Komentar

500 let Martina Luthra: "Tu stojim in drugače ne morem! Bog mi pomagaj!"

Šestnajstega aprila 1521 je avguštinski menih Martin Luther pred nemškim cesarjem v Wormsu zagovarjal svoje teze. Na dvor je bil poklican, ker ga je papež Leon X. izključil iz cerkve. Zboru nemških stanov je predsedoval mladi cesar Karel V., ki naj bi zaslišal in obsodil nepokornega redovnika, podobno kot sto let prej kralj Sigismund češkega reformatorja Jana Husa. To bi mladi katoliški monarh gladko tudi storil, če ga ne bi zadržal nemški volilni knez Friderik Modri Saški, ki mu je cesar dolgoval kronanje in je leta 1502 ustanovil Wittenberško univerzo. Omenjeno zasedanje bi po pomenu in veljavi lahko danes primerjali z zasedanjem parlamenta EU.

15.04.2021 22:26
Piše: Janez Gorse
Ključne besede:   Martin Luther   Worms   reformacija   cerkev   Bog   Rim   papež   Leon X.   Karl V.   Nemčija   Primož Trubar

Martin Luther je z bistvenimi krščanskimi vrednotami pred pol tisočletja razkrinkal zlorabe, ki jih je cerkveno vodstvo v tistem času prebrisano koristilo za molzenje denarja od naivnih praznovernih podložnikov.

Da, bilo je to spomladi pred šestdesetimi leti, ko sem v šoli prvič slišal za hrabrega meniha po imenu Martin Luther. Kot sin dolenjskega kmeta sem bil drugič pri očetovem švicarskem kolegu kmetijske prakse, ki sta jo skupaj začela pri Hofru v Basellandu. Po mojem polletnem "najstniškem pripravništvu" sta se dogovorila, da grem tja za leto dni v spremstvu mlajšega brata, potem pa moje bivanje podaljšala na tri leta. Dve leti sva obiskovala lokalno osnovno šolo od spomladi do spomladi, potem pa sosednjo zahtevnejšo Bezirgschule. Na šolskem urniku sva izpustila en predmet in to prikrivala, dokler naju nista skrbnika odkrila. Tako sva se naslednjič morala udeležiti reformacijskega verouka skupaj z ostalimi sošolci, ki so naju pozorno opazovali. Kmalu je mojo pozornost pritegnilo ime Martin Luther - besedi ki sta pri nas doma na kmetiji zveneli kot kletvica. Veroučitelj nas je popeljal štiri stoletja in pol nazaj v neko nemško mesto Worms, kamor so na državni zbor poklicali avguštinskega meniha, ki ga je papež Leon X. izključil iz cerkve. Zboru nemških stanov je predsedoval mladi cesar Karel V., ki naj bi zaslišal in obsodil nepokornega redovnika, podobno kot sto let prej kralj Sigismund češkega reformatorja Jana Husa (pri čemer je prelomil obljubo o zaščiti). To bi mladi katoliški monarh gladko tudi storil, če ga ne bi zadržal nemški volilni knez Friderik Modri Saški, ki mu je cesar dolgoval kronanje in je leta 1502 ustanovil Wittenberško univerzo. Omenjeno zasedanje bi po pomenu in veljavi lahko danes primerjali z zasedanjem Evopskega parlamenta.

 

Čemu tolikšna gonja mogočnikov Svetega rimskega cesarstva in papeškega imperija proti avguštinskemu menihu?Preprosti 37-letni mož z začetniško pravno izobrazbo in dokaj dobro filozofsko podlago ter z biblično-teološkimi izkušnjami je s svojimi vprašanji (95 tez) postavil na glavo vso cerkveno ureditev. S štirimi univerzalnimi ključi (sola scriptura, sola gratia, sola fide, solus Kristus) se je dokopal do bistvenih krščanskih vrednot ter z njimi spodkopal kopico verskih izročil, domnevnih dogm in apostolsko nasledstvo, razkrinkal zlorabe, ki jih je cerkveno vodstvo v tistem času prebrisano koristilo za molzenje denarja od naivnih praznovernih podložnikov. Dominikanec Tetzel je s svojo druščino prodajal odpustke za žive in mrtve z geslom "Ko zlatnik pade v škrinjo, rajna duša iz vic v nebesa odleti!". Šlo je za popačen evangelij, ki ga je Luther ostro obsodil!

