Komentar

O fašizmu XXI. stoletja ali zakaj je strašenje s fašizmom Mussolinijeve Italije včasih deplasirano

Na slovenski desnici ter nasploh odmevata obsodba lastnika portala NTA (Nacionalna tiskovna agencija) Aleša Ernecla, ki je oznanil fašistično naravnanost medija, ter izjava Zbora za republiko o nujnosti obsodbe vseh totalitarizmov. Avtor čutim potrebo podčrtati pojmovno zmedo, ki dobro stoletje tli v družbeni znanosti.

 

24.03.2021 22:21
Piše: Zvjezdan Radonjić
Ključne besede:   fašizem   Italija   Mussolini   Aleš Erncl   NTA   totalitarizem   Zbor za republiko   XX. stoletje

Sodobnega fašizma ne gre enačiti s pojavnostmi nekdanjega – Mussolinijevega, razen v totalitarni zapovedi prepletenosti družbenih agensov. Doktrina obeh črpa moč iz povezanosti, usklajenosti, vodeče vloge elit; ostalo je spremenljivo, zgodovinsko pogojeno. Poskus prerisati fašizem, kakršen je bil v tistih časih, na današnje razmere, bi bil enako nesmiselen kakor prenesti Rimski imperij ali Frankovsko državo srednjega veka.

Fašizem, nacizem in komunizem bi naj predstavljali tri temeljne oblike totalitarizma, uresničenih v praksi XX. stoletja. Totalitarizem bi naj kot zbiren pojem označeval celoto družbenega in osebnega življenja državljanov, sistemsko podrejenih potrebi ciljev državnega vodstva. Torej gre v osnovi za politično ureditev, v kateri se celotno življenje državljanov po potrebi nasilno podreja ciljem državnega vodstva. Pustimo po strani enostranskost definicije, ki v osnovi vendarle pravilno poudarja vrednostno izvotlenost; šele konkretni državni redi, navezani na okostje definicije, pridobijo dejanski pomen, se uresničijo tako ali drugače.

 

Fašizem za razliko od preostalih dveh vleče korenine iz italijanske prakse, spočete v dvajseth letih 19. stoletja, predstavljajoč obliko kolektivistične organizacije družbe: vejica, neprepletena z drugimi (faschia), je brez moči in šele prepletena z drugimi predstavlja nepremagljivo (družbeno) moč. Šlo je za ekspanzionističen, agresiven model državnega delovanja, notranje podrejenega potrebam velikega kapitala, skozi militarizacijo povezanega v enotnost cilja ter sredstev, visoke stopnje poistovetenja množic z elitami, ponotranjenih potreb elit v predstavah običajnih ljudi.

 

Oblika totalitarizma, ki zagovarja istovrstnost posameznikovih potreb ne glede na status v družbeni hierarhiji, nasprotuje ustavno varovani individualnosti liberalizma. Notranja svoboda se skozi filtrate kolektivnega preoblikuje v (hegeljansko-nietzschejanski) kolektivni duh; neuglašeni s poenotenim nazorom trpijo represivne posledice nepreoblikovanosti. Fašizem je bilo razumeti le v povezavi z obilico represije kot veziva homogenosti. Ekonomsko je varoval veliki kapitalizem, centraliziral je večje industrijske sisteme, zagotovil močno vlogo finančnega kapitala, sproti ojačanega z obsežnimi ekstraprofiti iz izkoriščanih držav. Bil je naslonjen na romantizirano nacionalno zgodovino, utemeljeno v Rimskem imperiju, povezan z rimsko-katoliško cerkvijo, nagnjen mitomaniji in pretiravanjem. Poznal je določeno stopnjo blaženja socialnih razlik, z znatnimi vlaganji v vojaško industirjo.

 

 

Zgoraj zapisano predstavlja temelj strukture totalitarizma, katerega stranski produkti so bili imperialnost, militantnost, agresivnost, segregativnost. Resnici na ljubo so v zgodovini številni primeri totalitarizmov, ki so ostali znotraj meja, brez posegov navzven ali v tkivo notranjega, brez posebej izstopajočih produktov izvirne totalitarnosti. Primeroma Pinochetov Čile ali Strassnerjev Paragvaj, globoko totalitarna po notranji shematiki, sta se zamejevala na lasten prostor, ne da bi se občutno militarizirala, prehajala v imperialnost, se prelivala navzven ali temeljito posegala v intrapsihično zasnovo množic.

