Razkrivamo

Dosje Livar: Kako so plenili po največji slovenski livarni, ki ji grozi celo stečaj

Največja livarna v Sloveniji s sedežem v Ivančni Gorici, ki skupaj s proizvodnim obratom v Črnomlju zaposluje 750 delavcev, je odvisna od finančnega upnika brez dobrih namenov AnaCap Financial Partners. Pri plenjenju podjetja so usklajeno delovali banki Unicredit in Addiko z zdaj že nekdanjim lastnikom Livarja. Najbolj zanimivo pa je, da je Livar aprila letos, v času največje krize po drugi svetovni vojni, ko večina izvršnih direktorjev zaradi COVID-19 sploh ni bila prisotna v podjetju, ustvaril 414.475 evrov čistega dobička. To jasno nakazuje, da je Livar lahko izjemno uspešno podjetje; takšno, ki ne potrebuje prisilne poravnave.

26.05.2020 23:05
Piše: Uredništvo
Ključne besede:   Livar   AnaCap Financial Partners   Vojko Rovere   livarna   Rok Rozman   Unicredit bank   Hypo Alpe Adria Bank   Addiko banka   Vimpro   Michael Knaus   Uroš Čufer

Fotomontaža: portal+

Kakor kaže po zadnji skupščini, AnaCap z Livarjem očitno nima čistih namenov. Takoj po nakupu terjatev od finančnih upnikov s približno 40-odstotnim diskontom je Anacap Livar pahnil v insolvenčni postopek, ki na koncu družbo lahko pripelje tudi v stečaj.

V gospodarskem trilerju, kot bi lahko poimenovali Livarjevo "posttranzicijsko" zgodbo, so glavni igralci krizni menedžer Vojko Rovere, bančnik dr. Rok Rozman iz banke Unicredit ter nekdanji finančni minister Uroš Čufer v vladi Alenke Bratušek (kot zastopnik britanskega finančnega sklada AnaCap Financial Partners v Sloveniji). V nekaj stavkih opisana tragedija Livarja pa gre takole: Banki Unicredit in Addiko sta preko podjetja Vimpro (njegov lastnik je - Vojko Rovere) načrtno izvedli dokapitalizacijo Livarja z 9-kratnim stvarnim precenjenim vložkom. Terjatve, s katerimi so dokapitalizirali Livar, so bile dejansko vredne pol, oni pa so pri dokapitalizaciji upoštevali vrednost 4,5 milijona evrov. S tem so bili oškodovani delničarji Livarja za precej večji delež lastništva, kot bi bilo v skladu z zakonodajo.

 

Zgodovina lastninjenja, prestrukturiranja, dokapitaliziranja, prodaje deležev, izrinjanja malih delničarjev, prelivanja denarja, izčrpavanja družbe … ima dolgo brado. Začetek zadnjega upravljanja in izčrpavanja družbe preko neštetih podjetij, svetovalcev in odvetniških družb sega v leto 2012 z glavnim akterjem Vojkom Roverejem, končuje pa s finančnim saltom mortale Roverejevega podanika Rozmana kot zadnjega direktorja Livarja pred skupščino.

 

 

Vojko Rovere, eden glavnih igralcev zgodbe o največji slovenski livarni. (FOTO: Siol)

 

 

Zgodovinska dejstva za boljši spomin kriminalistov

 

Leta 2012 je 75-odstotrni lastnik Livarja postalo neznano celjsko podjetje Vimpro, za katerim je najprej stal podjetnik albanskega rodu Hysen Lutolli. Polovični lastnik Vimpra je bil Vojko Rovere, drug polovico lastništva so imeli bankirji. Le dan po ustanovitvi firme (21.12.2012) od Unicredit bank Slovenija (v nadaljevanju Unicredit) in Hypo Alpe Adria Bank d.d. (zdaj Addiko Bank d.d..) z 89-odstonim diskontom Vimpro odkupi 4.551.957,00 evrov terjatev, za kar naj bi plačal 505.267,00 evrov. Kupnina v sedmih letih bankam ni bila plačana in tako je Vimpro dejansko brez plačila bankam sedem let vodil in izčrpaval Livar.

