Komentar

O fašizmu XXI. stoletja ali zakaj je strašenje s fašizmom Mussolinijeve Italije včasih deplasirano

Na slovenski desnici ter nasploh odmevata obsodba lastnika portala NTA (Nacionalna tiskovna agencija) Aleša Ernecla, ki je oznanil fašistično naravnanost medija, ter izjava Zbora za republiko o nujnosti obsodbe vseh totalitarizmov. Avtor čutim potrebo podčrtati pojmovno zmedo, ki dobro stoletje tli v družbeni znanosti.

 

24.03.2021 22:21
Piše: Zvjezdan Radonjić
Ključne besede:   fašizem   Italija   Mussolini   Aleš Erncl   NTA   totalitarizem   Zbor za republiko   XX. stoletje

Sodobnega fašizma ne gre enačiti s pojavnostmi nekdanjega – Mussolinijevega, razen v totalitarni zapovedi prepletenosti družbenih agensov. Doktrina obeh črpa moč iz povezanosti, usklajenosti, vodeče vloge elit; ostalo je spremenljivo, zgodovinsko pogojeno. Poskus prerisati fašizem, kakršen je bil v tistih časih, na današnje razmere, bi bil enako nesmiselen kakor prenesti Rimski imperij ali Frankovsko državo srednjega veka.

Fašizem, nacizem in komunizem bi naj predstavljali tri temeljne oblike totalitarizma, uresničenih v praksi XX. stoletja. Totalitarizem bi naj kot zbiren pojem označeval celoto družbenega in osebnega življenja državljanov, sistemsko podrejenih potrebi ciljev državnega vodstva. Torej gre v osnovi za politično ureditev, v kateri se celotno življenje državljanov po potrebi nasilno podreja ciljem državnega vodstva. Pustimo po strani enostranskost definicije, ki v osnovi vendarle pravilno poudarja vrednostno izvotlenost; šele konkretni državni redi, navezani na okostje definicije, pridobijo dejanski pomen, se uresničijo tako ali drugače.

 

Fašizem za razliko od preostalih dveh vleče korenine iz italijanske prakse, spočete v dvajseth letih 19. stoletja, predstavljajoč obliko kolektivistične organizacije družbe: vejica, neprepletena z drugimi (faschia), je brez moči in šele prepletena z drugimi predstavlja nepremagljivo (družbeno) moč. Šlo je za ekspanzionističen, agresiven model državnega delovanja, notranje podrejenega potrebam velikega kapitala, skozi militarizacijo povezanega v enotnost cilja ter sredstev, visoke stopnje poistovetenja množic z elitami, ponotranjenih potreb elit v predstavah običajnih ljudi.

 

Oblika totalitarizma, ki zagovarja istovrstnost posameznikovih potreb ne glede na status v družbeni hierarhiji, nasprotuje ustavno varovani individualnosti liberalizma. Notranja svoboda se skozi filtrate kolektivnega preoblikuje v (hegeljansko-nietzschejanski) kolektivni duh; neuglašeni s poenotenim nazorom trpijo represivne posledice nepreoblikovanosti. Fašizem je bilo razumeti le v povezavi z obilico represije kot veziva homogenosti. Ekonomsko je varoval veliki kapitalizem, centraliziral je večje industrijske sisteme, zagotovil močno vlogo finančnega kapitala, sproti ojačanega z obsežnimi ekstraprofiti iz izkoriščanih držav. Bil je naslonjen na romantizirano nacionalno zgodovino, utemeljeno v Rimskem imperiju, povezan z rimsko-katoliško cerkvijo, nagnjen mitomaniji in pretiravanjem. Poznal je določeno stopnjo blaženja socialnih razlik, z znatnimi vlaganji v vojaško industirjo.

 

 

Zgoraj zapisano predstavlja temelj strukture totalitarizma, katerega stranski produkti so bili imperialnost, militantnost, agresivnost, segregativnost. Resnici na ljubo so v zgodovini številni primeri totalitarizmov, ki so ostali znotraj meja, brez posegov navzven ali v tkivo notranjega, brez posebej izstopajočih produktov izvirne totalitarnosti. Primeroma Pinochetov Čile ali Strassnerjev Paragvaj, globoko totalitarna po notranji shematiki, sta se zamejevala na lasten prostor, ne da bi se občutno militarizirala, prehajala v imperialnost, se prelivala navzven ali temeljito posegala v intrapsihično zasnovo množic.

