Komentar

Semenj ničevosti: O "akademski" mazaški akciji Renate Salecl in Tineta Hribarja

16.11.2020 je Komisija za človekove pravice Slovenske akademije znanosti in umetnosti javno objavila ter na državni zbor in predsednika države naslovila izjavo, za katero lahko zatrdimo, da v svoji dikciji, potvarjajočem demagoškem žargonu, v svoji stikljivi hujskaški namigljivosti, s svojim brezsramno lažnim prikazovanjem dejstev, z nečednimi izmišljijami, ki jih lahko porodi le paranoidna družbena disfunkcionalnost, kakršna je slovenska, poskuša vsem na očeh zlorabiti ugled, ki ga znanost, umetnost in kultura še vedno uživajo v naši družbi za destabilizacijo še zadnje senčice pluralne svobode in za iz dneva v dan bolj očitno uvedbo avtoritarnega družbenega obvladovanja s strani slovenskih pristašev minulega zločinskega jugoslovanskega režima. 

18.11.2020 23:05
Piše: Andrej Lokar
Ključne besede:   SAZU   Tine Hribar   Renata Salecl   vulgarizacija   znanost   akademiki   oblast   politizacija

Fotomontaža: portal+

To je nezaslišani precedens pri zdaj tudi že uradnem udinjanju slovenske znanosti in umetnosti parapolitično-kriminalnim ozadjem, ki z očitnimi nasilnimi grožnjami poskušajo obrniti zgodovino nazaj in ponovno prevzeti popolno oblast nad slovensko družbo in državo.

Da sta nizkotnost politikantstva in hujskaška državljanskovojna retorika, ki z oživljanjem eksplozivne simbolike v kolektivnem nezavednem (kar je bilo s pridom uporabljeno v takoimenovani psihološki vojni pred, med in po tretjem balkanskem spopadu) dva od nepogrešljivih dejavnikov trogloditizacije in vse večje šimpanoidnosti ter razkroja zahodne omike, s tem pa tudi naše s tenkim vnanjostnim prepleskom navidezno pozahodene realnosti – smo bili s senco cinizma, ki nam jo preživetveno vsiljujejo razmere, nekako pripravljeni vzeti v zakup. In vendar je po vsem sodeč lahko še vedno kaj, kar nas more presenetiti, še več: naravnost zaprepastiti in vreči iz tira.

 

Čeprav je globokodržavni primež, s katerim mračne, zatohle, zaudarjajoče kontinuitetniške sile družbenega zla (in, prepričan sem, tudi smrti slovenstva!) poskušajo ponovno zasužnjiti slovenski narod, tudi nekaj, s čimer smo se bili pripravljeni obešenjaško sprijazniti, si sama človeška narava ne more kaj, da bi ne potrepetaval v njej vsaj plamenček upanja, da bi hotela verjeti v območja človekovega delovanja, ki so po naravi imuna pred vsakršno manipulacijo, da obstaja še nekaj idealnega v naših individualnih in neindividualnih življenjih. Morda zadnja med temi območij so znanost, umetnost in kultura. A tudi v tem primeru povsem sodeč gre zgolj za eno od naših naivnih razsvetljensko/romantičnih sanj. O tem zgovorno priča "civilizacijski podvig" (v ironijo sem primoran, ker preprosto v celotnem repertoarju človeških duševnih stanj ne morem izslediti druge dostojne drže) Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Ker se mi zdi povsem nesmiselno, da bi se spuščal v utečeno puhlo moralizirajoče besedovanje o tem, kaj bi morala ta ustanova predstavljati za vse Slovence vseh svetovnih nazorov v vseh treh slovenskih domovinah (matični, zamejski in zdomski), bom kar prešel k trpkim dejstvom:

 