 

Banke predolgo časa niso hotele razkriti lastništva Vimpra, kar bi Livarju omogočilo konkurenčne pogoje financiranja. Tako pa je morala največja slovenska livarna plačevati več kot 150 odstotkov višjo obrestno mero kot enako uspešna podjetja. Vimpro je po navodilih bank dokapitaliziral Livar, hkrati sta banki Unicredit in Addiko s stranskim sporazumom želeli preprečiti neposreden vstop v lastniško strukturo Livarja in s tem namenom ustanovili SPV (Vimpro). Na ta način sta banki zagotovili vpliv in nadzor nad upravljanjem Livarja. Banki sta z Vimprom vzpostavili možnost nadzora nad vsemi postopki preko Michaela Knausa in Vojka Rovereta kot predstavnika lastnikov. Avstrijski davčni svetovalec Michael Knaus je znan po tem, da je za en evro od Tomaža Lovšeta kupil Diners Club Slovenia, potem ko je Lovše končal v priporu in kriminalističnem postopku.

 

 

Avstrijski davčni svetovalec Michael Knaus je za en evro od Tomaža Lovšeta kupil Diners Club Slovenia.

 

 

Dejstvo je, da je Rovere avtor stranskega sporazuma in da je bil ključni operativec glavni izvršni direktor Livarja dr. Rok Rozman. Slednji je leta 2012 kot direktor pravne službe Unicredit pripravil osnutek stranskega sporazuma (na osnovi katerega so delničarji izgubili 75 % lastništva). Vimpro je tako po načrtu, ki ga je pripravil Rozman, nezakonito razlastil delničarje. Da je bil Vimpro podaljšana roka bank, je tudi jasno razvidno iz predlaganih članov upravnega odbora, ki jih je Livarju predlagal in potrdil Vimpro:

 

DEJAN KAISERSBERGER

 

* avgust 2013 – maj 2014: finančni direktor HYPO ALPE-ADRIA BANK D.D. (sedaj ADDIKO BANKA D.D.)

* junij 2014 – september 2016: član uprave ADDIKO HYPO ALPE-ADRIA BANK D.D. (sedaj ADDIKO BANKA D.D.)

* marec 2004 – avgust 2013: vodja računovodstva UNICREDIT

 

 

DAVID FERRA

* november 2009 – oktober 2014: HYPO ALPE-ADRIA BANK D.D. 

 

 

ROK ROZMAN

* 2008 - 2017 direktor pravnega oddelka na UNICREDIT

* oktober 2017 - junij 2018:  vodja tveganj na UNICREDIT

* julij 2018 – februar 2019: svetovalec uprave na UNICREDIT

 

 

Rok Rozman, bivši bančnik (Unicredit bank), je zdaj glavni izvršni direktor Livarja. (FOTO: Finance)

 

  

Zadnje finančne akrobacije

 

Poročilo o finančnem položaju in poslovanju družbe Livar z dne 11.2.2020 ne navaja razloga, zakaj in s katerim namenom se je uprava odločila za ponovno vrednotenje nepremičnin. S to potezo prevrednotenja nepremičnin je direktor Rozman neposredno povzročil, da se je kapital družbe s 5,5 milijonov evrov znižal na -1 milijon evrov, kar skupaj znaša kar 6,5 mio evrov razlike.

 

Iz javno dostopnih podatkov v 14 mesecih, odkar je krmilo Livarja prevzel glavni izvršni direktor Rok Rozman, je kapital Livarja ob zgolj 466.039 evrih ustvarjene čiste izgube (od tega 636.178 evrov čiste izgube v zadnjem letu, ko je Livar vodil Rozman) v dobrem letu padel za slabih 8,9 milijonov evrov (iz 7,9 milijonov evrov na – 1 milijon evrov). Pretežni del padca kapitala gre tako pripisati popravkom, odpisom in prevrednotenjem, katerih glavni avtor je trenutni upravni odbor, ne slabemu poslovanju Livarja.

 

Rozman je bil osem mesecev (julij 2018 – februar 2019) hkrati svetovalec banke Unicredit in član upravnega odbora Livarja. Tako je Unicredit razpolagal z vsemi zaupnimi podatki Livarja. Rozman je bil  dva meseca (maj in junij 2018) hkrati v upravnem odboru Livarja in kot vodja tveganj v Unicreditu. Mali delničarji utemeljeno sumijo, da je Rozman v tistem času od Rovereta dobil nalogo, da začrta prihodnost Livarja, ki jo je nato kot glavni izvršni direktor tudi udejanil.

