Komentar

Semenj ničevosti: O "akademski" mazaški akciji Renate Salecl in Tineta Hribarja

16.11.2020 je Komisija za človekove pravice Slovenske akademije znanosti in umetnosti javno objavila ter na državni zbor in predsednika države naslovila izjavo, za katero lahko zatrdimo, da v svoji dikciji, potvarjajočem demagoškem žargonu, v svoji stikljivi hujskaški namigljivosti, s svojim brezsramno lažnim prikazovanjem dejstev, z nečednimi izmišljijami, ki jih lahko porodi le paranoidna družbena disfunkcionalnost, kakršna je slovenska, poskuša vsem na očeh zlorabiti ugled, ki ga znanost, umetnost in kultura še vedno uživajo v naši družbi za destabilizacijo še zadnje senčice pluralne svobode in za iz dneva v dan bolj očitno uvedbo avtoritarnega družbenega obvladovanja s strani slovenskih pristašev minulega zločinskega jugoslovanskega režima. 

18.11.2020 23:05
Piše: Andrej Lokar
Ključne besede:   SAZU   Tine Hribar   Renata Salecl   vulgarizacija   znanost   akademiki   oblast   politizacija

Fotomontaža: portal+

To je nezaslišani precedens pri zdaj tudi že uradnem udinjanju slovenske znanosti in umetnosti parapolitično-kriminalnim ozadjem, ki z očitnimi nasilnimi grožnjami poskušajo obrniti zgodovino nazaj in ponovno prevzeti popolno oblast nad slovensko družbo in državo.

Da sta nizkotnost politikantstva in hujskaška državljanskovojna retorika, ki z oživljanjem eksplozivne simbolike v kolektivnem nezavednem (kar je bilo s pridom uporabljeno v takoimenovani psihološki vojni pred, med in po tretjem balkanskem spopadu) dva od nepogrešljivih dejavnikov trogloditizacije in vse večje šimpanoidnosti ter razkroja zahodne omike, s tem pa tudi naše s tenkim vnanjostnim prepleskom navidezno pozahodene realnosti – smo bili s senco cinizma, ki nam jo preživetveno vsiljujejo razmere, nekako pripravljeni vzeti v zakup. In vendar je po vsem sodeč lahko še vedno kaj, kar nas more presenetiti, še več: naravnost zaprepastiti in vreči iz tira.

 

Čeprav je globokodržavni primež, s katerim mračne, zatohle, zaudarjajoče kontinuitetniške sile družbenega zla (in, prepričan sem, tudi smrti slovenstva!) poskušajo ponovno zasužnjiti slovenski narod, tudi nekaj, s čimer smo se bili pripravljeni obešenjaško sprijazniti, si sama človeška narava ne more kaj, da bi ne potrepetaval v njej vsaj plamenček upanja, da bi hotela verjeti v območja človekovega delovanja, ki so po naravi imuna pred vsakršno manipulacijo, da obstaja še nekaj idealnega v naših individualnih in neindividualnih življenjih. Morda zadnja med temi območij so znanost, umetnost in kultura. A tudi v tem primeru povsem sodeč gre zgolj za eno od naših naivnih razsvetljensko/romantičnih sanj. O tem zgovorno priča "civilizacijski podvig" (v ironijo sem primoran, ker preprosto v celotnem repertoarju človeških duševnih stanj ne morem izslediti druge dostojne drže) Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Ker se mi zdi povsem nesmiselno, da bi se spuščal v utečeno puhlo moralizirajoče besedovanje o tem, kaj bi morala ta ustanova predstavljati za vse Slovence vseh svetovnih nazorov v vseh treh slovenskih domovinah (matični, zamejski in zdomski), bom kar prešel k trpkim dejstvom:

 