 

 

II.

 

Če je torej portal Nacionalna tiskovna agancija (NTA) fašističen, to pomeni le, da je podvržen temeljnim načelom delovanja, ne Mussolinijeve Italije, temveč radikalnega desničarstva v sodobnem pomenu. Kapitalizem tistega in zdajšnjega časa kot vox ex machina notranje zasnove posledične organizacije političnih sistemov sta si namreč tako zelo različna, da izključujeta organsko sorodnost med sodobnim in starodobnim fašizmom.

 

Sodobnega fašizma ne gre enačiti s pojavnostmi nekdanjega – Mussolinijevega, razen v totalitarni zapovedi prepletenosti družbenih agensov. Doktrina obeh črpa moč iz povezanosti, usklajenosti, vodeče vloge elit; ostalo je spremenljivo, zgodovinsko pogojeno. Poskus prerisati fašizem, kakršen je bil v tistih časih, na današnje razmere, bi bil enako nesmiselen kakor prenesti Rimski imperij ali Frankovsko državo srednjega veka. Že okoliščina, da številne države posedujejo jedrsko orožje, s katerim bi se zlahka ubranili zunanji nevarnosti, onemogoča ekspanzivnost. Že okoliščina organiziranosti multinacionalnega kapitala, kot je organiziran, bi onemogočila obstoj ekonomskega jedra državne kapitalske produkcije, ki bi generirala družbeni red.   

 

Pojmovanje fašizma v luči stranskih produktov, ki so se pač poljubno navezali na temeljni model, na okostje kolektivnosti, ne le, da je v današnjih razmerah pretirano, je etimološko nekorektno. Je kakor da bi rimsko-katoliško cerkev omejili izključno na inkvizicijo, profašističnost, podporo rasističnim morijam, pedofilijo ali finančne škandale. Ali kakor da bi zreducirali ZDA na poboje domorodnega prebivalstva, rasisistično tradicijo, sužnjelastništvo, brutalno zatiranje delovskih stavk, širjenje obarvanih revolucij, ekonomsko diktaturo, sankcioniranje itd.

 

Fašizma torej ne gre enotiti s stranskimi produkti eksogenega tipa; upoštevati gre zgolj visoko stopnjo netolerantnosti do drugače mislečih s pripadajočimi mehanizmi zatiranja. Še posebej ga ne gre enačiti s koncentracijskimi taborišči nacistične Nemčije s komunističnim kolektivnim kmetovanjem, gulagi in podobnim ali s principi delovanja sodobnejših zatiralnih tvorb.

  

Če je torej NTA fašističen medij, se giblje znotraj sodobnih gabaritov tretjega milenija, je tipa konglomerata med seboj različnih rigidnih evropskih desnic, kot jih izražajo Le Penova, Šešelj, Limonov, Salvini, AfD, Jobbik, Severna liga, HDZ. Sodobni fašisti bi se v ugodnih pogojih verjetno zatekli k nasilju, kar pa ni nujno. Pa tudi če, bi ne mogli prekositi demokratične zveze NATO, zaprisežene ekspanziji, nasilju, orožarskemu kapitalu, demoničnem zatiranju vseh oblik in vrst. Marie Le Pen ne kaže toliko želje po svetovni dominaciji, kot jo kaže Jens Stoltenberg, Salvinijeva Italija ne bi nujno napadla Etiopije, AfD se verjetno ne bi znova lotila obkrožanja Rusije z vojaškimi efektivami, kakor se je lotevajo sodobni varuhi miru in demokracije.

 

Tudi po tej plati je strašenje s fašizmom deplasirano.

 

 

III.

 

Poziv Zbora za republiko k obsodbi vseh totalitarizmov, nasilja do drugače mislečih, je utemeljen. Poudarja se navezanost na spoštovanje individualnih človekovih pravic sodobnega zahodnega tipa, na spravo se gleda kot na implementacijo demokratičnih procesov po merilih sodobnosti. V podtonu je zaznati odklon od kolektivnega kot vira deviacij totalitarnosti, poziv k individualnemu, ustavno zaščitenemu, zgodovinsko valoriziranemu.