 

 

 

 

Lažnemu evangeliju je Martin Luther energično oporekal na temelju Biblije, Božje besede. Njegov ugovor lahko povzamemo v nekaj točkah:

 

1. Jezus Kristus je s svojo krvjo vse ljudi odkupil od greha in smrti, kazni Božjega zakona ter po svoji milosti odpušča vsakemu, ki se kesa in veruje vanj.

 

2. Sveto pismo nikjer ne omenja vic.

 

3. Odpustki so krivična simonija (kupoprodaja duhovnih dobrin za denar).

 

4. Papež lahko osvobaja le od tistih kazni, ki si jih je sam izmislil.

 

5. Baziliko Sv. Petra v Rimu naj papež gradi z lastnim bogastvom, namesto da pleni nemško plemstvo in ljudstvo.

 

 

S temi in drugimi trditvami je Luther hitro dobil podporo nemškega ljudstva in plemstva, z druge strani pa izzval jezo verskih veljakov. Papež Leon X. je naštel 41 domnevnih zmot in pod grožnjo izključitve zahteval, da se jim Luther v roku 60 dni spokorno javno odpove, česar seveda ni storil.

 

 

***

 

Seveda moj novi katehet v Švici ni naštel vseh teh podrobnosti, niti se jaz nisem zavedal njihove pomembnosti. Tudi na misel mi tedaj ni prišlo, da bo ta prva reformatorska veroučna ura vplivala na moje življenjske odločitve. Kmalu potem naju je z bratom obiskal oče ter naju naslednji dve nedelji popeljal s seboj v sosednji katoliški Dottikon k maši, potem pa izginil domov, ne da bi se zaposlil in zaslužil kakšen frank za kmetijske stroje. Tretjo nedeljo sva z bratom poskušala iti sama na skrivaj k maši, a naju je budna krušna mati prestregla in napotila s svojimi otroci na domači verouk. Že naslednji teden sem se očetu pritožil in dobil v glavo bumerang. Sporočil je, da pride njegov italijanski prijatelj, ki naju bo odpeljal v italijansko samostansko šolo v Gorico, kar je brat Mario Trampuš tudi storil, kmalu zatem pa umrl. Tu me je dohitelo še materino pismo s sporočilom, da me je kot dojenčka zaobljubila za duhovnika, če preživim uporno visoko temperaturo.

 

Naslednja tri leta sem se šolal v malem semenišču laičnih Usmiljenih bratov a Romano v kraju Bassano del Grappa, ki je bilo prizorišče bojev 1. svetovne vojne. Po 12-mesečnem noviciatu sem položil začasne redovniške zaobljube po Avguštinovem meniškem pravilniku, 10 let pozneje pa še večne. Starša in župniki so ves čas pihali na dušo meni in predstojnikom, naj grem za duhovnika, ti pa so me napotili na teološke študije. V strahu pred vojaščino sem zaprosil in dobil pogojni politični azil, potem pa odslužil 15 mesečni vojaški rok. (Bogu kar je božjega, cesarju kar je cesarjevega). V ateistični jugoarmiji sem se znova srečal z reformatorjem Luthrom, in sicer najprej v osebah dveh kolegov, potem pa v življenjepisu tega nemškega reformatorja, kakor ga je zapisala E.G. White v knjigi Veliki boj (svetovni bestseller). Občasno sem dobival mesečna pisna duhovna sporočila iz slovenskega samostana, vendar sem raje posegal po Bibliji, nemški Novi zavezi in celotni italijanski. 25. decembra sem sklenil krstno zavezo z Bogom, zaokrožil teološki študije na Adventistični VTŠ Maruševec, kjer mi je poleg izobrazbe Bog podaril še ljubečo ženo Tončko, skrbno vgojiteljico najinih treh otrok. Z njo sem drugo polovico svojega življenja posvetil opravljanju evangeljskopastoralnega dela od Kopra in Jesenic do Murske Sobote.

