Razkrivamo

Naša veteranska združenja in njihove "paravojaške" aktivnosti

Pravijo, da je najboljše orožje proti severnokorejskim veteranom magnet. No, slovenski sicer niso tako obteženi z odlikovanji in priznanji, vendar pa so veteranske organizacije pri nas priljubljeno sredstvo za črpanje proračunskih evrov. Njihovi člani nosijo uniforme, ki jih sploh ne bi smeli in se usposabljajo za obrambo v nasprotju z ustavo in zakoni. Kaj bo na vse to porekel vrhovni poveljnik?

26.04.2016 21:30
Piše: Uredništvo
Ključne besede:   slovenska vojska   veterani   častniki   predsednik republike   moris

Foto: arhiv Portala PLUS

Ministrica za obrambo in načelnik generalštaba bi morala urediti področja, ki jih veteranska združenja počasi osvajajo in si jih zlasti prisvajajo. Vsi trije - torej tudi predsednik republike - bi morali ostro ukrepati in preprečiti usposabljanja v gozdovih in na streliščih, ki jih organizirajo združenja, sistem obrambe pa jim v tem nesebično pomaga.

Vsakoletno poročilo vrhovnemu poveljniku obrambnih sil (Slovenske vojske) je to leto posebej razburkalo javnost. Vzroka sta dva; na eni strani izjemno slabo stanje, v katerem se je znašla naša vojska, na drugi pa lahkotnost, s katero vrhovni poveljnik, tj. predsednik republike (Borut Pahor), ministrica za obrambo (Andreja Katič) in načelnik Generalštaba Slovenske vojske (Andrej Osterman) sporočajo to oceno. Za tako mizerno stanje pa so krivi predvsem tisti, ki se zdaj sprenevedajo. Med njimi je tudi vrhovni poveljnik, ki je bil v času zmanjšanja proračuna za obrambo za okoli 200 milijonov evrov predsednik vlade. Zdi se, da je danes pozabil, da sta skupaj  z takratno ministrico Ljubico Jelušič ob podpori tedanjega načelnika generalštaba "uničila" vojsko. Pomembno je spomniti, da so bile te ocene slabe tudi v preteklosti, vendar so jih ključni državni funkcionarji znali sporočiti  javnosti. Ocena je v tem zapisu pomembna, ker so akteriji propadanja Slovenske vojske še vedno na položajih. Nekateri zasedajo le navidezno nepomembna mesta, drugače pa živijo ob obrambi in predvsem od obrambe.

 

Po osamosvojitvi Slovenije se je hitelo z formiranjem nekaterih organizacij, ki so v družbeni ureditvi Jugoslavije igrale določeno vlogo pri obrambi. ZRVČ je združevala rezervne častnike, ampak ni imela vloge združenja, ampak je bila nekakšen sistem "nadzora" nad rezervnimi častniki, ker so bili člani rezervni častniki razporejeni v JLA in TO. Borčevske organizacije NOB so bile vkoreninjene v družbo in si jemale pravico odločati in vplivati na družbeno dogajanje. Toda te organizacije niso bile klasične veteranske organizacije, ampak le organizirano krilo vodilne Partije in "čuvari tekovina" NOB.

 

Vrhovni poveljnik obrambnih sil Slovenije (Foto: Mediaspeed.net)

 

Prvi predsednik Zveze častnikov Slovenije je bil polkovnik, ki ga menda niso imeli kam postaviti znotraj sistema obrambe, ker so bile njegove kompetence sporne. Obrambni sistem je plačeval tudi prispevke za pokojninski sklad za tega predsednika, ki je bil upokojen iz ZČS. Že takrat, torej v času debelih krav, se je sistem ZČS zajedel v telo obrambe. Začelo se je "sesanje", vendar brez kakršnih koli koristi za sistem obrambe. Obramba je zagotavljala sredstva za plače in stroške delovanja. Edini rezultat te organizacije je bil Častniški ples, na katerem so z leti plesali vsi, samo častniki ne. Znotraj ZČS obstajajo tudi sekcije in združenja, ki imajo namen združevati različne profile ljudi, kot so recimo Združenje mirovnikov Slovenije, Zveza vojaških gornikov itn.