 

 

II.

 

Če je torej portal Nacionalna tiskovna agancija (NTA) fašističen, to pomeni le, da je podvržen temeljnim načelom delovanja, ne Mussolinijeve Italije, temveč radikalnega desničarstva v sodobnem pomenu. Kapitalizem tistega in zdajšnjega časa kot vox ex machina notranje zasnove posledične organizacije političnih sistemov sta si namreč tako zelo različna, da izključujeta organsko sorodnost med sodobnim in starodobnim fašizmom.

 

Sodobnega fašizma ne gre enačiti s pojavnostmi nekdanjega – Mussolinijevega, razen v totalitarni zapovedi prepletenosti družbenih agensov. Doktrina obeh črpa moč iz povezanosti, usklajenosti, vodeče vloge elit; ostalo je spremenljivo, zgodovinsko pogojeno. Poskus prerisati fašizem, kakršen je bil v tistih časih, na današnje razmere, bi bil enako nesmiselen kakor prenesti Rimski imperij ali Frankovsko državo srednjega veka. Že okoliščina, da številne države posedujejo jedrsko orožje, s katerim bi se zlahka ubranili zunanji nevarnosti, onemogoča ekspanzivnost. Že okoliščina organiziranosti multinacionalnega kapitala, kot je organiziran, bi onemogočila obstoj ekonomskega jedra državne kapitalske produkcije, ki bi generirala družbeni red.   

 

Pojmovanje fašizma v luči stranskih produktov, ki so se pač poljubno navezali na temeljni model, na okostje kolektivnosti, ne le, da je v današnjih razmerah pretirano, je etimološko nekorektno. Je kakor da bi rimsko-katoliško cerkev omejili izključno na inkvizicijo, profašističnost, podporo rasističnim morijam, pedofilijo ali finančne škandale. Ali kakor da bi zreducirali ZDA na poboje domorodnega prebivalstva, rasisistično tradicijo, sužnjelastništvo, brutalno zatiranje delovskih stavk, širjenje obarvanih revolucij, ekonomsko diktaturo, sankcioniranje itd.

 

Fašizma torej ne gre enotiti s stranskimi produkti eksogenega tipa; upoštevati gre zgolj visoko stopnjo netolerantnosti do drugače mislečih s pripadajočimi mehanizmi zatiranja. Še posebej ga ne gre enačiti s koncentracijskimi taborišči nacistične Nemčije s komunističnim kolektivnim kmetovanjem, gulagi in podobnim ali s principi delovanja sodobnejših zatiralnih tvorb.

  

Če je torej NTA fašističen medij, se giblje znotraj sodobnih gabaritov tretjega milenija, je tipa konglomerata med seboj različnih rigidnih evropskih desnic, kot jih izražajo Le Penova, Šešelj, Limonov, Salvini, AfD, Jobbik, Severna liga, HDZ. Sodobni fašisti bi se v ugodnih pogojih verjetno zatekli k nasilju, kar pa ni nujno. Pa tudi če, bi ne mogli prekositi demokratične zveze NATO, zaprisežene ekspanziji, nasilju, orožarskemu kapitalu, demoničnem zatiranju vseh oblik in vrst. Marie Le Pen ne kaže toliko želje po svetovni dominaciji, kot jo kaže Jens Stoltenberg, Salvinijeva Italija ne bi nujno napadla Etiopije, AfD se verjetno ne bi znova lotila obkrožanja Rusije z vojaškimi efektivami, kakor se je lotevajo sodobni varuhi miru in demokracije.

 

Tudi po tej plati je strašenje s fašizmom deplasirano.

 

 

III.

 

Poziv Zbora za republiko k obsodbi vseh totalitarizmov, nasilja do drugače mislečih, je utemeljen. Poudarja se navezanost na spoštovanje individualnih človekovih pravic sodobnega zahodnega tipa, na spravo se gleda kot na implementacijo demokratičnih procesov po merilih sodobnosti. V podtonu je zaznati odklon od kolektivnega kot vira deviacij totalitarnosti, poziv k individualnemu, ustavno zaščitenemu, zgodovinsko valoriziranemu.