16.11.2020 je Komisija za človekove pravice Slovenske akademije znanosti in umetnosti javno objavila ter na državni zbor in predsednika države naslovila izjavo, za katero lahko zatrdimo, da v svoji dikciji, potvarjajočem demagoškem žargonu, v svoji stikljivi hujskaški namigljivosti (kar še najbolj spominja na prijeme miloševićevske državniške prakse), s svojim brezsramno lažnim prikazovanjem dejstev, z nečednimi izmišljijami, ki jih lahko porodi le paranoidna družbena disfunkcionalnost, kakršna je slovenska, poskuša vsem na očeh zlorabiti ugled, ki ga znanost, umetnost in kultura še vedno uživajo v naši družbi za destabilizacijo še zadnje senčice pluralne svobode in za iz dneva v dan bolj očitno uvedbo avtoritarnega družbenega obvladovanja s strani slovenskih pristašev minulega zločinskega jugoslovanskega režima.

 

Ker bi bilo sleherno leporečenje v medijsko lobotomizirani družbi, ki ji vladajo kriminalci, povsem nehasno, bom zgolj navedel nekaj dejstev, o katerih naj sodijo sami bralci: hujskaško subliminalni ton izjave se začne že v prvih stavkih z navedbo (in kajpada psihološkim učinkom na bralca) 

 

"… povečevanja revščine, brezposelnosti in človeških žrtev …" (kot da bi bile za to krive vlade posameznih držav),

 

nato se nadaljuje z željo, da bi se "… ohranile temeljne civilizacijske vrednote slovenske družbe, države in pravnega sistema oziroma vladavine prava …" (kjer gre za tipično demagoško zlorabo utečene frazeologije in za nizkotno in nemoralno sprevračanje resnice, saj: kdo v Sloveniji ogroža te pridobitve: demokratično izvoljena in koalicijsko sestavljena vlada ali pa denimo – v ponazoritev navajam zgolj en primer – somišljeniki obeh podpisnikov pričujoče izjave, ko ponoči napadajo domovanja ministrov, grozijo s smrtjo vsem, ki ne soglašajo z njimi, vsevprek psujejo in žalijo?);

 

po tem uvodu, katerega namen je skonstruirati lažni okvir, ki izkrivlja realnost in v katerega je mogoče umestiti vnetljive vsebine, kar naj s svojo navidezno prepričljivostjo čustveno učinkuje na bralca, se izjava povzpne v svoj prvi invektivni vrhunec: najprej namig na protiustavnost, vsebovan v besedah: " Nujno je …, da se ukrepi držijo okvirjev (sic!), ki jih določa ustava in iz nje izhajajoči zakoni …" (namerna in očitna laž: le kateri izmed doslej v Sloveniji in Evropi sprejetih in izvedenih ukrepov je kršil ustavo in iz nje izhajajoče zakone?);

 

zatem se besedilo izjave leksikalno povsem osvobodi iz rutine normalnega uradniškega komuniciranja ter vzkipi v vzhičenju tipičnega novomarksističnega prototerorističnega manifesta: " … Arbitrarno sprejemanje ukrepov, avtokratska in prepogosta represivna ravnanja … napadi na medije …" ter se naposled izlije v pet programsko/gromovniških točk, ki predstavljajo očitno lažne obtožbe, ki, izrečene s strani najuglednejše slovenske znanstvene, kulturne in umetniške ustanove, pomenijo nezaslišani precedens pri zdaj tudi že uradnem udinjanju slovenske znanosti in umetnosti parapolitično/kriminalnim ozadjem, ki z očitnimi nasilnimi grožnjami poskušajo obrniti zgodovino nazaj in ponovno prevzeti popolno oblast nad slovensko družbo in državo:

 

1. Vlada je z vrsto določitev zlorabila epidemijo covid 19 in s komandnim pristopom represijo razširila na vso družbo

 

2. V času prvega vala je vlada zlorabila inštitut paliativne medicine … in (zdravljenje) zdaj postaja vprašanje selekcije

 

3. Vlada je … nabavila neustrezne medicinske aparature … (zaradi … koruptivnih dejanj pogosto preplačane) …

 

4. Vlada … z nedodelanimi načrti pripravlja privatizacijo zdravstva …

 

5. S tem je vlada onemogočila človekove/bolnikove pravice … (ter) zdravstvene in socialne delavce spravila na rob izgorelosti, do izčrpanosti in obupa …" ;

