Razkrivamo

Manipulacije brez meja: v Sloveniji je dejansko brezposelnih najmanj 175.000 ljudi

Miro Cerar v javnosti ponavlja in dokazuje uspehe svoje vlade na področju zmanjševanja brezposelnosti, aktivne politike zaposlovanje itd. A podrobnejši pregled oziroma preračun nam pokaže, da premier podatke prireja tako, da kaže samo uspešnost svoje vlade, resničnih problemov v aktivni politiki zaposlovanja pa ne rešuje.

07.06.2017 22:15
Piše: Aljoša Pečan
Ključne besede:   brezposelni   ILO   Eurostat   Zavod za zaposlovanje   Miro Cerar   evidence

Foto: Socialna akademija

Gospod premier Cerar, priznajte si, da je v Sloveniji dejansko brezposelnih nekaj več kot 200.000 ljudi, od katerih jih je okoli 110.000 v evidencah, s katerimi manipulirate. 

Ažurirane podatke o brezposelnosti, aktivni politiki zaposlovanja in iskalcih zaposlitve na svojih spletnih portalih objavljata tako Statistični urad Republike Slovenije (SURS), kot tudi Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (ZRSZ). Kot smo nakazali že v uvodu, pridemo do presenetljivih odkritij, če se lotimo podrobnejšega pregleda teh podatkov oziroma jih preračunamo. V tem primeru nam postane jasno, da premier Miro Cerar podatke prireja tako, da kaže uspešnost svoje vlade, dejanskih problemov v aktivni politiki zaposlovanja pa se sploh ne loteva. Oziroma - če premierja malce vzamemo v bran - je možno tudi to, da mu pripravljalci, skupaj z resorno ministrico Anjo Kopač Mrak, sploh niso nikoli povedali, kako v resnici do teh podatkov pridejo, po kakšnih metodologijah. Če je temu tako, gre še za hujše ravnanje najvišjih predstavnikov te oblasti!

 

Sami smo se lotili, glede na resurse in javno dostopne podatke, raziskovanja, kaj v resnici predstavljajo ti podatki. Dodatno so nas poleg pretirane samohvale predsednika vlade vzpodbudila poročanja medijev o tej problematiki in pisma našim poslankam in poslancem, v katerih  ljudje navajajo, da so jih po določenem času iz Zavoda za zaposlovanje obvestili, da so jih prenehali voditi v registrih, evidencah aktivnih iskalcev zaposlitve. Torej z eno besedo, izbrisali so jih. In z izbrisanimi imamo v Sloveniji prav posebne izkušnje. Dr. Cerar je bil že takrat svetovalec v državnem zboru, ko so iz matičnih evidenc MNZ prestavljali oziroma brisali stalne prebivalce, ki si niso uredili statusa. Takrat Cerar ni protestiral. Tudi danes v povsem drugi vlogi ne zazna problema, ga noče zaznati ali pa ga preprosto ne razume.

 

 

Kako merimo brezposelnost

 

Najprej bomo navedli nekaj dejstev o metodologijah in obrazložitve le-teh. Kot rečeno, vse povzemamo po javno dostopnih podatkih spletnih strani SURS in ZRSZ. Nekaj mora država voditi po navodilih in smernicah ILO (International Labour Organization, Mednarodna organizacija za delo) in Eurostata, kar je tudi prav, da imamo na nivoju Evropske unije enotne in primerljive podatke. Nesporno je tudi, da imajo države pravico za svoje lastne potrebe iz različnih okoliščin (zgodovinskih, socialnih itd.) v svoji državi te podatke, register in, če hočete, statistiko vodenja evidenc o stopnji brezposelnosti prilagoditi, kakor jim najbolj ustreza. In tu je v resnici tisti odmik od realnega stanja. T.i. catch 22 je v tem, da si mi sami določamo roke, ko nekoga izbrišemo, razloge prav tako npr. po toliko in toliko odklonitvah ponujenih zaposlitev.

