Razkrivamo

Dosje Livar: Kako so plenili po največji slovenski livarni, ki ji grozi celo stečaj

Največja livarna v Sloveniji s sedežem v Ivančni Gorici, ki skupaj s proizvodnim obratom v Črnomlju zaposluje 750 delavcev, je odvisna od finančnega upnika brez dobrih namenov AnaCap Financial Partners. Pri plenjenju podjetja so usklajeno delovali banki Unicredit in Addiko z zdaj že nekdanjim lastnikom Livarja. Najbolj zanimivo pa je, da je Livar aprila letos, v času največje krize po drugi svetovni vojni, ko večina izvršnih direktorjev zaradi COVID-19 sploh ni bila prisotna v podjetju, ustvaril 414.475 evrov čistega dobička. To jasno nakazuje, da je Livar lahko izjemno uspešno podjetje; takšno, ki ne potrebuje prisilne poravnave.

26.05.2020 23:05
Piše: Uredništvo
Ključne besede:   Livar   AnaCap Financial Partners   Vojko Rovere   livarna   Rok Rozman   Unicredit bank   Hypo Alpe Adria Bank   Addiko banka   Vimpro   Michael Knaus   Uroš Čufer

Fotomontaža: portal+

Kakor kaže po zadnji skupščini, AnaCap z Livarjem očitno nima čistih namenov. Takoj po nakupu terjatev od finančnih upnikov s približno 40-odstotnim diskontom je Anacap Livar pahnil v insolvenčni postopek, ki na koncu družbo lahko pripelje tudi v stečaj.

V gospodarskem trilerju, kot bi lahko poimenovali Livarjevo "posttranzicijsko" zgodbo, so glavni igralci krizni menedžer Vojko Rovere, bančnik dr. Rok Rozman iz banke Unicredit ter nekdanji finančni minister Uroš Čufer v vladi Alenke Bratušek (kot zastopnik britanskega finančnega sklada AnaCap Financial Partners v Sloveniji). V nekaj stavkih opisana tragedija Livarja pa gre takole: Banki Unicredit in Addiko sta preko podjetja Vimpro (njegov lastnik je - Vojko Rovere) načrtno izvedli dokapitalizacijo Livarja z 9-kratnim stvarnim precenjenim vložkom. Terjatve, s katerimi so dokapitalizirali Livar, so bile dejansko vredne pol, oni pa so pri dokapitalizaciji upoštevali vrednost 4,5 milijona evrov. S tem so bili oškodovani delničarji Livarja za precej večji delež lastništva, kot bi bilo v skladu z zakonodajo.

 

Zgodovina lastninjenja, prestrukturiranja, dokapitaliziranja, prodaje deležev, izrinjanja malih delničarjev, prelivanja denarja, izčrpavanja družbe … ima dolgo brado. Začetek zadnjega upravljanja in izčrpavanja družbe preko neštetih podjetij, svetovalcev in odvetniških družb sega v leto 2012 z glavnim akterjem Vojkom Roverejem, končuje pa s finančnim saltom mortale Roverejevega podanika Rozmana kot zadnjega direktorja Livarja pred skupščino.

 

 

Vojko Rovere, eden glavnih igralcev zgodbe o največji slovenski livarni. (FOTO: Siol)

 

 

Zgodovinska dejstva za boljši spomin kriminalistov

 

Leta 2012 je 75-odstotrni lastnik Livarja postalo neznano celjsko podjetje Vimpro, za katerim je najprej stal podjetnik albanskega rodu Hysen Lutolli. Polovični lastnik Vimpra je bil Vojko Rovere, drug polovico lastništva so imeli bankirji. Le dan po ustanovitvi firme (21.12.2012) od Unicredit bank Slovenija (v nadaljevanju Unicredit) in Hypo Alpe Adria Bank d.d. (zdaj Addiko Bank d.d..) z 89-odstonim diskontom Vimpro odkupi 4.551.957,00 evrov terjatev, za kar naj bi plačal 505.267,00 evrov. Kupnina v sedmih letih bankam ni bila plačana in tako je Vimpro dejansko brez plačila bankam sedem let vodil in izčrpaval Livar.

