Razkrivamo

Marko Kolbl iz Europlakata je Jankoviću prikril okoli 20 milijonov prihodkov in oškodoval mestni proračun za 6 milijonov!

Bilance in pogodbe, povezane z družbo Europlakat d.o.o., kažejo, da je gospodarska družba pod vodstvom Marka Kolbla prikrila okoli 20 milijonov evrov prihodkov, ki jih je v 10 letih ustvarila na račun koncesije svetlobnih vitrin v Ljubljani. Mestna občina Ljubljana je bila tako prikrajšana za 30 odstotkov dobička oziroma za kar okoli 6 milijonov evrov. Za to naj bi vedel podžupan Aleš Čerin ...

11.10.2016 21:15
Piše: Boris Meglič
Ključne besede:   Europlakat   Marko Kolbl   MOL   Aleš Čerin   Svetlobne vitrine   oglaševanje   Zoran Janković

Fotografiji: Mediaspeed

Po naših ugotovitvah je več kot očitno, da prihaja do namernega prikrivanja prihodkov. Ocenjujemo tudi, da je bil mestni proračun doslej oškodovan za več milijonov evrov. Tudi če smo se zmotili za 50%, manjkajo še vedno trije milijoni. Malverzacija se dogaja praktično na očeh vseh, saj bi lahko vsakdo že iz bilanc podjetij, ki se ukvarjajo z zunanjim oglaševanjem, ugotovil, da nekaj ni v redu.

Europlakat, ki ga vodi eden najbogatejših Mariborčanov Marko Kolbl, je leta 2004 sklenil z Mestno občino Ljubljana (MOL) pogodbo, na osnovi katere se je zavezal postaviti avtobusne nadstrešnice in jih vzdrževati v zameno za oglasne površine CITY light (svetlobne vitrine). Pogodba določa, da mora Europlakat vsako leto nakazati 30% dobička, ki ga ustvari iz naslova svetlobnih vitrih, na račun občine Ljubljana, občini pa mora nameniti tudi 5% oglasnega prostora. Za ta namen je Europlakat ustanovil družbo Svetlobne vitrine. Toda dokumenti in izračuni kažejo, da je bilo občini nakazano le okoli 3% dobička, ki se je ustvaril s prodajo oglasnega prostora svetlobnih vitrin (CITY light). Pri izračunu smo si pomagali s ceniki, popusti in javno objavljenimi bilancami obeh podjetij. V nadaljevanju razkrivamo, kako je podjetni Mariborčan kot solastnik in direktor družbe Europlakat prikril 20 milijonov evrov prihodkov in tako po naši oceni oškodoval proračun Ljubljančanov za okoli 6 milijonov evrov.

Po izračunih - upoštevajoč uradne cenike in popuste - bi morala imeti družba Svetlobne vitrine d.o.o. okoli 3,5 milijonov evrov prihodka letno. Po podatkih javne evidence AJPES pa je prikazanih povprečno 1,4 milijona (povprečje zadnjih 10 let). Občutno razliko iz naslova prihodkov smo ugotovili na naslednji način:

 • Število površin svetlobnih vitrin v Ljubljani: 900

 • Povprečna cena za najem 180 površin na teden po ceniku Europlakat: 13.000 €

 • Skupaj povprečna cena za najem 900 površin na teden (6x180): 78.000 €

 • Povprečna cena za najem 900 površin na leto (52 tednov): 4.056.000 €

 • Minus 5% prostora, ki pripada občini: 4.056.000 € - 202.800 € = 3.853.200,00 €

Upoštevajoč izredno veliko povpraševanje po svetlobnih vitrinah, popuste in sistem nadomestila, na katerega se ne obračuna popust (o tem malce kasneje), bi moralo biti v bilanci 3,5 milijonov evrov prihodkov letno. Ker pa je prikazanih le 1,4 milijona, to pomeni, da manjka od 1,8 do 2,1 milijona prikazanih prihodkov (odvisno od popustov). Po naši oceni se prikrivanje prihodkov izvaja najmanj 10 let, zato ocenjujemo, da je bilo ljubljanski občini prikritih okoli 20 milijonov evrov prihodkov. Pri tem poudarjamo, da smo tudi sami poskušali dobiti uradno ponudbo za svetlobne vitrine in pri tem ugotovili, da je praktično nemogoče dobiti več kot 10% popusta. V našem izračunu pa smo sicer upoštevali povprečni 15% popust.