 

 

***

 

In kaj ima dr. Martin Luther z menoj in sploh z nami, Slovenci 21. stoletja?! Brez njega bi jaz še danes verjetno živel v nekem samostanu. Brez njega zelo verjetno ne bi imeli niti Primoža Trubarja niti Jurija Dalmatina, niti Krelja niti Bohoriča in ne bi govorili slovensko v samostojni Sloveniji. Še naprej bi ostali v mračnem srednjem veku - ali pa sploh ne bi obstajali. Vse naše kraje bi poturčili Turki ali pa germanizirali drugi narodi. Verska izkušnja bi bila mistična, sakralni objekti bi bili malikovalska svetišča. Vendarle imamo Svetopisemsko družbo Slovenije, ki deluje interdenominacijsko. Sam Bog je izšolal Martina Luthra v puščavi samostana, kot nekoč Mojzesa v Madianski puščavi. Luther je odkril izhod iz srednjeveške babilonske sužnosti kot nekoč Mojzes za Izraelce iz egiptovske.

 

Kaj pomeni njegov neomajen nastop na zaslišanju državnega zbora v Wormsu pred 500 leti? Prijatelji so odvračali in svarili Luthra pred peklensko silo, ki ga je v Božjem imenu preklela in hotela uničiti z začasnim ognjem, preden bi bil vržen v večni peklenski! A Luther? In bocca al Lupo, v žrelo volka! Neustrašno je branil svobodo vesti, razsvetljene po Svetem pismu in Duhu! Martin Luther se ni uklonil pritiskom, da se odpove "Tu stojim in drugače ne morem! Bog mi pomagaj!".

 

 

Primož Trubar kot ga je upodobil slikar Matej Sternen.

 

 

In kaj je po 500 letih novega, drugačnega?

 

Izkupiček petdesetletnih ekumenskih barantanj je pripeljal do zanikanj reformatorskih dosežkov. S taktičnim prevzemom reformatorske dikcije je Rim v bistvu ostal isti, le z dodatnimi obremenilnimi dogmami in pretental sogovornike k vrnitvi. Predstavniki razdrobljene reformatorske dediščine po stoletnih ženevskih ekumenskih posvetovanjih množično ubirajo pot prilagajanja in povratka v Rim pod zvenečim, vendar popustljivim geslom "od konflikta do skupnosti". Njih prisrčno in vztrajno spodbujamo k boljši različici: "Stati in obstati, v čisti veri napredovati". Luthrov neomajno hraber zagovor pred cerkveno in državno gospodo je botroval, da so osem let po nastopu v Wormsu (19. aprila 1529) luteranski princi za ceno življenja stali v obrambo svobode vesti in veroizpovedi, ves čas krčevite protireformacije pa še mnogi drugi. Z Božjo besedo prerojeni kristjani so dosegli ideal, ki ga duhovna pisateljica Velikega boja med Kristusom in Satanom E. G. White, povzema z naslednjimi besedami: 

 

"Svet danes najbolj potrebuje ljudi, ki jih ni mogoče ne kupiti niti prodati, so v globini svoje duše zvesti in pošteni, se greha ne bojijo imenovati s pravim imenom, je njihova vest zvesta dolžnosti kakor magnetna igla polu in zagovarjajo pravičnost, četudi bi se zrušilo nebo'."*

 

E. G. White, Vzgoja, Logos, Ljubljana 2018, str. 51)

 

_________________________________________________

 

Kratek kronološki pregled burnih dogodkov

 

3. januarja 1521 je medičejski papež Leon X. izobčil 37-letnega Luthra, ker se mu v 60 dneh ni pokoril, temveč je sežgal njegovo bulo, potem pa še cerkveni kanonski kodeks.

