Intervju

"Slovenska politika je v bistvu nasilna, ne ozira se na protiargumente, le poniglavo s silo preglasovanja doseže svoje."

Za intervju s predsednikom državnega sveta Alojzom Kovšco smo se odločili, ker nas je v zadnjih mesecih pozitivno presenetilo nekaj njegovih javnih izjav. Po našem mnenju so bile pogumne in so izražale iskreno voljo, nekaj pozitivnega narediti za Slovenijo, kar je postala svojevrstna redkost v političnem prostoru. V nekoliko daljšem pogovoru se je izkazalo, da predsednik državnega sveta, ki je bil še pred dobrim letom medijem in širši javnosti manj znan, zelo tehtno in poglobljeno razmišlja o aktualnih problemih slovenske države, družbe in parlamentarizma. Poleg tega je, če smo malce ironični, edini desničar med štirimi predsedniki, ki jih protokolarno prepoznavamo v Sloveniji.

31.01.2019 20:59
Piše: Uredništvo
Ključne besede:   Alojz Kovšca   intervju   državni svet   parlament   državni zbor   civilna družba   javnost   mediji

Fotografije: Mediaspeed

"Vidim, da mediji peljejo odnos do politike v drugo smer, v dojemanje politike kot nekaj umazanega. In sedaj smo dobili kasto politikov, ki uspeva na tem valu nezainteresiranosti javnosti."

 

"Državni svet je lahko tisti organ, ki omejuje strankokracijo in zagotavlja demokracijo, vendar to lahko počne le v pogojih, ko mu mainstream mediji omogočajo dostop do javnosti. Moč Državnega sveta dejansko sloni na zagovarjanju interesov civilne družbe. Če civilna družba nima informacij o tem, kaj počne Državni svet, potem je vse zaman."

 

Alojz Kovšca, obramboslovec po izobrazbi, je zanimiva osebnost. Rojen leta 1965 v Čapljini v družini oficirja Jugoslovanske armade, je sprva ostal zvest družinski tradiciji, saj je po končani osnovni šoli maturiral na tedanji ljubljanski Vojaški gimnaziji Franc Rozman-Stane. Logično je bilo, da bo šolanje nadaljeval na znameniti beograjski Vojaški akademiji, kar se je tudi zgodilo, le da je imel takorekoč tik pred diplomo vsega dovolj: 2. junija 1988, nekaj dni po aretaciji četverice JBTZ je zapustil JLA in se zaposlil v civilni sferi. Poleti 1991 je aktivno sodeloval v osamosvojitveni vojni in za pogum prejel Srebrno Maistrovo medaljo. Po demobilizaciji se je ponovno vrnil v civilno življenje in se odločil za poklic, ki mu je ostal zvest do vstopa v politiko: urarstvo in zlatarstvo. Začel je kot vajenec pri legendanem ljubljanskem urarskem mojstru Kajfežu, nadaljeval pa z družinskim podjetjem, ki sta ga ustanovila s soprogo, in ki se ukvarja z urarstvom in zlatarstvom.

 

Gospod Kovšca, pravijo, je trenutno edini politik desne provenience, ki zaseda pomembno državno funkcijo. Predsednik državnega sveta je po protokolu sicer četrta najpomembnejša titula v izvršilni oziroma zakonodajni oblasti in Alojz Kovšca za razliko od svojih anemičnih, večinoma tihih in neopaženih predhodnikov državni svet dejansko vodi drugače. Ima mnenje in se pogosto javno oglaša. Njegova stališča so tako zelo drugačna od prevladujočih, da že zaradi tega vzbudijo pozornost. Alojz Kovšca, ki je v državni svet prišel kot predstavnik interesne skupnosti obrtnikov, je konservativec, torej desničar, vendar brez kakršnega koli pejorativnega predznaka. Za razliko od parlamentarne desnice, vsaj večine le-te, velja za razumnega desničarja, ki bi lahko v prihodnosti v desnem polu slovenske politike po upokojitvi Janeza Janše odigral še pomembno vlogo.