 

 

Osamosvojitev in majski hrošči

 

Po osamosvojitvi je formirana Zveza veteranov vojne za Slovenijo, ki vključuje vse organizacije ZVVS razen ljubljanske organizacije, ki so jo formirali pripadnik TO Ljubljana. Veteranska organizacija je formirana z namenom združevanja pripadnikov TO, delavcev državnih inštitucij in drugih, ki so sodelovali v osamosvojitveni vojni. Pred nekaj let smo formirali še VSO (Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve), ki je združila, recimo temu "desno krilo" osamosvojitve, kot tudi Zvezo MORIS, ki je nekakšen osebni projekt Antona Krkoviča.

 

Skupno vsem tem organizacijam in združenjem je to, da so organizacijske oblike in načela formiranja delni posnetek podobnih organizacij iz nekdanje skupne države. Izvajajo se nekakšne volilno-programske konference, ki močno spominjajo na SZDL in partijske sestanke v enotah JLA. Vse te organizacije imajo še nekatere podobnosti in značilnosti. Praviloma jih vodijo nekdanji visoki častniki in generali Slovenske vojske, ki so sedaj upokojeni. ZČS vodi nekdanji načelnik Generalštaba SV, ZVVS vodi nekdanji načelnik Generalštaba SV, VSO vodi nekdanji minister za obrambo in nekaj visokih častnikov. Zvezo MORIS vodi upokojeni visoki častnik SV. Zvezo mirovnikov vodi nekdanji namestnik načelnika Generalštaba SV, Zvezo gornikov pa upokojeni visoki častnik SV.

 

 

Za kaj porabljajo javni denar?

 

Poleg deklariranih nalog in ciljev, ki so vidni, obstajajo pod površjem tudi skriti cilji, ki kažejo značaj in želje, pa tudi frustracije njihovih predsednikov. Druga značilnost teh organizacij je, da so dobile status organizacij ali združenj, ki so pomembna na obrambnem področju. Tak status jim omogoča, da vsako leto dobivajo določeni del finančnih sredstev, ki jih država namenja za obrambo. Vse te organizacije navidezno polagajo račune za porabljena sredstva.  Vodje teh organizacij imajo še vedno veliki vpliv na delovanje sistema obrambe, kot tudi na delovanje politike, saj so se v svojem dolgoletnem delovanju pridobili povezave in imajo določeni vpliv na odločanje o teh sredstvih. Sredstva, ki se namenjajo za delovanje teh združenj, bi omogočila, da vsako leto vojska nabavi najbolj pomembne dele uniforme za svoje pripadnike (!).

 

Tretja značilnost teh združenj pa je ta, da imajo njihovi voditelji vpliv (ali ga vsaj poskušajo imeti) na sistem obrambe in na odločanje o obrambi. To da dva nekdanja načelnika GŠ vodita največji združenji, kaže na njuno željo vplivati na odločitve o obrambi, vendar ne v okviru inštitucij oziroma sistema, ampak zunaj njega, pod površjem in ne transparentno. Na seje parlamentarnega Odbora za obrambo se vabijo predsedniki največjih združenj, ki tam lahko podajajo svoja mnenja in vplivajo na delovanje sistema obrambe.

 

 

Politizacija veteranstva

 

Četrta značilnost združenj, povezanih z obrambo, je ta, da praviloma delujejo v smeri tistih strank, ki so jih formirale ali stojijo za njimi, kar je odvisno od njihovih temeljev in organizacijskih oblik in načel. Največja združenja se nagibajo tako na levo kot tudi na desno. Peta značilnost združenj - z izjemo VSO - je ta, da nejasno izražajo svoja stališča, svetovni nazor in svoje cilje. VSO jasno kritizira obrambo, njeno delovanje in financiranje obrambe. Dostikrat je to pojavna oblika frustracij njenih članov.