22. februarja 1521 je bila sprejeta odločitev, da se Luthra pokliče v Worms

16. aprila 1521 je Luther prispel v Worms 

17. in 18. aprla 1521 je potekalo prvo zaslišanje Luthra pred zborom

23. in 24. aprila 1521 so izpeljali drugo zaslišanje pred ožjo komisijo

26. aprila 1521 je Karl V. odpustil Luthra skladno z dano mu imuniteto; Friderik Modri Saški je uredil ugrabitev ter Luthra varno prepeljal v Wartburg, kjer je deloval pod psevdonimom Junker Jörg

26. maja 1521 je državni zbor obsodil Luthra v njegovi odsotnosti

decembra 1521 je Luther naglo obiskal Wittenberg ter začel prevajati Novo zavezo v nemščino.

1. marca 1522 se je  Luther (po enem letu) vrnil v Wittenberg, kjer je septembra izdal Novo zavezo v nemškem jeziku

 

 

PRIMERJAVA MARTINA LUTHRA S PRIMOŽEM TRUBARJEM 1521 

1521 leta je bil iz cerkve izključeni 37-letni Martin Luhter poklican na državni zbor, da bi se javno odpovedal svojim tezam, knjigam in veri. Istega leta je šel 19-letni Primož Trubar v Salzburg, stanoval kot eksternist samostanske šole pri Sv. Petru. Preživljal se je s petjem in se začel seznanjati z reformacijskimi idejami. Leta 1588 je Matija Trošt, Ilir iz Vipave, napisal daljši spev, v katerem primerja Trubarja z Luthrom: "Tam Luther Nemec - tu Slovenec Trubar, ta nič manjši od onega; tam Germania – tu Slovenija."

 

 

LUTHROVE ŽIVLJENJSKE PRELOMNICE 

1483 Eisleben, Nemčija: rojstvo 

1517 (31. oktober) izobesi svojih 95 tez

1521 Po kanonskem pravu izobčen, po nemškem pa zaslišan v Wormsu

1522 V Wartburgu prevedel Biblijo Nove Zaveze

1525 Se poroči z nekdanjo redovnico Katarino von Bora

1527 po depresiji spesni himno 'Naš trden grad je gospod Bog'

1529 Izda Katekizem (mali in veliki)

1534 Prevod celotne Biblije

1546 Smrt v Eislebenu in pogreb v Wittenbergu

 

 

LUTHROVE RAZPRAVE 

Z dominikancem Tetzlom, prodajalcem odpustkov (1516/17)

S kardinalom Cajetanom v Augsburgu (1518)

Z dr. Eckom v Leipzigu (1518)

S papeškem legatom Karlom von Miltitzem (1519)

S papešem nuncijem Aleandrom, D.Z. in Karlom V. (1521)

V Marburgu s svicarskim reformatorjem Cvinglijem- brez soglasja (1529)

S P. Pavlom Vergerijem, ref. koprskim škofom, papeškemim diplomatom (1535)

Z Erazmom De libero arbitrio se razhaja z De servo arbitrio (1525)