 

V optiki Zbora se totalitarizem razume ne kot notranje zasnovan princip vključevanja posameznika v družbo, temveč bolj posledično, izrazno - kot nasilje samo. Poziv k obsodbi totalitarizmov je v prvi vrsti razumeti kot poziv k eliminaciji nasilnega, prisilnega v strukturi družbene zasnove. Družba se naj uredi po načelih liberalnega individualizma, izraz katerega je primarna zaščitenost državljanskih pravic, nadrejene dominaciji kolektivnega. Moderna družba je po zasnovi Zbora seštevek svobodno mislečih posameznikov, ki naj prostovoljno sprejemajo občečloveške vrednote; determinanta racionalnosti s človekom kot osrednjim gibalom je nujno nosilec naprednih idej, pogojenih s krščansko zasnovo civilizacije. Nasilje zoper drugače misleče bi naj bilo izključeno, država zaprisežena k varovanju  ustave. Ekonomski položaj med individuumi se naj regulira po poti svobodnega trga, tj. invisible hand, nevidne roke trga hayekovske zasnove. Vera v skupinske vrednote naj bo torej stvar notranje racionalne naravnanosti.

 

Stališče Zbora izraža vsekakor nazore sodobne desnice, ki povezuje tradicionalno s sodobnimi tokovi.

 

 

IV.

 

Problem seveda nastopi v dejstvu, da človeško bitje ni, kar bi naj bilo. Zato obstajajo politika, družboslovje, totalitarizmi, liberalizmi, nasilje, monopolizacija prisile, neenakost, krivičnost, militirarističnost, ekspanzivnost, zapori, norišnice, socialne, penalne ustanove. Zato je država vsakokratna kombinacija elementov ideološkega in prisilnega, s stranskimi produkti manipulativnosti, zlaganosti, krivičnosti, redukcije. Mešanica naravnega in pozitivnega, splošnega ter ekskluzivnega, danega in zapovedanega, željenega ter uresničljivega. Organizem enormne zapletenosti, ki se ne odziva po načelu optimalnosti.

 

Sprevračanje poljubne države v okostenelost utečenih mehanizmov eksploatacije, prizadejanja škode drugače mislečim, "globokodržavni" grabeži, diskriminacija najširših slojev prebivalstva, nedostopnost mreže socialnih uslug itd. porajajo  v družbah liberalne naravnanosti stanja, ki po posledicah znajo presegati stanja totalitarnosti. Družba, zasnovana na implementaciji naprednih zahodnjaških načel, utegne zdrsniti pod raven totalitarnih režimov! Libija pod totalitarnim Gadafijem je bila v primerjavi z današnjo primer humane, organizirane družbe. Kitajska totalitarnost, ki ekonomsko presega modele zahodnjaške zakrnele globokodržavnosti in zadovoljuje večino lastnega prebivalstva. Madžarska, katere prvine totaliternega povzigujejo državo na raven visoko razvitih. 

 

Absolutna preprečitev političnih in socialnih oblik delovanja, ki poveličujejo fašizem, nacizem ali komunizem, torej vsebuje ne le razumljivo željo po izognitvi tovrstnim neželjenim posledicam prisilne notranje harmonizacije ter odrazom v imperialni ekspanzivnosti, temveč tudi onemogočanje radikalnih posegov v obstoječe stanje globokodržavne uzurpacije ekonomskih in človeških potencialov.

 

Obsojeni na suhoparni parlamentarizem navideznih izbir, vladavino lobističnih, podtalnih struktur, parlamentarne mehanizme sterilizacije, odtujevanje enormnih bogastev, tiskanje denarja brez kritja, razsulo neoliberalnosti ... ostajamo brez pomembnega vzvoda radikalne operativnosti, ki zmore včasih edina realno ogroziti floskule sodobnih vrednot. Revolucionarnost ne kot izbira sadističnosti, destrukcije, temveč kot morebiti edini preostali način eliminacije zalednih centrov moči, jasne namere uničiti vse človeško, izenačiti človeka z aparaturo, virom odtujenih dodanih vrednosti. Atomizacija ljudi kot razčlovečenje in ne kot bran pred totalitarnim kolektivnim.

