Komentar

Semenj ničevosti: O "akademski" mazaški akciji Renate Salecl in Tineta Hribarja

16.11.2020 je Komisija za človekove pravice Slovenske akademije znanosti in umetnosti javno objavila ter na državni zbor in predsednika države naslovila izjavo, za katero lahko zatrdimo, da v svoji dikciji, potvarjajočem demagoškem žargonu, v svoji stikljivi hujskaški namigljivosti, s svojim brezsramno lažnim prikazovanjem dejstev, z nečednimi izmišljijami, ki jih lahko porodi le paranoidna družbena disfunkcionalnost, kakršna je slovenska, poskuša vsem na očeh zlorabiti ugled, ki ga znanost, umetnost in kultura še vedno uživajo v naši družbi za destabilizacijo še zadnje senčice pluralne svobode in za iz dneva v dan bolj očitno uvedbo avtoritarnega družbenega obvladovanja s strani slovenskih pristašev minulega zločinskega jugoslovanskega režima. 

18.11.2020 23:05
Piše: Andrej Lokar
Ključne besede:   SAZU   Tine Hribar   Renata Salecl   vulgarizacija   znanost   akademiki   oblast   politizacija

Fotomontaža: portal+

To je nezaslišani precedens pri zdaj tudi že uradnem udinjanju slovenske znanosti in umetnosti parapolitično-kriminalnim ozadjem, ki z očitnimi nasilnimi grožnjami poskušajo obrniti zgodovino nazaj in ponovno prevzeti popolno oblast nad slovensko družbo in državo.

Da sta nizkotnost politikantstva in hujskaška državljanskovojna retorika, ki z oživljanjem eksplozivne simbolike v kolektivnem nezavednem (kar je bilo s pridom uporabljeno v takoimenovani psihološki vojni pred, med in po tretjem balkanskem spopadu) dva od nepogrešljivih dejavnikov trogloditizacije in vse večje šimpanoidnosti ter razkroja zahodne omike, s tem pa tudi naše s tenkim vnanjostnim prepleskom navidezno pozahodene realnosti – smo bili s senco cinizma, ki nam jo preživetveno vsiljujejo razmere, nekako pripravljeni vzeti v zakup. In vendar je po vsem sodeč lahko še vedno kaj, kar nas more presenetiti, še več: naravnost zaprepastiti in vreči iz tira.

 

Čeprav je globokodržavni primež, s katerim mračne, zatohle, zaudarjajoče kontinuitetniške sile družbenega zla (in, prepričan sem, tudi smrti slovenstva!) poskušajo ponovno zasužnjiti slovenski narod, tudi nekaj, s čimer smo se bili pripravljeni obešenjaško sprijazniti, si sama človeška narava ne more kaj, da bi ne potrepetaval v njej vsaj plamenček upanja, da bi hotela verjeti v območja človekovega delovanja, ki so po naravi imuna pred vsakršno manipulacijo, da obstaja še nekaj idealnega v naših individualnih in neindividualnih življenjih. Morda zadnja med temi območij so znanost, umetnost in kultura. A tudi v tem primeru povsem sodeč gre zgolj za eno od naših naivnih razsvetljensko/romantičnih sanj. O tem zgovorno priča "civilizacijski podvig" (v ironijo sem primoran, ker preprosto v celotnem repertoarju človeških duševnih stanj ne morem izslediti druge dostojne drže) Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Ker se mi zdi povsem nesmiselno, da bi se spuščal v utečeno puhlo moralizirajoče besedovanje o tem, kaj bi morala ta ustanova predstavljati za vse Slovence vseh svetovnih nazorov v vseh treh slovenskih domovinah (matični, zamejski in zdomski), bom kar prešel k trpkim dejstvom:

 