 

Predstavnik sklada AnaCap v Sloveniji je bivši finančni minister Uroš Čufer.

 

 

Vsi poslovni indici kažejo tudi na to, da je Rozman s prihodom na mesto glavnega izvršnega direktorja v Livar načrtoval ponovno razlastitev delničarjev, kar bi lahko storil s pomočjo AnaCap Financial Partners. Da bi mu to uspelo, je potreboval negativni kapital. Tako je v samo enem letu po njegovem nastopu funkcije iz javno dostopnih podatkov kapital Livarja zgrmel za 9,1 milijonov evrov na minus 1,2 milijona evrov (!).

 

 

Zagovor glavnega akterja Livarja

 

Vojko Rovere je še vedno pod plazom očitkov malih delničarjev, ki zatrjujejo, da se bo na koncu to nesrečno livarno izčrpalo in uničilo. Pred kratkim se je Rovere razkril kot 50-odstotni lastnik Livarja. Zgodilo se je to, kar so mali delničarji zatrjevali – da se za vsemi finančnimi akrobacijami in slamnatimi možmi skriva prav on, ki je polovični delež pred kratkim prodal.

 

Rovere na novinarska vprašanja portala+ odgovarja, da je "ključen del prestrukturiranja po stabilizaciji poslovanja predstavljalo že vse od začetka iskanje ustreznega strateškega partnerja. S tem so bili seznanjeni že od začetka vsi deležniki. V trenutno ekonomsko zaostreni situaciji je postala potreba po stabilnem in finančno močnem partnerju še bolj aktualna. Ker nimam tovrstnih sredstev, s katerimi bi lahko sodeloval pri dokapitalizaciji ali prestrukturiranju obstoječega dolga, sem se iz lastništva Livarja umaknil. Ker je bil moj delež obremenjen s krediti, je šlo le za prenos lastništva in s tem povezanih obveznosti. Sem pa prepričan, da bodo novi lastniki s pomočjo dokapitalizacije in nadaljnjimi sanacijskimi ukrepi dvignil vrednost podjetja in nato pri njegovi morebitni prodaji ustvaril ustrezen zaslužek".

 

Na vprašanje, ali zanika povezave in poznanstva bančnikov v Unicreditu, nenazadnje je nedavni predsednik uprave Livarja Rok Rozman iz Unicredita, Rovere odgovarja: "Le zakaj bi jih? Z njimi sem pogosto sodeloval pri prestrukturiranjih različnih slovenskih podjetji. Z dr. Rokom Rozmanom sem se srečal, ko je bil v banki odgovoren za rizične naložbe, kot je bil Livar. Gre pa v vseh tovrstnih primerih za poznanstva v smislu profesionalnosti, ne morebitnih prijateljskih vez."

 

 

Kdo ali kaj so Anacap Financial Partners

 

Poslovni razvoj Livarja je bil v minulih letih zaradi visokega finančnega dolga močno omejen, banke upnice pa so ob koncu lanskega leta terjatve prodale zasebnemu skladu kapitala AnaCap. Pričakovalo se je, da bo sklad terjatve spremenil v lastniški delež. S tem ter ob nadaljnji dokapitalizaciji bi to pomenilo, da bi se deleži tistih solastnikov, ki ne bi vložili dodatnega kapitala, sorazmerno zmanjšali oziroma razvodeneli. Sklad AnaCap je prevzel terjatve in jasno je bilo, da sta poti le dve: ali bo tiste, ki vztrajajo v lastniški strukturi, delno poplačal in si prihranil čas, ali pa se bo moral soočati z ovirami na vsakem koraku in do lastništva priti po težji poti.

 

 

Od zasebnega sklada kapitala AnaCap Financial Partners je odvisno preživetje Livarja.

 

 

Kakor kaže po zadnji skupščini, AnaCap z Livarjem očitno nima čistih namenov. Takoj po nakupu terjatev od finančnih upnikov s približno 40-odstotnim diskontom je AnaCap Livar pahnil v insolvenčni postopek, ki na koncu družbo lahko pripelje tudi v stečaj. Dejstvo je, da Livar iz rednega poslovanja kljub težkim razmeram posluje z dobičkom, vendar pa ne more kar na enkrat odplačati vsega dolga. To pa velja tudi za 99 odstotkov evropskih podjetij.