16.11.2020 je Komisija za človekove pravice Slovenske akademije znanosti in umetnosti javno objavila ter na državni zbor in predsednika države naslovila izjavo, za katero lahko zatrdimo, da v svoji dikciji, potvarjajočem demagoškem žargonu, v svoji stikljivi hujskaški namigljivosti (kar še najbolj spominja na prijeme miloševićevske državniške prakse), s svojim brezsramno lažnim prikazovanjem dejstev, z nečednimi izmišljijami, ki jih lahko porodi le paranoidna družbena disfunkcionalnost, kakršna je slovenska, poskuša vsem na očeh zlorabiti ugled, ki ga znanost, umetnost in kultura še vedno uživajo v naši družbi za destabilizacijo še zadnje senčice pluralne svobode in za iz dneva v dan bolj očitno uvedbo avtoritarnega družbenega obvladovanja s strani slovenskih pristašev minulega zločinskega jugoslovanskega režima.

 

Ker bi bilo sleherno leporečenje v medijsko lobotomizirani družbi, ki ji vladajo kriminalci, povsem nehasno, bom zgolj navedel nekaj dejstev, o katerih naj sodijo sami bralci: hujskaško subliminalni ton izjave se začne že v prvih stavkih z navedbo (in kajpada psihološkim učinkom na bralca) 

 

"… povečevanja revščine, brezposelnosti in človeških žrtev …" (kot da bi bile za to krive vlade posameznih držav),

 

nato se nadaljuje z željo, da bi se "… ohranile temeljne civilizacijske vrednote slovenske družbe, države in pravnega sistema oziroma vladavine prava …" (kjer gre za tipično demagoško zlorabo utečene frazeologije in za nizkotno in nemoralno sprevračanje resnice, saj: kdo v Sloveniji ogroža te pridobitve: demokratično izvoljena in koalicijsko sestavljena vlada ali pa denimo – v ponazoritev navajam zgolj en primer – somišljeniki obeh podpisnikov pričujoče izjave, ko ponoči napadajo domovanja ministrov, grozijo s smrtjo vsem, ki ne soglašajo z njimi, vsevprek psujejo in žalijo?);

 

po tem uvodu, katerega namen je skonstruirati lažni okvir, ki izkrivlja realnost in v katerega je mogoče umestiti vnetljive vsebine, kar naj s svojo navidezno prepričljivostjo čustveno učinkuje na bralca, se izjava povzpne v svoj prvi invektivni vrhunec: najprej namig na protiustavnost, vsebovan v besedah: " Nujno je …, da se ukrepi držijo okvirjev (sic!), ki jih določa ustava in iz nje izhajajoči zakoni …" (namerna in očitna laž: le kateri izmed doslej v Sloveniji in Evropi sprejetih in izvedenih ukrepov je kršil ustavo in iz nje izhajajoče zakone?);

 

zatem se besedilo izjave leksikalno povsem osvobodi iz rutine normalnega uradniškega komuniciranja ter vzkipi v vzhičenju tipičnega novomarksističnega prototerorističnega manifesta: " … Arbitrarno sprejemanje ukrepov, avtokratska in prepogosta represivna ravnanja … napadi na medije …" ter se naposled izlije v pet programsko/gromovniških točk, ki predstavljajo očitno lažne obtožbe, ki, izrečene s strani najuglednejše slovenske znanstvene, kulturne in umetniške ustanove, pomenijo nezaslišani precedens pri zdaj tudi že uradnem udinjanju slovenske znanosti in umetnosti parapolitično/kriminalnim ozadjem, ki z očitnimi nasilnimi grožnjami poskušajo obrniti zgodovino nazaj in ponovno prevzeti popolno oblast nad slovensko družbo in državo:

 

1. Vlada je z vrsto določitev zlorabila epidemijo covid 19 in s komandnim pristopom represijo razširila na vso družbo

 

2. V času prvega vala je vlada zlorabila inštitut paliativne medicine … in (zdravljenje) zdaj postaja vprašanje selekcije

 

3. Vlada je … nabavila neustrezne medicinske aparature … (zaradi … koruptivnih dejanj pogosto preplačane) …

 

4. Vlada … z nedodelanimi načrti pripravlja privatizacijo zdravstva …

 