 

Na čelu državnega sveta je Alojz Kovšca od decembra 2017, torej dobro leto. Že na začetku pogovora nas je presenetil z zelo neposredno mislijo: "Slovenci smo družba v latentnem stanju konflikta. Beseda konflikt nas najbolj determinira. To najbrž na prvi pogled ni nič posebnega, saj v vseh modernih družbah okoli nas obstajajo konflikti, a pri nas smo ta konflikt ponotranjili tako globoko, da pomeni le boj, spopad. Medtem ko druge družbe rešujejo konflikte bolj na filozofskem področju, pa mi to prenesemo takoj v izvedbeno polje. V vsaki vaški gostilni so se ljudje pripravljeni stepsti za ideje, ki jih niti ne razumejo dobro."

 

Potem nadaljuje:

 

"Ni racionalne razlage zakaj so pri nas delitve tako izrazite, očitno to nekaterim preprosto odgovarja, stalno ponujajo neke rešitve, ki pa delitve samo še poglabljajo. Kot da nam odgovarja ta latentni konflikt s Hrvaško in ga bomo peljali še sto let. Pa vendar postaja to res že nevarno, ko nekdo izkorišča to konfliktnost. Postajamo atomizirani subjekti, ni nikjer več kohezivnega elementa, recimo domovinski element, na katerem elementu se sploh še lahko poenotimo ..."

 

Vskočimo z vprašanjem, kateri kohezivni element ima še v mislih, in predsednik nadaljuje:

 

"Najprej se moramo poenotiti na nekaterih skupnih vrednotah. A v državnem zboru so stranke, katerih osnovna premisa je njihova ideološka podstat. In sledi pravilo, desnica nikoli z levico in levica nikoli z desnico. A moram tukaj poudariti, to je strankokracijo po ideološkem principu državni svet uspel preseči. Pri nas se znajo svetniki - lahko sicer z različnimi ideološkimi ozadji - na posameznem konkretnem primeru poenotiti, medtem ko v državnem zboru poslancem to ne uspeva. Mi ne sledimo prevladi enega mnenja nad drugim, ko odpremo  vprašanje, pustimo soočenju argumentov prosto pot, da vidimo kaj v slovenskem strokovnem in javnem mnenju prevladuje in potem to ponujamo kot rešitev. Slovenska politika je v bistvu nasilna, se ne ozira na protiargumente, le poniglavo s silo preglasovanja doseže svoje. Čas pa velikokrat pokaže, kako je bil na primer kakšen naš veto upravičen. Recimo Zakon o vajeništvu, kjer sem bil predlagatelj veta: veto je sicer uspel, a smo bili potem preglasovani. Stanje v vajeništvu sedaj kaže, kako je bil ta zakon brca v temo."

 

Na naše vztrajanje, kaj in kako lahko državni svet še poskuša premakniti v prid upoštevanja argumenta v družbi, predsednik Kovšca ocenjuje:

 

"Naredili smo poskus in sicer online pilotni projekt, kjer smo poskušali preveriti tehnične možnosti, da lahko na razpravo posameznega svetnika kdorkoli online reagira. Ugotovili smo, da se da in da ni nobenega tehničnega zadržka, a znašli smo se pred enim težkim problemom: ignoranco medijev. O vsakem vprašanju se lahko pripravi vprašalnik, na katerega ljudje neposredno odgovarjajo. Recimo, da se pogovarjamo o enem najbolj aktualnih problemov naše družbe v prihodnosti, o sobivanju starejših. Vprašamo, kaj preferiramo, ali silose duš, ali pa le z malo več vložka kvaliteto oskrbe na lastnem domu pod nadzorom interneta. Javna anketa in speljati v smer, kamor si želijo ljudje. A če mediji ne prepoznajo državnega sveta kot možnosti neposredne participacije, bo težka. Vidim, da mediji peljejo odnos do politike v drugo smer, v dojemanje politike kot nekaj umazanega. In sedaj smo dobili eno kasto politikov, ki uspeva na tem valu nezainteresiranosti javnosti."

