Opazili smo

Slovensko pismo (Petru Limbourgu, generalnemu direktorju Deutsche Welle)

Mi, podpisniki tega pisma, smo preprosto zavezani iztočnici, objavljeni na naslovni strani ene od nedavnih številk nemškega tednika Der Spiegel, ki se preprosto glasi: Sagen was ist.

15.05.2020 00:45
Ključne besede:   pismo   Deutsche Welle   Nemčija   Slovenija   Dimitrij Rupel   Borut Trekman   Damjan Prelovšek

Foto: Deutsche Welle

Vsi, ki podpirate izjavo, se lahko podpišete spodaj pod prispevek (kot komentar) oziroma lahko svoj podpis prispevate po elektronski poti (info@portalplus.si). Imena bomo ažurirano dodajali pod pismo.

Spoštovani gospod Peter Limbourg, generalni direktor Deutsche Welle

Bonn, Zvezna republika Nemčija

 

Podpisniki tega pisma se Vam moramo najprej predstaviti: smo svobodomiselni in svobodoljubni slovenski intelektualci, nekateri med nami smo se že v osemdesetih letih preteklega stoletja, vsak na svojem področju, angažirali za samostojnost, neodvisnost in demokratičnost slovenske države, vsi pa si za to prizadevamo danes. Ta naša prizadevanja so bila zmeraj deležna močne podpore Zvezne republike Nemčije in njenih medijev, med njimi tudi DW (Deutsche Welle). Poleg teh spominov nas na Nemčijo, njeno "liberalno demokracijo, zakoreninjeno v evropski kulturi", in na Vašo odlično ustanovo veže tudi privrženost geslu, ki je motto Vaše spletne predstavitve: "nepristranske informacije za svobodo duha" (Unbiased information for free minds).

 

DW tupatam, v zadnjem času celo pogosteje kot navadno, posveča pozornost političnim dogajanjem v naši državi. S tem pismom Vas želimo na kratko informirati o svojih pogledih, ki se deloma razlikujejo od Vaših poročil, kar je po naši sodbi verjetno posledica nesporazuma.

 

13. marca 2020 je bila v Ljubljani - po odstopu dotedanjega premiera Marjana Šarca - oblikovana nova desnosredinska koalicijska vlada, ki jo vodi Janez Janša, predsednik stranke, ki je zmagala na zadnjih parlamentarnih volitvah l. 2018. Ta vlada se je morala že v prvih dneh spoprijeti z epidemijo covid-19 in - podobno kot Vaša vlada - uvesti nekatere omejitve. Ukrepi te nove vlade so bili doslej uspešni: v Sloveniji je zaradi epidemije umrlo (sorazmerno) dvakrat manj ljudi kot v ZRN in desetkrat manj ljudi kot v v naši sosedi Italiji. Danes Slovenija podobno kot druge evropske države "rahlja" preventivne ukrepe in življenje se počasi normalizira.

 

Odkar imamo novo koalicijsko vlado, pa prihaja tudi do protestov in demonstracij zoper njene ukrepe in omejitve, ki jih protestniki, privrženci bivše - precej brezbrižne in malomarne - vlade razglašajo za avtoritarne, represivne. Vlado  premiera Janše obtožujejo, da epidemijo zlorablja za politične namene. To ni res! Nasprotniki sedanje vlade, ki so bili tudi nasprotniki vseh dosedanjih desnosredinskih vlad v tridesetih letih, odkar obstaja država Slovenija, pa ta neresnična dejstva nenehoma posredujejo tudi inozemskim medijem. Skratka: politične ambicije nasprotnikov aktualne vlade, ki je nastopila delo v težkih okoliščinah komaj pred dvema mesecema, vsiljujejo zmotne podobe o naši državi tudi tujini, kar podpisnike tega pisma zelo skrbi. Radi bi popravili napačni vtis, ki se je očitno pojavil tudi v Vaši hiši, ko je omenjenim poskusom izrekla posebno priznanje. Zato nam dovolite, da na kratko predstavimo svoje poglede na dogajanje v naši državi.