 

 

Na kraju pa se to pisanje zaokroži z običajnim refrenčkom slovenske domnevnokulturniške levice z besedami o "… vmešavanju vlade v medije in kulturo, v znanost in umetnost, zadnje čase pa celo v univerze …"

 

Ker je vse navedeno v prvi vrsti naravnano na medijski psihološki učinek pri bralnem povprečju in nima nobene realne, pravne, civilizacijske, kulturne osnove, pač pa je čista laž, porojena iz golega sovraštva, ki je temeljna poteza slovenske libertarno progresitične kvazikulture, tega tona in teh besed najbrž ne kaže komentirati. Prav tako po vsej priliki ne kaže izgubljati besed s podpisnikoma izjave, prof. Renato Salecl in prof. Tinetom Hribarjem, saj s svojim pisanjem in svojimi javnimi nastopi neprestano umetno vzdržujeta na stopnji vrelišča stanje napetosti v naši družbi, ki se poji v arhetipski manihejski razklanosti našega bistva in ki ob neobvladanosti neogibno vodi v realno državljansko vojno – kaže se v nenehnem ščuvanju najbolj razboritega dela slovenskega naroda proti tistemu, za katerega po vsem sodeč podpisnika menita, da ga je treba izkoreniniti, uničiti, zradirati iz našega kolektivnega spomina.

 

V obeh primerih gre za uradna predstavnika slovenske kulture in akademskega sveta, krepko podprta s strani najprestižnejših ustanov in politično nadzorovanih slovenskih založb, spričo katerih me je kot intelektualca sram, da, neodvisno od moje volje, samooklicano govorita v imenu kulture, kateri se tudi sam prištevam. V obeh primerih gre tudi za značilna predstavnika izvotljene paradigme duhovno samopohabljene sekularizirane zahodnocivilizacijske kulture metafizičnega nihilizma, ki se z orožjem niča bori proti niču in ki se je v naših provincialnih logih udomil v obliki komične dogmatike slovenskega heideggerjanstva in lakanovstva. Moje besede so potemtakem namenjene predvsem sami ustanovi Slovenske akademije znanosti in umetnosti ter njenim članom, katerim bom zastavil dve retorični vprašanji: 

 

(1) Ali smo že prišli tako daleč, da se je najuglednejša slovenska znanstvena in umetniška inštitucija povsem podredila najnizkotnejši obliki mešetarjenja v celotni naši zgodovini ter pristala na ravni paktiranja z ideološkimi elitami, ki jih je porazila zgodovina in ki v povezavi z organiziranim kriminalom poskušajo prevzeti oblast v nebogljeni slovenski republiki in s tem zadati dokončni smrtni udarec duhu našega naroda in kulture?

 

(2) Ali se kadri in člani Slovenske akademije znanosti in umetnosti povsem strinjajo s pouličarsko vulgarizacijo, ki veje iz tona izjave in ki jo že dolgo s svojim nastopanjem, z nenehno prisotnostjo v najbolj dostopnih medijih pripravljata podpisnika tega nevrednega, pristranskega, tendenčnega manifesta, katerega namen je totalna družbena destabilizacija in kaos kot pogoj za rovarjenje in predvsem utrjevanje sil, ki so že enkrat v zgodovini pahnile slovenstvo v brezno tragedije?