 

V optiki Zbora se totalitarizem razume ne kot notranje zasnovan princip vključevanja posameznika v družbo, temveč bolj posledično, izrazno - kot nasilje samo. Poziv k obsodbi totalitarizmov je v prvi vrsti razumeti kot poziv k eliminaciji nasilnega, prisilnega v strukturi družbene zasnove. Družba se naj uredi po načelih liberalnega individualizma, izraz katerega je primarna zaščitenost državljanskih pravic, nadrejene dominaciji kolektivnega. Moderna družba je po zasnovi Zbora seštevek svobodno mislečih posameznikov, ki naj prostovoljno sprejemajo občečloveške vrednote; determinanta racionalnosti s človekom kot osrednjim gibalom je nujno nosilec naprednih idej, pogojenih s krščansko zasnovo civilizacije. Nasilje zoper drugače misleče bi naj bilo izključeno, država zaprisežena k varovanju  ustave. Ekonomski položaj med individuumi se naj regulira po poti svobodnega trga, tj. invisible hand, nevidne roke trga hayekovske zasnove. Vera v skupinske vrednote naj bo torej stvar notranje racionalne naravnanosti.

 

Stališče Zbora izraža vsekakor nazore sodobne desnice, ki povezuje tradicionalno s sodobnimi tokovi.

 

 

IV.

 

Problem seveda nastopi v dejstvu, da človeško bitje ni, kar bi naj bilo. Zato obstajajo politika, družboslovje, totalitarizmi, liberalizmi, nasilje, monopolizacija prisile, neenakost, krivičnost, militirarističnost, ekspanzivnost, zapori, norišnice, socialne, penalne ustanove. Zato je država vsakokratna kombinacija elementov ideološkega in prisilnega, s stranskimi produkti manipulativnosti, zlaganosti, krivičnosti, redukcije. Mešanica naravnega in pozitivnega, splošnega ter ekskluzivnega, danega in zapovedanega, željenega ter uresničljivega. Organizem enormne zapletenosti, ki se ne odziva po načelu optimalnosti.

 

Sprevračanje poljubne države v okostenelost utečenih mehanizmov eksploatacije, prizadejanja škode drugače mislečim, "globokodržavni" grabeži, diskriminacija najširših slojev prebivalstva, nedostopnost mreže socialnih uslug itd. porajajo  v družbah liberalne naravnanosti stanja, ki po posledicah znajo presegati stanja totalitarnosti. Družba, zasnovana na implementaciji naprednih zahodnjaških načel, utegne zdrsniti pod raven totalitarnih režimov! Libija pod totalitarnim Gadafijem je bila v primerjavi z današnjo primer humane, organizirane družbe. Kitajska totalitarnost, ki ekonomsko presega modele zahodnjaške zakrnele globokodržavnosti in zadovoljuje večino lastnega prebivalstva. Madžarska, katere prvine totaliternega povzigujejo državo na raven visoko razvitih. 

 

Absolutna preprečitev političnih in socialnih oblik delovanja, ki poveličujejo fašizem, nacizem ali komunizem, torej vsebuje ne le razumljivo željo po izognitvi tovrstnim neželjenim posledicam prisilne notranje harmonizacije ter odrazom v imperialni ekspanzivnosti, temveč tudi onemogočanje radikalnih posegov v obstoječe stanje globokodržavne uzurpacije ekonomskih in človeških potencialov.

 

Obsojeni na suhoparni parlamentarizem navideznih izbir, vladavino lobističnih, podtalnih struktur, parlamentarne mehanizme sterilizacije, odtujevanje enormnih bogastev, tiskanje denarja brez kritja, razsulo neoliberalnosti ... ostajamo brez pomembnega vzvoda radikalne operativnosti, ki zmore včasih edina realno ogroziti floskule sodobnih vrednot. Revolucionarnost ne kot izbira sadističnosti, destrukcije, temveč kot morebiti edini preostali način eliminacije zalednih centrov moči, jasne namere uničiti vse človeško, izenačiti človeka z aparaturo, virom odtujenih dodanih vrednosti. Atomizacija ljudi kot razčlovečenje in ne kot bran pred totalitarnim kolektivnim.