V Ljubljani družba Europlakat upravlja 900 svetlobnih vitrin.

 

S kanaliziranjem plačil preko družbe Europlakat prikrita 2 milijona dobička letno
 

Družba Svetlobne vitrine d.o.o. je od leta 2009 dalje vsako leto prikazovala minimalni dobiček. Zanimivo je, da ima družba Svetlobne vitrine 12 zaposlenih, kar je le polovico manj kot Europlakat, čeprav ima družba Svetlobne vitrine desetkrat manjše prihodke od družbe Europlakat in prav toliko manj oglasnih površin. Europlakat ima plakate po vsej Sloveniji, Svetlobne vitrine pa samo v Ljubljani. Po mnenju poznavalcev so bili zato zagotovo vsi stroški, povezani z vzdrževanjem avtobusnih nadstrešnic in oglaševanjem na svetlobnih vitrinah v Ljubljani, preneseni na podjetje Svetlobne vitrine d.o.o. Ker je družba Svetlobne vitrine poslovala z dobičkom, bi torej vsak dodatni evro prihodka pomenil tudi dodatni dobiček. S tem, ko so bili prikazani za 2,1 milijona evrov nižji prihodki, se je družba Svetlobne vitrine (posredno pa Europlakat) izognila plačilu 630.000 evrov letno v proračun Mestne občine Ljubljana. Ocenjujemo, da je bil proračun župana Zorana Jankovića na ta način v desetih letih oškodovan za najmanj 6 milijonov evrov.


Prikaz sheme transakcij, s pomočjo katerih je bil oškodovan proračun MOL.


Leta 2009 Europlakat skoraj podvojil dobiček, Svetlobne vitrine izgubile 95% dobička

Pri pregledu poslovanja najdemo prvo večjo sumljivo prelomnico, ki se je zgodila leta 2009. Medtem ko je dobiček družbe Europlakat leta 2009 v primerjavi s preteklim letom zrasel za skoraj 100%, je dobiček družbe Svetlobne vitrine padel za neverjetnih 95%

 


Padec dobička v podjetju, ki mora 30% dobička nakazati Mestni občini Ljubljana, je toliko bolj sumljiv, ker ima podjetje Svetlobne vitrine na območju Ljubljane tako rekoč 100% monopol. Družba Europlakat, ki ima kot nacionalni ponudnik konkurenco, pa je v istem obdobju povečala dobiček. Zanimiv je tudi podatek, da ima družba Europlakat leta 2015 še vedno 70% dobička, ki ga je imela leta 2008, Svetlobne vitrine pa samo 22%. Ravno tako je zelo neobičajno, da je dobiček družbe Svetlobne vitrine na vrhuncu konjunkture leta 2008 predstavljal 40% dobička družbe Europlakat, leta 2015 pa samo še 13%.

Kako je torej mogoče, da se je poslovanje družbe, ki ima monopol na zunanjem oglaševanju v najbogatejšem slovenskem mestu, tako poslabšalo? Dobiček je rastel do leta 2008 in potem se ni več popravil. Kam je šel denar?

