Komentar

Ekomafija ali zgodba o evoluciji mafije skozi trgovino z odpadki

Mafija, imenovana tudi Cosa Nostra ali "naša stvar", se prilagaja okolju. Vedno več dokazov govori o prodoru v legalno sfero in obvladovanju gospodarstva, zato lahko govorimo o evoluciji najmočnejših skupin, med katerimi prednjači kalabrijska 'Ndrangheta, v t.i. Cosa Nuova ali "nova stvar".

24.07.2017 22:38
Piše: Bojan Dobovšek
Ključne besede:   ekomafija   Italija   'Ndrangheta   trgovina z odpadki   kriminal   okolje   Kemis   Ekosistemui   Bioplinarna

Požara v Kemisu in Ekosistemih ter smrad lendavske Bioplinarne sprožajo številna vprašanja, kaj se dogaja v Sloveniji na področju trgovine z odpadki, zlasti pa, če obstaja povezava s trgovino z odpadki v Italiji.

Na direktoratu Anti-Mafie v Reggio Calabriji odprto govorijo o Cosi Nuovi, saj so prav tam lani začeli razkrivati rezultate operacije Mammasantissima - povezave med ’Ndrangheto, prostozidarji in belovratniškimi strokovnjaki za prikrivanje finančnih transakcij. Seznam vpletenih je že precej obsežen: na njem so se znašli tudi poslanci, ministri in politiki. Italija ima mafijo, kaj pa je v Sloveniji, kdo ima moč in vpliv? Če je ena od najbolj dobičkonosnih legalnih  dejavnosti v Italji trgovina z odpadki, nas ne čudijo vsa dogajanja v zvezi z odpadki tudi v Sloveniji. Ali so italijanski kriminalci svojo dejavnost iz Italije zaradi pritiskov selili?

 

Razvoj mafije v zadnjih desetletjih v Italiji lahko spremljamo skozi štiri faze. V sedemdesetih so razvili sistem slamnatih podjetij kot začetek prodora mafije v legalno gospodarstvo. V osemdesetih je šlo za povezovanje in prehod v politiko s promoviranjem delovnih mest in gospodarstva na lokalnem nivoju. V devetdesetih so preko finančnih injekcij (opranega denarja) penetrirali v primarne sektorje gospodarstva. V novem tisočletju pa so se osredotočili na javni sektor in sredstva EU (med največje zaslužke sodi trgovina z odpadki). Kot smo ugotovili, v tem tisočletju delujejo odkrito, v legalni sferi, z uporabo mafijskih metod, kot sta uporaba sile in zakona molka (omerta). Vse to sem proučeval s kolegi Università Cattolica del Sacro Cuore iz Milana, ter vlekel paralele z dogajanji v Sloveniji. Ker se v zadnjem času v Sloveniji vse več piše o ekološki kriminaliteti, med katero izstopa trgovina z odpadki, ki jo v EU obvladuje Camorra (neapeljska mafija, op. uredn.), je prav, da tej tematiki posvečam več prostora.

Požara v Kemisu in Ekosistemih ter smrad Bioplinarne Lendava so sprožili številna vprašanja, kaj se dogaja v Sloveniji na področju trgovine z odpadki in če obstajajo povezave s trgovino z odpadki v Italiji. Pri tem se sprašujemo, ali so navedena podjetja obrati za predelavo odpadkov, ali gre le za prikrito trgovino z odpadki, kaj sploh v teh obratih proizvajajo, kam gredo odpadki, ali obrati izpolnjujejo vse okoljske, varnostne in zdravstvene standarde in, nenazadnje, kaj je s subvencijami, davki in tokom denarja? Vprašanja naslavljamo na vlado. Tako je kolega Franc Laj, poslanec skupine nepovezanih poslancev, najprej problematiko Bioplinarne Lendava izpostavil kot vprašanje predsedniku vlade Miru Cerarju, nato pa sva zahtevala posebno sejo Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor 4. julija 2017, vendar relevantnih odgovorov nisva dobila.