5. S tem je vlada onemogočila človekove/bolnikove pravice … (ter) zdravstvene in socialne delavce spravila na rob izgorelosti, do izčrpanosti in obupa …" ;

 

 

Na kraju pa se to pisanje zaokroži z običajnim refrenčkom slovenske domnevnokulturniške levice z besedami o "… vmešavanju vlade v medije in kulturo, v znanost in umetnost, zadnje čase pa celo v univerze …"

 

Ker je vse navedeno v prvi vrsti naravnano na medijski psihološki učinek pri bralnem povprečju in nima nobene realne, pravne, civilizacijske, kulturne osnove, pač pa je čista laž, porojena iz golega sovraštva, ki je temeljna poteza slovenske libertarno progresitične kvazikulture, tega tona in teh besed najbrž ne kaže komentirati. Prav tako po vsej priliki ne kaže izgubljati besed s podpisnikoma izjave, prof. Renato Salecl in prof. Tinetom Hribarjem, saj s svojim pisanjem in svojimi javnimi nastopi neprestano umetno vzdržujeta na stopnji vrelišča stanje napetosti v naši družbi, ki se poji v arhetipski manihejski razklanosti našega bistva in ki ob neobvladanosti neogibno vodi v realno državljansko vojno – kaže se v nenehnem ščuvanju najbolj razboritega dela slovenskega naroda proti tistemu, za katerega po vsem sodeč podpisnika menita, da ga je treba izkoreniniti, uničiti, zradirati iz našega kolektivnega spomina.

 

V obeh primerih gre za uradna predstavnika slovenske kulture in akademskega sveta, krepko podprta s strani najprestižnejših ustanov in politično nadzorovanih slovenskih založb, spričo katerih me je kot intelektualca sram, da, neodvisno od moje volje, samooklicano govorita v imenu kulture, kateri se tudi sam prištevam. V obeh primerih gre tudi za značilna predstavnika izvotljene paradigme duhovno samopohabljene sekularizirane zahodnocivilizacijske kulture metafizičnega nihilizma, ki se z orožjem niča bori proti niču in ki se je v naših provincialnih logih udomil v obliki komične dogmatike slovenskega heideggerjanstva in lakanovstva. Moje besede so potemtakem namenjene predvsem sami ustanovi Slovenske akademije znanosti in umetnosti ter njenim članom, katerim bom zastavil dve retorični vprašanji: 

 

(1) Ali smo že prišli tako daleč, da se je najuglednejša slovenska znanstvena in umetniška inštitucija povsem podredila najnizkotnejši obliki mešetarjenja v celotni naši zgodovini ter pristala na ravni paktiranja z ideološkimi elitami, ki jih je porazila zgodovina in ki v povezavi z organiziranim kriminalom poskušajo prevzeti oblast v nebogljeni slovenski republiki in s tem zadati dokončni smrtni udarec duhu našega naroda in kulture?

 

(2) Ali se kadri in člani Slovenske akademije znanosti in umetnosti povsem strinjajo s pouličarsko vulgarizacijo, ki veje iz tona izjave in ki jo že dolgo s svojim nastopanjem, z nenehno prisotnostjo v najbolj dostopnih medijih pripravljata podpisnika tega nevrednega, pristranskega, tendenčnega manifesta, katerega namen je totalna družbena destabilizacija in kaos kot pogoj za rovarjenje in predvsem utrjevanje sil, ki so že enkrat v zgodovini pahnile slovenstvo v brezno tragedije?