16.11.2020 je Komisija za človekove pravice Slovenske akademije znanosti in umetnosti javno objavila ter na državni zbor in predsednika države naslovila izjavo, za katero lahko zatrdimo, da v svoji dikciji, potvarjajočem demagoškem žargonu, v svoji stikljivi hujskaški namigljivosti (kar še najbolj spominja na prijeme miloševićevske državniške prakse), s svojim brezsramno lažnim prikazovanjem dejstev, z nečednimi izmišljijami, ki jih lahko porodi le paranoidna družbena disfunkcionalnost, kakršna je slovenska, poskuša vsem na očeh zlorabiti ugled, ki ga znanost, umetnost in kultura še vedno uživajo v naši družbi za destabilizacijo še zadnje senčice pluralne svobode in za iz dneva v dan bolj očitno uvedbo avtoritarnega družbenega obvladovanja s strani slovenskih pristašev minulega zločinskega jugoslovanskega režima.

 

Ker bi bilo sleherno leporečenje v medijsko lobotomizirani družbi, ki ji vladajo kriminalci, povsem nehasno, bom zgolj navedel nekaj dejstev, o katerih naj sodijo sami bralci: hujskaško subliminalni ton izjave se začne že v prvih stavkih z navedbo (in kajpada psihološkim učinkom na bralca) 

 

"… povečevanja revščine, brezposelnosti in človeških žrtev …" (kot da bi bile za to krive vlade posameznih držav),

 

nato se nadaljuje z željo, da bi se "… ohranile temeljne civilizacijske vrednote slovenske družbe, države in pravnega sistema oziroma vladavine prava …" (kjer gre za tipično demagoško zlorabo utečene frazeologije in za nizkotno in nemoralno sprevračanje resnice, saj: kdo v Sloveniji ogroža te pridobitve: demokratično izvoljena in koalicijsko sestavljena vlada ali pa denimo – v ponazoritev navajam zgolj en primer – somišljeniki obeh podpisnikov pričujoče izjave, ko ponoči napadajo domovanja ministrov, grozijo s smrtjo vsem, ki ne soglašajo z njimi, vsevprek psujejo in žalijo?);

 

po tem uvodu, katerega namen je skonstruirati lažni okvir, ki izkrivlja realnost in v katerega je mogoče umestiti vnetljive vsebine, kar naj s svojo navidezno prepričljivostjo čustveno učinkuje na bralca, se izjava povzpne v svoj prvi invektivni vrhunec: najprej namig na protiustavnost, vsebovan v besedah: " Nujno je …, da se ukrepi držijo okvirjev (sic!), ki jih določa ustava in iz nje izhajajoči zakoni …" (namerna in očitna laž: le kateri izmed doslej v Sloveniji in Evropi sprejetih in izvedenih ukrepov je kršil ustavo in iz nje izhajajoče zakone?);

 

zatem se besedilo izjave leksikalno povsem osvobodi iz rutine normalnega uradniškega komuniciranja ter vzkipi v vzhičenju tipičnega novomarksističnega prototerorističnega manifesta: " … Arbitrarno sprejemanje ukrepov, avtokratska in prepogosta represivna ravnanja … napadi na medije …" ter se naposled izlije v pet programsko/gromovniških točk, ki predstavljajo očitno lažne obtožbe, ki, izrečene s strani najuglednejše slovenske znanstvene, kulturne in umetniške ustanove, pomenijo nezaslišani precedens pri zdaj tudi že uradnem udinjanju slovenske znanosti in umetnosti parapolitično/kriminalnim ozadjem, ki z očitnimi nasilnimi grožnjami poskušajo obrniti zgodovino nazaj in ponovno prevzeti popolno oblast nad slovensko družbo in državo:

 

1. Vlada je z vrsto določitev zlorabila epidemijo covid 19 in s komandnim pristopom represijo razširila na vso družbo

 

2. V času prvega vala je vlada zlorabila inštitut paliativne medicine … in (zdravljenje) zdaj postaja vprašanje selekcije

 

3. Vlada je … nabavila neustrezne medicinske aparature … (zaradi … koruptivnih dejanj pogosto preplačane) …

 

4. Vlada … z nedodelanimi načrti pripravlja privatizacijo zdravstva …

 