KOMENTIRAJTE
PRIKAŽI KOMENTARJE
9
Goerge Costakis je kupoval za človeštvo neskončno pomembne umetnine, ki niso imele nobenega trga, kaj šele cene
0
24.07.2021 22:00
George Costakisje zbiral umetnine, ki jih ni nihče želel na zidovih svojih domov, še manj pa v muzejih. V svojem stanovanju je ... Več.
Piše: Dragan Živadinov
Uredniški komentar: Slovenska zunanja politika od naprave za oživljanje do Janševe "tviter diplomacije"
19
23.07.2021 21:04
Potem ko smo skoraj poldrugo desetletje nemo opazovali prorusko orientiranost slovenske zunanje politike, smo lani iz dežja ... Več.
Piše: Dejan Steinbuch
Genialna promotorka aluminija Janja Vidmar ali intelektualna prostitucija v vrhu mladinske književnosti
15
22.07.2021 22:20
Umetnik, če ni zmožen ohraniti človeka v sebi, naj se obesi, je povedal Cankar. Če pa se prilagodi, ni umetnik. Janji Vidmar se ... Več.
Piše: Anej Sam
Direktor Finančne uprave Ivan Simič pravi, da bo še naprej sprejemal davčne zavezance, ki bodo prišli k njemu
15
21.07.2021 22:18
K meni na Finančno upravo Republike Slovenije (FURS) lahko pride vsak davčni zavezanec in vsakdo, ki ima ali nima težave s ... Več.
Piše: Ivan Simič
Janša vs iranski režim: So človekove pravice za Evropsko unijo po novem stvar pregmatizma in "višjih interesov"?
12
20.07.2021 20:30
Janševa izjava o neodvisni preiskavi množičnih pobojev političnih zapornikov v Iranu konec osemdesetih je v precejšnjo zadrego ... Več.
Piše: Božo Cerar
Moški pri reprodukciji prispeva zgolj spermij, zato naj se ne oglaša, ko gre za splav!
16
19.07.2021 20:00
Junija so evropski poslanci izglasovali resolucijo, po kateri so reproduktivne pravice žensk priznane kot človekove pravice. ... Več.
Piše: Ana Jud
Smo Slovenci s pljuvanjem posameznikov na ulicah prišli na nivo južnoameriških alpak?
18
18.07.2021 21:00
Pa začnimo tokrat s pljuvanjem pri alpakah, udomačenih južnoameriških kamelah andskega visokogorja. Alpake uporabljajo pljuvanje ... Več.
Piše: Milan Krek
O bolečini in trpljenju: "Pa kako jih ni sram, da se tako nemarno pretvarjajo!?"
5
17.07.2021 21:00
Ko govorimo o bolečini, govorimo o tistem trenutku, ko se naša govorica prelomi in se popolnoma spremeni, njen izraz pa postane ... Več.
Piše: Dragan Živadinov
Od besed k dejanjem ali zakaj je čisto vsak dan dober za umiranje
7
16.07.2021 20:18
Spomladi 1998 sem bil svetovalec predsednika državnega zbora. V mesečniku Parlamentarec sem objavil članek o svoji ideji ... Več.
Piše: Miha Burger
Po referendumu: Kaj je nekaj metrov obale proti večnemu pohlepu? Zato je pomembno, da je zakon padel.
14
15.07.2021 21:26
Le kaj naj človek pet dni po referendumu še pove o tem, zakaj je dobro, da je Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah ... Več.
Piše: Zoran Leban Trojar
Trije tipi slovenskih levičarjev, zaradi katerih so Slovenci tako grozljivo leni, ko je treba voliti
19
13.07.2021 21:36
Slovenska politična scena je jasna kot bel dan. Imamo anacionalne leve in nacionalne desne sile, ki nikdar do sedaj in še lep ... Več.
Piše: Zvjezdan Radonjić
Bodo maturanti, ki so se iz Španije domov vrnili okuženi, sprožili četrti val epidemije Covid-19 v Sloveniji?
19
12.07.2021 21:00
Maturantski izlet je vedno nekaj lepega, poln pričakovanj, zabave, druženja in srečanj z mnogimi mladimi s celega sveta, če se ... Več.
Piše: Milan Krek
Naše svinje so zaslovele po vsej Evropski uniji in dokazujejo, da smo Slovenci idioti
14
11.07.2021 22:15
Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) redno poudarja, da se svoboda izražanja ne nanaša zgolj na informacije, katerim smo ... Več.
Piše: Ana Jud
Jalov blagor ubogih na duhu, kajti kraljestvo je že njihovo
21
11.07.2021 11:00
Mitja Okorn je verjetno po slovenski logiki pojem uspeha tudi zato, ker je bistveno več zaslužil v tujini kot naši režiserji, ki ... Več.
Piše: Simona Rebolj
Poezija je molk, ki prihaja izza priprtih oči
2
10.07.2021 18:00
Dane Zajc me prek poezije povezuje s svojo čustveno iskušnjo, nakaj manj s čutno zaznavo, še najmanj pa z intelektualno ... Več.
Piše: Dragan Živadinov
Pred referendumom: Upam, da boste izjemna šola novim generacijam, gospod minister Vizjak
26
09.07.2021 00:31
Zaupanje je sveti gral delovanja v politiki. Gospod minister Vizjak, oprostite, ampak težko vam verjamem in zdi se, da nisem ... Več.
Piše: Žiga Vavpotič
4. junij 2021 je bil dan, ko je smučanje dobilo priložnost, da spet postane zanimiv šport
3
06.07.2021 22:05
Danes tega vsi še ne verjamejo, toda 4. junija se je ponovno rodilo smučanje. Z novim vodstvom svetovne smučarske organizacije ... Več.
Piše: Borut Hrobat
Eksponentna rast delta seva: Poenotimo se pred naslednjim valom, ki je pred vrati!
10
04.07.2021 22:24
Delta sev počasi napreduje v Evropi. Med države, kjer se hitreje širi, sodi tudi Portugalska, a se ji z vsakim dnem pridružujemo ... Več.
Piše: Milan Krek
"Čim bolj totalitarna je narava nekega režima, tem bolj bo poskušal prisiliti ljudi, da pozabijo na svoj kulturni spomin"
7
04.07.2021 11:00
V prihajajočem tednu bo Slovenijo obiskal Rod Dreher, ameriški novinar, urednik, kritik in pisatelj, ki ga uvrščajo med ... Več.
Piše: Rod Dreher
Spoznanje! Upor! Reakcija! Svobode ni mogoče prodati za nič na svetu
5
03.07.2021 18:00
Svobode ni mogoče prodati za nič na svetuje bilo že zdavnaj vklesano v zidove renesančnega Dubrovnika. Slaven Tolj trmasto ... Več.
Piše: Dragan Živadinov
1 2 3 4 5  ... 