 

LETO

Čisti dobiček

Prihodki od prodaje

2015

118.667,00 €

                               1.417.831,00 €

2014

78.592,00 €

                               1.344.759,00 €

2013

22.854,00 €

1.277.901,00 €

2012

93.657,00 €

1.423.281,00 €

2011

22.115,00 €

1.242.849,00 €

2010

116.795,00 €

1.321.510,00 €

2009

25.787,00 €

1.145.151,00 €

2008

535.653,00 €

1.910.695,00 €

2007

410.869,00 €

1.810.755,00 €

2006

182.687,00 €

1.489.484,00 €

2005

71.524,00 €

521.820,00 €

Skupaj

1.679.200 €

14.906.036 €

Neobičajno nizki prihodki in dobiček družbe Svetlobne vitrine po letu 2008 (Vir: Ajpes)

V desetih letih je bilo torej v družbi Svetlobne vitrine prikazanih 1.679.200 evrov dobička. Od tega pripada po pogodbi občini Ljubljana 30%. Torej je v 11 letih MOL prejel 30% od 1.679.200 evrov dobička oziroma 503.760 evrov.

Mestna občina je torej po naših izračunih v enajstih letih dobila toliko, kot bi morala v enem letu. 

 

Milijardna tolarska investicija, "največji posel v zgodovini zunanjega oglaševanja"

Investicija v projekt avtobusnih nadstrešnic je bila leta 2004 vredna 1 milijardo tolarjev oziroma 4.172.926 evrov. Projekt je v 10 letih ustvaril 1.679.200 evrov dobička. Če odštejemo 30% dobička, izplačanega MOL, ostane investitorju 1.175.440 evrov. Če investiciji prištejemo še obresti 4% na leto, je strošek investicije na današnji dan 6.424.0276 evrov. Investitor si je torej v desetih letih povrnil manj kot 20% investicije. To pa je zelo neobičajno. Poleg tega pa je sam lastnik in direktor družbe Europlakat Marko Kolbl izjavil, da so svetlobne vitrine "največji posel v zgodovini zunanjega oglaševanja" (Reporter, 7. februar 2011, stran 2). Torej, čeprav je šlo za največji posel, se v desetletju ni povrnila niti petina investicije?! Kako je mogoče, da nekdo vloži milijardo tolarjev v projekt zato, da se mu v desetih letih povrne samo 20%? Zakaj tako donosen posel ne ustvarja dobička?

Z milijardno investicijo, ki je v desetih letih povrnila le petino vloženega denarja, je nekaj narobe.

 

Računsko sodišče: nepravilno prikazovanje poslovnega rezultata v letu 2004 in 2005

Da je (predvsem za ljubljansko mestno občino) s tem "sanjskim poslom" poslovneža Marka Kolbla nekaj narobe, je v svojem revizijskem poročilu za leto 2004 in 2005 opozorilo že Računsko sodišče; zapisalo je, da se "ustvarjeni poslovni rezultat bistveno razlikuje od predračunskega izkaza iz ponudbe izvajalca". Računsko sodišče nadalje opozarja, da občina v letu 2004 ni prejela nakazil (30% dobička), čeprav je bilo to predvideno v ponudbi, na osnovi katere je bil Europlakat izbran. Po domače povedano to pomeni, da je Europlakat obljubil izplačilo dobička, na katerega je potem, ko je dobil posel, preprosto pozabil, ljubljanski župan Janković pa o tem bodisi ne ve ničesar bodisi ve, pa ga to sploh ne moti.

Iz poročila računskega sodišča torej izhaja, da je družba Europlakat pod vodstvom Marka Kolbla že leta 2004 in 2005 prikazovala drugačne poslovne rezultate, kot so bili obljubljeni. Navedeno lahko kaže na namen družbe Europlakat, da izigra dogovor z MOL. Vsi nadaljnji poslovni rezultati po letu 2008 so po naši oceni zato močno prirejeni, in sicer z namenom, da se Europlakat izogne plačilu 30% dobička v mestni proračun. Najbolj zanimivo pa je to, da je računsko sodišče že takrat opozorilo na to, da občina ni oporekala poslovnim rezultatom, ki so bili v neskladju z dano ponudbo.

Izsek revizijskega poročila Računskega sodišča za leto 2004 in 2005.

 

Kdo ščiti Marka Kolbla?