5. S tem je vlada onemogočila človekove/bolnikove pravice … (ter) zdravstvene in socialne delavce spravila na rob izgorelosti, do izčrpanosti in obupa …" ;

 

 

Na kraju pa se to pisanje zaokroži z običajnim refrenčkom slovenske domnevnokulturniške levice z besedami o "… vmešavanju vlade v medije in kulturo, v znanost in umetnost, zadnje čase pa celo v univerze …"

 

Ker je vse navedeno v prvi vrsti naravnano na medijski psihološki učinek pri bralnem povprečju in nima nobene realne, pravne, civilizacijske, kulturne osnove, pač pa je čista laž, porojena iz golega sovraštva, ki je temeljna poteza slovenske libertarno progresitične kvazikulture, tega tona in teh besed najbrž ne kaže komentirati. Prav tako po vsej priliki ne kaže izgubljati besed s podpisnikoma izjave, prof. Renato Salecl in prof. Tinetom Hribarjem, saj s svojim pisanjem in svojimi javnimi nastopi neprestano umetno vzdržujeta na stopnji vrelišča stanje napetosti v naši družbi, ki se poji v arhetipski manihejski razklanosti našega bistva in ki ob neobvladanosti neogibno vodi v realno državljansko vojno – kaže se v nenehnem ščuvanju najbolj razboritega dela slovenskega naroda proti tistemu, za katerega po vsem sodeč podpisnika menita, da ga je treba izkoreniniti, uničiti, zradirati iz našega kolektivnega spomina.

 

V obeh primerih gre za uradna predstavnika slovenske kulture in akademskega sveta, krepko podprta s strani najprestižnejših ustanov in politično nadzorovanih slovenskih založb, spričo katerih me je kot intelektualca sram, da, neodvisno od moje volje, samooklicano govorita v imenu kulture, kateri se tudi sam prištevam. V obeh primerih gre tudi za značilna predstavnika izvotljene paradigme duhovno samopohabljene sekularizirane zahodnocivilizacijske kulture metafizičnega nihilizma, ki se z orožjem niča bori proti niču in ki se je v naših provincialnih logih udomil v obliki komične dogmatike slovenskega heideggerjanstva in lakanovstva. Moje besede so potemtakem namenjene predvsem sami ustanovi Slovenske akademije znanosti in umetnosti ter njenim članom, katerim bom zastavil dve retorični vprašanji: 

 

(1) Ali smo že prišli tako daleč, da se je najuglednejša slovenska znanstvena in umetniška inštitucija povsem podredila najnizkotnejši obliki mešetarjenja v celotni naši zgodovini ter pristala na ravni paktiranja z ideološkimi elitami, ki jih je porazila zgodovina in ki v povezavi z organiziranim kriminalom poskušajo prevzeti oblast v nebogljeni slovenski republiki in s tem zadati dokončni smrtni udarec duhu našega naroda in kulture?

 

(2) Ali se kadri in člani Slovenske akademije znanosti in umetnosti povsem strinjajo s pouličarsko vulgarizacijo, ki veje iz tona izjave in ki jo že dolgo s svojim nastopanjem, z nenehno prisotnostjo v najbolj dostopnih medijih pripravljata podpisnika tega nevrednega, pristranskega, tendenčnega manifesta, katerega namen je totalna družbena destabilizacija in kaos kot pogoj za rovarjenje in predvsem utrjevanje sil, ki so že enkrat v zgodovini pahnile slovenstvo v brezno tragedije?