 

Banke predolgo časa niso hotele razkriti lastništva Vimpra, kar bi Livarju omogočilo konkurenčne pogoje financiranja. Tako pa je morala največja slovenska livarna plačevati več kot 150 odstotkov višjo obrestno mero kot enako uspešna podjetja. Vimpro je po navodilih bank dokapitaliziral Livar, hkrati sta banki Unicredit in Addiko s stranskim sporazumom želeli preprečiti neposreden vstop v lastniško strukturo Livarja in s tem namenom ustanovili SPV (Vimpro). Na ta način sta banki zagotovili vpliv in nadzor nad upravljanjem Livarja. Banki sta z Vimprom vzpostavili možnost nadzora nad vsemi postopki preko Michaela Knausa in Vojka Rovereta kot predstavnika lastnikov. Avstrijski davčni svetovalec Michael Knaus je znan po tem, da je za en evro od Tomaža Lovšeta kupil Diners Club Slovenia, potem ko je Lovše končal v priporu in kriminalističnem postopku.

 

 

Avstrijski davčni svetovalec Michael Knaus je za en evro od Tomaža Lovšeta kupil Diners Club Slovenia.

 

 

Dejstvo je, da je Rovere avtor stranskega sporazuma in da je bil ključni operativec glavni izvršni direktor Livarja dr. Rok Rozman. Slednji je leta 2012 kot direktor pravne službe Unicredit pripravil osnutek stranskega sporazuma (na osnovi katerega so delničarji izgubili 75 % lastništva). Vimpro je tako po načrtu, ki ga je pripravil Rozman, nezakonito razlastil delničarje. Da je bil Vimpro podaljšana roka bank, je tudi jasno razvidno iz predlaganih članov upravnega odbora, ki jih je Livarju predlagal in potrdil Vimpro:

 

DEJAN KAISERSBERGER

 

* avgust 2013 – maj 2014: finančni direktor HYPO ALPE-ADRIA BANK D.D. (sedaj ADDIKO BANKA D.D.)

* junij 2014 – september 2016: član uprave ADDIKO HYPO ALPE-ADRIA BANK D.D. (sedaj ADDIKO BANKA D.D.)

* marec 2004 – avgust 2013: vodja računovodstva UNICREDIT

 

 

DAVID FERRA

* november 2009 – oktober 2014: HYPO ALPE-ADRIA BANK D.D. 

 

 

ROK ROZMAN

* 2008 - 2017 direktor pravnega oddelka na UNICREDIT

* oktober 2017 - junij 2018:  vodja tveganj na UNICREDIT

* julij 2018 – februar 2019: svetovalec uprave na UNICREDIT

 

 

Rok Rozman, bivši bančnik (Unicredit bank), je zdaj glavni izvršni direktor Livarja. (FOTO: Finance)

 

  

Zadnje finančne akrobacije

 

Poročilo o finančnem položaju in poslovanju družbe Livar z dne 11.2.2020 ne navaja razloga, zakaj in s katerim namenom se je uprava odločila za ponovno vrednotenje nepremičnin. S to potezo prevrednotenja nepremičnin je direktor Rozman neposredno povzročil, da se je kapital družbe s 5,5 milijonov evrov znižal na -1 milijon evrov, kar skupaj znaša kar 6,5 mio evrov razlike.

 

Iz javno dostopnih podatkov v 14 mesecih, odkar je krmilo Livarja prevzel glavni izvršni direktor Rok Rozman, je kapital Livarja ob zgolj 466.039 evrih ustvarjene čiste izgube (od tega 636.178 evrov čiste izgube v zadnjem letu, ko je Livar vodil Rozman) v dobrem letu padel za slabih 8,9 milijonov evrov (iz 7,9 milijonov evrov na – 1 milijon evrov). Pretežni del padca kapitala gre tako pripisati popravkom, odpisom in prevrednotenjem, katerih glavni avtor je trenutni upravni odbor, ne slabemu poslovanju Livarja.

 

Rozman je bil osem mesecev (julij 2018 – februar 2019) hkrati svetovalec banke Unicredit in član upravnega odbora Livarja. Tako je Unicredit razpolagal z vsemi zaupnimi podatki Livarja. Rozman je bil  dva meseca (maj in junij 2018) hkrati v upravnem odboru Livarja in kot vodja tveganj v Unicreditu. Mali delničarji utemeljeno sumijo, da je Rozman v tistem času od Rovereta dobil nalogo, da začrta prihodnost Livarja, ki jo je nato kot glavni izvršni direktor tudi udejanil.

 

Predstavnik sklada AnaCap v Sloveniji je bivši finančni minister Uroš Čufer.