 Državno subvencionirana Bioplinarna Lendava

Kolega poslanec Laj je tudi na podlagi svojih terenskih raziskav razložil odboru in ministrici, da se smrad širi po območju Lendave, kar povzroča neznosne življenske razmere vsaj 5 do 10 tisoč prebivalcem, ki ne morejo več mirno živeti in jih je strah neznanih posledic, ki bi jih lahko imel razkroj odpadkov na njihovo zdravje in okolje. Zaradi smradu je možen celo upad turizma (v Termah Lendava so se obiskovalci začeli pritoževati zaradi neprijetnih vonjav in zapuščati kapacitete). Po izvedenem inšpekcijskem nadzoru in ugotovljenih kršitvah okoljevarstvenega dovoljenja ter uredbe o čezmejnem pošiljanju odpadkov se stanje ni izboljšalo, ampak se še poslabšuje; tudi zaradi hitrejšega razkroja odpadkov v višjih podnebnih temperaturah.

 

Pri tem ugotavljamo, da je problem širši, saj slovenske bioplinarne (samo na področju Pomurja je 26 proizvodnih naprav za bioplin) živijo od državnih subvencij za električno energijo in posredno tudi od subvencij za kmete, ki bioplinarne zalagajo s svojimi proizvodi. Bioplinarne so postale popularne v Sloveniji med leti 2007-2009; takrat so tudi pridobile okoljevarstvena dovoljenja. Leta 2012 se delovanje bioplinarne preusmeri še za predelavo odpadkov v bioplin. Zavedanja, da gre za zastarele tehnologije, ki so jih v razvitih državah že ukinili in prešli na manjše bioplinarne, ki z odpadki ravnajo odgovorno, v Sloveniji ni. Temu pričajo tudi številne prijave inšpekcijskim službam. Vprašanje je, če so kršitelji sploh še upravičeni do okoljevarstvenih dovoljenj. Predstavljenih je bilo tudi 5 priporočil za čimprejšnjo rešitev problem, vendar je ministrica za okolje in prostor Irena Majcen navajala, da se sklepi že izvajajo, zato se predlagani sklepi niso podprli.

 

Ministrica je poleg tega navedla, da so bioplinarni v Lendavi izdali vrsto odločb, a niso bile vse upoštevane. Nato so jim poslali izvršbo s preselitvijo in denarno kazen v višini 10.000 evrov ter prepoved predelovanja odpadkov iz Hrvaške. Kljub temu je stranka nadaljevala s predelovanjem odpadkov ter se ob tem sklicevala na pritisk javnosti, da nadaljuje z delom. Zato sta bili izdani kršitvi okoljevarstvenega dovoljenja in uredbe o čezmejnem pošiljanju odpadkov. Ministrstvo je izdalo soglasje za vračilo odpadkov Hrvaški in pričakuje soglasje pristojnih organov Hrvaške. Stroške bi morala pokriti država Hrvaška, ne podjetje. Ministrica je na koncu zatrdila, da se kršitve okoljevarstvenega dovoljenja že preverjajo in da se pripravlja tudi nov okoljski zakon, ki bo moral bolje urejati področje neprijetnih vonjav. Glede vrednotenja ravni izpostavljenosti neprijetnim vonjavam bo sprejeta uredba, vendar bo potrebno še počakati na stroko, da opravi potrebne meritve.

 

Pri tem sva poslanca opozorila, da ostaja dejstvo, da prihaja do grobih okoljevarstvenih kršitev in pošiljanja nezakonitih odpadkov iz tujine, a se bioplinarnam dovoljuje nadaljnje obratovanje. Bioplinarna Lendava ne spoštuje pravnega reda in če sankcij ne bo, si bodo tudi ostale družbe privoščile enako početje. Ne ve se, če imajo bioplinarne urejena dovoljenja za uničevanje vseh vrst odpadkov, niti kam gredo neuničeni odpadki. Ali so bioplinarne obrati za pridelavo energije ali pa podobno kot vrhniški Kemis obrati za uničevanje nevarnih odpadkov?

 

 

Italijanska ekomafija

 

Za popestritev zgodbe si poglejmo problematiko v Italiji. Italijanski senat je 19. maja 2015 sprejel Zakon o ekološki kriminaliteti, ki je še isti mesec stopil v veljavo in posodobil kazenski zakonik. Kazniva so postala onesnaževanja, okoljske nesreče, preprečevanje oz. oviranje nadzora, neizvrševanje sankcij, trgovina z radioaktivnimi materiali in druga podobna ravnanja, ki so prej spadala pod prekrške. Podvojile so se kazni in storilcem grozi do 15 let zapora.