KOMENTIRAJTE
PRIKAŽI KOMENTARJE
24
Ali informacijska pooblaščenka nehote "sabotira" napore javnega zdravstva za zajezitev četrtega vala epidemije?*
21
26.07.2021 22:00
Vlade v svetu in tudi naša so dale na prvo mesto v pandemiji ohranjanje zdravja ljudi. Praviloma so ukrepi v naši družbi ... Več.
Piše: Milan Krek
Previsoka pričakovanja za slavne, uspešne in ugledne puhličarje
3
25.07.2021 11:00
Logično, da UEFA ni podprla mavrične promocije zaradi nasprotovanja madžarski homofobni politiki. Ker UEFA, a veste, se ne vtika ... Več.
Piše: Simona Rebolj
George Costakis je kupoval za človeštvo neskončno pomembne umetnine, ki niso imele nobenega trga, kaj šele cene
3
24.07.2021 22:00
George Costakisje zbiral umetnine, ki jih ni nihče želel na zidovih svojih domov, še manj pa v muzejih. V svojem stanovanju je ... Več.
Piše: Dragan Živadinov
Uredniški komentar: Slovenska zunanja politika od naprave za oživljanje do Janševe "tviter diplomacije"
23
23.07.2021 21:04
Potem ko smo skoraj poldrugo desetletje nemo opazovali prorusko orientiranost slovenske zunanje politike, smo lani iz dežja ... Več.
Piše: Dejan Steinbuch
Genialna promotorka aluminija Janja Vidmar ali intelektualna prostitucija v vrhu mladinske književnosti
16
22.07.2021 22:20
Umetnik, če ni zmožen ohraniti človeka v sebi, naj se obesi, je povedal Cankar. Če pa se prilagodi, ni umetnik. Janji Vidmar se ... Več.
Piše: Anej Sam
Direktor Finančne uprave Ivan Simič pravi, da bo še naprej sprejemal davčne zavezance, ki bodo prišli k njemu
15
21.07.2021 22:18
K meni na Finančno upravo Republike Slovenije (FURS) lahko pride vsak davčni zavezanec in vsakdo, ki ima ali nima težave s ... Več.
Piše: Ivan Simič
Janša vs iranski režim: So človekove pravice za Evropsko unijo po novem stvar pregmatizma in "višjih interesov"?
13
20.07.2021 20:30
Janševa izjava o neodvisni preiskavi množičnih pobojev političnih zapornikov v Iranu konec osemdesetih je v precejšnjo zadrego ... Več.
Piše: Božo Cerar
Moški pri reprodukciji prispeva zgolj spermij, zato naj se ne oglaša, ko gre za splav!
17
19.07.2021 20:00
Junija so evropski poslanci izglasovali resolucijo, po kateri so reproduktivne pravice žensk priznane kot človekove pravice. ... Več.
Piše: Ana Jud
Smo Slovenci s pljuvanjem posameznikov na ulicah prišli na nivo južnoameriških alpak?
20
18.07.2021 21:00
Pa začnimo tokrat s pljuvanjem pri alpakah, udomačenih južnoameriških kamelah andskega visokogorja. Alpake uporabljajo pljuvanje ... Več.
Piše: Milan Krek
O bolečini in trpljenju: "Pa kako jih ni sram, da se tako nemarno pretvarjajo!?"
5
17.07.2021 21:00
Ko govorimo o bolečini, govorimo o tistem trenutku, ko se naša govorica prelomi in se popolnoma spremeni, njen izraz pa postane ... Več.
Piše: Dragan Živadinov
Od besed k dejanjem ali zakaj je čisto vsak dan dober za umiranje
7
16.07.2021 20:18
Spomladi 1998 sem bil svetovalec predsednika državnega zbora. V mesečniku Parlamentarec sem objavil članek o svoji ideji ... Več.
Piše: Miha Burger
Po referendumu: Kaj je nekaj metrov obale proti večnemu pohlepu? Zato je pomembno, da je zakon padel.
14
15.07.2021 21:26
Le kaj naj človek pet dni po referendumu še pove o tem, zakaj je dobro, da je Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah ... Več.
Piše: Zoran Leban Trojar
Trije tipi slovenskih levičarjev, zaradi katerih so Slovenci tako grozljivo leni, ko je treba voliti
19
13.07.2021 21:36
Slovenska politična scena je jasna kot bel dan. Imamo anacionalne leve in nacionalne desne sile, ki nikdar do sedaj in še lep ... Več.
Piše: Zvjezdan Radonjić
Bodo maturanti, ki so se iz Španije domov vrnili okuženi, sprožili četrti val epidemije Covid-19 v Sloveniji?
19
12.07.2021 21:00
Maturantski izlet je vedno nekaj lepega, poln pričakovanj, zabave, druženja in srečanj z mnogimi mladimi s celega sveta, če se ... Več.
Piše: Milan Krek
Naše svinje so zaslovele po vsej Evropski uniji in dokazujejo, da smo Slovenci idioti
14
11.07.2021 22:15
Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) redno poudarja, da se svoboda izražanja ne nanaša zgolj na informacije, katerim smo ... Več.
Piše: Ana Jud
Jalov blagor ubogih na duhu, kajti kraljestvo je že njihovo
21
11.07.2021 11:00
Mitja Okorn je verjetno po slovenski logiki pojem uspeha tudi zato, ker je bistveno več zaslužil v tujini kot naši režiserji, ki ... Več.
Piše: Simona Rebolj
Poezija je molk, ki prihaja izza priprtih oči
2
10.07.2021 18:00
Dane Zajc me prek poezije povezuje s svojo čustveno iskušnjo, nakaj manj s čutno zaznavo, še najmanj pa z intelektualno ... Več.
Piše: Dragan Živadinov
Pred referendumom: Upam, da boste izjemna šola novim generacijam, gospod minister Vizjak
26
09.07.2021 00:31
Zaupanje je sveti gral delovanja v politiki. Gospod minister Vizjak, oprostite, ampak težko vam verjamem in zdi se, da nisem ... Več.
Piše: Žiga Vavpotič
4. junij 2021 je bil dan, ko je smučanje dobilo priložnost, da spet postane zanimiv šport
3
06.07.2021 22:05
Danes tega vsi še ne verjamejo, toda 4. junija se je ponovno rodilo smučanje. Z novim vodstvom svetovne smučarske organizacije ... Več.
Piše: Borut Hrobat
Eksponentna rast delta seva: Poenotimo se pred naslednjim valom, ki je pred vrati!
10
04.07.2021 22:24
Delta sev počasi napreduje v Evropi. Med države, kjer se hitreje širi, sodi tudi Portugalska, a se ji z vsakim dnem pridružujemo ... Več.
Piše: Milan Krek
1 2 3 4 5  ... 

