Razkrivamo

Marko Kolbl iz Europlakata je Jankoviću prikril okoli 20 milijonov prihodkov in oškodoval mestni proračun za 6 milijonov!

Bilance in pogodbe, povezane z družbo Europlakat d.o.o., kažejo, da je gospodarska družba pod vodstvom Marka Kolbla prikrila okoli 20 milijonov evrov prihodkov, ki jih je v 10 letih ustvarila na račun koncesije svetlobnih vitrin v Ljubljani. Mestna občina Ljubljana je bila tako prikrajšana za 30 odstotkov dobička oziroma za kar okoli 6 milijonov evrov. Za to naj bi vedel podžupan Aleš Čerin ...

11.10.2016 21:15
Piše: Boris Meglič
Ključne besede:   Europlakat   Marko Kolbl   MOL   Aleš Čerin   Svetlobne vitrine   oglaševanje   Zoran Janković

Fotografiji: Mediaspeed

Po naših ugotovitvah je več kot očitno, da prihaja do namernega prikrivanja prihodkov. Ocenjujemo tudi, da je bil mestni proračun doslej oškodovan za več milijonov evrov. Tudi če smo se zmotili za 50%, manjkajo še vedno trije milijoni. Malverzacija se dogaja praktično na očeh vseh, saj bi lahko vsakdo že iz bilanc podjetij, ki se ukvarjajo z zunanjim oglaševanjem, ugotovil, da nekaj ni v redu.

Europlakat, ki ga vodi eden najbogatejših Mariborčanov Marko Kolbl, je leta 2004 sklenil z Mestno občino Ljubljana (MOL) pogodbo, na osnovi katere se je zavezal postaviti avtobusne nadstrešnice in jih vzdrževati v zameno za oglasne površine CITY light (svetlobne vitrine). Pogodba določa, da mora Europlakat vsako leto nakazati 30% dobička, ki ga ustvari iz naslova svetlobnih vitrih, na račun občine Ljubljana, občini pa mora nameniti tudi 5% oglasnega prostora. Za ta namen je Europlakat ustanovil družbo Svetlobne vitrine. Toda dokumenti in izračuni kažejo, da je bilo občini nakazano le okoli 3% dobička, ki se je ustvaril s prodajo oglasnega prostora svetlobnih vitrin (CITY light). Pri izračunu smo si pomagali s ceniki, popusti in javno objavljenimi bilancami obeh podjetij. V nadaljevanju razkrivamo, kako je podjetni Mariborčan kot solastnik in direktor družbe Europlakat prikril 20 milijonov evrov prihodkov in tako po naši oceni oškodoval proračun Ljubljančanov za okoli 6 milijonov evrov.

Po izračunih - upoštevajoč uradne cenike in popuste - bi morala imeti družba Svetlobne vitrine d.o.o. okoli 3,5 milijonov evrov prihodka letno. Po podatkih javne evidence AJPES pa je prikazanih povprečno 1,4 milijona (povprečje zadnjih 10 let). Občutno razliko iz naslova prihodkov smo ugotovili na naslednji način:

 • Število površin svetlobnih vitrin v Ljubljani: 900

 • Povprečna cena za najem 180 površin na teden po ceniku Europlakat: 13.000 €

 • Skupaj povprečna cena za najem 900 površin na teden (6x180): 78.000 €

 • Povprečna cena za najem 900 površin na leto (52 tednov): 4.056.000 €

 • Minus 5% prostora, ki pripada občini: 4.056.000 € - 202.800 € = 3.853.200,00 €

Upoštevajoč izredno veliko povpraševanje po svetlobnih vitrinah, popuste in sistem nadomestila, na katerega se ne obračuna popust (o tem malce kasneje), bi moralo biti v bilanci 3,5 milijonov evrov prihodkov letno. Ker pa je prikazanih le 1,4 milijona, to pomeni, da manjka od 1,8 do 2,1 milijona prikazanih prihodkov (odvisno od popustov). Po naši oceni se prikrivanje prihodkov izvaja najmanj 10 let, zato ocenjujemo, da je bilo ljubljanski občini prikritih okoli 20 milijonov evrov prihodkov. Pri tem poudarjamo, da smo tudi sami poskušali dobiti uradno ponudbo za svetlobne vitrine in pri tem ugotovili, da je praktično nemogoče dobiti več kot 10% popusta. V našem izračunu pa smo sicer upoštevali povprečni 15% popust.

V Ljubljani družba Europlakat upravlja 900 svetlobnih vitrin.