 

Najprej je treba pojasniti, da je bila tako v preteklosti, v času "slovenske pomladi", kot tudi danes na Slovenskem vloga intelektualcev še kako pomembna. Ob koncu hladne vojne jim je za svoja stališča in poglede uspelo pritegniti tudi zanimanje drugih slojev slovenske družbe (še posebej kmetov, pa tudi delojemalcev, uradništva in celo pripadnikov drugih jugoslovanskih narodov, živečih v Sloveniji). To je ob koncu hladne vojne leta 1989 pripeljalo do ustanovitve Demosa (Demokratične Opozicije Slovenije), ki je izboril razpis prvih svobodnih demokratičnih volitev leta 1990, na njih tudi zmagal in sestavil prvo demokratičnoizvoljeno slovensko vlado, v katero je pritegnil tudi nekaj predstavnikov drugih, na volitvah nezmagovitih političnih strank dotedanjega režima. O tem procesu so evropsko demokratično javnost izčrpno in objektivno seznanjala evropska občila in s svojo podporo pomembno pripomogla k zmagi demokracije, kar velja še posebej za nemške elektronske medije in tisk (npr. Deutsche Welle, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Die Zeit itn.), ki so tudi že prej namenjali precejšnjo pozornost preganjanju intelektualcev v nekdanji Jugoslaviji (npr. Edvarda Kocbeka, Milovana Đilasa itn.) in tudi zavoljo tega uživali v Sloveniji velik ugled. 

 

V Jugoslaviji je komunistični režim tretiral novinarje kot "družbenopolitične delavce", katerih naloga je sodelovanje pri uresničevanju njegove politike (in to pojmovanje se vse do danes ni bistveno spremenilo, saj so zdaj npr. osrednji, predvsem tiskani mediji v neposredni lasti predstavnikov krogov, ki so nastali iz do l. 1990 vladajočega političnega razreda). Medijsko prizorišče je še danes eden ključnih problemov nove slovenske države.

 

V letih 1945-1990 vladajoči politični razred se je že od vsega začetka - čeprav zavoljo splošno znanega dogajanja v razpadli nekdanji jugoslovanski federaciji po letu 1991 zelo previdno -  upiral demokratičnim spremembam, po letu 2002 pa je v Slovenijo pljusnil prvi očitnejši val poskusov restavracije socializma, ki ga je leta 2004, dvanajst let po razpadu Demosa, zaustavila prva desnosredinska vlada (Janeza Janše). Drugi val teh poskusov se je v času te Janševe vlade zgodil leta 2007, na predvečer predsedovanja Republike Slovenije Evropskemu svetu. Pri ponovnem pohodu levih strank, ki so (podobno kot Levica v ZRN) naslednice nekdanjega socialističnega režima, je prevladala t.i. "taktika novih obrazov" (npr. Zoran Janković, Alenka Bratušek, Miro Cerar, Marjan Šarec), oseb, ki so kandidirale za funkcijo predsednika vlade brez vsakršne politične kvalifikacije in povsem nepreskušene na državnem političnem prizorišču. Ti "novi obrazi" so v letih 2011-2018 na trojih zaporednih predčasnih (!) volitvah preprečili volilno zmago strankam, navezujočih se na izhodišča gibanja "slovenske pomladi". Marjan Šarec, premier, ki je konec januarja letos odstopil prostovoljno, npr. na zadnjih parlamentarnih volitvah leta 2018 sploh ni zmagal, ampak zgolj skrpal manjšinsko vlado, zato da je preprečil prevzem premierske funkcije zmagovalcu volitev Janezu Janši, s svojim nepričakovanim odstopom po komaj poldrugem letu vladanja pa je hotel izsiliti spet nove predčasne volitve, vendar se je pri tem uštel, saj je zgolj povzročil, da sestavi novo vladno koalicijo stranka, ki je pod predsedstvom Janeza Janše na volitvah leta 2018 zmagala. To taktiko "novih obrazov" pa sta pogosto spremljala tudi že omenjeni "izvoz" političnih scenarijev v tujino (v Italijo, na Finsko, v Veliko Britanijo, ZRN itn.), pa tudi "uvoz" iz tujine v Slovenijo. 