KOMENTIRAJTE
PRIKAŽI KOMENTARJE
15
Prvo leto svobodnega vladanja: Lažni energetski prerok, ki uvaja ideološki, avtoritarni intervencionistični državni kapitalizem
19
01.06.2023 23:29
Mnogi, tudi nam blizu določenim ekonomskim, ideološkim in sploh družbenim usmeritvam, so v Robertu Golobu videli kar dobrega ... Več.
Piše: Uredništvo
Sončna kraljica
20
30.05.2023 20:04
Kdo je ta ženska? Kaj je počela, preden je srečala premierja? S kom se je družila, s kom je poslovala, s kom je (bila) povezana? ... Več.
Piše: Dejan Steinbuch
Neracionalna, fanatična bitka za slovenski Bahmut po imenu RTV Slovenija
12
29.05.2023 21:46
Prejšnji teden so ruski plačanci, rekrutirani zaporniki, t.i. zasebna vojska Wagner, menda zavzeli več kot 95 % mesta, bolje ... Več.
Piše: Tilen Majnardi
Dokler se novinarji in uredniki ne bodo uprli politikom, se bo politizacija medijev mirno nadaljevala
41
26.05.2023 20:34
Kaj si mislim o petkovi pričakovani odločitvi večine ustavnih sodnikov, da odpravijo začasno zadržanje razvpitega in politično ... Več.
Piše: Dejan Steinbuch
Vatikanska diplomacija: Bolj kot Zahodu je papež glede vojne v Ukrajini blizu stališčem Brazilije, Indije ali Kitajske
16
25.05.2023 19:00
Kakšna je bila doslej vloga vatikanske diplomacije pri iskanju miru v Ukrajini? Zmoten bi bil vtis, da nikakršna, opozarja naš ... Več.
Piše: Božo Cerar
Kam pelje Logarjeva "platformizacija" volilnega kapitala?
23
23.05.2023 19:00
V teh dneh, tednih, mesecih se mnogi sprašujejo, kaj bo, kdaj bo, če sploh bo, naredil Anže Logar s svojim domnevnim kapitalom ... Več.
Piše: Tilen Majnardi
Paradigma revščine ali zakaj bodo naši vnuki morda plavali čez Sredozemlje na jug
14
22.05.2023 21:58
Minuli teden je bila v Evropskem parlamentu konferenca Beyond Growth, kjer so razglabljali, kako narediti Evropo bolj revno ... Več.
Piše: Andraž Šest
Ameriške vojne in dolžniška kriza: "Biti sovražnik Združenih držav je nevarno, toda biti prijatelj je usodno"
13
21.05.2023 21:45
Leta 2000 je državni dolg Združenih držav znašal 3,5 bilijona dolarjev, kar je enako 35 % njihovega bruto domačega proizvoda ... Več.
Piše: Jeffrey Sachs
Odrasli v sobi ali zakaj so Nemci skoraj vedno največji evropski problem
11
15.05.2023 21:00
Odrasli v sobi, tragikomedija grškega režiserja Costa Gavrasa o tem, kako je Evropa pod nemško taktirko reševala Grčijo pred ... Več.
Piše: Dejan Steinbuch
Ali je na obzorju premik v smeri odločanja s kvalificirano večino tudi na področju zunanjepolitičnih zadev Evropske unije?
24
14.05.2023 17:00
Po trenutno veljavni ureditvi se vse zunanjepolitične odločitve v Evropski uniji sprejemajo s soglasjem. Tega je bilo nekoč, ko ... Več.
Piše: Božo Cerar
Paradigma tabúiziranja samokritike mnenjskih voditeljev slovenske "liberalne sredine" ovira rojstvo pristno liberalno-sredinske stranke
30
11.05.2023 20:00
Ukoreninjen tabu samokritike t.i. liberalno-sredinskega prostora je neusahljivi vir opustošenja volilnega zaupanja v tem ... Več.
Piše: Žiga Stupica
Evtanazija razuma
27
10.05.2023 21:15
Po dobrem letu od zadnjih volitev se zdi, da Slovenija, njeni, naši vodilni nikakor ne najdejo ustrezne, osnovne sporazumne ... Več.
Piše: Tilen Majnardi
Brezpilotno letalo obljub
19
08.05.2023 22:28
Zdaj pravijo, da ne bodo več govorili in obljubljali, ampak samo še delali. Ne bo več obljub, samo še rezultati torej. Super. ... Več.
Piše: Anže Logar
Brez golobčka ni Benetk ali zakaj je Janez Janša edino zagotovilo, da levica ohranja oblast
36
04.05.2023 22:52
Potujoči cirkus Pavla Ruparja je bilo najlepše darilo Robertu Golobu in njegovi vladi, ki je lahko hvaležna tudi Janezu Janši, ... Več.
Piše: Dejan Steinbuch
Ustavna prepoved delovanja Levice: Bo tovarišica Vrečko naslednjič pozirala s krampom pred Hudo jamo?
40
30.04.2023 19:40
Prejšnji sistem ni bil demokratičen in je sistematično kršil temeljne človekove pravice in svoboščine. V tem sistemu je bila na ... Več.
Piše: Dejan Steinbuch
Tabú opustošenja volilnega zaupanja in enačbe pravne države v slovenski "liberalni sredini"
25
27.04.2023 19:00
V srži problema je konflikt med dvema medsebojno izključujočima hierarhično temeljnima vrednotama, in sicer na eni strani ... Več.
Piše: Žiga Stupica
Policija kot raziskovalec javnega mnenja?
14
25.04.2023 19:53
Zadnje dni je javnost (upravičeno) razburila novica o obisku policistov na zasebnih zemljiščih, pri kmetih, ki naj bi se ... Več.
Piše: Tilen Majnardi
Reševanje iz jame ali kako je, če nas vodijo ministri brez prepotrebne empatije
27
20.04.2023 21:00
Iz sto metrov globokega brezna na Cerkniškem jevelika skupina požrtvovalnih in dobro usposobljenih prostovoljcev, med njimi so ... Več.
Piše: Milan Krek
Alternativa "muzejski" interpelaciji
24
19.04.2023 20:59
V sredo je v Državnem zboru potekala razprava o interpelaciji vlade. Interpelacija je sicer z ustavo določen institut ... Več.
Piše: Tilen Majnardi
Dalle stelle alle stalle: Od zvezd do hleva
13
18.04.2023 20:00
Ali smo lahko dosegli še nižji nivo vladanja, komunikacije, politike, sprenevedanja koalicijskih poslank in poslancev? Splošnega ... Več.
Piše: Elena Pečarič
1 2 3 4 5  ... 