 

S kanaliziranjem plačil preko družbe Europlakat prikrita 2 milijona dobička letno
 

Družba Svetlobne vitrine d.o.o. je od leta 2009 dalje vsako leto prikazovala minimalni dobiček. Zanimivo je, da ima družba Svetlobne vitrine 12 zaposlenih, kar je le polovico manj kot Europlakat, čeprav ima družba Svetlobne vitrine desetkrat manjše prihodke od družbe Europlakat in prav toliko manj oglasnih površin. Europlakat ima plakate po vsej Sloveniji, Svetlobne vitrine pa samo v Ljubljani. Po mnenju poznavalcev so bili zato zagotovo vsi stroški, povezani z vzdrževanjem avtobusnih nadstrešnic in oglaševanjem na svetlobnih vitrinah v Ljubljani, preneseni na podjetje Svetlobne vitrine d.o.o. Ker je družba Svetlobne vitrine poslovala z dobičkom, bi torej vsak dodatni evro prihodka pomenil tudi dodatni dobiček. S tem, ko so bili prikazani za 2,1 milijona evrov nižji prihodki, se je družba Svetlobne vitrine (posredno pa Europlakat) izognila plačilu 630.000 evrov letno v proračun Mestne občine Ljubljana. Ocenjujemo, da je bil proračun župana Zorana Jankovića na ta način v desetih letih oškodovan za najmanj 6 milijonov evrov.


Prikaz sheme transakcij, s pomočjo katerih je bil oškodovan proračun MOL.


Leta 2009 Europlakat skoraj podvojil dobiček, Svetlobne vitrine izgubile 95% dobička

Pri pregledu poslovanja najdemo prvo večjo sumljivo prelomnico, ki se je zgodila leta 2009. Medtem ko je dobiček družbe Europlakat leta 2009 v primerjavi s preteklim letom zrasel za skoraj 100%, je dobiček družbe Svetlobne vitrine padel za neverjetnih 95%

 


Padec dobička v podjetju, ki mora 30% dobička nakazati Mestni občini Ljubljana, je toliko bolj sumljiv, ker ima podjetje Svetlobne vitrine na območju Ljubljane tako rekoč 100% monopol. Družba Europlakat, ki ima kot nacionalni ponudnik konkurenco, pa je v istem obdobju povečala dobiček. Zanimiv je tudi podatek, da ima družba Europlakat leta 2015 še vedno 70% dobička, ki ga je imela leta 2008, Svetlobne vitrine pa samo 22%. Ravno tako je zelo neobičajno, da je dobiček družbe Svetlobne vitrine na vrhuncu konjunkture leta 2008 predstavljal 40% dobička družbe Europlakat, leta 2015 pa samo še 13%.

Kako je torej mogoče, da se je poslovanje družbe, ki ima monopol na zunanjem oglaševanju v najbogatejšem slovenskem mestu, tako poslabšalo? Dobiček je rastel do leta 2008 in potem se ni več popravil. Kam je šel denar?

 

LETO

Čisti dobiček

Prihodki od prodaje

2015

118.667,00 €

                               1.417.831,00 €

2014

78.592,00 €

                               1.344.759,00 €

2013

22.854,00 €

1.277.901,00 €

2012

93.657,00 €

1.423.281,00 €

2011

22.115,00 €

1.242.849,00 €

2010

116.795,00 €

1.321.510,00 €

2009

25.787,00 €

1.145.151,00 €

2008

535.653,00 €

1.910.695,00 €

2007

410.869,00 €

1.810.755,00 €

2006

182.687,00 €

1.489.484,00 €

2005

71.524,00 €

521.820,00 €

Skupaj

1.679.200 €

14.906.036 €

Neobičajno nizki prihodki in dobiček družbe Svetlobne vitrine po letu 2008 (Vir: Ajpes)

V desetih letih je bilo torej v družbi Svetlobne vitrine prikazanih 1.679.200 evrov dobička. Od tega pripada po pogodbi občini Ljubljana 30%. Torej je v 11 letih MOL prejel 30% od 1.679.200 evrov dobička oziroma 503.760 evrov.

Mestna občina je torej po naših izračunih v enajstih letih dobila toliko, kot bi morala v enem letu. 