 

Vse niti usode Livarja so tako v rokah AnaCap Financial Partners.

KOMENTIRAJTE
PRIKAŽI KOMENTARJE
9
Polemika: Esej o opustošenju legalnosti, legitimnosti in ustavnosti volitev 2014
9
30.11.2020 23:30
Prispevek je odziv na mnenje Boruta Pahorja, predsednika republike, z dne 18. 11. 2020, v odzivu na pismo predsednika vlade ... Več.
Piše: Žiga Stupica
Se nam ponavlja zadnja kriza iz leta 2009? Vse kaže, da ne, vseeno pa bo ključen ponovni dvig domače potrošnje.
0
29.11.2020 23:30
Upad gospodarske aktivnosti bo v letošnjem letu zaradi epidemije skoraj podoben upadu v prvem letu zadnje gospodarske in ... Več.
Piše: Bine Kordež
Zmagal ni niti Biden niti Trump, Američani so izgubili volitve, račune pa plačujemo prebivalci preostalega sveta
14
20.11.2020 22:50
Kaj za vraga se dogaja v največji demokraciji na svetu, da se je zgodila ena največjih blamaž v zgodovini Združenih držav? Kajti ... Več.
Piše: Igor Vlačič
30 letnica plebiscita (1990-2020): Vsega je bil kriv Jože Pučnik
8
09.11.2020 21:30
V prihodnjih tednih, vse tja do božiča, bomo na portalu objavljali prispevke na temo slovenskega plebiscita, od katerega bo ... Več.
Piše: Peter Jambrek
Ponovno odkrita knjižna mojstrovina: Gulliverjeva potovanja
3
06.11.2020 23:09
Živimo v časih, ko je zaradi pandemije gibanje omejeno in ko potovanja nikakor niso več samoumevna, ponekod pa so celo ... Več.
Piše: Uredništvo
Demokracija v Ameriki: Nikakor ni izključeno, da bo Melania Trump še štiri leta krasila Belo hišo
6
02.11.2020 22:04
Kdo bo naslednji predsednik Združenih držav Amerike? Dokončen odgovor na to vprašanje bomo Evropejci zaradi časovnega zamika ... Več.
Piše: Mitja Kotnik
Zakaj je ustavno sodišče doseglo novo dno
5
30.10.2020 22:00
Ustavno sodišče je doživelo novo ponižanje, po mnenju dr. Jurija Toplaka pa so varuhi ustavnosti in zakonitosti na Beethovnovi ... Več.
Piše: Uredništvo
Covid statistika: Slovenija se pospešeno "prekužuje", narašča pa število smrtnih žrtev
17
27.10.2020 21:00
Kakšna je statistika, ko gre za število uradno potrjenih okužb za novim koronavirusom kot tudi za smrtnost na milijon ... Več.
Piše: Bine Kordež
Pred nami je odločilen teden: Če nam uspe ustaviti napredovanje virusa, se bomo izognili Bergamu, v nasprotnem primeru bo zelo hudo
11
25.10.2020 21:25
Ljubljanski Institut Jožef Stefan (IJS) je pripravil novo projekcijo širjenja okužb s Covid-19 v Sloveniji, ki je po naši oceni ... Več.
Piše: Uredništvo
Znani televizijski voditelj na CNN po le treh mesecih izgubil imunost na Covid-19!
11
16.10.2020 21:09
Britanski novinar in televizijski voditelj Richard Quest, eno izmed najbolj prepoznavnih imen ameriške televizije CNN, je ... Več.
Piše: Uredništvo
Afera mazači: Odprto pismo nekemu poslancu
16
15.10.2020 20:42
Običajno ljudi, ki jih ne poznam, vikam. To žal v tem primeru ne bo mogoče. Celo zapisati ime in priimek te osebe je pretežko. ... Več.
Piše: Domen Gorenšek
Pismo urednikom in novinarjem: Slovenija ponovno potrebuje angažma ljudi, ki so sposobni artikulirati duh časa!
6
11.10.2020 11:00
Na javni RTV opažam, da se bolj kot informiranju in pozivanju k spoštovanju ukrepov ukvarjajo z iskanjem napak pristojnih, ... Več.
Piše: Uredništvo
Odprto pismo ministroma Vasku Simonitiju in Simoni Kustec
1
05.10.2020 20:43
Tomaž Seljak in Alojz Križman sta že konec minulega meseca poslala odprto pismo ministru za kulturo Vasku Simonitiju in ... Več.
Piše: Uredništvo
Balkan na Kavkazu: Zgodovinski spopad Armenije in Azerbajdžana ali spopad z geostrateškimi razsežnostmi?
6
02.10.2020 23:59
Ljubljanski Mednarodni inštitut za balkanske in bližnjevzhodne študije IFIMES je pripravil podrobno analizo zadnje zaostritve ... Več.
Piše: Uredništvo
Naših 20.000 pravnih predpisov, 2. del: Vlada ima letos zaradi posledic Covid-19 precej več manevrskega prostora pri javnofinančnih izdatkih
4
27.09.2020 12:00
Brez dvoma so predlogi vladnega Strateškega sveta, kako znižati administrativne ovire, debirokratizirati javno upravo in ... Več.
Piše: Bine Kordež
Teta iz ozadja: Kako je tajnica Breda Oman "prevzela" Fundacijo za invalidske in humanitarne organizacije
3
23.09.2020 23:29
Pred desetimi dnevi smo objavili prispevek Elene Pečarič z naslovom Na invalidih se dobro služi: FIHO kot družinsko podjetje ... Več.
Piše: Elena Pečarič
Naših 20.000 pravnih predpisov, 1. del: Kako nam bo Simičev Strateški svet za debirokratizacijo poenostavil administriranje
5
22.09.2020 21:00
V senci politično oportunejših in populističnih aktivnosti je vlada že pozno spomladi ustanovila Strateški svet za ... Več.
Piše: Bine Kordež
Pet resnic o pokojninah in upokojencih, ki jih večina izmed nas verjetno ne pozna
9
17.09.2020 21:00
Med miti in legendami izstopajo zlasti prepričanje, da se nam bo vsak čas sesul pokojninski sistem, da imamo že skoraj dve ... Več.
Piše: Bine Kordež
Dosje ekstremisti, 3. del: Zakaj bi nas morale podobnosti med Levico in italijansko skrajno desnico CasaPound skrbeti
7
16.09.2020 22:34
V zadnjem delu bomo naredili primerjavo poudarkov programa CasaPound in Levice do evroatlantskih povezav ter razmišljanja o ... Več.
Piše: Andrej Capobianco
Zagovor svobode govora: Pismo o pravičnosti in odprti javni razpravi
6
14.09.2020 20:59
V slovenskih medijih in javnosti skoraj docela spregledano pismo o pravičnosti in odprti razpravi (A Letter on Justice and Open ... Več.
Piše: Uredništvo
1 2 3 4 5  ... 