Obsežno poročilo Ecomafia 2017 je nevladna okoljevarstvena organizacija Legambiente objavila v začetku letošnjega julija. Legambiente v zadnjem letu beleži naraščujoče število zapornih kazni zaradi ekološke kriminalitete in manj kaznivih dejanj na tem področju. Bistveno se je zmanjšalo npr. število kaznivih dejanj v trgovini s cementom, po drugi strani pa narašča število kaznivih dejanj, povezanih s trgovino z odpadki in požari.

 

Pozitivni trendi: leta 2016 so v Italiji uspeli sankcionirati 574 kaznivih dejanj ekološkega kriminala, sproženih je bilo več kot tisoč pritožb in zaseženih okoli 115 milijonov evrov vrednega premoženja. 41 sodnih postopkov se je zaključilo z obsodbo prve stopnje. Aretirali so 320 in prijavili 820 oseb.

 

Med najbolj problematičnimi področji poročilo izpostavlja trgovino z nelegalnimi odpadki, požare in t. i. agromafije oz. nelegalne aktivnosti s področja kmetijstva in prehrane. Do konca maja letos so v Italiji samo na področju trgovine z nelegalnimi odpadki odprli 346 preiskav, odredili več kot 1.000 priporov in vložili 7.976 pritožb (od teh 914 podjetjem). Samo v okviru 29 monitoriranih preiskav so letos blokirali 756.000 ton nelegalnih odpadkov. Povečalo se je število vpletenih tujih držav v trgovino z nelegalnimi odpadki. Poročilo navaja, da je vpletenih že 37 držav, od tega 15 evropskih, 8 azijskih, 13 afriških in ena ameriška država. Glede na globalne razsežnosti organiziranega kriminala z odpadki ima sosednja Slovenija vse možnosti za uvrstitev med petnajst vpletenih evropskih držav.

 

Nelegalna ravnanja, ki imajo nevarne posledice za okolje in ljudi, so z novim zakonom pridobila večjo težo v italijanskem sodstvu, a za boj proti ekomafijam to ne zadostuje. Spodbuditi je treba trajnostno ekonomijo, ki bo temeljila na spoštovanju zakonodaje in na načelu solidarnosti ter kreirala delovna mesta in skrbela za ohranjanje naravne dediščine, pravi Stefano Ciafani iz Legambiente.

 

 

Epilog

 

Vidimo, da v Italiji postopki potekajo in dobivajo epiloge, kako bo oziroma pa je v Sloveniji? Slediti je potrebno tokovom denarja in lastništvu. Razkriti lastniške povezave, kdo so pravi lastniki, ali državne institucije delujejo neodvisno ali je prišlo do administrativnega vpliva na institucije skozi netransparentno kadrovanje. V razvitih državah so že ugotovili, da je bolje umazano industrijo izvoziti v tako imenovane tranzitne države, ki sicer tako pridobivajo delovna mesta, ki so zelo nizko produktivna, trpi pa okolje in tudi zdravje ljudi. Posledice so skrite in so vidne šele po daljšem času, vse pa zopet sloni na plečih javnega zdravstva.


Primeri Kemis, Ekosistemi in lendavskeBioplinarne pomenijo čas za samorefleksijo in razmislek o dejanski pripravljenosti za trajnostni razvoj. Za okolje moramo skrbeti ves čas, pozorni moramo biti pri vsakem projektu, posegu v naravo (Magna?). Če ta vidik zanemarimo, so posledice, kot lahko vidimo v teh primerih, težko predvidljive in neobvladljive. Od vlade in pristojnih institucij pričakujemo, da se prizadetim prebivalcem pojasni vse vidike teh primerov in preveri sistemske, pravne in operativne "varovalke", ki morajo v prihodnje preprečiti takšne dogodke.