Če torej povzamemo vse pridobljene podatke, ugotovimo, da:

 • po ceniku s popusti bi morala imeti družba Svetlobne vitrine 3,5 miljone evrov prihodka, a ga prikazuje samo 1,4;

 • je za leto 2015 prikazanih 188.000 evrov dobička, čeprav bi ga moralo biti po naši oceni najmanj 2,1 milijona;

 • če upoštevamo bilance Svetlobnih vitrin, pomeni, da bi moral biti povprečni popust pri oglaševanju 65%, toda družba Europlakat ne daje več kot 15% popusta (tudi sami smo že zaprosili za ponudbo);

 • investicija je bila vredna 1 milijardo tolarjev oziroma 4,1 milijona evrov, investitor pa je dobil uradno povrnjenih v 11 letih samo 1,1 milijona oziroma 20%;

 • dobiček družbe, ki bi morala 30% dobička nakazovati MOL, je glede na primerljive družbe v branži neobičajno nizek. Enako so neobičajno nizki prihodki.

 • Računsko sodišče je že v reviziji 2004 in 2005 opozorilo na izigravanje obljub, danih v ponudbi, in na izredno pasivnost občine Ljubljana, ki je to dopuščala.

Po naših ugotovitvah je več kot očitno, da prihaja do namernega prikrivanja prihodkov. Ocenjujemo tudi, da je bil mestni proračun doslej oškodovan za več milijonov evrov. Tudi če smo se zmotili za 50%, manjkajo še vedno trije milijoni. Malverzacija se dogaja praktično na očeh vseh, saj bi lahko vsakdo že iz bilanc podjetij, ki se ukvarjajo z zunanjim oglaševanjem, ugotovil, da nekaj ni v redu.

Marko Kolbl in Aleš Čerin v prijateljski atmosferi.


In kdo ščiti Marka Kolbla, direktorja družbe Europlakat? Po naših informacijah ima Marko Kolbl zaveznike v skoraj vseh političnih strankah v Sloveniji na račun dobropisov in storno računov, ki so jih politične stranke deležne pri naročanju svojih volilnih kampanj pri družbi Europlakat. Iz zanesljivih virov smo tudi izvedeli, da naj bi zato, da nihče ne preverja poslovanja Svetlobnih vitrin v Mestni občina Ljubljana, (po)skrbel Jankovićev dolgoletni podžupan Aleš Čerin.

Ali Zoran Jankovič ve za posel, ki je najlepše mesto na svetu oškodoval za več milijonov evrov? Če ni vedel, ve sedaj.  