 

 


"Odnosi med štirimi predsedniki so različni in spremenljivi, če govorimo o osebni ravni."

 

 

Gospod Kovšca, ste eden izmed štirih predsednikov (republika, vlada, državni zbor, državni svet). Povejte nam, kako ste se - glede na to, da niste politik oziroma ne prihajate iz strankarskega sveta - znašli v tej vlogi? Zakaj vas je zaneslo v politiko, če vprašamo drugače?

V politiko nisem zašel, temveč vstopil s trdno odločenostjo, da bom nekoč vplival na procese, ki oblikujejo pogoje za življenje in delo ljudi, predvsem obrtnikov in podjetnikov. Na lastni koži sem namreč občutil politiko, ki podjetnike dobesedno sili v pollegalno ali nelegalno poslovanje in si tako po potrebi zagotavlja nadzor nad "drugače mislečimi", oziroma možnost discipliniranja v sorazmerju s "stopnjo nestrinjanja" podjetnika z aktualno oblastjo. Imam se za svobodomiselnega in tolerantnega do različnih ideologij, svetovnih nazorov in življenjskih navad. Ne dovolim si, da bi mi kdorkoli vsiljeval eno samo in zveličavno "resnico" brez argumentacije in možnosti ugovarjanja.

 

Kakšen je odnos vaših "kolegov", če se še zadržimo pri ostalih treh predsednikih, do vas, oziroma do institucije Državnega sveta? Sprašujemo zato, ker je bilo včasih opaziti kar nekaj podcenjevanja do Državnega sveta, morda celo ignorance. Kako je danes s tem?

Odnosi med štirimi predsedniki so različni in spremenljivi, če govorimo o osebni ravni. To je logično in popolnoma sprejemljivo. Odnosi med inštitucijami štirih predsednikov pa nikakor ne bi smeli biti obremenjeni z osebnostnimi lastnostmi ali ideološko usmeritvijo posameznikov. Tako naj bi bilo in tako po svojem prepričanju ravnam. O drugih prepuščam sodbo javnosti. Glede podcenjujočega odnosa oziroma ignorance do državnega sveta je dovolj ilustrativen podatek o pojavnosti v državnih medijih. Politični organ, ki ga mediji ne zaznavajo, je za javnost nepomemben in nepotreben.

 

Je pravilen vtis, da se resentiment glede državnega sveta v politiki, medijih in javnosti ne čuti več tako močno, da so ideje o njegovi ukinitvi nekoliko potihnile?

Ideje o ukinitvi državnega sveta niso poniknile in najbrž tudi ne bodo, vendar ustavne večine, ki je potrebna za ukinitev državnega sveta, ni na obzorju. Tudi če bi bila, bi ukinitev politiki povzročila več škode kot koristi.

 

Zakaj mislite, da je tako?

Državni svet je zaradi svoje politično pluralne sestave nepredvidljiv pri sprejemanju odločitev o podpori ali nasprotovanju zakonom, ki jih predlaga vsakokratna vlada. Preprosto povedano, s svojimi odložilnimi veti onemogočamo udobno vladanje in popolno nadvlado koalicije nad opozicijo. Ponovno odločanje o zakonodajnem predlogu, ki zahteva kvalificirano večino, je v preteklosti preprečilo sprejem nekaterih zelo slabih zakonskih rešitev. Druge, ki so bile sprejete s preglasovanjem veta državnega sveta, pa so v praksi povzročile nemalo težav in so bile zaradi tega spremenjene.

 

Se je državni svet tudi vam v preteklosti kdaj zdel nepotreben, odveč?

Državni svet se mi nikoli ni zdel nepotreben, večkrat pa nerazumljen in neizkoriščen v smislu demokratičnega oblikovanja zakonodaje. Vrata državnega sveta so namreč vedno odprta za civilno družbo. Namesto lobističnega podajanja kljuk po ministrstvih in iskanja formalnih ali neformalnih načinov vplivanja na zakonodajo je moč v državnem svetu soočati strokovne, interesne in tudi politične argumente skozi posvete in javne razprave. Posveti in razprave v državnem svetu so odprtega tipa, z neomejeno udeležbo in brez vnaprej določenih zaključkov, skratka demokratični. Izsledki so praviloma zbrani in objavljeni v obliki zbornikov, ki so po mojem mnenju zelo dobra podlaga odločevalcem za oblikovanje zakonskih rešitev.