KOMENTIRAJTE
PRIKAŽI KOMENTARJE
24
Popolnost vesolja: Kozmični dež je misleča umetnina Tilna Sepiča
0
28.11.2020 21:54
V današnjem komentarju bom opazoval in komentiral umetniško delo Tilna Sepiča z naslovom Kozmični dež. Povejmo kar takoj in brez ... Več.
Piše: Dragan Živadinov
Zakaj je Janševo pismo pomembno
11
27.11.2020 23:59
Po vseh teh letih ukvarjanja s komuniciranjem sem še vedno prepričan, da je najboljši način komuniciranja predvsem v političnem ... Več.
Piše: Miha Burger
Pisma iz emigracije: V času izrednih razmer je demokracija še vedno ena in edina rešitev pred Putinovi in Soroševimi političnimi in medijskimi zombiji
20
27.11.2020 01:00
Tisto, kar po mojem mnenju Slovenijo v teh časih pošteno tepe in rezultira v dejstvu, da ljudstvo nikomur več ne verjame, ... Več.
Piše: Dejan Steinbuch
Kaj bi Ursula von der Leyen lahko odgovorila Janezu Janši (pa zagotovo ne bo)
6
25.11.2020 22:00
Naš britanski kolumnist Keith Miles je kot nevtralni opazovalec razmer v Evropski uniji odreagiral na Janševo pismo evropskim ... Več.
Piše: Keith Miles
Časnikarji in čast: Res je, ne more biti vsak časnikar Mark Twain ali Oriana Fallaci, lahko pa je vsak časnikar z velikim Č, če hoče to biti
11
24.11.2020 21:16
Do danes so se v Sloveniji močno namnožili časnikarji in časnikarke, pravnuki Cankarjevih literarnih žurnalističnih likov. Sama ... Več.
Piše: Denis Poniž
Različnost, priložnost in koristni zakoniti priseljenci
16
23.11.2020 21:30
V nasprotju s splošnim prepričanjem, ki prevladuje izven Združenega kraljestva, je to država, ki ni proti priseljevanju, temveč ... Več.
Piše: Keith Miles
Slovenski zid, The Wall: Pri nas je Sistem levica, zato levičaji znorijo, ko desnica prevzame oblast
19
22.11.2020 21:00
Zakaj se v Sloveniji zgodi tak rompompom vsakič, ko desne vlade izvedejo kadrovske menjave? Levica, ki je tej državi vladala tri ... Več.
Piše: Andrej Capobianco
Stoletje Rapalske meje: Nasilje in "etnična melioracija" bivše Julijske krajine
2
22.11.2020 11:00
Stoletnica Rapalske pogodbe in sveži izid slovenskega prevoda knjige Izbrisana identiteta tržaškega razumnika in publicista ... Več.
Piše: Milan Gregorič
Tihomir in Kazimir
5
21.11.2020 21:49
Bolj oseben kot je moj današnji komentar, ne more biti. Posvetil se bom retrospektivni razstavi, posvečeni Kazimirju Maleviču v ... Več.
Piše: Dragan Živadinov
Z zahtevo po resnični vladavini prava si je Janez Janša izkopal jamo za svojo politično krsto
28
19.11.2020 21:36
Rad bi mu pomagal, a ne vem, kako. Z zahtevo po resnični vladavini prava si je JJ izkopal celico, pred katero ne bo demonstriral ... Več.
Piše: Zvjezdan Radonjić
Zakaj so železničarji bolj cenjeni od nacionalkinih novinarjev na Kolodvorski
10
17.11.2020 21:30
Pred časom sem objavil tekst, v katerem sem prikazal poslovanje javneRTVhiše v zadnjih letih, dodal pa sem tudi primerjavo z ... Več.
Piše: Bine Kordež
Zgodovina brez epike: Imeli bomo državo, če nam jo bodo globalni centri moči dovolili imeti, za kar pa moramo biti izjemno modri
12
16.11.2020 21:00
Če zavezniške sile ne bi pregnale Nemcev leta 1945, bi Nemci poveljevali Kraljevini Jugoslaviji in njenim narodom tudi dandanes, ... Več.
Piše: Zvjezdan Radonjić
Slovenski odnosi z Združenimi državami po zmagi Bidena niso več pod vprašajem - ali pač?!
12
15.11.2020 22:58
Tviti predsednika vlade Janeza Janše ob nedavnih volitvah v ZDA so imeli tudi učinke, ki jih ne gre prezreti. V slovenski ... Več.
Piše: Božo Cerar
Zmaga desnice na ameriških volitvah ni vprašanje
12
15.11.2020 11:00
Med zadnjimi volitvami v ZDA so se razgalili nekateri nauki za preizpraševanje politične situacije na celotnem Zahodu. Naj bo ... Več.
Piše: Simona Rebolj
Zasmehoval je tako evropske cilindre, kot balkanske opanke
1
14.11.2020 22:01
Še danes je večini ljudi najbližja asociacija na avantgardno umetnost povezana z revolucionarnim komunizmom. Meni pa vedno znova ... Več.
Piše: Dragan Živadinov
Virus v Evropi: Potreba po narodih in nacionalnih državah
9
13.11.2020 21:45
Trenutna pandemija jasneje kot vse drugo kaže, da so se nacionalne države in lojalnost, ki jo ljudje čutijo do svojega naroda, ... Več.
Piše: Keith Miles
Američani so že siti obeh, Bidena in Trumpa, čeprav vse kaže, da so demokrati prehitro razglasili zmago
28
12.11.2020 21:11
Amerika je vselej znala presenečati svet. Med drugo svetovno vojno in takoj po njej izjemno pozitivno, kasneje čedalje bolj ... Več.
Piše: Ferdinand Blaznik
In memoriam Neda Pagon (1941-2020)
2
11.11.2020 21:08
Neda Pagon je bila stara marksistka. Čvrsta v lastnih spoznanjih, a nemilitantna in neavtoritarna v besedah in dejanjih, ki po ... Več.
Piše: Igor Grdina
Argumentacija je univerzalna vrednota in edina alternativa nasilju
9
10.11.2020 21:55
Brez najmanjšega dvoma obstaja nekaj univerzalnih vrednot, ki jih je človeška civilizacija dokončno osvojila, saj se strinja z ... Več.
Piše: Miha Burger
Rolling Stonesov politični vodnik po "orbanizaciji" Slovenije
15
08.11.2020 20:00
Janezu Janši se pogosto očita, da po zgledu madžarskega premierja orbanizira Slovenijo. Ni dvoma, da slovenski predsednik vlade ... Več.
Piše: Andrej Capobianco
1 2 3 4 5  ... 