KOMENTIRAJTE
PRIKAŽI KOMENTARJE
4
Odprto pismo notranjemu ministru: Mrtvaški veter iz pisarne ministra Poklukarja
8
17.07.2019 14:00
Anej Sam je v imenu društva Jasa konec lanskega leta, tik pred božično-novoletnimi ognjemeti in preostalim repertuarjem ... Več.
Piše: Anej Sam
Štiri milijarde evrov bo šlo letos za zdravstvo, kakovost storitev pa še naprej pada!
3
16.07.2019 23:00
V poplavi političnih obljub, predvolilnih sloganov in koalicijskih usklajevanj običajno spregledamo dejstvo, da je v slovenskem ... Več.
Piše: Uredništvo
Evropski veleposlaniki protestirali proti preganjanju Ujgurov v komunistični Kitajski, Slovenija zaenkrat previdno tiho
4
16.07.2019 12:00
Na začetku meseca so so veleposlaniki 22 držav, akreditirani pri OZN v Ženevi, podpisali pismo, ki so ga naslovili na ... Več.
Piše: Uredništvo
Balkanski posli Telemacha: "Arogantno in hinavsko. Ne vem, če bi državljan Malte Dragan Šolak lahko to počel v Evropski uniji. Sramota!"
12
15.07.2019 23:59
Minuli teden je telekomunikacijski trg razburkala novica, da bo Agencija za komunikacijska omrežja in storitve (AKOS) odvzela ... Več.
Piše: Uredništvo
O politično korektnih nemških medijih: "Danes so mediji kot lubenice - zunaj zeleni, znotraj pa še vedno rdeči"
7
15.07.2019 11:01
Danes ni več pomembno, ali mediji objavljajo resnične novinarske zgodbe. Izmišljene zgodbe - kar potrjuje nemški Spiegel - tako ... Več.
Piše: Norbert Bolz
50 let človeka na Luni (1969-2019): "Trenutno lahko letimo le znotraj zemeljske orbite, to je najdlje, kot lahko gremo."
14
14.07.2019 17:00
20. julija 1969 so televizijski ekrani po vsem svetu v živo prenašali Neila Armstronga, prvega človeka, ki je stopil na površje ... Več.
Piše: Boštjan Pihler
Stoletni pečat Zorka Simčiča (4. del): "Ko sem bil prvič v Evropi, so me vedno znova in znova spraševali, kdo nas financira in ali se naši dijaki res urijo z brzostrelkami."
12
12.07.2019 20:00
Pri založbi Beletrina je izšla knjiga Dohojene stopinje , ki jo podpisujeta France Pibernik in Zorko Simčič. Pogovor med ... Več.
Piše: Uredništvo
Mayday, Mayday, Mayday: Dosje Adria Airways ali kako je slovenska oblast uničila slovensko letalstvo
15
10.07.2019 23:00
Adrio Airways lahko reši samo še čudež, to je mrtvec na aparatih, pravi ugledni hrvaški letalski analitik Alen Ščurić, ki je ... Več.
Piše: Alen Ščurić
Se izraelski otroški srčni kirurg, stari znanec David Mishaly vrača v UKC Ljubljana?
8
09.07.2019 20:41
Bojda jutri. Tako čivkajo ptičice, ki rade posedajo po balkonih sedmega nadstropja UKC Ljubljana. Informacijo še preverjamo. ... Več.
Piše: Blaž Mrevlje
Rusko-gruzijsko poletje: Kako je kolonialna aroganca ruskega poslanca sprožila verižno reakcijo
1
09.07.2019 06:00
Avgusta 2008 - ravno v času olimpijskih iger - je Vladimir Putin vojaško kaznoval Gruzijo zaradi poskusa podreditve dveh ... Več.
Piše: Uredništvo
30-letnica padca Berlinskega zidu: "Danes imamo v Nemčiji na tisoče prostovoljnih ovaduhov, ki ovajajo svoje sosede bolj kot včasih v DDR, in to brezplačno!"
7
07.07.2019 19:00
Danes nas hočejo učiti, kaj je moralno in kaj je dobro za človeštvo in da tega mali ljudje, posamezniki, ne moremo razumeti, ... Več.
Piše: Vera Lengsfeld
Stoletni pečat Zorka Simčiča (3. del): "Gledal sem – lahko si mislite, s kakšnimi občutki – a ostal miren. Vedel sem pač, da ne smem preko meje."
12
06.07.2019 06:30
Pri založbi Beletrina je izšla knjiga Dohojene stopinje , ki jo podpisujeta France Pibernik in Zorko Simčič. Pogovor med ... Več.
Piše: Uredništvo
1. julij 2019: Dan velike sramote, ko nas je Miro Cerar izločil iz schengenske Evrope
26
01.07.2019 17:00
V noči na 1. julij je na slovensko-italijanski meji prenehal veljati schengenski režim. Za razliko od slovenskih medijev so bili ... Več.
Piše: Uredništvo
Stoletni pečat Zorka Simčiča (2. del): "Slovenci še danes živimo v zmoti, češ da je upor najodločnejša oblika človekovega udejstvovanja."
8
29.06.2019 06:00
Pri založbi Beletrina je izšla knjiga Dohojene stopinje , ki jo podpisujeta France Pibernik in Zorko Simčič. Pogovor med ... Več.
Piše: Uredništvo
Nemška Adria Airways s kar 30 milijoni evrov minusa: Kdor previsoko leta, bo strmoglavil
11
27.06.2019 19:30
Kljub nenadnemu medijskemu prebujenju vodilnih mož Adrie Airways in zagotovilom, da si intenzivno prizadevajo, da odpravijo ... Več.
Piše: Bine Kordež
Neumnosti s spolom: Aktivisti bi zdaj spreminjali pravopis, uvajali obvezno uporabo ženskega spola
30
26.06.2019 20:00
Igrice s spoljenjem, ki so se začele s predpisovanjem ženskega slovničnega spola v dokumentih treh fakultet, se nikakor niso ... Več.
Piše: Saška Štumberger
Stoletni pečat Zorka Simčiča (1. del): Kako je mogoče, da neki ideologiji uspe prepričati toliko ljudi, da cilj posvečuje sredstvo?
9
21.06.2019 22:30
Pri založbi Beletrina je izšla knjiga Dohojene stopinje , ki jo podpisujeta France Pibernik in Zorko Simčič. Pogovor med ... Več.
Piše: Uredništvo
Auf wiedersehen*, Adria Airways!? Nemški lastniki so slovenskega letalskega prevoznika dokončno potopili, zdaj pa bi radi malce "državne subvencije"
16
19.06.2019 23:59
Že dolgo nismo gledali tako javnega umiranja kakšnega podjetja, ki je registrirano v Sloveniji, kot v primeru nacionalnega ... Več.
Piše: Dejan Steinbuch
La Dolce Vita, sladko življenje Lidije Glavine: 132.000 evrov odpravnine, službeni audi in zagotovljena služba na SDH! Čestitamo!
11
17.06.2019 01:17
Lidia Glavina, bivša predsednica uprave Slovenskega državnega holdinga (SDH), je z nadzorniki dosegla sporazum o odpravnini v ... Več.
Piše: Uredništvo
Verniki vzdihnejo: O, Bog! Otroci in Italijani v stiski kličejo mamo. Socialistični uradniki rečejo: jebemtiboga. Jaz pa sem izčrkoval v misli: O, Giordano Bruno!
0
16.06.2019 11:00
V sodelovanju z založbo Beletrina objavljamo sedmi, zadnji odlomek iz čitanke Vitomila Zupana z naslovomObraz sežganega. Gre za ... Več.
Piše: Uredništvo
1 2 3 4 5  ... 

