Razkrivamo

Marko Kolbl iz Europlakata je Jankoviću prikril okoli 20 milijonov prihodkov in oškodoval mestni proračun za 6 milijonov!

Bilance in pogodbe, povezane z družbo Europlakat d.o.o., kažejo, da je gospodarska družba pod vodstvom Marka Kolbla prikrila okoli 20 milijonov evrov prihodkov, ki jih je v 10 letih ustvarila na račun koncesije svetlobnih vitrin v Ljubljani. Mestna občina Ljubljana je bila tako prikrajšana za 30 odstotkov dobička oziroma za kar okoli 6 milijonov evrov. Za to naj bi vedel podžupan Aleš Čerin ...

11.10.2016 21:15
Piše: Boris Meglič
Ključne besede:   Europlakat   Marko Kolbl   MOL   Aleš Čerin   Svetlobne vitrine   oglaševanje   Zoran Janković

Fotografiji: Mediaspeed

Po naših ugotovitvah je več kot očitno, da prihaja do namernega prikrivanja prihodkov. Ocenjujemo tudi, da je bil mestni proračun doslej oškodovan za več milijonov evrov. Tudi če smo se zmotili za 50%, manjkajo še vedno trije milijoni. Malverzacija se dogaja praktično na očeh vseh, saj bi lahko vsakdo že iz bilanc podjetij, ki se ukvarjajo z zunanjim oglaševanjem, ugotovil, da nekaj ni v redu.

Europlakat, ki ga vodi eden najbogatejših Mariborčanov Marko Kolbl, je leta 2004 sklenil z Mestno občino Ljubljana (MOL) pogodbo, na osnovi katere se je zavezal postaviti avtobusne nadstrešnice in jih vzdrževati v zameno za oglasne površine CITY light (svetlobne vitrine). Pogodba določa, da mora Europlakat vsako leto nakazati 30% dobička, ki ga ustvari iz naslova svetlobnih vitrih, na račun občine Ljubljana, občini pa mora nameniti tudi 5% oglasnega prostora. Za ta namen je Europlakat ustanovil družbo Svetlobne vitrine. Toda dokumenti in izračuni kažejo, da je bilo občini nakazano le okoli 3% dobička, ki se je ustvaril s prodajo oglasnega prostora svetlobnih vitrin (CITY light). Pri izračunu smo si pomagali s ceniki, popusti in javno objavljenimi bilancami obeh podjetij. V nadaljevanju razkrivamo, kako je podjetni Mariborčan kot solastnik in direktor družbe Europlakat prikril 20 milijonov evrov prihodkov in tako po naši oceni oškodoval proračun Ljubljančanov za okoli 6 milijonov evrov.

Po izračunih - upoštevajoč uradne cenike in popuste - bi morala imeti družba Svetlobne vitrine d.o.o. okoli 3,5 milijonov evrov prihodka letno. Po podatkih javne evidence AJPES pa je prikazanih povprečno 1,4 milijona (povprečje zadnjih 10 let). Občutno razliko iz naslova prihodkov smo ugotovili na naslednji način:

 • Število površin svetlobnih vitrin v Ljubljani: 900

 • Povprečna cena za najem 180 površin na teden po ceniku Europlakat: 13.000 €

 • Skupaj povprečna cena za najem 900 površin na teden (6x180): 78.000 €

 • Povprečna cena za najem 900 površin na leto (52 tednov): 4.056.000 €

 • Minus 5% prostora, ki pripada občini: 4.056.000 € - 202.800 € = 3.853.200,00 €

Upoštevajoč izredno veliko povpraševanje po svetlobnih vitrinah, popuste in sistem nadomestila, na katerega se ne obračuna popust (o tem malce kasneje), bi moralo biti v bilanci 3,5 milijonov evrov prihodkov letno. Ker pa je prikazanih le 1,4 milijona, to pomeni, da manjka od 1,8 do 2,1 milijona prikazanih prihodkov (odvisno od popustov). Po naši oceni se prikrivanje prihodkov izvaja najmanj 10 let, zato ocenjujemo, da je bilo ljubljanski občini prikritih okoli 20 milijonov evrov prihodkov. Pri tem poudarjamo, da smo tudi sami poskušali dobiti uradno ponudbo za svetlobne vitrine in pri tem ugotovili, da je praktično nemogoče dobiti več kot 10% popusta. V našem izračunu pa smo sicer upoštevali povprečni 15% popust.