Najbolj brano

01/
20 žensk, ki lahko krojijo prihodnost Slovenije kot bodoče predsednice, premierke in ministrice
Uredništvo
Ogledov: 1.515
02/
Direktor Finančne uprave Ivan Simič pravi, da bo še naprej sprejemal davčne zavezance, ki bodo prišli k njemu
Ivan Simič
Ogledov: 1.389
03/
Janša vs iranski režim: So človekove pravice za Evropsko unijo po novem stvar pregmatizma in "višjih interesov"?
Božo Cerar
Ogledov: 1.396
04/
Moški pri reprodukciji prispeva zgolj spermij, zato naj se ne oglaša, ko gre za splav!
Ana Jud
Ogledov: 1.551
05/
Uredniški komentar: Slovenska zunanja politika od naprave za oživljanje do Janševe "tviter diplomacije"
Dejan Steinbuch
Ogledov: 1.300
06/
Smo Slovenci s pljuvanjem posameznikov na ulicah prišli na nivo južnoameriških alpak?
Milan Krek
Ogledov: 1.408
07/
Genialna promotorka aluminija Janja Vidmar ali intelektualna prostitucija v vrhu mladinske književnosti
Anej Sam
Ogledov: 1.155
08/
Ali informacijska pooblaščenka nehote "sabotira" napore javnega zdravstva za zajezitev četrtega vala epidemije?*
Milan Krek
Ogledov: 995
09/
Previsoka pričakovanja za slavne, uspešne in ugledne puhličarje
Simona Rebolj
Ogledov: 1.117
10/
O bolečini in trpljenju: "Pa kako jih ni sram, da se tako nemarno pretvarjajo!?"
Dragan Živadinov
Ogledov: 758