 

Aktivno in neaktivno prebivalstvo je rotirajoče panelno raziskovanje, izvajajo ga nepretrgano skozi celotno leto. Vsako od okoli 7.000 gospodinjstev je anketirano petkrat, po rotacijskem modelu 3-1-2 (gospodinjstva so anketirana tri zaporedna četrtletja, potem so za eno četrtletje izključena, nato pa so v raziskavo vključena še v preostalih dveh četrtletjih). Vzorčni načrt je stratificiran enostaven slučajen. Gre za najobsežnejše uradno raziskovanje gospodinjstev v Sloveniji. Z njim pridobijo podatke o stanju in spremembah na slovenskem trgu dela - o velikosti, strukturi in značilnostih aktivnega in neaktivnega prebivalstva Slovenije, izvaja se skladno z navodili ILO in zahtevami Eurostata, ki se nanašajo na usklajeno raziskovanje aktivnega in neaktivnega prebivalstva Evropske unije.

 

Registrski in anketni podatki se med seboj razlikujejo glede na:

 

• vir: Registrski podatki temeljijo na Statističnem registru delovno aktivnega prebivalstva, anketni pa na raziskovanju Aktivno in neaktivno prebivalstvo. Pri registrskih podatkih gre za popolno zajetje, rezultati raziskave Aktivno in neaktivno prebivalstvo pa so ocene, ki temeljijo na statističnem vzorcu.

 

• poročevalsko obdobje: Registrske podatke zajemajo mesečno, in sicer po stanju na zadnji dan v mesecu, anketni podatki pa se nanašajo na aktivnost anketirane osebe v tednu pred izvedbo raziskovanja (od ponedeljka do nedelje).

 

• obdobje opazovanja: Registrski podatki se zajemajo zadnji dan v mesecu, Aktivno in neaktivno prebivalstvo pa se izvaja četrtletno.

 

• kategorije, vključene v delovno aktivno prebivalstvo: V registrskih podatkih so upoštevane le zaposlene osebe s pogodbami o zaposlitvi, po raziskovanju Aktivno in neaktivno prebivalstvo pa štejemo med delovno aktivno prebivalstvo tudi pomagajoče družinske člane in osebe, ki delajo po pogodbah o delu, avtorskih pogodbah ali za neposredno plačilo, skratka osebe, ki so v zadnjem tednu (od ponedeljka do nedelje) pred izvajanjem raziskovanja opravile kakršno koli delo za plačilo (denarno ali nedenarno), dobiček ali družinsko blaginjo.

 

• objavljanje rezultatov: Registrske in anketne podatke o delovno aktivnem prebivalstvu objavljajo v dveh ločenih publikacijah, in sicer registrske mesečno v publikaciji Aktivno prebivalstvo, anketne pa četrtletno v publikaciji Aktivno in neaktivno prebivalstvo.

 

 

Metodološke razlike med registrskimi in anketnimi brezposelnimi

 

Registrski in anketni podatki se med seboj razlikujejo glede na:

 

• vir: Registrske podatke dobimo iz Registra brezposelnih oseb z ZRSZ, anketne pa na podlagi raziskovanja Aktivno in neaktivno prebivalstvo. Pri registrskih podatkih gre za popolno zajetje, rezultati raziskave Aktivno in neaktivno prebivalstvo pa so ocene, ki temeljijo na statističnem vzorcu.

 

poročevalsko obdobje: Registrske podatke zajemamo po stanju na zadnji dan v mesecu, anketni podatki pa se nanašajo na aktivnost anketirane osebe v tednu pred izvajanjem raziskovanja (od ponedeljka do nedelje).

 

• obdobje opazovanja: Registrske podatke zajemamo mesečno, po stanju na zadnji dan v mesecu, Aktivno in neaktivno prebivalstvo pa se izvaja četrtletno.

 

• definicijo brezposelne osebe: Registrirana brezposelna oseba je oseba, ki je prijavljena na zavodu za zaposlovanje in ki ustreza vsem merilom brezposelnosti, določenim s strani zavoda. Brezposelna oseba po raziskovanju Aktivno in nektivno prebivalstvo pa je oseba, ki v zadnjem tednu (od ponedeljka do nedelje) pred izvajanjem raziskovanja ni delala niti eno uro za plačilo (denarno ali nedenarno), dobiček ali družinsko blaginjo, vendar v zadnjih štirih tednih aktivno išče delo in ga je v dveh tednih tudi pripravljena sprejeti. Opazite očitno in seveda izredno veliko razliko?! Med brezposelne osebe sodijo tudi tiste, ki so že našle delo, pa ga bodo začele opravljati v dveh tednih po izvedbi raziskovanja.