 

Nedavno ste v intervjuju za tednik Reporter pokazali na glavne probleme v Sloveniji, predvsem ste opozorili na stanje, ko je čedalje več raznih spretnežev prisesanih na javno korito. Takšnih izjav iz ust politikov ne slišimo pogosto, zato vam čestitamo za ta pogum. Zanima pa nas, kaj vi kot predsednik državnega sveta lahko naredite za izboljšavo oz. popravo tega stanja, konkretnega problema?

V intervjuju za Reporter sem se obregnil ob financiranje nevladnih organizacij. Nesprejemljivo je, da se nekatere "nevladne organizacije" stoodstotno financirajo – iz vladnih sredstev. Imamo tudi večje število društev, zavodov in inštitutov, ki se na deklarativni ravni ukvarjajo z dejavnostmi v javnem interesu, na izvedbeni pa tega ne izkazujejo v meri, ki bi opravičevala porabljena sredstva. Mnoge izmed teh organizacij se programsko in prostorsko med seboj prekrivajo. Trdno stojim na stališču, da se nevladne organizacije lahko sofinancirajo le projektno in v razmerju, ki je skladno z njihovim družbenim pomenom.

V državnem svetu lahko vplivamo na izboljšavo porabe javnih sredstev z osveščanjem javnosti in vprašanji vladi, ki je nanje dolžna odgovoriti. Državni svet ima prav tako možnost predloga zakonodajne iniciative državnemu zboru, vendar dvomim, sodeč po predhodnih izkušnjah, da bi nam na tem področju uspelo. Ostaja nam še predlog za uvedbo parlamentarne preiskave za zadeve v javnem interesu, vendar menim, da problematika financiranja nevladnih organizacij ni tako daleč, da bi obstajali utemeljeni sumi za zlorabo javnih sredstev. Gre pač za mehko področje, ki ga državni svet lahko naslavlja na "mehak" način.

 

 

Državni svet je prvi organ, ki je opozoril na finančno luknjo in neaktivnost Banke Slovenije na tem področju.

 

 

Če se vrnemo k precej populističnim trditvam, češ da je Državni svet "slepo črevo slovenskega parlamentarizma", bomo tvegali oceno, da je oziroma bi lahko ravno ta institucija obrzdala samovoljno in strankarsko (koalicijsko) samopašnost državnega zbora. Kaj menite o tem?

Delno se strinjam, da je lahko državni svet tisti organ, ki omejuje strankokracijo in zagotavlja demokracijo, vendar to lahko počne le v pogojih, ko mu mainstream mediji omogočajo dostop do javnosti. Moč državnega sveta dejansko sloni na zagovarjanju interesov civilne družbe. Če civilna družba nima informacij o tem, kaj počne državni svet, potem je vse zaman.

 

Je državni svet, glede na to, da je bil zamišljen kot neke vrste zgornji dom, senat, torej svet modrecev, doslej uspel kaj narediti glede tega, torej krotenja političnih kravjih kupčij parlamenta?

Seveda je. Državni svet je prvi organ, ki je opozoril na finančno luknjo in neaktivnost Banke Slovenije na tem področju. Bili smo tudi prvi, ki smo opozarjali na nenavadne prakse DUTB. Naslovili smo vprašanje pranja denarja in davčnih oaz. Onemogočili smo sprejem nekaterih zakonov, ki so bili bolj ali manj klientelistično naravnani. Težko bi pa sprejel oceno, da je državni svet svet modrecev. Prej bi rekel, da smo svet neodvisnih odločevalcev oz. kritikov ter predlagateljev zakonodajnih rešitev.

 

Se strinjate z oceno dela civilne družbe, da je državni svet v danih razmerah lahko pravzaprav dragocen, saj predstavlja eno redkih, če ne celo edino institucionalno ročno zavoro samovolji izvršilne oblasti oziroma dominacije zakonodajalca, tj. državnega zbora?