 

 

Vsi poslovni indici kažejo tudi na to, da je Rozman s prihodom na mesto glavnega izvršnega direktorja v Livar načrtoval ponovno razlastitev delničarjev, kar bi lahko storil s pomočjo AnaCap Financial Partners. Da bi mu to uspelo, je potreboval negativni kapital. Tako je v samo enem letu po njegovem nastopu funkcije iz javno dostopnih podatkov kapital Livarja zgrmel za 9,1 milijonov evrov na minus 1,2 milijona evrov (!).

 

 

Zagovor glavnega akterja Livarja

 

Vojko Rovere je še vedno pod plazom očitkov malih delničarjev, ki zatrjujejo, da se bo na koncu to nesrečno livarno izčrpalo in uničilo. Pred kratkim se je Rovere razkril kot 50-odstotni lastnik Livarja. Zgodilo se je to, kar so mali delničarji zatrjevali – da se za vsemi finančnimi akrobacijami in slamnatimi možmi skriva prav on, ki je polovični delež pred kratkim prodal.

 

Rovere na novinarska vprašanja portala+ odgovarja, da je "ključen del prestrukturiranja po stabilizaciji poslovanja predstavljalo že vse od začetka iskanje ustreznega strateškega partnerja. S tem so bili seznanjeni že od začetka vsi deležniki. V trenutno ekonomsko zaostreni situaciji je postala potreba po stabilnem in finančno močnem partnerju še bolj aktualna. Ker nimam tovrstnih sredstev, s katerimi bi lahko sodeloval pri dokapitalizaciji ali prestrukturiranju obstoječega dolga, sem se iz lastništva Livarja umaknil. Ker je bil moj delež obremenjen s krediti, je šlo le za prenos lastništva in s tem povezanih obveznosti. Sem pa prepričan, da bodo novi lastniki s pomočjo dokapitalizacije in nadaljnjimi sanacijskimi ukrepi dvignil vrednost podjetja in nato pri njegovi morebitni prodaji ustvaril ustrezen zaslužek".

 

Na vprašanje, ali zanika povezave in poznanstva bančnikov v Unicreditu, nenazadnje je nedavni predsednik uprave Livarja Rok Rozman iz Unicredita, Rovere odgovarja: "Le zakaj bi jih? Z njimi sem pogosto sodeloval pri prestrukturiranjih različnih slovenskih podjetji. Z dr. Rokom Rozmanom sem se srečal, ko je bil v banki odgovoren za rizične naložbe, kot je bil Livar. Gre pa v vseh tovrstnih primerih za poznanstva v smislu profesionalnosti, ne morebitnih prijateljskih vez."

 

 

Kdo ali kaj so Anacap Financial Partners

 

Poslovni razvoj Livarja je bil v minulih letih zaradi visokega finančnega dolga močno omejen, banke upnice pa so ob koncu lanskega leta terjatve prodale zasebnemu skladu kapitala AnaCap. Pričakovalo se je, da bo sklad terjatve spremenil v lastniški delež. S tem ter ob nadaljnji dokapitalizaciji bi to pomenilo, da bi se deleži tistih solastnikov, ki ne bi vložili dodatnega kapitala, sorazmerno zmanjšali oziroma razvodeneli. Sklad AnaCap je prevzel terjatve in jasno je bilo, da sta poti le dve: ali bo tiste, ki vztrajajo v lastniški strukturi, delno poplačal in si prihranil čas, ali pa se bo moral soočati z ovirami na vsakem koraku in do lastništva priti po težji poti.

 

 

Od zasebnega sklada kapitala AnaCap Financial Partners je odvisno preživetje Livarja.

 

 

Kakor kaže po zadnji skupščini, AnaCap z Livarjem očitno nima čistih namenov. Takoj po nakupu terjatev od finančnih upnikov s približno 40-odstotnim diskontom je AnaCap Livar pahnil v insolvenčni postopek, ki na koncu družbo lahko pripelje tudi v stečaj. Dejstvo je, da Livar iz rednega poslovanja kljub težkim razmeram posluje z dobičkom, vendar pa ne more kar na enkrat odplačati vsega dolga. To pa velja tudi za 99 odstotkov evropskih podjetij.

 

Vse niti usode Livarja so tako v rokah AnaCap Financial Partners.