 

Šesta in najbolj škodljiva značilnost vseh združenj je poskus uniformiranja in usposabljanja za nekatere naloge. Sistem obrambe je pred leti nasprotoval, da člani ZVVS nosijo uniformo SV, kar je to združenje usmerilo v izdelavo svoje uniforme - z izjemo kape, ki je oblikovana po kapah, ki jih je imela TO Slovenije.

 

 

Veterani (Foto: Gorenjski glas)

 

ZČS je v preteklosti dosegla, da njeni člani nosijo uniformo SV, kar je v nasprotju z mednarodnim vojnim pravom, po katerem oznake pripadnosti vojski lahko nosijo samo aktivni pripadniki, ki so pod njenim poveljstvom. Člani tega združenja, ki je formiran po Zakonu o društvih, nosijo uniformo SV in se kažejo v javnosti. Povprečen državljan ne vidi razlike med združenjem in Slovensko vojsko. Predsednik združenja, ki se pojavlja na vseh proslavah in sestankih v uniformi SV, ima dostikrat najvišji čin na prireditvi, kar bega organizatorje in mlade pripadnike vojske. Najbolj drzna poteza pa je izdelava postrojitvenega pravilnika združenja, v katerem se predpisuje poročilo predsedniku ZČS. Določeni pripadniki ZČS spominjajo na severnokorejske generale, saj na uniformi nimajo več prostora za obešanje odlikovanj, medalj in drugih značk. Podobno obnašanje laho zasledimo v VSO, ker se pripadniki oblačijo v uniforme, ki jih je imela specialna brigada MORIS, in v njih izvajajo nekakšna usposabljnja in druženja, ki močno spominjajo na podobna druženja različnih društev v ZDA (opomba: brigada MORIS, tega slovenska javnost verjetno še ne ve, nikoli ni formalno obstajala, pač pa je obstajala 27. zaščitna brigada Teritorialne obrambe!).

 

Tudi manjše veje ZČS se delno uniformirajo. Zveza mirovnikov recimo nosi beretke Združenih narodov, kar je v nasprotju z predpisi ZN. Zanimivost je, da to beretko nosijo tudi člani, ki nikoli niso bili na misijah ZN, ali pa sploh niso bili na misiji, kot je bil recimo njihov predsednik. Zveza gornikov ima sive beretke, ki izhajajo iz barve gorskih enot SV. Zveza MORIS se oblači v uniformo, ki jo je oblikoval Anton Krković, ko je bil poveljnik MORIS, so pa tudi nadgradili komplet uniforme s svečano uniformo, ki nima povezave z uniformami na teritoriju Slovenije.

 

Za razliko od ostalih organizacij VSO in ZČS organizirata usposabljanja in streljanja, kot je to delala ZRVŠ (Zveza rezervnih vojaških starešin) v nekdanji državi. Tukaj se zastavlja vprašanje, za katere naloge se usposabljajo ta združenja. Res je, da se ima po ustavi vsak državljan pravico usposabljati se za obrambo države, vendar mora biti to usposabljanje organizirano znotraj sistema obrambe. Združenja počasi zasedajo področja, ki so izvirno v odgovornosti obrambnega sistema.

 

 

Obramba izven sistema obrambe

 

Najbolj lahko skrbi želja združenj in naštetih organizacij, da bi vplivale na delovanje sistema obrambe, s čemer pa se vmešavajo v notranje zadeva sistema Slovenske vojske, kar slabi sistem obrambe in vojske - tako vsebinsko kot finančno. Pred napovedanimi menjavami visokih častnikov v SV se frekvenca obiskov članov združenj v MORS in GŠ močno poveča, kar je moč enostavno preveriti v evidenci obrambnega ministrstva. Posebej pa je problematično, da notranja javnost MO in SV uporablja ta združenja za plasiranje takšnih idej in potez, za katere sicer obstajajo normalni kanali komuniciranja. Tovrstnih metod komuniciranja se včasih poslužuje celo državni politični vrh.