Najbolj brano

01/
Mayday, Mayday, Mayday: Dosje Adria Airways ali kako je slovenska oblast uničila slovensko letalstvo
Alen Ščurić
Ogledov: 2,134
02/
Se izraelski otroški srčni kirurg, stari znanec David Mishaly vrača v UKC Ljubljana?
Blaž Mrevlje
Ogledov: 1,957
03/
Balkanski posli Telemacha: "Arogantno in hinavsko. Ne vem, če bi državljan Malte Dragan Šolak lahko to počel v Evropski uniji. Sramota!"
Uredništvo
Ogledov: 1,385
04/
Nova Evropska komisija in pasti Zahodnega Balkana: Zakaj Slovenijo tako zanima resor za širitev
Božo Cerar
Ogledov: 1,239
05/
Zakaj nas večinoma vodijo bleferji?
Edvard Kadič
Ogledov: 2,957
06/
50 let človeka na Luni (1969-2019): "Trenutno lahko letimo le znotraj zemeljske orbite, to je najdlje, kot lahko gremo."
Boštjan Pihler
Ogledov: 1,234
07/
Odprto pismo notranjemu ministru: Mrtvaški veter iz pisarne ministra Poklukarja
Anej Sam
Ogledov: 1,402
08/
O politično korektnih nemških medijih: "Danes so mediji kot lubenice - zunaj zeleni, znotraj pa še vedno rdeči"
Norbert Bolz
Ogledov: 1,128
09/
Štiri milijarde evrov bo šlo letos za zdravstvo, kakovost storitev pa še naprej pada!
Uredništvo
Ogledov: 1,072
10/
Norosti Šarčevega medijskega zakona: Bomo tudi za kršitve cestno-prometnih predpisov odslej kaznovali – vzdrževalce cest?
Igor Mekina
Ogledov: 795