KOMENTIRAJTE
PRIKAŽI KOMENTARJE
24
Poteka totalna vojna za dominacijo nad interpretacijo zgodovine
0
23.10.2021 22:56
Ali ste opazili, ko je na oblasti desna falanga, imajo ideologi okrog sebe razporejene korumpirane zgodovinarje, ki nam ... Več.
Piše: Dragan Živadinov
Tovarišija, demontirali ste nam državo, zato se ne čudite, če se začenja vojna vseh proti vsem!
16
22.10.2021 21:50
Vemo, da lažejo. Oni vedo, da lažejo. Oni vedo, da vemo, da lažejo. Mi vemo, da oni vedo, da mi vemo, da oni lažejo. Pa še ... Več.
Piše: Dejan Steinbuch
Ljubezen je ljubezen, kadar je neskončna. Sovraštvo je uspešno, kadar je neskončno.
10
21.10.2021 20:51
Ko veliki udarijo po majhnosti, ko zavezniki snamejo ovčjo, si nadenejo volčjo kožo ... se spomnimo drugi drugih. Si skačemo v ... Več.
Piše: Zvjezdan Radonjić
Kako sta vrhovno in ustavno sodišče pomagala pri zmanjšanju zaupanja v sistem PCT, kar bo terjalo svoj smrtni davek
22
20.10.2021 22:45
Zakaj pri nas ne zmoremo dovolj moči, da bi se povezali in prenehali nagajati drug drugemu? Zakaj ne bi strnili vrste okoli boja ... Več.
Piše: Milan Krek
Granitne kocke so končna posledica frustracij državljanov, ki ne morejo vplivati na nič
17
19.10.2021 22:03
Osnovni vzrok vseh zagat, v katere pada bolj ali manj celotna človeška skupnost in zadnje čase naša ožja skupnost, Slovenija, še ... Več.
Piše: Miha Burger
V Butalah so pamet zaklenili v sode, da jim ne bi ušla na plano, v Sloveniji smo jo preglasili s smrtno tišino javne besede
10
17.10.2021 22:30
Kmalu bomo uzakonili molk, ki bo dokončno uveljavil pravilo v večinskih medijih, to pa je, da je jakost javnega govora obratno ... Več.
Piše: Vili Kovačič
Učinki kolektivne norosti in poraz levičarskih načel
13
17.10.2021 11:00
Skrb za naše zdravje je omejena na biznis. Še bolj intenzivno boste v prihodnosti lahko zbirali zamaške za bolne otroke, ki jih ... Več.
Piše: Simona Rebolj
Giorgio De Chirico: Kaj umetnik dela, ko dela? Tisto, kar je najtežje: nič.
2
16.10.2021 22:00
De Chirico ni nikoli, ampak čisto nikoli po naročilu poveličeval ideoloških diktatorjev ali religioznih dostojanstvenikov. ... Več.
Piše: Dragan Živadinov
V imenu očeta: Zunaj tekmujejo, kako bodo osvajali vesolje, v domačih logih pa se obmetavamo s preteklostjo in zavistjo
12
15.10.2021 22:00
Vedno bolj imam ob vsem dogajanju občutek, da nas manjšina želi poriniti nazaj v balkanski kotel. Ker izgleda, da znajo le v ... Več.
Piše: Pavle Okorn
Država je tista, ki je pomembna, politik Janez Janša pa si bo pisal sodbo sam
23
15.10.2021 00:30
Odposlanci Evropskega parlamenta, ki so v Slovenijo prišli ugotavljat, kakšne so razmere na področju svobode medijev, vladavine ... Več.
Piše: Dejan Steinbuch
China power cuts harm growth as climate goals cheer
2
14.10.2021 21:00
China is experiencing its worst power shortage since the 1980s, a phenomenon that puts at risk the countrys post-Covid economic ... Več.
Piše: Valerio Fabbri
Za mano hodi pošastni črni pes, me rine v kot, kjer se zjokam kot nebogljeni otrok in pomislim na najhujše …
9
13.10.2021 20:00
Velikanska črna zverina mi je vedno za petami. Potuhnjene grdobe se nikakor ne morem znebiti. Če grem v kopalnico, se skrije pri ... Več.
Piše: Ana Jud
Zdravnikom so nam doslej grozili po elektronski pošti, zdaj pa nas že kar na ulici kličejo pred "vojaško sodišče"
17
12.10.2021 20:54
V Sloveniji se bližamo že 5000 umrlim zaradi Covid-19 v letu in pol, kar je v povprečju 277 smrti mesečno. Pet avtobusov. ... Več.
Piše: Milan Krek
Plenice v oktobru: Sočutno starševstvo in nesporazumi v zvezi z njim
8
11.10.2021 20:00
Slovenske novice so objavile šokantno fotografijo, ki jim jo je posredoval bralec: v centru Ljubljane se je mamica po ulici ... Več.
Piše: Katja Knez Steinbuch
Ali je v tej državi sploh še možno kaj narediti dobro in prav?
5
10.10.2021 11:00
Toliko obtožb in groženj, nenazadnje pa tudi sovraštva z vseh strani, kot ga je bilo začutiti ob zadnji oddaji Tarča na ... Več.
Piše: Miha Burger
Zeniteum: To čemur pravimo resničnost, je neskončnost brez teže, mere, časa in prostora
10
09.10.2021 20:00
Kdo je naš skupni nasprotnik? Ta sovražnik je narava. Dokler bomo nemočni, bo ona močna, dokler ne postanemo njena volja, bo ona ... Več.
Piše: Dragan Živadinov
Spletni Antikvariat: Kar je za nekoga pozabljen lovilec prahu, je za drugega knjiga, ki jo morda išče že dolga leta.
9
08.10.2021 21:25
Dragi bralci, preglejte svoje knjižne police. Premislite, katere knjige so vam posebej ljube in jih obdržite, morda jih znova ... Več.
Piše: Stella Šibanc
Dogaja se nam ulica, vi se pa obnašate kot prestrašene miši
10
07.10.2021 21:00
Stopila sem v samopostrežno trgovino in prodajalka na blagajni, tik ob vhodu, me je vprašala, če imam PCT. Od vseh kupcev se je ... Več.
Piše: Ana Jud
Za medicinsko stroko ni koalicije in opozicije, naša skrb so ljudje, ki so žrtve trenutnega političnega ozračja v državi
19
06.10.2021 20:20
Slovenci se moramo čim bolj poenotiti. Naj nas politika združuje, naj ji stroka pomaga pri premagovanju bolezni Covid-19, saj ... Več.
Piše: Milan Krek
Slovenski paradoksi: Ne, znanja se ne sme plačati, znanje je potrebno obdavčiti!
9
05.10.2021 21:20
Estonija je mrzla, imajo sicer morje, nimajo pa gora in višjih hribov. In so nas v dvajsetih letih prehiteli po plačah. Plačne ... Več.
Piše: Borut Hrobat
1 2 3 4 5  ... 