 

Pojavljajo se tudi ideje v posameznih združenjih, da bi prek vpliva na sistem odločanja o napredovanju dosegli, da bi se dodeljevali vojaški čini za zasluge, ki jih je posameznik imel med osamosvojitveno vojno. Idejni vodje bržkone izhajajo iz določbe o podelitvi čina na podlagi ugotovitve kompetenc. Ideja je nezakonita in v nasprotju z osnovnimi postulati sistema katere koli vojske. Idejni očetje predloga poskušajo pridobiti čine in medalje za nekaj, kar so že dobili.

 

Zveza častnikov Slovenije (Foto: www.hrastnik.si)

 

Od vsega navedenega pa najbolj skrbi indiferentnost vrhovnega poveljnika, resorne ministrice in načelnika GŠ, ki se udeležujejo skoraj vseh dogodkov, ki jih ta združenja organizirajo. Skrbi dejstvo, da vrhovni poveljnik nima mnenja o deviantnih pojavih v "njegovih" obrambnih silah. Ministrica za obrambo in načelnik GŠ bi morala urediti področja, ki jih združenja počasi osvajajo in  si jih prisvajajo. Vsi trije bi morali ostro ukrepati in preprečiti usposabljanja v gozdovih, na streliščih, ki jih organizirajo združenja, sistem obrambe pa jim v tem nesebično pomaga. Najbolj skrbi obnašanje načelnika GŠ, ki je v totalni defenzivi na vseh področjih, tako da predsedniki združenj počasi obvladujejo sistem vojske po neformalnih kanalih.

 

Rešitev za "normalizacijo" delovanja veteranskih organizacij je enostavna. Združenja bi se morala redefinirati in se vrniti k svojim izvirnim idejam. Državni zbor naj preneha vabiti na seje odbora za obrambo predstavnike združenj, ki tam razpravljajo o zadevah, ki niso v njihovi pristojnosti. Mneja, odgovore in ocene o sistemu obrambe lahko podajata samo ministrica za obrambo in načelnik GŠ. Združenja lahko sodelujejo v javnih razpravah o zakonih, lahko pišejo pisma, podajajo mnenja, pišejo razprave in delujejo kot normalna civilna družba, kar v demokratični državi tudi so. Skratka, ne potrebujemo uniformiranja, marširanje in usposabljanje tovrstnih združenj, ki niso formirana za te namene. V Sloveniji je vse več uniformirancev in vse manj vojakov. Pristojni in politiki se ukvarjajo z uniformiranci, ne pa z vojsko. Kaj bo o vsem tem povedal vrhovni poveljnik obrambnih sil, pa tako in tako ni pomembno, saj to niti njemu samemu ni pomembno.