V Ljubljani družba Europlakat upravlja 900 svetlobnih vitrin.

 

S kanaliziranjem plačil preko družbe Europlakat prikrita 2 milijona dobička letno
 

Družba Svetlobne vitrine d.o.o. je od leta 2009 dalje vsako leto prikazovala minimalni dobiček. Zanimivo je, da ima družba Svetlobne vitrine 12 zaposlenih, kar je le polovico manj kot Europlakat, čeprav ima družba Svetlobne vitrine desetkrat manjše prihodke od družbe Europlakat in prav toliko manj oglasnih površin. Europlakat ima plakate po vsej Sloveniji, Svetlobne vitrine pa samo v Ljubljani. Po mnenju poznavalcev so bili zato zagotovo vsi stroški, povezani z vzdrževanjem avtobusnih nadstrešnic in oglaševanjem na svetlobnih vitrinah v Ljubljani, preneseni na podjetje Svetlobne vitrine d.o.o. Ker je družba Svetlobne vitrine poslovala z dobičkom, bi torej vsak dodatni evro prihodka pomenil tudi dodatni dobiček. S tem, ko so bili prikazani za 2,1 milijona evrov nižji prihodki, se je družba Svetlobne vitrine (posredno pa Europlakat) izognila plačilu 630.000 evrov letno v proračun Mestne občine Ljubljana. Ocenjujemo, da je bil proračun župana Zorana Jankovića na ta način v desetih letih oškodovan za najmanj 6 milijonov evrov.


Prikaz sheme transakcij, s pomočjo katerih je bil oškodovan proračun MOL.


Leta 2009 Europlakat skoraj podvojil dobiček, Svetlobne vitrine izgubile 95% dobička

Pri pregledu poslovanja najdemo prvo večjo sumljivo prelomnico, ki se je zgodila leta 2009. Medtem ko je dobiček družbe Europlakat leta 2009 v primerjavi s preteklim letom zrasel za skoraj 100%, je dobiček družbe Svetlobne vitrine padel za neverjetnih 95%

 


Padec dobička v podjetju, ki mora 30% dobička nakazati Mestni občini Ljubljana, je toliko bolj sumljiv, ker ima podjetje Svetlobne vitrine na območju Ljubljane tako rekoč 100% monopol. Družba Europlakat, ki ima kot nacionalni ponudnik konkurenco, pa je v istem obdobju povečala dobiček. Zanimiv je tudi podatek, da ima družba Europlakat leta 2015 še vedno 70% dobička, ki ga je imela leta 2008, Svetlobne vitrine pa samo 22%. Ravno tako je zelo neobičajno, da je dobiček družbe Svetlobne vitrine na vrhuncu konjunkture leta 2008 predstavljal 40% dobička družbe Europlakat, leta 2015 pa samo še 13%.

Kako je torej mogoče, da se je poslovanje družbe, ki ima monopol na zunanjem oglaševanju v najbogatejšem slovenskem mestu, tako poslabšalo? Dobiček je rastel do leta 2008 in potem se ni več popravil. Kam je šel denar?