 

Danes brezposelna aktualna opozicija pripravlja tretji val vračanja oz. obnavljanja elementov komunističnega sistema po zgledih zloglasnih Miloševićevih "mitingov resnice" in po vsem videzu namerava z množičnim kolesarjenjem in z ignoriranjem dejstev zrušiti legalno in legitimno slovensko vlado. Glavni mediji in nekateri novinarji, ki se Vam oglašajo, so opustili vrednote nepristranskosti in upoštevanja dejstev in spet postali "družbenopolitični" delavci v službi politike, ki je v Sloveniji vladala 80 % časa po letu 1990.

 

Mi, podpisniki tega pisma, pa smo preprosto zavezani iztočnici, nedavno objavljeni na  naslovni strani ene od nedavnih številk nemškega tednika Der Spiegel, ki se preprosto glasi: Sagen was ist.

 

S spoštovanjem!

 

 

dr. Dimitrij Rupel, bivši minister za zunanje zadeve Slovenije (1990-1993, 2000-2008)

dr. Damjan Prelovšek, bivši veleposlanik

Borut Trekman, bivši veleposlanik

Dejan Steinbuch, urednik portala+

Lojze Peterle, bivši predsednik vlade Slovenije (1990-1992), evropski poslanec (2004-2019)

dr. Peter Jambrek, bivši član in predsednik Ustavnega sodišča Slovenije (1991-1999)

Miroslav Mozetič, bivši sodnik in predsednik Ustavnega sodišča Republike Slovenije (2007 - 2016)

dr. Andrej Čadež, univ. profesor

ing. Radko Istenič, univ. profesor

Alenka Puhar, novinarka

dr. Janko Kos, profesor in akademik

Bojan Požar, urednik in novinar

Peter Jančič, urednik

Tino Mamić, urednik in novinar

dr. Ivan Čuk, univ. profesor

dr. Ivan Klemenčič

Primož Pečnik

Vladimir Kirn

Andrej Mertelj

Boštjan Pečnik

Primož Pegam

Drago Sopčič

Marta Seljak

Igor Pust

dr. Tomaž Erzar, univ. profesor

Rok Prešern, predsednik UO Inštituta dr. Janeza E. Kreka

Andrej Aplenc

Alenka Bizjak

Miro Germ

Aleksander Jan

Stanislav Kogoj

Darja Bele

Pucko Bojan

Pucko Marija 

Pucko Marijan

Gregor Kramar

mag. Matej Beltram

Igor Bele, univ. dipl. pravnik (v pokoju)

Miran Prajnc

Frane Lazar

Meta Bora Kovač

dr. Uroš Kržič

Andreja K. Bogataj

Katja Kržič

mag. Andrej Kržič

Andrej Kržič ml.

Martin Česnik

Egon Česnik

Stanko Vilčnjak

Marjan Mahne

dr. Goran Kugler, univ. profesor

Jožef Balažic

mag. Tomaž Slokar

Andraž Perko

Iva Brinovec

Vinko Vasle

Alojz Ivanušič

Anton Leskovec

Igor Jelen

Janez Ažman

dr. Jernej Zidar

dr. Rudolf Podgornik, univ. profesor

Damijan Bašin

Tatjana Kodre

Jože Erce

Andreja Mrgole

Aleš Ulaga

dr. Matija Zupan

Majda Hribar

mag. Martin Mlakar

Miroslav Naglič

Matej Metlikovič

Vika Jelen Škrlep

Darinka Skaza

Danilo Butinar

Roman Gašperin

Branko Bračko

Tine Zor

dr. Jožef Medved

Jožef Novak

Maja Vilar

Marica Vilar

Jelica Ivanšek

Bine Matoh

Rajko Modic

Renata Godnjov Špik

Andrej Tomelj

Neva Laščak

Miro Geč

Lojze Gorjanc

Franc Mencin

Januša Mencin

Renata Bone

Aleksandra Ukmar

Marjan Slabe

Vesna P. Slabe

Frane Praprotnik

Mimi Habjan

prim. mag. Alenka Pretnar Darovec, dr. med.