Najbolj brano

01/
Učinki kolektivne norosti in poraz levičarskih načel
Simona Rebolj
Ogledov: 3.330
02/
Država je tista, ki je pomembna, politik Janez Janša pa si bo pisal sodbo sam
Dejan Steinbuch
Ogledov: 2.479
03/
V imenu očeta: Zunaj tekmujejo, kako bodo osvajali vesolje, v domačih logih pa se obmetavamo s preteklostjo in zavistjo
Pavle Okorn
Ogledov: 2.257
04/
Tovarišija, demontirali ste nam državo, zato se ne čudite, če se začenja vojna vseh proti vsem!
Dejan Steinbuch
Ogledov: 1.490
05/
Kako sta vrhovno in ustavno sodišče pomagala pri zmanjšanju zaupanja v sistem PCT, kar bo terjalo svoj smrtni davek
Milan Krek
Ogledov: 1.570
06/
V Butalah so pamet zaklenili v sode, da jim ne bi ušla na plano, v Sloveniji smo jo preglasili s smrtno tišino javne besede
Vili Kovačič
Ogledov: 1.294
07/
Za mano hodi pošastni črni pes, me rine v kot, kjer se zjokam kot nebogljeni otrok in pomislim na najhujše …
Ana Jud
Ogledov: 1.466
08/
Granitne kocke so končna posledica frustracij državljanov, ki ne morejo vplivati na nič
Miha Burger
Ogledov: 1.066
09/
Ljubezen je ljubezen, kadar je neskončna. Sovraštvo je uspešno, kadar je neskončno.
Zvjezdan Radonjić
Ogledov: 959
10/
Demografski sklad je v interesu tistih, ki bi radi obvladovali milijarde državnega premoženja, na višino pokojnin pa ne bo imel omembne vrednega vpliva
Bine Kordež
Ogledov: 829