 

LETO

Čisti dobiček

Prihodki od prodaje

2015

118.667,00 €

                               1.417.831,00 €

2014

78.592,00 €

                               1.344.759,00 €

2013

22.854,00 €

1.277.901,00 €

2012

93.657,00 €

1.423.281,00 €

2011

22.115,00 €

1.242.849,00 €

2010

116.795,00 €

1.321.510,00 €

2009

25.787,00 €

1.145.151,00 €

2008

535.653,00 €

1.910.695,00 €

2007

410.869,00 €

1.810.755,00 €

2006

182.687,00 €

1.489.484,00 €

2005

71.524,00 €

521.820,00 €

Skupaj

1.679.200 €

14.906.036 €

Neobičajno nizki prihodki in dobiček družbe Svetlobne vitrine po letu 2008 (Vir: Ajpes)

V desetih letih je bilo torej v družbi Svetlobne vitrine prikazanih 1.679.200 evrov dobička. Od tega pripada po pogodbi občini Ljubljana 30%. Torej je v 11 letih MOL prejel 30% od 1.679.200 evrov dobička oziroma 503.760 evrov.

Mestna občina je torej po naših izračunih v enajstih letih dobila toliko, kot bi morala v enem letu. 

 

Milijardna tolarska investicija, "največji posel v zgodovini zunanjega oglaševanja"

Investicija v projekt avtobusnih nadstrešnic je bila leta 2004 vredna 1 milijardo tolarjev oziroma 4.172.926 evrov. Projekt je v 10 letih ustvaril 1.679.200 evrov dobička. Če odštejemo 30% dobička, izplačanega MOL, ostane investitorju 1.175.440 evrov. Če investiciji prištejemo še obresti 4% na leto, je strošek investicije na današnji dan 6.424.0276 evrov. Investitor si je torej v desetih letih povrnil manj kot 20% investicije. To pa je zelo neobičajno. Poleg tega pa je sam lastnik in direktor družbe Europlakat Marko Kolbl izjavil, da so svetlobne vitrine "največji posel v zgodovini zunanjega oglaševanja" (Reporter, 7. februar 2011, stran 2). Torej, čeprav je šlo za največji posel, se v desetletju ni povrnila niti petina investicije?! Kako je mogoče, da nekdo vloži milijardo tolarjev v projekt zato, da se mu v desetih letih povrne samo 20%? Zakaj tako donosen posel ne ustvarja dobička?

Z milijardno investicijo, ki je v desetih letih povrnila le petino vloženega denarja, je nekaj narobe.

 

Računsko sodišče: nepravilno prikazovanje poslovnega rezultata v letu 2004 in 2005

Da je (predvsem za ljubljansko mestno občino) s tem "sanjskim poslom" poslovneža Marka Kolbla nekaj narobe, je v svojem revizijskem poročilu za leto 2004 in 2005 opozorilo že Računsko sodišče; zapisalo je, da se "ustvarjeni poslovni rezultat bistveno razlikuje od predračunskega izkaza iz ponudbe izvajalca". Računsko sodišče nadalje opozarja, da občina v letu 2004 ni prejela nakazil (30% dobička), čeprav je bilo to predvideno v ponudbi, na osnovi katere je bil Europlakat izbran. Po domače povedano to pomeni, da je Europlakat obljubil izplačilo dobička, na katerega je potem, ko je dobil posel, preprosto pozabil, ljubljanski župan Janković pa o tem bodisi ne ve ničesar bodisi ve, pa ga to sploh ne moti.

Iz poročila računskega sodišča torej izhaja, da je družba Europlakat pod vodstvom Marka Kolbla že leta 2004 in 2005 prikazovala drugačne poslovne rezultate, kot so bili obljubljeni. Navedeno lahko kaže na namen družbe Europlakat, da izigra dogovor z MOL. Vsi nadaljnji poslovni rezultati po letu 2008 so po naši oceni zato močno prirejeni, in sicer z namenom, da se Europlakat izogne plačilu 30% dobička v mestni proračun. Najbolj zanimivo pa je to, da je računsko sodišče že takrat opozorilo na to, da občina ni oporekala poslovnim rezultatom, ki so bili v neskladju z dano ponudbo.

Izsek revizijskega poročila Računskega sodišča za leto 2004 in 2005.