Brane Novak

Ivan Fajdiga

Milena Hočevar

Gašper Ferjan

Luka Mlakar

Valerija Špehar

Izidor Oblak

Matjaž Bozovičar

Drago Vogrinčič

Tanja Viher

Tone Hrovatič

Marijan Šef

Marko Kopač

Katarina Urankar

Joško Dremelj

Fausto Furlanič

Petra Plavčak

Milena Plavčak

Jurij Plavčak

mag. Marko Jerak

Damjan Širca

Ivanka Bajd

Mojca Vočko, samostojna novinarka

Dane Kostrić

Divna Eržen

Janez Eržen

Boštjan Zadnikar

Silvana Čuček

Eva Sicherl

Draga Sicherl

Ivanka Širca

Milan Bezjak

Viktor Lenče

Silva Groznik

Milan Groznik

Breda Jakopič

Andrej Žorž

Rajko Gačnik

Valter Simčič

dr. Aleksander Pavšlar

mag. Kristina Kosec

Suzana Kocjančič

Marko Gospodarič

Dušan Rot

Matjaž Hafner

dr. Matija Cencelj, univ. prof.

Franc Pirnat

Margareta Pirnat

Borut Frantar

Polona Lajevec

Alois Dolinar

Franc Tomc

Franc Šolar

Katarina Grmek, arhitektka

Anton Leskovec

Mojca Papič, dipl. univ. pravnica

Metka Hofbauer Zupan

Jernej Zupančič

Bojan Špik

Brane Podobnik

Matjaž Brojan

Marko Črv

Janez Temlin, urednik

Alenka T. Seme

Marko Rovan

Tomaž Žlebnik

Jožica Dekleva

Ferdinand Dekleva

Danijel Navodnik

Jana Zelnik

Boštjan Ložar

Damijana Ložar

Damijana Voglar

Bernarda Menart

Miroslava Menart

mag. Igor Krajnc

Srečko Žižek

Anastasia Pečnik

mag. Jelena Konda

Janez Perko

Jože Ošep

Marija Detela Perko

Ciril Mrak

Marija Pregelj

Majda Metličar, univ. dipl. ing kemije

Marjeta Mohorič

Tatjana Zupančič

dr. Jožef Muhovič

Romana Bider

Marko Jeglič

Matevž Drofenik

Juljeta Gospodarič

Drago Arko

Boštjan Lauko

Bogdan Vidmar

Marija Brezigar

Danica Plut

Andrej Muren

Iztok Jelen

Janko Gedlička

Slavko (Alojzij) Pezdir, novinar v pokoju

Frančišek Selan

Dušan Čegovnik

Sonja Zver

Anton Urankar

Silvo Šarkanj

Valentin Končan

Vlasta D.Rus

Metka Ševerkar

Franci Žakelj

David Novak

Katja Murekar

Marko Osolnik, profesor

dr. Rok Grahek

Iva Rejc

Radislav Bočina

dr. Milko Križman

Marko Kranjc, profesor

dr. Matej Tušak, univ. profesor

Marko Premk

Lojze Gorjanc, profesor, dipl.ing

KOMENTIRAJTE
PRIKAŽI KOMENTARJE
29
Nikolićev Holding slovenskih elektrarn z zgodovinskim izkupičkom
0
20.10.2020 21:00
Letošnji trinajsti oktober si bodo gotovo zapomnili v skupini Holding slovenskih elektrarn (HSE), saj so ta dan dosegli ... Več.
Piše: Uredništvo
Kordiš spet strelja kozle, oprostite, tokrat zdravnike zasebnike
18
13.10.2020 20:00
Nad izjavo poslanca stranke Levica Mihe Kordiša, ki je zasebne zdravnike označil za mazače, so se ostro odzvali v skupini ... Več.
Piše: Uredništvo
Slovensko zdravstvo je državno zdravstvo, ki ga obvladujejo koruptivne dobaviteljske mreže.
4
28.09.2020 07:15
Človekovo zdravje je ena od najpomembnejših vrednot. Dostopnost do zdravnika in kvalitetno zdravljenje sta ključna elementa ... Več.
Piše: Uredništvo
Podkupovanje zdravnikov: Koliko jadrnic in jaht je prinesla korupcija v zdravstvu?
1
31.08.2020 08:29
S to izjavo zdravniki sporočamo, da je prejemanje provizij pri nabavi medicinskega materiala in zdravil skrajno neetično, ... Več.
Piše: Uredništvo
Kdo so zarotniki, ki rušijo Aleksandro Pivec, in kakšni so njihovi dejanski razlogi za to
5
24.08.2020 07:03
V prihodnjih dneh naj bi upokojenska stranka odločila o usodi svoje predsednice Aleksandre Pivec, čeprav kljub vsej ... Več.
Piše: Uredništvo
Brezplačni oddih za zdravnike
2
13.08.2020 15:08
Veseli nas, da lahko brezplačni oddih omogočimo tistim, ki si to v tem trenutku najbolj zaslužijo. To so zaposleni v zdravstvu, ... Več.