KOMENTIRAJTE
PRIKAŽI KOMENTARJE
6
Pozor: V Slovenijo prihaja epidemija koronavirusa COVID-19!
7
23.02.2020 23:38
Epidemija koronavirusa je dobesedno pred našimi vrati, v sosednji Italiji. Uradno. Neuradno pa je virus po mojem prepričanju že ... Več.
Piše: Blaž Mrevlje
"Akviziterji" obiskujejo Petrolove delničarje in od njih odkupujejo delnice s kar 45 % provizijo
2
20.02.2020 21:55
V dneh, ko je javna in medijska pozornost usmerjena v politiko, se v gospodarsko-finančnem zakulisju odvija majhna, vendar ... Več.
Piše: Uredništvo
Sredi političnih intrig, obveščevalne vojne in medijskih spinov postaja oblikovanje Janševe vlade "misija nemogoče"
17
19.02.2020 23:59
Kaj se zgodi, če si v ožjem sorodu z ministrico Alenko in te takorekoč na domačem dvorišču sredi noči ustavi policija? Če je ... Več.
Piše: Uredništvo
Nižji proračunski presežek v 2019: Manj dividend državnih bank, slabše črpanje denarja iz kohezijskih in strukturnih skladov
4
13.02.2020 23:00
V letu 2018 je bil proračunski presežek skoraj 540 milijonov evrov, medtem ko je bil lani 225 milijonov. Zakaj takšen padec? ... Več.
Piše: Bine Kordež
Ameriške predsedniške volitve 2020: Ali je Bernieja Sandersa še možno zaustaviti na poti do demokratske nominacije?
14
12.02.2020 23:15
Po Iowi je Bernie Sanders zdaj slavil še v New Hampshiru, za petami mu je še vedno Pete Buttigieg, tretja je bila presenetljivo ... Več.
Piše: Mitja Kotnik
Kako ustaviti Janšo? Ofenziva za volitve v polnem razmahu, v zraku tudi ideja o prepovedi delovanja SDS
33
10.02.2020 23:59
Medijske aktivnosti in izjave vrhunskih političnih luzerjev potrjujejo: tehtnica se je zdaj vseeno nagnila na stran predčasnih ... Več.
Piše: Dejan Steinbuch
Koronavirus je lahko že v nekaj dneh v Sloveniji, ministra v odstopu Šabedra ni nikjer, UKCL ima na voljo le nekaj postelj za okužene bolnike ...
17
09.02.2020 23:59
Kaj me v primeru najnovejšega koronavirusa 2019-nCoV najbolj skrbi? Skrbi me že to, kar vemo. Toda obenem se bojim, da - glede ... Več.
Piše: Blaž Mrevlje
Pred 75. leti: Hitlerjevi načrti za operacijo Pomladno prebujenje in osvoboditev Auschwitza
6
05.02.2020 02:15
Pogosto se (zmotno) misli, da je bila zadnja velika bitka druge svetovne vojne nemška ofenziva proti zahodnim zaveznikom, ki je ... Več.
Piše: Shane Quinn
Vse, kar ste hoteli vedeti o arbitraži in porazu na Sodišču EU, pa vam mediji tega niso hoteli ali smeli povedali
10
04.02.2020 01:45
Zunanje ministrstvo, ki ga vodi Miro Cerar v odstopu, si je po pričakovani odločitvi Sodišča Evropske unije v Luksemburgu, ki se ... Več.
Piše: Dejan Steinbuch
Perfidni intervju: Ali se je Milan Kučan odrekel arbitraži in zdaj odpira vrata bilateralnim pogajanjem o meji med Slovenijo in Hrvaško?
29
03.02.2020 00:59
Bivši predsednik je v intervjuju za zagrebški Večernji list ponovno dokazal, da mu v politični kombinatoriki doma in na Balkanu ... Več.
Piše: Uredništvo
"Kitajski sindrom" se tokrat imenuje koronavirus: Ubije vsakega štiridesetega okuženega
16
29.01.2020 23:32
Kako resen in nevaren je dejansko koronavirus, ki se je zadnji dan lanskega leta pojavil v kitajskem mestu Vuhan in se v ... Več.
Piše: Uredništvo
Zdravko Počivalšek je tisti politik, od katerega je odvisno, ali bomo dobili novo koalicijo, ali pa gremo na predčasne volitve
22
28.01.2020 23:30
Kdo bo odločal o tem, ali bodo predčasne volitve ali nova koalicija? Janez Janša? Ne. Matej Tonin? Niti ne. Še manj predsednici ... Več.
Piše: Uredništvo
Ali bo general Rupnik, ki je paradiral pred nemškimi oficirji, čez dve leti tudi formalno rehabilitiran?
24
22.01.2020 23:49
Slovence lahko reši samo zmagovita Evropa. Evropo pa more pripeljati k resnični zmagi samo Nemčija. Tako je 29. junija 1944 na ... Več.
Piše: Dejan Steinbuch
Župnika, ki ga je sram, da imamo gnilo državo, so pred štirimi leti s solzilcem napadli romski roparji
27
21.01.2020 22:22
Aleksander Osolnik, župnik iz Grahovega pri Cerknici, ki je včeraj dvignil nemalo prahu s svojim zapisom na dveh spletnih ... Več.
Piše: Uredništvo
Puč v upokojenski stranki: Kako je politika, svoj čas znanega kot Teflonski Karl, na koncu pokopala začetniška napaka
17
19.01.2020 22:59
Karla Erjavca ni več. Na domačem igrišču ga je suvereno deklasirala nova igralka Aleksandra Pivec. Kdo stoji za njenim vzponom, ... Več.
Piše: Dejan Steinbuch
Skupina Wagner: Prikriti, toda smrtonosni podaljšek Putinove oborožene diplomacije
11
12.01.2020 22:00
Februarja 2018 je v vzhodni Siriji prvič po vietnamski vojni dejansko prišlo do neposredne vojaške konfrontacije med ameriškimi ... Več.
Piše: Shane Quinn
Vojna v Perzijskem zalivu: Za zdaj blago maščevanje Irana, ki pa se lahko nadaljuje v množici samomorilskih napadov na ameriške tarče
9
08.01.2020 22:13
Vse kaže, da med Iranom in Združenimi državami Amerike vsaj za zdaj še ne bo vojne in da je napetost dosegla vrhunec z raketnimi ... Več.
Piše: Uredništvo
Davki v Sloveniji, 4. del: Država nam pobere 9 milijard od dohodkov od dela in 500 milijonov od kapitala fizičnih oseb
3
07.01.2020 23:00
Po podatkih o strukturi lastništva gospodarskih družb imajo danes domače fizične osebe v lasti dobro tretjino lastništva ... Več.
Piše: Bine Kordež
Volitve v Ameriki: Iowa bo za Demokrate prvi preizkus, kako dejansko kotirajo med ljudstvom Biden, Sanders in Warrenova
10
05.01.2020 23:00
Predsedniške volitve v Združenih državah Amerike bodo 3. novembra letos in medtem ko bo republikanski kandidat nesporno Donald ... Več.
Piše: Mitja Kotnik
Davki v Sloveniji, 3. del: Povprečni davkoplačevalec državi prispeva okoli 500 evrov na mesec
8
02.01.2020 23:02
In kako država porabi teh 500 evrov? Največji del, dobrih 300 evrov, gre za financiranje šolstva in zdravstva za vse državljane. ... Več.
Piše: Bine Kordež
1 2 3 4 5  ... 