Seveda se strinjam, da je državni svet lahko zadnja obramba pred samovoljo oblasti. Potrditev te teze je aktualna pred vsakim zaključkom mandata državnega zbora. Tedaj poslanci postanejo hiperaktivni z všečnimi zakoni, katerih izvajanje je v praksi nevzdržno. Tega se zavedajo tudi sami in takrat naravnost pričakujejo od državnega sveta, da všečke, s katerimi si kupujejo ponovno izvolitev, ustavijo z vetom.

 

Ali bi bili v smislu "ročne zavore" iz prejšnjega vprašanja pripravljeni preizkusiti kakšno novo metodo ugotavljanja volje državljanov (predvsem strokovne javnosti)? Kajti v zadnjem času je posebej v Veliki Britaniji zaslediti več uspešnih metod, ki so pripeljale do boljše, kvalitetnejše rešitve skupnostnega, državnega problema, o čemer pišemo na na portalu+. Kaj in kako po vašem mnenju z našimi najbolj akutnimi problemi, koliko lahko tu na pomoč priskoči "zgornji dom"?

Kot že rečeno na začetku pogovora, osebno vidim državni svet kot stičišče civilne družbe in politike. Odpiranje vrat državnega sveta civilni družbi se mora prenesti tudi na elektronsko področje, kjer lahko civilna družba neposredno izraža svoja mnenja in postavlja vprašanja v javnem interesu. Kako zaščititi takšno parlamentarno e-demokracijo, je drugo vprašanje. Če namreč pogledamo onesnaženje z vulgarnimi izjavami na Twitterju, Facebooku, potem je jasno, da je treba najti način, ki javnosti po eni strani omogoča izražanje mnenj, po drugi strani pa onemogoča vulgarni in sovražni govor in t.i. trolanje, ki razvodeni kakovost vpliva civilne družbe v procesih izražanja mnenj in vplivanja na zakonodajo.

 

Kakšna so vaša pričakovanja glede ugleda državnega sveta po koncu vašega mandata; kaj bi morali državljani po vašem mnenju spremeniti v svojih doslej večinoma kritičnih ocenah te institucije?

Menim, da moje osebno delo in aktivnost državnih svetnic in svetnikov v državnem svetu ne bo imela odločujoče vloge v percepciji javnosti. Še tako se lahko trudimo, pa bo naše delo ostalo očem javnosti prikrito, če ga ne bodo osvetlili mediji. Kritično mnenje državljanov o inštituciji državnega sveta je posledica nepoznavanja aktivnosti in odnosa institucionalne politike, ki v državnem svetu ne vidi partnerja, temveč oviro za doseganje svojih ciljev. Gre torej za proces z več deležniki, kjer ima vsak svoje interese in svoj vpliv. Upam, da bo vpliv rezultatov dela državnega sveta počasi postal prevladujoč.