Piše: Uredništvo
In memoriam Matevž Gorenšek (1972-2020)
0
08.08.2020 23:28
Tvoj boj za bolnika ni bil navidezen, kakor boj nekaterih. Boril si se za to, da bi bilo zdravljenje v zasebnih klinikah ... Več.
Piše: Uredništvo
Putinova nova ustava: Še 16 let na 20 podlage
3
02.07.2020 11:30
Referendum, s katerim si je ruski avtokratski predsednik, ki je na oblasti že dve desetletji, zagotovil še nadaljnih 16 let vsaj ... Več.
Piše: Mykhailo Brodovych
Nepriznana manjšina je nagradila avstrijsko veleposlanico Sigrid Berka v Sloveniji
5
13.06.2020 22:59
Sigrid Berka je bila štiri leta veleposlanica Republike Avstrije v Ljubljani. Pred odhodom na Dunaj ji je Zveza kulturnih ... Več.
Piše: Uredništvo
Večni politik Dušan Keber
4
10.06.2020 21:42
Dušan Keber ni strokovnjak, ampak politik, ki se bori za povrnitev oblasti in ohranitev privilegijev. V boju za oblast ne izbira ... Več.
Piše: Uredništvo
Interpelacija proti Počivalšku kot spodoben srednješolski referat
6
10.06.2020 00:00
Vparlamentu obeta pravi politični vrhunec, saj se bosta soočila dva ključna nedavna vladna zaveznika - Marjan Šarec ter Zdravko ... Več.
Piše: Matija Ž. Likar
Zakaj in čemu "Bohinjska proga"
4
29.05.2020 13:22
Neizkoriščena Bohinjska proga je najkrajša povezava Jadrana s severno, srednjo in vzhodno Evropo. Je velika materializirana ... Več.
Piše: Vili Kovačič
Zdravstveno osebje na oddih v hotel Kempinski
3
27.05.2020 06:00
MK Group, ki je v lasti srbskega poslovnežaMiodraga Kostića, 450 zdravnikom in zaposlenim v zdravstvu iz jadranske regije v ... Več.
Piše: Uredništvo
Gostujoče pero: O soodvisnosti neodvisnih narodov
2
26.05.2020 09:00
Praznovanje nenavadnega dneva neodvisnosti svoje države sredi pandemije vas prisili, da se osredotočite na pridobljene izkušnje ... Več.
Piše: Irakli Koplatadze
Prvi dan šole in vrtca: Večina staršev verjame, da so nova pravila v osnovnih šolah in vrtcih pretirana!
3
19.05.2020 10:05
Včeraj ni bil 1. september, pa vendar je bil na nek način spet začetek šolskega leta. Občutki so bili skoraj podobni, vendar za ... Več.
Piše: Katja Knez Steinbuch
Ko zaščitne maske v Tarči komentira direktorica podjetja, ki je posel izgubilo ...
7
15.05.2020 10:51
RTV Slovenija in vlada sta očitno sredi srdite vojne. Ena izmed front so tudi zaščitne maske, kjer si je nacionalka sinoči v ... Več.
Piše: Matija Ž. Likar
V naših bolnišnicah je 50 smrtno nevarnih pulmonarnih ventilatorjev, ki jih je dobavilo kitajsko Gorenje!
7
03.05.2020 21:41
Razprava o pulmonarnih ventilatorjih, ki je vrhunec dosegla s pomočjo dveh Tarč na Televiziji Slovenija, se je sprevrgla v ... Več.
Piše: Matija Ž. Likar
Afera maske: Težko inštitucija, ki skrbi za pšenico in zaloge sladkorja, nabavlja zdravstveno opremo
9
24.04.2020 10:58
Kaj potres, Slovenijo tresejo maske! Vsekakor je treba ekipi Tarče iskreno čestitati. Izjemno novinarsko delo. Poklon novinarki ... Več.
Piše: Žiga Vavpotič
Rešitev Evropske unije niso evroobveznice, pač pa t.i. sterilizacija javnega dolga
4
20.04.2020 06:00
Ideja o evropskih obveznicah, ki jo podpira tudi Slovenija, je za nas ta hip resda mamljiva, vendar jo vodilna članica EU nikoli ... Več.
Piše: Laris Gaiser
Huawei pomaga: 30.000 mask in 100 tablic za šolarje
0
16.04.2020 21:33
Kitajski tehnološki velikan, ki posluje tudi v Sloveniji, je naši državi priskočil na pomoč v boju proti epidemiji koronavirusa ... Več.
Piše: Uredništvo
1 2 3 4 5  ... 