Najbolj brano

01/
Po referendumu: Kaj je nekaj metrov obale proti večnemu pohlepu? Zato je pomembno, da je zakon padel.
Zoran Leban Trojar
Ogledov: 1.609
02/
Janša vs iranski režim: So človekove pravice za Evropsko unijo po novem stvar pregmatizma in "višjih interesov"?
Božo Cerar
Ogledov: 1.254
03/
Direktor Finančne uprave Ivan Simič pravi, da bo še naprej sprejemal davčne zavezance, ki bodo prišli k njemu
Ivan Simič
Ogledov: 1.176
04/
Moški pri reprodukciji prispeva zgolj spermij, zato naj se ne oglaša, ko gre za splav!
Ana Jud
Ogledov: 1.408
05/
Smo Slovenci s pljuvanjem posameznikov na ulicah prišli na nivo južnoameriških alpak?
Milan Krek
Ogledov: 1.291
06/
Trije tipi slovenskih levičarjev, zaradi katerih so Slovenci tako grozljivo leni, ko je treba voliti
Zvjezdan Radonjić
Ogledov: 2.543
07/
Genialna promotorka aluminija Janja Vidmar ali intelektualna prostitucija v vrhu mladinske književnosti
Anej Sam
Ogledov: 918
08/
Od besed k dejanjem ali zakaj je čisto vsak dan dober za umiranje
Miha Burger
Ogledov: 955
09/
Uredniški komentar: Slovenska zunanja politika od naprave za oživljanje do Janševe "tviter diplomacije"
Dejan Steinbuch
Ogledov: 796
10/
"Človek se mora v prostoru, ki ga zanj načrtujem, počutiti takšnega, kot je. Pristnega in sprejetega."
Lucija Mulej
Ogledov: 849