 

Milijardna tolarska investicija, "največji posel v zgodovini zunanjega oglaševanja"

Investicija v projekt avtobusnih nadstrešnic je bila leta 2004 vredna 1 milijardo tolarjev oziroma 4.172.926 evrov. Projekt je v 10 letih ustvaril 1.679.200 evrov dobička. Če odštejemo 30% dobička, izplačanega MOL, ostane investitorju 1.175.440 evrov. Če investiciji prištejemo še obresti 4% na leto, je strošek investicije na današnji dan 6.424.0276 evrov. Investitor si je torej v desetih letih povrnil manj kot 20% investicije. To pa je zelo neobičajno. Poleg tega pa je sam lastnik in direktor družbe Europlakat Marko Kolbl izjavil, da so svetlobne vitrine "največji posel v zgodovini zunanjega oglaševanja" (Reporter, 7. februar 2011, stran 2). Torej, čeprav je šlo za največji posel, se v desetletju ni povrnila niti petina investicije?! Kako je mogoče, da nekdo vloži milijardo tolarjev v projekt zato, da se mu v desetih letih povrne samo 20%? Zakaj tako donosen posel ne ustvarja dobička?

Z milijardno investicijo, ki je v desetih letih povrnila le petino vloženega denarja, je nekaj narobe.

 

Računsko sodišče: nepravilno prikazovanje poslovnega rezultata v letu 2004 in 2005

Da je (predvsem za ljubljansko mestno občino) s tem "sanjskim poslom" poslovneža Marka Kolbla nekaj narobe, je v svojem revizijskem poročilu za leto 2004 in 2005 opozorilo že Računsko sodišče; zapisalo je, da se "ustvarjeni poslovni rezultat bistveno razlikuje od predračunskega izkaza iz ponudbe izvajalca". Računsko sodišče nadalje opozarja, da občina v letu 2004 ni prejela nakazil (30% dobička), čeprav je bilo to predvideno v ponudbi, na osnovi katere je bil Europlakat izbran. Po domače povedano to pomeni, da je Europlakat obljubil izplačilo dobička, na katerega je potem, ko je dobil posel, preprosto pozabil, ljubljanski župan Janković pa o tem bodisi ne ve ničesar bodisi ve, pa ga to sploh ne moti.

Iz poročila računskega sodišča torej izhaja, da je družba Europlakat pod vodstvom Marka Kolbla že leta 2004 in 2005 prikazovala drugačne poslovne rezultate, kot so bili obljubljeni. Navedeno lahko kaže na namen družbe Europlakat, da izigra dogovor z MOL. Vsi nadaljnji poslovni rezultati po letu 2008 so po naši oceni zato močno prirejeni, in sicer z namenom, da se Europlakat izogne plačilu 30% dobička v mestni proračun. Najbolj zanimivo pa je to, da je računsko sodišče že takrat opozorilo na to, da občina ni oporekala poslovnim rezultatom, ki so bili v neskladju z dano ponudbo.

Izsek revizijskega poročila Računskega sodišča za leto 2004 in 2005.

 

Kdo ščiti Marka Kolbla?

Če torej povzamemo vse pridobljene podatke, ugotovimo, da:

 • po ceniku s popusti bi morala imeti družba Svetlobne vitrine 3,5 miljone evrov prihodka, a ga prikazuje samo 1,4;

 • je za leto 2015 prikazanih 188.000 evrov dobička, čeprav bi ga moralo biti po naši oceni najmanj 2,1 milijona;

 • če upoštevamo bilance Svetlobnih vitrin, pomeni, da bi moral biti povprečni popust pri oglaševanju 65%, toda družba Europlakat ne daje več kot 15% popusta (tudi sami smo že zaprosili za ponudbo);

 • investicija je bila vredna 1 milijardo tolarjev oziroma 4,1 milijona evrov, investitor pa je dobil uradno povrnjenih v 11 letih samo 1,1 milijona oziroma 20%;

 • dobiček družbe, ki bi morala 30% dobička nakazovati MOL, je glede na primerljive družbe v branži neobičajno nizek. Enako so neobičajno nizki prihodki.

 • Računsko sodišče je že v reviziji 2004 in 2005 opozorilo na izigravanje obljub, danih v ponudbi, in na izredno pasivnost občine Ljubljana, ki je to dopuščala.

Po naših ugotovitvah je več kot očitno, da prihaja do namernega prikrivanja prihodkov. Ocenjujemo tudi, da je bil mestni proračun doslej oškodovan za več milijonov evrov. Tudi če smo se zmotili za 50%, manjkajo še vedno trije milijoni. Malverzacija se dogaja praktično na očeh vseh, saj bi lahko vsakdo že iz bilanc podjetij, ki se ukvarjajo z zunanjim oglaševanjem, ugotovil, da nekaj ni v redu.

Marko Kolbl in Aleš Čerin v prijateljski atmosferi.