KOMENTIRAJTE
PRIKAŽI KOMENTARJE
9
"Po meni leti z leve in desne. Vsaka politična stran ima svojega kandidata in očitno je, da jih tam vmes motim."
28
25.09.2022 18:00
Z Natašo Pirc Musar smo se pogovarjali v tednu, ko je v predsedniško tekmo vstopil Milan Brglez in se je končalo obdobje ... Več.
Piše: Uredništvo
Intervju z vampirjem: Sergej Lavrov, Putinov minister za laganje v tujini in eden ključnih predstavnikov ruskega vzporednega vesolja
16
06.05.2022 05:32
Šef ruske diplomacije Sergej Viktorovič Lavrov je eden najvidnejših predstavnikov kremeljskega režima. Že osemnajst let zvesto ... Več.
Piše: Uredništvo
Kdor je preživel nekaj časa blizu puščave, ve, da so naši zeleni hribi veliko boljši kraj za bivanje
9
07.03.2022 22:51
Ideja predstavlja zgolj odstotek uspeha, funkcionalen prototip deset, končni izdelek za trg 50 odstotkov. Ostalo pa sta prodaja ... Več.
Piše: Ana Jud
"Sodelovati želimo z Golobom, Janšo in novo zeleno stranko Vesna"
17
15.02.2022 21:30
Njen pokojni mož Franci Pavšer je legenda slovenskega športnega novinarstva. Še sedaj slišim njegov glas in si predstavljam ... Več.
Piše: Uredništvo
Zanima me razvoj digitalnih tehnologij s strani civilne javnosti in posameznikov, zanimajo me umetniki, ki tehnologije razvijajo in ne zgolj uporabljajo
8
29.01.2022 22:59
18. decembra 2021 sem se sredi komentarja o razstavi BioMedien v Centru za umetnost in medije (ZKM), Karlsruhe, zavezal, da bom ... Več.
Piše: Dragan Živadinov
"Lahko živiš v najlepšem mestu na svetu, lahko pa imaš tudi najlepše življenje v tem mestu."
4
28.01.2022 23:10
Boštjan Furlan je na političnem prizorišču slovenske prestolnice mlad, čeprav ne neznan obraz. Pred leti je bil eden od trojice, ... Več.
Piše: Uredništvo
Cene stanovanj letijo v nebo, vendar je za prihodnje leto moč pričakovati stabilnost cen novih nepremičnin
10
22.11.2021 20:00
Slovenski nepremičninski trg beleži primanjkljaj novozgrajenih enot, povpraševanje presega ponudbo, to pa je ob nizkih obrestnih ... Več.
Piše: Lucija Mulej
Državni zbor je v zadnjem mandatu postal popolni talec ideološko razklane slovenske politike
10
18.11.2021 20:00
Z dolgoletnim sopotnikom slovenske politike smo se pogovarjali o ekologiji, podnebnih spremembah, aktivnem državljanstvu kot ... Več.
Piše: Lucija Mulej
"Lepotni kirurg, nevrolog in podobni specialisti zagotovo ne morejo soditi dela imunologov, saj so velikokrat o imunologiji zadnjič slišali med študijem."
8
15.11.2021 20:00
Doktor biotehnologije Aleš Štrancar je izjemen slovenski znanstvenik, inovator in podjetnik, ki bi v času krize, ki jo povzroča ... Več.
Piše: Ana Jud
Robert Golob (GEN-I) in Iztok Seljak (Hidria): Čas, v katerem se nahajamo, je brez dvoma edinstven in brez primere
7
02.11.2021 22:00
Prihodnosti še ni, še ni napisana. Planeta in s tem samega sebe še nismo uničili. Zato imamo še vedno priložnost in možnost, da ... Več.
Piše: Lucija Mulej
"Človek se mora v prostoru, ki ga zanj načrtujem, počutiti takšnega, kot je. Pristnega in sprejetega."
6
14.07.2021 21:30
Covid-19 nam je vsem dal priliko, da razmislimo o konkretnem, posamičnem, o sebi in vseh, ki sestavljajo naše minute in dneve. ... Več.
Piše: Lucija Mulej
Kristijan Musek Lešnik, psiholog: "Nepopravljiv optimist sem. Verjamem, da bo iz krize narcisističnega individualizma zrasla nove želja po povezovanju in empatičnem sobivanju."
9
22.06.2021 22:55
Epidemija covid-19 je najbolj prizadela tiste in tam, kjer smo v Sloveniji že vrsto let pred tem imeli resne težave: na področju ... Več.
Piše: Uredništvo
Sistem razdeljevanja sredstev FIHO, ki temelji na računalniškem programu, je izredno kompleksen, netransparenten in ustvarja tveganja za korupcijo
6
21.03.2021 23:59
S namestnikom predsednika Komisije za preprečevanje korupcije (KPK) Urošem Novakom smo se pogovarjali o ozadjih nedavnega ... Več.
Piše: Dejan Steinbuch
"Nevarno je, če zasebne družbe samovoljno omejujejo politični govor kogarkoli mimo zakonov, še posebej izvoljenim politikom"
18
01.02.2021 07:00
Dejan Verčič je profesor na FDV, partner v družbi Herman in partnerji in raziskovalec odnosov z javnostmi, natančneje ... Več.
Piše: Dejan Steinbuch
"Pri davčnih zavezancih je treba razvijati zavest, da je plačevanja davkov potrebno zaradi potreb države in državljanov."
12
29.09.2020 20:00
Nekdanji direktor slovenske in srbske davčne uprave, predsednik Nogometne zveze Slovenije in predvsem davčni strokovnjak Ivan ... Več.
Piše: Uredništvo
"Če bi se v Sloveniji ravnali po švedskem modelu, bi imeli vsaj 1200 mrtvih, a lahko bi jih imeli veliko več, če bi zdravstveni sistem odpovedal."
10
25.07.2020 00:30
Da bi bolje spoznali, s čim imamo opravka, smo prosili matematike, da nam izračunajo najbolj črne scenarije in stanje, ko ... Več.
Piše: Dejan Steinbuch
Kristjan Verbič o Dosjeju Livar: Brutalni finančni inženiring bivšega finančnega ministra Uroša Čuferja
4
10.06.2020 22:45
Dosje Livar, razkritje metod, s katerimi so skoraj na kant spravili eno naših največjih livarn, je sprožil nepričakovano veliko ... Več.
Piše: Uredništvo
"V kritičnih prvih štirinajstih dnevih sem se res skrival. Niti za eno sámo minuto nisem stopil iz stanovanja, niti da bi napolnil svojo zalogo. Prvič sem šel ven ponoči."
25
17.05.2020 23:30
Najbolj preganjani novinar v Evropski uniji, ki mu je Deutsche Welle (DW) v začetku meseca podelil nagradoFreedom of Speech ... Več.
Piše: Uredništvo
Andraž Teršek: "Ustavno sodišče prepogosto odloča tako, da se najprej izbere končni rezultat, potem pa išče pot, ki naj bi legitimirala takšen rezultat."
20
12.11.2019 19:00
Z Andražem Terškom smo govorili o nekaterih fenomenih ustavnega sodišča. Na Beethovnovo še nikoli doslej ni letelo toliko dvomov ... Več.
Piše: Uredništvo
Bojan Požar: "Samo še vprašanje časa je, kdaj bo Vida Žurga zapustila Telekom in kdaj bo odstopil Damir Črnčec"
29
29.09.2019 17:00
Za Požarjem se pošteno kadi, v teh dneh je v središču dogajanja, ki spominja na fronto, saj je v slovenskem medijskem prostoru ... Več.
Piše: Dejan Steinbuch
1 2 3 4 