Najbolj brano

01/
Z zahtevo po resnični vladavini prava si je Janez Janša izkopal jamo za svojo politično krsto
Zvjezdan Radonjić
Ogledov: 4.842
02/
Semenj ničevosti: O "akademski" mazaški akciji Renate Salecl in Tineta Hribarja
Andrej Lokar
Ogledov: 3.776
03/
Kaj bi Ursula von der Leyen lahko odgovorila Janezu Janši (pa zagotovo ne bo)
Keith Miles
Ogledov: 2.647
04/
Slovenski zid, The Wall: Pri nas je Sistem levica, zato levičaji znorijo, ko desnica prevzame oblast
Andrej Capobianco
Ogledov: 2.837
05/
Zakaj je Janševo pismo pomembno
Miha Burger
Ogledov: 1.953
06/
Zmagal ni niti Biden niti Trump, Američani so izgubili volitve, račune pa plačujemo prebivalci preostalega sveta
Igor Vlačič
Ogledov: 2.207
07/
Pisma iz emigracije: V času izrednih razmer je demokracija še vedno ena in edina rešitev pred Putinovi in Soroševimi političnimi in medijskimi zombiji
Dejan Steinbuch
Ogledov: 1.732
08/
Časnikarji in čast: Res je, ne more biti vsak časnikar Mark Twain ali Oriana Fallaci, lahko pa je vsak časnikar z velikim Č, če hoče to biti
Denis Poniž
Ogledov: 1.841
09/
Različnost, priložnost in koristni zakoniti priseljenci
Keith Miles
Ogledov: 1.165
10/
Koliko solz, besed obupa, razpadlih družin, pomirjeval in razmišljanj o samomoru je povzročila Finančna uprava?
Ivan Simič
Ogledov: 6.509