 

Kdo ščiti Marka Kolbla?

Če torej povzamemo vse pridobljene podatke, ugotovimo, da:

 • po ceniku s popusti bi morala imeti družba Svetlobne vitrine 3,5 miljone evrov prihodka, a ga prikazuje samo 1,4;

 • je za leto 2015 prikazanih 188.000 evrov dobička, čeprav bi ga moralo biti po naši oceni najmanj 2,1 milijona;

 • če upoštevamo bilance Svetlobnih vitrin, pomeni, da bi moral biti povprečni popust pri oglaševanju 65%, toda družba Europlakat ne daje več kot 15% popusta (tudi sami smo že zaprosili za ponudbo);

 • investicija je bila vredna 1 milijardo tolarjev oziroma 4,1 milijona evrov, investitor pa je dobil uradno povrnjenih v 11 letih samo 1,1 milijona oziroma 20%;

 • dobiček družbe, ki bi morala 30% dobička nakazovati MOL, je glede na primerljive družbe v branži neobičajno nizek. Enako so neobičajno nizki prihodki.

 • Računsko sodišče je že v reviziji 2004 in 2005 opozorilo na izigravanje obljub, danih v ponudbi, in na izredno pasivnost občine Ljubljana, ki je to dopuščala.

Po naših ugotovitvah je več kot očitno, da prihaja do namernega prikrivanja prihodkov. Ocenjujemo tudi, da je bil mestni proračun doslej oškodovan za več milijonov evrov. Tudi če smo se zmotili za 50%, manjkajo še vedno trije milijoni. Malverzacija se dogaja praktično na očeh vseh, saj bi lahko vsakdo že iz bilanc podjetij, ki se ukvarjajo z zunanjim oglaševanjem, ugotovil, da nekaj ni v redu.

Marko Kolbl in Aleš Čerin v prijateljski atmosferi.


In kdo ščiti Marka Kolbla, direktorja družbe Europlakat? Po naših informacijah ima Marko Kolbl zaveznike v skoraj vseh političnih strankah v Sloveniji na račun dobropisov in storno računov, ki so jih politične stranke deležne pri naročanju svojih volilnih kampanj pri družbi Europlakat. Iz zanesljivih virov smo tudi izvedeli, da naj bi zato, da nihče ne preverja poslovanja Svetlobnih vitrin v Mestni občina Ljubljana, (po)skrbel Jankovićev dolgoletni podžupan Aleš Čerin.

Ali Zoran Jankovič ve za posel, ki je najlepše mesto na svetu oškodoval za več milijonov evrov? Če ni vedel, ve sedaj.  