KOMENTIRAJTE
PRIKAŽI KOMENTARJE
9
Zlati časi Titovega socializma (1/3): Berlinski zid v naših glavah še ni povsem padel
21
05.08.2020 00:48
Zakaj to pišem, se bo kdo vprašal. Zato, ker me še danes ob vstopu na ljubljansko univerzo z visokega stebra nad notranjim ... Več.
Piše: Vili Kovačič
Kolobocije z ratifikacijo sporazuma med Slovenijo in Unescom so trajale dolgih osem let
2
04.08.2020 02:24
Državni zbor je pred slabim mesecem, natančneje 9. julija 2020, končno sprejel Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Republiko ... Več.
Piše: Tomaž Seljak
Intenzivno zavezniško bombardiranje Hitlerjeve vojaške industrije bi II. svetovno vojno lahko končalo že leta 1943
13
31.07.2020 23:00
Kaj bi se zgodilo, če bi zahodni zavezniki dve ali celo tri leta prej začeli masovno in sistematično bombardirati nemško vojaško ... Več.
Piše: Shane Quinn
Racionalizacija javne hiše: Primerjava poslovanja RTV Slovenije in Slovenskih železnic
13
30.07.2020 08:15
Razprava o medijskih zakonih je prvorazredna politična debata tega poletja. Kot običajno pri takšnih občutljivih temah so se ... Več.
Piše: Bine Kordež
Številke in dejstva: Koliko milijard "koronapomoči" je Slovenija zares dobila v Bruslju
12
26.07.2020 23:59
Voditelji članic Evropske unije so se vsi po vrsti hvalili z dosežki, z dodatnimi ugodnostmi ali popusti, ki da so jih dosegli ... Več.
Piše: Bine Kordež
Jazbinšek piše ministru za okolje Andreju Vizjaku: Plečnikov štadion za Bežigradu je okužen s korupcijo
11
23.07.2020 22:25
Plečnikov štadion je očitno pozabljen od Boga in slovenske države. Zaradi tega bo lahko še naprej v miru propadal, država pa ga ... Več.
Piše: Miha Jazbinšek
Venezuelske emigrantke v Čilu: "To je smrt, ki je nikoli zares ne preboliš ... Moje države ni več."
18
22.07.2020 22:30
Življenjske zgodbe mladih Venezuelk, ki so zaradi nevzdržnih razmer v nesojenem socialističnem paradižu emigrirale v Čile, do ... Več.
Piše: Tjaša Šuštar
Merili smo "nepristranskost" nacionalkinega TV Dnevnika: Vladne stranke imajo nekajkrat manj minutaže od opozicije!
18
17.07.2020 22:00
V javnosti potekajo burne razprave o novem zakonu o RTV. Zategnitev proračunskega pasu, ki ga načrtuje vlada, bržkone ne bo ... Več.
Piše: Andrej Capobianco
Dosje slovenski gozdovi, 5. del: Kako je Damjan Oražem poskrbel za streho v Kočevski Reki in na hiši svoje območne šefinje Katje Konečnik
4
16.07.2020 22:30
Direktor Zavoda za gozdove Slovenije (ZGS) Damjan Oražem je podpisnik pogodbe o obnovi strehe na stavbi v Kočevski Reki, ki je v ... Več.
Piše: Uredništvo
Univerza v Ljubljani se 100 let po svoji prvi doktorici znanosti Ani Mayer Kansky utaplja v absurdni obvezni rabi ženskega spola za vse spole
10
15.07.2020 21:30
Ob stoletnici podelitve prvega ženskega doktorata je na ljubljanski državni univerzi najaktualnejše vprašanje spoljenja v ... Več.
Piše: Saška Štumberger
Še vedno nepriznani nemško govoreči manjšini je ministrstvo za kulturo zaradi koronavirusa mirno zamrznilo 32.000 evrov subvencije
6
15.07.2020 00:30
Zapuščina klavrne zunanje politike zadnjega desetletja, ki sta jo poosebljala Karl Erjavec in Miro Cerar, dobiva konkretnejše ... Več.
Piše: Uredništvo
Križi in težave ministra za zdravje: Tomaž Gantar ne bi bil več minister, ta resor je zanj prenaporen!
13
13.07.2020 23:02
Ob zadnjih trenjih v upokojenski stranki, ko se je zdelo, da položaj nove predsednice Aleksandre Pivec le ni tako trden, na dan ... Več.
Piše: Uredništvo
Dolga pot domov: Stoletje začetka pomiritve med Slovenci in Italijani
9
12.07.2020 22:30
Po natanko stoletju, ki je minilo od barbarskega požiga, se tržaški Narodni dom končno vrača Slovencem v Italiji. Morda je ta, ... Več.
Piše: Iztok Mirošič
Hrvaška se bo verjetno znašla na t.i. rdečem seznamu, kar pomeni tudi zaprtje meje s Slovenijo
5
07.07.2020 11:15
Pandemija Covid-19 se očitno bliža novemu vrhuncu. Ali je ponovna rast okužb že napoved naslednjega, drugega vala, ali gre le za ... Več.
Piše: Uredništvo
Ali opozorilo predsednika vlade generalnemu državnemu tožilcu res predstavlja nedovoljen poseg v ustavo?
6
05.07.2020 11:00
Ali bi obseg in narava kršitev povezanih policijsko-tožilsko-sodnih struktur (kar zatrjuje predsednik vlade Janez Janša) tako ... Več.
Piše: Zvjezdan Radonjić
Slovenski komunisti so v Beograd sporočali, da so za socializem, doma pa so govorili, da so za demokracijo
5
04.07.2020 07:00
Izid najnovejše knjigeIgorja Omerze Udba in Akcija Sever sovpada s prihajajočo trideseto obletnico osamosvojitveSlovenije. ... Več.
Piše: Igor Bavčar
Novinarski kodeks nacionalke je v komi že natanko 20 let, skrajni čas torej, da ga prebudimo iz nje
10
03.07.2020 14:30
Čeprav mainstream mediji občutno vlečejo v levo, je slovenska medijska scena pluralna. Zasebni mediji lahko izbirajo svojo ... Več.
Piše: Andrej Capobianco
Dame in gospodje, eni upajo, da "pada vlada" in da bo Marta Kos bodoča premierka
20
01.07.2020 00:25
Črni torek, kot bi lahko poimenovali včerajšnje dogajanje v Sloveniji, ni omejen le na policijske preiskave, aretacijo ... Več.
Piše: Uredništvo
Epidemija koronavirusa v neoliberalnem Čilu: Popolna karantena, kakršne si v Sloveniji ne znamo niti predstavljati
5
30.06.2020 08:30
Mesec in pol popolne karantene, ki so jo sredi maja razglasili za Santiago, pomeni, da lahko odidemo iz stanovanja samo z online ... Več.
Piše: Tjaša Šuštar
Muha proti Kosu: Neresnične navedbe Gregorja Kosa o delu AKOS
0
26.06.2020 22:39
Zaradi članka Gregorja Kosa, objavljenega na portalu+ 19. junija 2020 pod naslovom Skrajni čas bi bil, Tanja Muha poslovi z ... Več.
Piše: Uredništvo
1 2 3 4 5  ... 