 

• objavljanje rezultatov: Registrske in anketne podatke o brezposelnih osebah se objavlja v dveh ločenih publikacijah, in sicer registrske mesečno v publikaciji Aktivno prebivalstvo, anketne pa četrtletno v publikaciji Aktivno in neaktivno prebivalstvo.

 

(Vir)

 

 

Še nekaj definicij, ki so pomembne:

 

Registrirane brezposelne osebe so iskalci zaposlitve, ki niso v delovnem razmerju, niso samozaposleni, niso poslovodne osebe v osebni družbi in enoosebni družbi z omejeno odgovornostjo ter zavodu, niso kmetje, niso upokojenci, nimajo statusa dijaka, vajenca, študenta ali udeleženca izobraževanja odraslih, mlajšega od 26 let, so zmožni za delo, so prijavljeni na ZRSZ, aktivno iščejo zaposlitev in so pripravljeni sprejeti ustrezno oziroma primerno zaposlitev, katero jim ponudi ZRSZ ali drug izvajalec storitve posredovanja zaposlitve. Za zaposlitev so zmožne brezposelne osebe od dopolnjenih 15 do 65 let starosti, pri katerih ni prišlo do popolne nezmožnosti za delo po predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ali po predpisih o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov.

 

Odjavljene brezposelne osebe pa so osebe, ki jih je v prikazanem obdobju ZRSZ odjavil iz evidence brezposelnih oseb. Najpomembnejši razlog odjave je zaposlitev oz. samozaposlitev, oseba pa je lahko odjavljena tudi zaradi prehoda v neaktivnost (upokojitve, pričetka rednega šolanja ipd.), zaradi kršitve obveznosti (odklonitve ustrezne ali primerne zaposlitve, neprizadevanja za zaposlitev ipd.), zaradi prijave v druge evidence ZRSZ (v evidenco oseb, vključenih v programe aktivne politike zaposlovanja, v evidenco oseb, ki so začasno nezaposljive) ali na lastno željo, ZRSZ pa jo preneha voditi v evidenci tudi iz drugih razlogov, kot je npr. preselitev v tujino. Podatki o odjavljenih osebah ne vključujejo podatkov o preselitvah med posameznimi območnimi službami ZRSZ.

 

 

Že iz tega dela teksta je razvidno, zakaj je statistika na strani vlade. Nesporno je, da ponudba delovnih mest v Sloveniji daleč zaostaja za povpraševanjem po delu. To je javno objavljeno in tega ni potrebno dokazovati. Ponuja se npr. 10.000 zaposlitev, že sama vlada pove, da je pribl. 110.000 aktivnih iskalcev zaposlitve, ne pove pa, koliko jih je izbrisala po prejšnjem odstavku in tu je srž problema (opomba Bojana Dobovška).

 

(vir)

 

 

Do kakšnih zaključkov smo prišli

 

Spoštovane bralke in bralci portala+, po tem metodološkem uvodu in razjasnitvi vam povemo, da smo iz javno dostopnih podatkov navedenih služb prišli do zaključka, da je vseh ljudi, ki jim država pravi "odjavljene brezposlene osebe", mi pa smo jih imenovali izbrisani, skupaj kar okoli 95.000! Ti izbrisani nimajo nikakršne zaposlitve, mogoče delajo na črno, vsekakor pa si ne plačujejo pokojninske dobe, morebiti so celo zdravstveno nezavarovani (in seveda ne prejamajo nikakršnih podpor ali doklad). To so dejansko brezposelni, ki jih uradni ni.

 

Torej spoštovani gospod predsednik Cerar, priznajte si, da je v Sloveniji dejansko brezposelnih nekaj najmanj 175.000 ljudi, od katerih jih je trenutno okoli 80.000 v evidencah, s katerimi manipulirate. Bistveno je dejansko stanje, prave številke, kar pa seveda pomeni, da Cerarjeva vlada le ni tako učinkovita, kot nas javno prepričujejo.