In kdo ščiti Marka Kolbla, direktorja družbe Europlakat? Po naših informacijah ima Marko Kolbl zaveznike v skoraj vseh političnih strankah v Sloveniji na račun dobropisov in storno računov, ki so jih politične stranke deležne pri naročanju svojih volilnih kampanj pri družbi Europlakat. Iz zanesljivih virov smo tudi izvedeli, da naj bi zato, da nihče ne preverja poslovanja Svetlobnih vitrin v Mestni občina Ljubljana, (po)skrbel Jankovićev dolgoletni podžupan Aleš Čerin.

Ali Zoran Jankovič ve za posel, ki je najlepše mesto na svetu oškodoval za več milijonov evrov? Če ni vedel, ve sedaj.  

KOMENTIRAJTE
PRIKAŽI KOMENTARJE
4
"Zoper ljudstva stenic ni obrambe, ker se ti hudiči znajo spuščati tudi s stropa ko padalci."
1
26.05.2019 10:00
V sodelovanju z založbo Beletrina objavljamo peti odlomek iz čitanke Vitomila Zupana z naslovomObraz sežganega. Gre za izbor ... Več.
Piše: Uredništvo
Operacija Ibiza: Kako je lažna Rusinja tik pred evropskimi volitvami potopila Svobodnjake in povzročila padec avstrijske vlade
12
24.05.2019 23:59
V dveh nadaljevanjih objavljamo podrobnosti škandala, ki je pred dnevi pretresel avstrijsko politiko, povzročil izgon ... Več.
Piše: Uredništvo
Vlada proti ljudstvu: Kaj nam Cerarjevi prikrivajo glede arbitraže, da so vsi dokumenti tajni?!
10
23.05.2019 21:15
Na zunanje ministrstvo je 15. aprila prispela zahteva po dostopu do informacije javnega značaja, s katero je slovenski državljan ... Več.
Piše: Uredništvo
ZNR: nova radijska mreža z največji prihodki, največ poslušalci in največjo rastjo. Politična podpora SMC?
16
22.05.2019 22:45
Jamrajo, da propadajo, imajo pa največjo rast prihodkov , je povedal naš vir. Lokalna radijska mreža, ki jo je ustanovil ... Več.
Piše: Uredništvo
Psihološki portret narcisoidnega perverzneža ali kako se upreti takemu izprijencu
29
21.05.2019 21:10
Vsake volitve, tudi tiste v Evropski parlament, občutno dvignejo raven patološkega narcisizma med politiki. Za boljši vpogled v ... Več.
Piše: Uredništvo
"Kdo ve, če tudi v meni ne počiva oseba, ki bi lahko postala papež!"
2
17.05.2019 22:59
V sodelovanju z založbo Beletrina objavljamo četrti odlomek iz čitanke Vitomila Zupana z naslovomObraz sežganega. Gre za izbor ... Več.
Piše: Uredništvo
Azbestoza, nikoli dokončana zgodba: Največ obolelih se bo pojavilo leta 2020!
4
15.05.2019 23:59
Aljoša Pečan je leta 1998 kot uradnik ministrstva za gospodarstvo po nalogu tedanjega ministra vodil sklepanje poravnav z ... Več.
Piše: Aljoša Pečan
Bye Bye, Schengen!* Zunanji minister Cerar z norimi idejami škoduje nacionalnim interesom Slovenije!
17
14.05.2019 23:30
Ob novici, da je slovenski zunanji minister svojemu italijanskemu kolegu predlagal skupne policijske patrulje za učinkovito ... Več.
Piše: Dejan Steinbuch
"Ti tuliš premalo, pri Italijanih je treba tuliti, če ne, mislijo, da si zakrknjen, izvežban."
7
10.05.2019 21:00
V sodelovanju z založbo Beletrina objavljamo tretji odlomek iz čitanke Vitomila Zupana z naslovomObraz sežganega. Gre za izbor ... Več.
Piše: Uredništvo
Vitomil Zupan: Obraz sežganega (2/10)
0
03.05.2019 23:59
V sodelovanju z založbo Beletrina objavljamo drugi odlomek iz čitanke Vitomila Zupana z naslovomObraz sežganega. Gre za izbor ... Več.
Piše: Uredništvo
Vitomil Zupan: Obraz sežganega (1/10)
3
26.04.2019 23:00
V sodelovanju z založbo Beletrina bomo v desetih nadaljevanjih objavili odlomke iz čitanke Vitomila Zupana z naslovom Obraz ... Več.
Piše: Uredništvo
Slavnemu arhitektu Fabianiju bi anonimni inkvizitorji odvzeli posthumni naziv Častni občan, ker naj bi bil fašist!?
10
23.04.2019 23:45
V občini Komen, kamor geografsko sodi tudi Štanjel, bo jutri 5. redna seja občinskega sveta. Na dnevnem redu bo odvzem naziva ... Več.
Piše: Uredništvo, Jožef Švagelj
Žižek vs. Peterson: Kako se ne rokujemo na odru
4
20.04.2019 14:01
Končno sem dočakal veliki intelektualni spopad umov moderne dobe, Jordana Petersona in Slavoja Žižka. V samem dogodku sem res ... Več.
Piše: Edvard Kadič
Diplomatska komedija: Slovenija v Zagreb pošilja bivšega jugodiplomata Vojislava Šuca, sina generala JLA, ki je nosil žaro Edvarda Kardelja
26
18.04.2019 23:00
Potem ko si je Marko Makovec zapravil možnosti za imenovanje na veleposlaniški položaj v Zagrebu, se je izmed ostalih kandidatov ... Več.
Piše: Uredništvo
Komentar tedna: Prisluškovanje, ki služi političnemu boju, ni le prvovrstna zloraba Sove, pač pa tudi zloraba oblasti
14
18.04.2019 00:00
Ker se Marjanu Šarcu nevarno približuje zgodba s prisluškovanjem dvema tujima državljanoma, katerih pogovor je objavila zasebna ... Več.
Piše: Dejan Steinbuch
Cerarjevi propadli orožarski posli: Oderuške cene, oklepniki brez servisa in minometov ...
15
15.04.2019 23:45
Orožarski posel stoletja, ki ga je vodila prejšnja vlada pod vodstvom Mira Cerarja, niso pokopale proračunske nejasnosti, pač pa ... Več.
Piše: Igor Mekina
Nov napad na medije! Marko Makovec, nesojeni veleposlanik na Hrvaškem, mi je zagrozil z maščevanjem!
20
14.04.2019 23:15
Star slovenski pregovor pravi: za vsako rit raste palica, tudi zate! To ti obljubim. To sporočilo sem dobil v nedeljo zjutraj ... Več.
Piše: Dejan Steinbuch
Zakaj so za Šarčevo vlado ukrajinski posli Škrabčevega podjetja RIKO d.o.o. pomembnejši od širitve mreže COBISS.Net?
5
11.04.2019 21:00
Medtem ko slovenska vlada ni bila pripravljena finančno podpreti mreženacionalnih knjižničnih informacijskih sistemov in ... Več.
Piše: Tomaž Seljak
Prisluškovalni škandal: "Bizantinska realpolitika" Hrvaške ali kako je SOA nadigrala SOVO
9
07.04.2019 21:00
Bolj kot nad Hrvaško smo lahko začudeninad naivnostjo in nesposobnostjo slovenskih politikov in diplomatov, ki so nas pripeljali ... Več.
Piše: Igor Mekina
Éric Vuillard, Dnevni red: Mrtvi (6)
3
06.04.2019 06:00
Alma Biro ni naredila samomora. Karl Schlesinger ni naredil samomora. Leopold Bien ni naredil samomora. Tudi Helene Kuhner ne. ... Več.
Piše: Uredništvo
1 2 3 4 5  ... 