Najbolj brano

01/
Politbiro: Janša je nevaren za demokracijo, ustrelite ga ... no ja, ga pa vsaj spet zaprite!
Dejan Steinbuch
Ogledov: 5,348
02/
Od kod patološki strah pred Janšo?
Milan Gregorič
Ogledov: 5,820
03/
Sredi političnih intrig, obveščevalne vojne in medijskih spinov postaja oblikovanje Janševe vlade "misija nemogoče"
Uredništvo
Ogledov: 3,093
04/
In potem je izmed logaških solatnih glav svojo betico ponovno pomolila Milojka Kolar Celarc
Blaž Mrevlje
Ogledov: 3,726
05/
Usodne prevare: Pripis k Roterjevemu pripisu
Dimitrij Rupel
Ogledov: 2,806
06/
Vmesni prostor je izginil, obstaja samo še ZA ali PROTI Janši
Miha Burger
Ogledov: 2,089
07/
Na(j)prej Slovenija!
Lojze Peterle
Ogledov: 2,208
08/
"Akviziterji" obiskujejo Petrolove delničarje in od njih odkupujejo delnice s kar 45 % provizijo
Uredništvo
Ogledov: 1,502
09/
Pozor: V Slovenijo prihaja epidemija koronavirusa COVID-19!
Blaž Mrevlje
Ogledov: 1,006
10/
Sonja Savić v malem parku ob železniški postaji, Peter Handke pa v kraljevi palači
Simona Rebolj
Ogledov: 877