Najbolj brano

01/
Kakšno cepivo potrebuje Slovenija, da bo imuna pred bolnimi politiki?
Dejan Steinbuch
Ogledov: 3.815
02/
Jože P. Damijan ne more biti KUL, če ženske zmerja s kurbami in vladi očita, da je fašistoidna?
Andrej Capobianco
Ogledov: 3.633
03/
Pasti rebalansa 2020: Koliko denarja za novi koronavirus bo požrla t.i. globoka država?
Zvjezdan Radonjić
Ogledov: 2.216
04/
Uredniški komentar: Ko vrag odnese šalo, narod dobi policijsko uro in nove omejitve
Dejan Steinbuch
Ogledov: 1.856
05/
Za drugi val koronavirusa smo odgovorni vsi: Državljani, vlada, opozicija, mediji in kolesarji!
Andrej Capobianco
Ogledov: 1.825
06/
Afera mazači: Odprto pismo nekemu poslancu
Domen Gorenšek
Ogledov: 1.978
07/
Je primitivizem družbeno sprejemljiva politična opredelitev?
Simona Rebolj
Ogledov: 1.948
08/
Pismo urednikom in novinarjem: Slovenija ponovno potrebuje angažma ljudi, ki so sposobni artikulirati duh časa!
Uredništvo
Ogledov: 2.153
09/
Vse skupaj: O preteklosti in prihodnosti, medijih in protivladni histeriji
Dimitrij Rupel
Ogledov: 1.656
10/
Znani televizijski voditelj na CNN po le treh mesecih izgubil imunost na Covid-19!
Uredništvo
Ogledov: 1.678