KOMENTIRAJTE
PRIKAŽI KOMENTARJE
4
Dosje Slovenska vojska: Zakaj je Karl Erjavec tempirana bomba Šarčeve vlade
0
13.11.2019 21:00
Karla Viktorja Erjavca v vlogi ministra za obrambo spremljajo afere že od prvega dne ministrovanja. In to v obeh mandatih. Kar ... Več.
Piše: Uredništvo
Slovenski intelektualci o razmerah v državi ob 30-letnici padca Železne zavese: "Danes bo že jutri včeraj"
13
08.11.2019 23:59
Danes so Dimitrij Rupel, Peter Jambrek, Tomaž Zalaznik, Božo Cerar, Lovro Šturm, Marko Noč,Igor Grdina, Ludvik Toplak, Borut ... Več.
Piše: Uredništvo
Ustavno sodišče dokončno razsodilo: Obvezne glasbene kvote Mira Cerarja so neustavne!
11
07.11.2019 02:00
Zloglasne glasbene kvote, ki jih je pod vlado Mira Cerarja uzakonil danes glavni okoljski inšpektor, nekoč pa poslanec SMC in ... Več.
Piše: Uredništvo
Banka Slovenije pod težo kritik: So bile omejitve pri najemanju kreditov občanov res potrebne?
15
05.11.2019 21:00
V preteklih dneh je veliko razburjenja povzročil ukrep Banke Slovenije, s katerim so zaostrili pogoje kreditiranja fizičnih ... Več.
Piše: Bine Kordež
Kaj so na koncu prinesle letošnje spremembe davčne zakonodaje
2
02.11.2019 09:00
Vsekakor pomenijo celotne letošnje spremembe davčne zakonodaje pomemben premik v davčni razbremenitvi dela. Glede na omejitve ... Več.
Piše: Bine Kordež
Dan spomina na mrtve v deželi kosti ali kako so perfidno onemogočili komisijo za "reševanje vprašanj prikritih grobišč"
18
31.10.2019 10:00
Kljub zakonski podlagi, vladnim sklepom in politični podpori Komisiji za reševanje vprašanj prikritih grobišč, kot se ... Več.
Piše: Dejan Steinbuch
Islamizacije, celo afrikanizacije Evrope ne more rešiti resor za "zaščito evropskega načina življenja"
16
29.10.2019 23:15
Namera nove predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen, da ustanovi poseben resor za zaščito evropskega načina ... Več.
Piše: Milan Gregorič
Kaj globoka država sporoča Marjanu Šarcu? Da se mu, če ne bo sodeloval, počasi izteka rok trajanja?!
35
28.10.2019 23:15
Vikend intervjuja premierja Šarca za popularno komercialno in nacionalno televizijo sta morda začetek njegovega konca, v vsakem ... Več.
Piše: Dejan Steinbuch
Klinični center pred novo afero: Ali bodo predsedniku Združenja kardiologov Slovenije Zlatku Frasu pred nosom izmaknili Kardiološko kliniko?
6
21.10.2019 22:45
Ustanoviti Srčni center v UKC Ljubljana pod pretvezo, da bodo s tem rešili problem otroške kardiologije in otroške srčne ... Več.
Piše: Blaž Mrevlje
Psihološki profil Josipa Broza Tita so poznavalci opredelili kot tip grandioznega, celo patološkega narcisa
12
17.10.2019 23:00
Slovenski komunistični ideolog Edvard Kardelj je zapisal, da so junaki, kakršen je Kralj Matjaž, figure, v katerih je izražen ... Več.
Piše: Uredništvo
Na Delu strah in tesnoba: Spet bodo masovno odpuščali, govori se celo o 100 preveč zaposlenih!
13
17.10.2019 03:30
Novi lastniki, nova metla, so govorili že pred leti, ko je uprava Stojana Petriča izvedla precej obširno prestrukturiranje nekoč ... Več.
Piše: Uredništvo
Nova farsa na Sodnem svetu: njegov predsednik Erik Kerševan bi se moral izločiti, favoritke za sodnico v Luksemburgu pa ne najde niti Google!
8
14.10.2019 23:00
Potem ko je spomladi klavrno propadel poskus imenovanja Mira Preka in Marka Pavlihe za sodnika Splošnega sodišča Evropske unije ... Več.
Piše: Uredništvo
Nemirni Bližnji Vzhod: Zakaj si Združene države v resnici ne želijo vojne z Iranom
3
13.10.2019 18:00
Kljub temu, da je središče svetovne pozornosti zadnje dni zaradi turške invazije usmerjeno na sever Sirije, pa razmere na ... Več.
Piše: Shane Quinn
Popravek: Diplomacija a la Cerar: Erdogan norel zaradi Pahorja, Šoltes bi rad v Beograd, sramotni fiasko na recepciji Združenih narodov
0
12.10.2019 08:00
Zapis z naslovomZmeda v Mladiki zahteva popravek, ker napačno interpretira 27. člen Zakona o zunanjih zadevah in piše o ... Več.
Piše: Uredništvo
Diplomacija a la Cerar: Erdogan norel zaradi Pahorja, Šoltes bi rad v Beograd, sramotni fiasko na recepciji Združenih narodov
9
08.10.2019 21:40
Potem ko se je umaknil s položaja predsednika stranke in mesto prepustil operativno sposobnejšemu Zdravku Počivalšku, Miro Cerar ... Več.
Piše: Uredništvo
Pada vlada? Jutri še ne - kljub izsiljevanju Levice, je pa že pripravljen "Scenarij 2020", ključna stranka bo SMC!
15
07.10.2019 18:00
Vladna koalicija bo razpadla, Marjan Šarec ne bo sposoben odpeljati mandata do konca, probleme bo imel tudi s predsedovanjem ... Več.
Piše: Dejan Steinbuch
Resnica o slovenskem BDP: Ali z rastjo v primerjavi z Evropsko unijo res zaostajamo?
4
03.10.2019 22:00
Bruto domači proizvod (BDP) se kljub precejšnjim omejitvam še vedno uporablja kot najbolj običajen pokazatelj razvitosti ... Več.
Piše: Bine Kordež
Divjina Zmaga Šmitka (1): Mitično bivališče hudiča, demonov, duš in duhov, kraljestvo divjih živali, a tudi domovanje svetega
3
28.09.2019 08:30
Zadnja leta svojega življenja je slovenski etnolog in antropolog Zmago Šmitek - umrl je septembra lani - posvetil preučevanju ... Več.
Piše: Uredništvo
Šarčev fototermin z Melanio in Donaldom Trumpom v New Yorku ni nič drugega kot vladni "davkoplačevalski turizem"
9
25.09.2019 23:59
Razlog za udeležbo številčne vladne delegacije na tradicionalnem jesenskem zasedanju Generalne skupščine Združenih narodov v New ... Več.
Piše: Dejan Steinbuch
Šarčev minister za zdravje Aleš Šabeder ne bi smel postati generalni direktor Kliničnega centra, saj je bil na to mesto imenovan nezakonito!
11
24.09.2019 23:25
Aleš Šabeder, ki se te dni v New Yorku hvali, kako izjemno imamo v Sloveniji urejeno zdravstveno varstvo, je bil natankoleto in ... Več.
Piše: Uredništvo
1 2 3 4 5  ... 