KOMENTIRAJTE
PRIKAŽI KOMENTARJE
9
Mednarodno razvojno sodelovanje: Čistilne naprave, sortirnice odpadkov, vodovodi, sončne elektrarne so idealen biznis za prijatelje!
4
26.02.2020 20:51
V preteklosti je vlada s projekti mednarodnega razvojnega sodelovanja z milijoni evrov bolj ali manj prikrito dajala državno ... Več.
Piše: Uredništvo
Pozor: V Slovenijo prihaja epidemija koronavirusa COVID-19!
28
23.02.2020 23:38
Epidemija koronavirusa je dobesedno pred našimi vrati, v sosednji Italiji. Uradno. Neuradno pa je virus po mojem prepričanju že ... Več.
Piše: Blaž Mrevlje
"Akviziterji" obiskujejo Petrolove delničarje in od njih odkupujejo delnice s kar 45 % provizijo
2
20.02.2020 21:55
V dneh, ko je javna in medijska pozornost usmerjena v politiko, se v gospodarsko-finančnem zakulisju odvija majhna, vendar ... Več.
Piše: Uredništvo
Sredi političnih intrig, obveščevalne vojne in medijskih spinov postaja oblikovanje Janševe vlade "misija nemogoče"
17
19.02.2020 23:59
Kaj se zgodi, če si v ožjem sorodu z ministrico Alenko in te takorekoč na domačem dvorišču sredi noči ustavi policija? Če je ... Več.
Piše: Uredništvo
Nižji proračunski presežek v 2019: Manj dividend državnih bank, slabše črpanje denarja iz kohezijskih in strukturnih skladov
4
13.02.2020 23:00
V letu 2018 je bil proračunski presežek skoraj 540 milijonov evrov, medtem ko je bil lani 225 milijonov. Zakaj takšen padec? ... Več.
Piše: Bine Kordež
Ameriške predsedniške volitve 2020: Ali je Bernieja Sandersa še možno zaustaviti na poti do demokratske nominacije?
14
12.02.2020 23:15
Po Iowi je Bernie Sanders zdaj slavil še v New Hampshiru, za petami mu je še vedno Pete Buttigieg, tretja je bila presenetljivo ... Več.
Piše: Mitja Kotnik
Kako ustaviti Janšo? Ofenziva za volitve v polnem razmahu, v zraku tudi ideja o prepovedi delovanja SDS
33
10.02.2020 23:59
Medijske aktivnosti in izjave vrhunskih političnih luzerjev potrjujejo: tehtnica se je zdaj vseeno nagnila na stran predčasnih ... Več.
Piše: Dejan Steinbuch
Koronavirus je lahko že v nekaj dneh v Sloveniji, ministra v odstopu Šabedra ni nikjer, UKCL ima na voljo le nekaj postelj za okužene bolnike ...
17
09.02.2020 23:59
Kaj me v primeru najnovejšega koronavirusa 2019-nCoV najbolj skrbi? Skrbi me že to, kar vemo. Toda obenem se bojim, da - glede ... Več.
Piše: Blaž Mrevlje
Pred 75. leti: Hitlerjevi načrti za operacijo Pomladno prebujenje in osvoboditev Auschwitza
6
05.02.2020 02:15
Pogosto se (zmotno) misli, da je bila zadnja velika bitka druge svetovne vojne nemška ofenziva proti zahodnim zaveznikom, ki je ... Več.
Piše: Shane Quinn
Vse, kar ste hoteli vedeti o arbitraži in porazu na Sodišču EU, pa vam mediji tega niso hoteli ali smeli povedali
10
04.02.2020 01:45
Zunanje ministrstvo, ki ga vodi Miro Cerar v odstopu, si je po pričakovani odločitvi Sodišča Evropske unije v Luksemburgu, ki se ... Več.
Piše: Dejan Steinbuch
Perfidni intervju: Ali se je Milan Kučan odrekel arbitraži in zdaj odpira vrata bilateralnim pogajanjem o meji med Slovenijo in Hrvaško?
29
03.02.2020 00:59
Bivši predsednik je v intervjuju za zagrebški Večernji list ponovno dokazal, da mu v politični kombinatoriki doma in na Balkanu ... Več.
Piše: Uredništvo
"Kitajski sindrom" se tokrat imenuje koronavirus: Ubije vsakega štiridesetega okuženega
16
29.01.2020 23:32
Kako resen in nevaren je dejansko koronavirus, ki se je zadnji dan lanskega leta pojavil v kitajskem mestu Vuhan in se v ... Več.
Piše: Uredništvo
Zdravko Počivalšek je tisti politik, od katerega je odvisno, ali bomo dobili novo koalicijo, ali pa gremo na predčasne volitve
22
28.01.2020 23:30
Kdo bo odločal o tem, ali bodo predčasne volitve ali nova koalicija? Janez Janša? Ne. Matej Tonin? Niti ne. Še manj predsednici ... Več.
Piše: Uredništvo
Ali bo general Rupnik, ki je paradiral pred nemškimi oficirji, čez dve leti tudi formalno rehabilitiran?
24
22.01.2020 23:49
Slovence lahko reši samo zmagovita Evropa. Evropo pa more pripeljati k resnični zmagi samo Nemčija. Tako je 29. junija 1944 na ... Več.
Piše: Dejan Steinbuch
Župnika, ki ga je sram, da imamo gnilo državo, so pred štirimi leti s solzilcem napadli romski roparji
27
21.01.2020 22:22
Aleksander Osolnik, župnik iz Grahovega pri Cerknici, ki je včeraj dvignil nemalo prahu s svojim zapisom na dveh spletnih ... Več.
Piše: Uredništvo
Puč v upokojenski stranki: Kako je politika, svoj čas znanega kot Teflonski Karl, na koncu pokopala začetniška napaka
17
19.01.2020 22:59
Karla Erjavca ni več. Na domačem igrišču ga je suvereno deklasirala nova igralka Aleksandra Pivec. Kdo stoji za njenim vzponom, ... Več.
Piše: Dejan Steinbuch
Skupina Wagner: Prikriti, toda smrtonosni podaljšek Putinove oborožene diplomacije
11
12.01.2020 22:00
Februarja 2018 je v vzhodni Siriji prvič po vietnamski vojni dejansko prišlo do neposredne vojaške konfrontacije med ameriškimi ... Več.
Piše: Shane Quinn
Vojna v Perzijskem zalivu: Za zdaj blago maščevanje Irana, ki pa se lahko nadaljuje v množici samomorilskih napadov na ameriške tarče
9
08.01.2020 22:13
Vse kaže, da med Iranom in Združenimi državami Amerike vsaj za zdaj še ne bo vojne in da je napetost dosegla vrhunec z raketnimi ... Več.
Piše: Uredništvo
Davki v Sloveniji, 4. del: Država nam pobere 9 milijard od dohodkov od dela in 500 milijonov od kapitala fizičnih oseb
3
07.01.2020 23:00
Po podatkih o strukturi lastništva gospodarskih družb imajo danes domače fizične osebe v lasti dobro tretjino lastništva ... Več.
Piše: Bine Kordež
Volitve v Ameriki: Iowa bo za Demokrate prvi preizkus, kako dejansko kotirajo med ljudstvom Biden, Sanders in Warrenova
10
05.01.2020 23:00
Predsedniške volitve v Združenih državah Amerike bodo 3. novembra letos in medtem ko bo republikanski kandidat nesporno Donald ... Več.
Piše: Mitja Kotnik
1 2 3 4 5  ... 