KOMENTIRAJTE
PRIKAŽI KOMENTARJE
6
Tektonski premiki na severu: Švedski in finski vstop v NATO dokazuje, da zavezništvo niti slučajno ni "klinično mrtvo"
10
18.05.2022 23:00
V minulih mesecih, sploh pa po začetku ruske vojaške agresije na Ukrajino 24. februarja 2022, se je izkazalo, da samo članstvo v ... Več.
Piše: Božo Cerar
Political turmoil boon for Pakistan's militants
6
17.05.2022 23:59
Political turmoil that led to regime change in Pakistan last month was a boon for the militants, who have staged 24 % more ... Več.
Piše: Valerio Fabbri
Če ne verjamete v nič, se tudi borili ne boste za nič
10
16.05.2022 21:09
Kakšna preprosta in jasna misel, ki pove vse! Verjamem, da večina slovenskih državljanov ostaja na tem, da ne verjamejo v nič, ... Več.
Piše: Miha Burger
Kako končati vojno izčrpavanja v Ukrajini
8
11.05.2022 23:16
Invazija Vladimirja Putina na Ukrajino se je izrodila v divjo vojno izčrpavanja, za katero vsaka stran verjame, da bo v njej ... Več.
Piše: Jeffrey Sachs
Golobov poskus konsolidacije levičarskih in kakor liberalnih strank v LDS 2.0 se bo končal podobno klavrno kot epilog v Frankensteinu
36
11.05.2022 21:43
Bojim se, da je bilo veselo zmagoslavje Gibanja Svoboda na parlamentarnih volitvah preuranjeno. Siti Janševe samopašnosti smo ... Več.
Piše: Ana Jud
Ne, nisem žalosten, ker je vsega konec. Srečen sem, ker je jutri začetek novega dne, nove kreacije, novih izzivov.
16
11.05.2022 05:19
Vsi veste, da mi lastna država z ministrom za gospodarstvo, na srečo že kmalu bivšim, ki bi moral skrbeti, da se dela razcvet, ... Več.
Piše: Robert Klun
Vzporedni mehanizem tranzicijske Slovenije: Če želiš izvedeti resnico, moraš slediti denarju
17
10.05.2022 04:29
Razkritja in dokumenti iz Pezdirjeve knjige Vzporedni mehanizem globoke države prvič jasno ponujajo razlago, zakaj se v ... Več.
Piše: Tomaž Vernik
Studio Štefančič: Junak našega časa ali dobro naoljen sistem fatalnega enoumja?
24
09.05.2022 04:43
Dragi Štefančič. Potrebujemo te. Si živ plakat ideologije, katere spomeniki so tu pa tam po Ljubljani in se jim klanjate, čeprav ... Več.
Piše: Pavle Okorn
Šefa NIJZ ne menjajo predsedniki vlad, zato bi bilo najbolje, dragi gospod Robert Golob, da ta vaš spodrsljaj čim prej pozabimo!
28
07.05.2022 21:08
Nekaj dni nazaj mi je dr. Robert Golob, najverjetnejši kandidat za mandatarja, na vrhuncu svoje povolilne moči, preko televizije ... Več.
Piše: Milan Krek
Pred naslednjim valom: Potrebovali bomo več solidarnosti in medsebojnega spoštovanja
20
03.05.2022 05:10
NIJZ se že dlje časa intenzivno pripravlja na naslednji izbruh novega koronavirusa, do česar bi lahko prišlo na koncu poletja. ... Več.
Piše: Milan Krek
Prihodnja vlada ne bo nič drugega kot alibi za končno fazo privatizacije in izgradnjo drugega bloka nuklearke
20
02.05.2022 05:40
Pa smo jo dobili! Svežo in reciklirano vlado, svobodno vseh ozadij, kot je še ni bilo! Povsem po vašem okusu, skorajda s ... Več.
Piše: Igor Vlačič
Zvesti psi nikoli dokončane revolucije so doslej lajali na vlado, odslej pa bodo na opozicijo
26
01.05.2022 05:30
V bistvu lajajo in tulijo polni sovraštva in dogmatizma, vtkanega v dobro naoljen internet opranih glav. Na eni strani hudič, na ... Več.
Piše: Pavle Okorn
Tarča, Golob in Golobič: Če je morala ena od oblik družbene zavesti, potem je Slovenija že 30 let v komi.
16
30.04.2022 04:30
Četrtkova Tarča na Televiziji Slovenija je to samo potrdila. Gregor Golobič in Gregor Virant sta bila porazna. Ivana Simiča ne ... Več.
Piše: Ana Jud
Uredniški komentar: Putin in njegova zločinska soldateska razumeta le govorico sile, zato vojne v Ukrajni ne bo še kmalu konec!
16
28.04.2022 05:30
Spoznanje zahodnih držav, da brez konkretnejše vojaške pomoči Ukrajna v vojni z Rusijo ne bo več dolgo uspešna, prihaja pozno, ... Več.
Piše: Dejan Steinbuch
Ljudje pogrešajo Janeza Drnovška in pobožne želje so se uresničile v politični inkarnaciji Roberta Goloba
34
26.04.2022 20:12
Roberta Goloba sem prvič srečala pred več kot dvajsetimi leti. Fajn dečko. Mlad, kuštrav, izjemno vljuden, prijazen, ustrežljiv ... Več.
Piše: Ana Jud
Ljudje plešejo, vrača se "normalna" Slovenija: 33 razlogov za lažni optimizem
31
26.04.2022 06:50
Čestitke Robertu Golobu. Slovenski levici je uspel veliki met: že na četrtih volitvah zapored je zvlekla iz rokava nov obraz in ... Več.
Piše: Andrej Capobianco
Pismo iz mehiške emigracije: Čestitke za še en referendum o Janezu Janši! Kdaj pa mislite imeti prave volitve, dragi Slovenci?
19
24.04.2022 07:00
Pri volitvah v Sloveniji me vedno fascinira šablonski tradicionalizem, ki presega vso domišljijo. Recimo to, da morajo biti ... Več.
Piše: Dejan Steinbuch
"Na letošnjih volitvah ne bom volil strank, ki sejejo kaos"
20
22.04.2022 20:00
Vlada Janeza Janše ni idealna, kakšen od ministrov si za svoje delo ne zasluži pozitivne ocene, vendar vlada deluje. Po več kot ... Več.
Piše: Aleš Štrancar
Bilo je nekoč v Sloveniji: Tako smo zafurali igralniški turizem, da bomo na koncu morda izgubili še HIT
10
21.04.2022 19:51
Igralništvo je bilo včasih pomembna predvolilna tema. Bilo je uspešno, zanimivo za politične stranke, saj je generiralo ogromne ... Več.
Piše: Tilen Majnardi
Nekaj o volitvah: Pred tridesetimi leti si res nisem predstavljal, da mi bodo nekdanji komunisti zgled človeške in politične širine
20
20.04.2022 20:53
Nobena stranka me ne nagovarja, nikoli me ni. Moj pogled na družbo ni ne lev ne desen, ta dva pojma sta že davno preživela in se ... Več.
Piše: Zoran Leban Trojar
1 2 3 4 5  ... 