Najbolj brano

01/
Sončna kraljica
Dejan Steinbuch
Ogledov: 1.987
02/
Dokler se novinarji in uredniki ne bodo uprli politikom, se bo politizacija medijev mirno nadaljevala
Dejan Steinbuch
Ogledov: 2.098
03/
Kam pelje Logarjeva "platformizacija" volilnega kapitala?
Tilen Majnardi
Ogledov: 1.796
04/
Neracionalna, fanatična bitka za slovenski Bahmut po imenu RTV Slovenija
Tilen Majnardi
Ogledov: 1.484
05/
Prvo leto svobodnega vladanja: Lažni energetski prerok, ki uvaja ideološki, avtoritarni intervencionistični državni kapitalizem
Uredništvo
Ogledov: 1.028
06/
Vatikanska diplomacija: Bolj kot Zahodu je papež glede vojne v Ukrajini blizu stališčem Brazilije, Indije ali Kitajske
Božo Cerar
Ogledov: 1.191
07/
Evtanazija ali evgenika? Kaj lahko pomeni dobra smrt* v neoliberalnem obdobju človeštva
Milan Krek
Ogledov: 1.127
08/
Paradigma revščine ali zakaj bodo naši vnuki morda plavali čez Sredozemlje na jug
Andraž Šest
Ogledov: 2.046
09/
Odnosi med Italijo in Slovenijo so odlični in tako dobro uveljavljeni, da so odporni tudi na menjave vlad
Valerio Fabbri
Ogledov: 721
10/
China's debt diplomacy is facing pushback in Central Asia
Valerio Fabbri
Ogledov: 469