Najbolj brano

01/
Pozor: V Slovenijo prihaja epidemija koronavirusa COVID-19!
Blaž Mrevlje
Ogledov: 7,710
02/
Politbiro: Janša je nevaren za demokracijo, ustrelite ga ... no ja, ga pa vsaj spet zaprite!
Dejan Steinbuch
Ogledov: 5,682
03/
Od kod patološki strah pred Janšo?
Milan Gregorič
Ogledov: 6,099
04/
Sredi političnih intrig, obveščevalne vojne in medijskih spinov postaja oblikovanje Janševe vlade "misija nemogoče"
Uredništvo
Ogledov: 3,530
05/
Ko smrtonosni virus prodira vse bližje Sloveniji, se rojeva Janševa "korona koalicija"
Dejan Steinbuch
Ogledov: 2,379
06/
Vmesni prostor je izginil, obstaja samo še ZA ali PROTI Janši
Miha Burger
Ogledov: 2,203
07/
Na(j)prej Slovenija!
Lojze Peterle
Ogledov: 2,737
08/
"Akviziterji" obiskujejo Petrolove delničarje in od njih odkupujejo delnice s kar 45 % provizijo
Uredništvo
Ogledov: 1,755
09/
Paradoks t.i. leve sredine: O socialni demokraciji in slovenski politični miselnosti)
Dimitrij Rupel
Ogledov: 1,409
10/
In potem je izmed logaških solatnih glav svojo betico ponovno pomolila Milojka Kolar Celarc
Blaž Mrevlje
Ogledov: 3,939