosilo
Dimitrij Rupel
Ogledov: 1,506
06/
Morda so nove parlamentarne volitve vendarle bliže, kot se zdi neizkušeni večini v vladni koaliciji
Anuša Gaši
Ogledov: 1,266
07/
70. let zveze NATO: Če na srečanju v Londonu članice ne bodo stopile skupaj, se ponujajo črni scenariji
Božo Cerar
Ogledov: 1,313
08/
Parlamentarna preiskovalna komisija v zadevi Kangler in nenavadno obnašanje ustavnega sodišča
Angel Polajnko
Ogledov: 1,578
09/
O bednem filozofu: Ali je Boris Vezjak retardiran? Ali ima IQ višji od številke čevljev?
Zvjezdan Radonjić
Ogledov: 9,037
10/
Slovenski intelektualci o razmerah v državi ob 30-letnici padca Železne zavese: "Danes bo že jutri včeraj"
Uredništvo
Ogledov: 2,103