Najbolj brano

01/
Gostujoče pero: Januar je pač tak mesec
Anže Logar
Ogledov: 2.551
02/
Kot v češki risanki A je to!: Zdravstvena reforma premierja Goloba in ministra Loredana
Milan Krek
Ogledov: 1.742
03/
7352 žalitev
Tilen Majnardi
Ogledov: 1.702
04/
Damnatio memoriae ali koga moti muzej, posvečen slovenski osamosvojitvi
Igor Bavčar
Ogledov: 1.841
05/
Odgovor na vprašanje, kdo najbolj ogroža Rusijo, je enostaven: Rusija.
Maksimiljan Fras
Ogledov: 1.558
06/
Avtokracija je navzven videti res trdna, a je navznoter v resnici izjemno šibka
Andraž Šest
Ogledov: 1.165
07/
Manevrskega prostora za višje plače v Sloveniji na žalost takorekoč ni
Bine Kordež
Ogledov: 1.071
08/
Rusi ne prihajajo, Rusi so že dolgo tukaj med nami
Tilen Majnardi
Ogledov: 721
09/
Tanki za Ukrajino: Dolgoletno nemško paktiranje s Putinom bo Evropo še drago stalo
Dejan Steinbuch
Ogledov: 1.853
10/
Izključitev Rusije iz sistema SWIFT je priložnost za Kitajsko in za internacionalizacijo juana
Valerio Fabbri
Ogledov: 464