Najbolj brano

01/
Studio Štefančič: Junak našega časa ali dobro naoljen sistem fatalnega enoumja?
Pavle Okorn
Ogledov: 4.209
02/
Golobov poskus konsolidacije levičarskih in kakor liberalnih strank v LDS 2.0 se bo končal podobno klavrno kot epilog v Frankensteinu
Ana Jud
Ogledov: 2.434
03/
Vzporedni mehanizem tranzicijske Slovenije: Če želiš izvedeti resnico, moraš slediti denarju
Tomaž Vernik
Ogledov: 1.806
04/
Ne, nisem žalosten, ker je vsega konec. Srečen sem, ker je jutri začetek novega dne, nove kreacije, novih izzivov.
Robert Klun
Ogledov: 1.549
05/
Ruski imperializem (2. del): "Zahod mora Rusijo ustaviti v Ukrajini in jo privesti do razpada, kajti le tako bo mogoče ustaviti rusko agresivnost"
Maksimiljan Fras
Ogledov: 1.472
06/
Če ne verjamete v nič, se tudi borili ne boste za nič
Miha Burger
Ogledov: 1.167
07/
Ruski imperializem (1. del): Putinovi generali na fronto v Ukrajino kot topovsko hrano pošiljajo pripadnike etničnih manjšin
Maksimiljan Fras
Ogledov: 1.371
08/
Kako končati vojno izčrpavanja v Ukrajini
Jeffrey Sachs
Ogledov: 1.112
09/
Šefa NIJZ ne menjajo predsedniki vlad, zato bi bilo najbolje, dragi gospod Robert Golob, da ta vaš spodrsljaj čim prej pozabimo!
Milan Krek
Ogledov: 2.209
10/
Tektonski premiki na severu: Švedski in finski vstop v NATO dokazuje, da zavezništvo niti slučajno ni "klinično mrtvo"
Božo Cerar
Ogledov: 403