Najbolj brano

01/
I love Brda* ali kako se znebiti Janševe vlade
Angel Polajnko
Ogledov: 3.563
02/
Socialdemokratska živalska farma: Narodni dom je bilo treba vrniti, lastnine maloštevilne slovenske judovske skupnosti pa ne?!
Keith Miles
Ogledov: 2.220
03/
Zlati časi Titovega socializma (1/3): Berlinski zid v naših glavah še ni povsem padel
Vili Kovačič
Ogledov: 1.775
04/
Esej o odtujenosti: Grehi očetov praviloma udarijo na dan v tretji generaciji
Boštjan M. Zupančič
Ogledov: 1.531
05/
Esej o nepozabnosti: Morda bomo nekoč za ježa imeli Janeza Janšo, za lisjaka pa Milana Kučana
Dimitrij Rupel
Ogledov: 2.385
06/
Dosje MD Medicina d.o.o. ali zgodba o uspehu ortopedske dinastije Gorenšek
Uredništvo
Ogledov: 11.011
07/
Racionalizacija javne hiše: Primerjava poslovanja RTV Slovenije in Slovenskih železnic
Bine Kordež
Ogledov: 1.572
08/
Bitka za Severni tok, 2. del: Nevarne igrice v trikotniku ZDA - Evropska unija - Rusija
Božo Cerar
Ogledov: 1.341
09/
Intenzivno zavezniško bombardiranje Hitlerjeve vojaške industrije bi II. svetovno vojno lahko končalo že leta 1943
Shane Quinn
Ogledov: 1.437
10/
Zakaj Slovenija ni Švedska? Nekaj primerjav v dobrem in slabem
Andrej Capobianco
Ogledov: 985