KOMENTIRAJTE
PRIKAŽI KOMENTARJE
9
Politična satira: Magnetogram vladne seje Slovenske Osvobodilne Fronte "Tadobri" (SOFT)
7
25.05.2022 19:28
Po HARD vladi Janeza Janše bomo imeli mehko, človeku prijazno koalicijo Slovenske Osvobodilne Fronte Tadobri (SOFT). Nova vlada ... Več.
Piše: Andrej Capobianco
Maščevalni pohod analitika Maksutija, dolgotrajni covid in potem še opičje koze
18
22.05.2022 21:05
Po Alemu Maksutiju je prišel čas za maščevalni pohod. Ko bo bodoča, Maksutiju ljuba vlada odšla, bomo lekcijo ponovili? In tako ... Več.
Piše: Milan Krek
Marle pa ni več
17
22.05.2022 00:00
Na tem mestu bi moral biti objavljen intervju z legendarnim novinarjem Marcelom Štefančičem, a me ignorira. V redu. Saj razumem. ... Več.
Piše: Ana Jud
Intervju z Lavrovom: "Moja vloga ni napovedati vojne Rusiji, opravljati moram le svoje delo"
10
20.05.2022 20:47
Intervju z ruskim zunanjim ministrom Sergejem Lavrovom, ki je bil predvajan v oddaji Zona bianca (Bela cona) na italijanskem ... Več.
Piše: Valerio Fabbri
"Če svoboda sploh kaj pomeni, pomeni pravico ljudem povedati, česar nočejo slišati": Orwellov abecedarij slovenske javne sfere
17
19.05.2022 19:00
Slovar težav, ki pestijo slovensko politiko in javno sfero, začinjen s citati Georga Orwella: antifašizem, banana republika, ... Več.
Piše: Andrej Capobianco
Tektonski premiki na severu: Švedski in finski vstop v NATO dokazuje, da zavezništvo niti slučajno ni "klinično mrtvo"
15
18.05.2022 23:00
V minulih mesecih, sploh pa po začetku ruske vojaške agresije na Ukrajino 24. februarja 2022, se je izkazalo, da samo članstvo v ... Več.
Piše: Božo Cerar
Political turmoil boon for Pakistan's militants
6
17.05.2022 23:59
Political turmoil that led to regime change in Pakistan last month was a boon for the militants, who have staged 24 % more ... Več.
Piše: Valerio Fabbri
Če ne verjamete v nič, se tudi borili ne boste za nič
10
16.05.2022 21:09
Kakšna preprosta in jasna misel, ki pove vse! Verjamem, da večina slovenskih državljanov ostaja na tem, da ne verjamejo v nič, ... Več.
Piše: Miha Burger
Kako končati vojno izčrpavanja v Ukrajini
8
11.05.2022 23:16
Invazija Vladimirja Putina na Ukrajino se je izrodila v divjo vojno izčrpavanja, za katero vsaka stran verjame, da bo v njej ... Več.
Piše: Jeffrey Sachs
Golobov poskus konsolidacije levičarskih in kakor liberalnih strank v LDS 2.0 se bo končal podobno klavrno kot epilog v Frankensteinu
36
11.05.2022 21:43
Bojim se, da je bilo veselo zmagoslavje Gibanja Svoboda na parlamentarnih volitvah preuranjeno. Siti Janševe samopašnosti smo ... Več.
Piše: Ana Jud
Ne, nisem žalosten, ker je vsega konec. Srečen sem, ker je jutri začetek novega dne, nove kreacije, novih izzivov.
16
11.05.2022 05:19
Vsi veste, da mi lastna država z ministrom za gospodarstvo, na srečo že kmalu bivšim, ki bi moral skrbeti, da se dela razcvet, ... Več.
Piše: Robert Klun
Vzporedni mehanizem tranzicijske Slovenije: Če želiš izvedeti resnico, moraš slediti denarju
17
10.05.2022 04:29
Razkritja in dokumenti iz Pezdirjeve knjige Vzporedni mehanizem globoke države prvič jasno ponujajo razlago, zakaj se v ... Več.
Piše: Tomaž Vernik
Studio Štefančič: Junak našega časa ali dobro naoljen sistem fatalnega enoumja?
24
09.05.2022 04:43
Dragi Štefančič. Potrebujemo te. Si živ plakat ideologije, katere spomeniki so tu pa tam po Ljubljani in se jim klanjate, čeprav ... Več.
Piše: Pavle Okorn
Šefa NIJZ ne menjajo predsedniki vlad, zato bi bilo najbolje, dragi gospod Robert Golob, da ta vaš spodrsljaj čim prej pozabimo!
28
07.05.2022 21:08
Nekaj dni nazaj mi je dr. Robert Golob, najverjetnejši kandidat za mandatarja, na vrhuncu svoje povolilne moči, preko televizije ... Več.
Piše: Milan Krek
Pred naslednjim valom: Potrebovali bomo več solidarnosti in medsebojnega spoštovanja
20
03.05.2022 05:10
NIJZ se že dlje časa intenzivno pripravlja na naslednji izbruh novega koronavirusa, do česar bi lahko prišlo na koncu poletja. ... Več.
Piše: Milan Krek
Prihodnja vlada ne bo nič drugega kot alibi za končno fazo privatizacije in izgradnjo drugega bloka nuklearke
20
02.05.2022 05:40
Pa smo jo dobili! Svežo in reciklirano vlado, svobodno vseh ozadij, kot je še ni bilo! Povsem po vašem okusu, skorajda s ... Več.
Piše: Igor Vlačič
Zvesti psi nikoli dokončane revolucije so doslej lajali na vlado, odslej pa bodo na opozicijo
26
01.05.2022 05:30
V bistvu lajajo in tulijo polni sovraštva in dogmatizma, vtkanega v dobro naoljen internet opranih glav. Na eni strani hudič, na ... Več.
Piše: Pavle Okorn
Tarča, Golob in Golobič: Če je morala ena od oblik družbene zavesti, potem je Slovenija že 30 let v komi.
16
30.04.2022 04:30
Četrtkova Tarča na Televiziji Slovenija je to samo potrdila. Gregor Golobič in Gregor Virant sta bila porazna. Ivana Simiča ne ... Več.
Piše: Ana Jud
Uredniški komentar: Putin in njegova zločinska soldateska razumeta le govorico sile, zato vojne v Ukrajni ne bo še kmalu konec!
16
28.04.2022 05:30
Spoznanje zahodnih držav, da brez konkretnejše vojaške pomoči Ukrajna v vojni z Rusijo ne bo več dolgo uspešna, prihaja pozno, ... Več.
Piše: Dejan Steinbuch
Ljudje pogrešajo Janeza Drnovška in pobožne želje so se uresničile v politični inkarnaciji Roberta Goloba
34
26.04.2022 20:12
Roberta Goloba sem prvič srečala pred več kot dvajsetimi leti. Fajn dečko. Mlad, kuštrav, izjemno vljuden, prijazen, ustrežljiv ... Več.
Piše: Ana Jud
1 2 3 4 5  ... 