Najbolj brano

01/
Kaj bi Ursula von der Leyen lahko odgovorila Janezu Janši (pa zagotovo ne bo)
Keith Miles
Ogledov: 3.008
02/
Zakaj je Janševo pismo pomembno
Miha Burger
Ogledov: 2.572
03/
Slovenski zid, The Wall: Pri nas je Sistem levica, zato levičaji znorijo, ko desnica prevzame oblast
Andrej Capobianco
Ogledov: 3.037
04/
Pisma iz emigracije: V času izrednih razmer je demokracija še vedno ena in edina rešitev pred Putinovi in Soroševimi političnimi in medijskimi zombiji
Dejan Steinbuch
Ogledov: 2.137
05/
Polemika: Esej o opustošenju legalnosti, legitimnosti in ustavnosti volitev 2014
Žiga Stupica
Ogledov: 1.976
06/
Časnikarji in čast: Res je, ne more biti vsak časnikar Mark Twain ali Oriana Fallaci, lahko pa je vsak časnikar z velikim Č, če hoče to biti
Denis Poniž
Ogledov: 1.990
07/
Odtisi časa: Vladavina prava, papeževa pamet in Rdeči noski
Anej Sam
Ogledov: 1.316
08/
Različnost, priložnost in koristni zakoniti priseljenci
Keith Miles
Ogledov: 1.267
09/
Blagor kriznih razmer ali fenomen Jacinde Ardern
Simona Rebolj
Ogledov: 1.268
10/
Z zahtevo po resnični vladavini prava si je Janez Janša izkopal jamo za svojo politično krsto
Zvjezdan Radonjić
Ogledov: 5.185