Najbolj brano

01/
Klinični center kot mikrokozmos slovenske države: insajderski esej o negativni selekciji
Blaž Mrevlje
Ogledov: 2,974
02/
Zbogom, Levica! Šarcu bo zdaj še težje vladati, a na srečo ima nekaj smisla za humor
Anuša Gaši
Ogledov: 2,213
03/
Evropa med neizprosno demografijo in "zarukanim nacionalizmom": Ali slovenski narod odmira?
Anej Sam
Ogledov: 2,137
04/
Andraž Teršek: "Ustavno sodišče prepogosto odloča tako, da se najprej izbere končni rezultat, potem pa išče pot, ki naj bi legitimirala takšen rezultat."
Uredništvo
Ogledov: 1,590
05/
Ustavno sodišče dokončno razsodilo: Obvezne glasbene kvote Mira Cerarja so neustavne!
Uredništvo
Ogledov: 1,643
06/
Slovenski intelektualci o razmerah v državi ob 30-letnici padca Železne zavese: "Danes bo že jutri včeraj"
Uredništvo
Ogledov: 1,864
07/
Meditacija o zidovih: Ugani, kdo pride danes na kosilo
Dimitrij Rupel
Ogledov: 1,300
08/
Banka Slovenije pod težo kritik: So bile omejitve pri najemanju kreditov občanov res potrebne?
Bine Kordež
Ogledov: 1,325
09/
70. let zveze NATO: Če na srečanju v Londonu članice ne bodo stopile skupaj, se ponujajo črni scenariji
Božo Cerar
Ogledov: 1,099
10/
Parlamentarna preiskovalna komisija v zadevi Kangler in nenavadno obnašanje ustavnega sodišča
Angel Polajnko
Ogledov: 1,409