Najbolj brano

01/
"Če svoboda sploh kaj pomeni, pomeni pravico ljudem povedati, česar nočejo slišati": Orwellov abecedarij slovenske javne sfere
Andrej Capobianco
Ogledov: 1.769
02/
Marle pa ni več
Ana Jud
Ogledov: 1.582
03/
V imenu civilne družbe: Pismo prijatelju, bodočemu predsedniku vlade Robertu Golobu
Uredništvo
Ogledov: 1.446
04/
Provokacija skupine zdravnikov: Slovenija naj nemudoma izstopi iz Svetovne zdravstvene organizacije!
Uredništvo
Ogledov: 1.336
05/
Če ne verjamete v nič, se tudi borili ne boste za nič
Miha Burger
Ogledov: 1.452
06/
Maščevalni pohod analitika Maksutija, dolgotrajni covid in potem še opičje koze
Milan Krek
Ogledov: 1.397
07/
Politična satira: Magnetogram vladne seje Slovenske Osvobodilne Fronte "Tadobri" (SOFT)
Andrej Capobianco
Ogledov: 864
08/
Intervju z Lavrovom: "Moja vloga ni napovedati vojne Rusiji, opravljati moram le svoje delo"
Valerio Fabbri
Ogledov: 1.056
09/
Tektonski premiki na severu: Švedski in finski vstop v NATO dokazuje, da zavezništvo niti slučajno ni "klinično mrtvo"
Božo Cerar
Ogledov: 912
10/
Ruski imperializem (2. del): "Zahod mora Rusijo ustaviti v Ukrajini in jo privesti do razpada, kajti le tako bo mogoče ustaviti rusko agresivnost"
Maksimiljan Fras
Ogledov: 1.839