Najbolj brano

01/
Vzporedna država
Zvjezdan Radonjić
Ogledov: 3,308
02/
Psihološki portret narcisoidnega perverzneža ali kako se upreti takemu izprijencu
Uredništvo
Ogledov: 2,258
03/
Vlada proti ljudstvu: Kaj nam Cerarjevi prikrivajo glede arbitraže, da so vsi dokumenti tajni?!
Uredništvo
Ogledov: 1,883
04/
Stopila sem iz cone ugodja. Vem, kaj hočem: Čisto. Skupaj. Zdaj.
Urša Zgojznik
Ogledov: 1,264
05/
Kitajci in Titovo Velenje: Ko levica dela v interesu velekapitala in multinacionalk
Oskar M. Salobir
Ogledov: 1,464
06/
ZNR: nova radijska mreža z največji prihodki, največ poslušalci in največjo rastjo. Politična podpora SMC?
Uredništvo
Ogledov: 1,231
07/
Operacija Ibiza: Kako je lažna Rusinja tik pred evropskimi volitvami potopila Svobodnjake in povzročila padec avstrijske vlade
Uredništvo
Ogledov: 1,228
08/
Humanistični deficit: Demokracija je šibkejša, kadar samo govorimo z enako mislečimi
Mihael Brejc
Ogledov: 1,052
09/
Problem povečevanja človeške energije Nikole Tesle so končno, po 119 letih prevedli v slovenščino
Dragan Živadinov
Ogledov: 850
10/
Bye Bye, Schengen!* Zunanji minister Cerar z norimi idejami škoduje nacionalnim interesom Slovenije!
Dejan Steinbuch
Ogledov: 4,015