Opazili smo

Mein Gott, Anderličev Schellenburg sploh nima veljavnega gradbenega dovoljenja, pa je zgrajeno že najvišje nadstropje!*

Vila in Palača Schellenburg je ta hip najbolj medijsko izpostavljen gradbeni projekt v Ljubljani, za elitističnimi propagandnimi slogani, ki nagovarjajo najbogatejši sloj posttranzicijske buržoazije, pa stoji prav tako razvpiti poslovnež in gradbenik Jože Anderlič. Stanovanjski projekt Schellenburg je po njegovih besedah "arhitektonski biser, kakršnega v Ljubljani ni moč najti". Toda za vsem leporečjem in fino fasado se skriva marsikaj. Tudi dejstvo, da investitor po trditvah Antona Zemljaka, direktorja podjetja Pandom, d.o.o., sploh nima zakonitega, pravnomočnega gradbenega dovoljenja. Zgodba je še zlasti intrigantna zato, ker očitno obstaja velik interes, da se morebitno medijsko razkritje teh neprijetnih dejstev v zvezi z Anderličevim projektom še pravočasno ustavi. Da gre za resnično močne interese, v katerih igrajo vlogo tudi nekateri mediji, dokazuje Anton Zemljak, na katerega so se spravili novinarji portala Necenzurirano, ko pa je Zemljak skladno z določbami Zakona o medijih od Tomaža Modica, Primoža Cirmana in Vesne Vuković zahteval objavo popravka, so se na Necenzurirano enostavno potuhnili in se na prejeti zahtvek sploh niso odzvali, kaj šele, da bi ga objavili.

13.06.2021 14:49
Ključne besede:   Anton Zemljak   Pandom   Jože Anderlič   Villa Schellenburg   Necenzurirano   Tomaž Modic   Vesna Vuković   Primož Cirman

Fotomontaža: portal+

Jože Anderlič gradi kljub temu, da nima pravnomočnega gradbenega dovoljenja. Pri tem ga nihče ne ovira, kajti Villa Schellenburg je že skoraj zgrajena do zadnjega nadstropja. To očitno ne moti niti gradbene inšpekcije, ki naj bi po uradni dolžnosti skrbela za nadzor nad zakonitostjo gradenj.

Na spletni strani portala Necenzurirano (vir) so Primož Cirman, Tomaž Modic in Vesna Vuković na precej nekorekten način objavili prispevek z naslovom Pahorjevemu kandidatu dišijo Anderličeva luksuzna stanovanja. Z izjemo javno dostopnih podatkov je v prispevku vse netočno. Drznem se za opis tega zgornjega zapisa uporabiti vaše besede: "V objavljenem prispevku je polno lažnih in izmišljenih navedb, ki grobo in protipravno posegajo v ugled družbe" Pandom d.o.o., "njenih družbenikov" ... (vaše besede na portalu+, virPravica do popravka: "Iznajdljivo davčno poslovanje novinarskih asov Suzane Rankov, Vesne Vuković, Primoža Cirmana in Tomaža Modica"). Pišete o Pandom d.o.o., toda naše družbe niste vprašali za mnenje, kar ni v skladu s 3. členom Kodeksa Društva novinarjev Slovenije. Zaradi tega Pandom d.o.o. zahteva naslednji popravek, ki jih objavite na vaši spletni strani v roku 48 ur po prejemu popravka v skladu z zakonom v taki obliki in na takem mestu, da ima njegova objava enako vrednost kot članek ali prispevek, na katerega se nanaša.

 

Ni res, da Jorg Sladič že tri leta blokira poslovneža Jožeta Anderliča pri načrtovani gradnji poslovno-stanovanjskega kompleksa. Jorg Sladič ni stranka v postopku, je zgolj odvetnik Pandom d.o.o.. Ni res, da naj bi bil način delovanja Pandom d.o.o. v številnih primerih enak. Ni res, da s sodnimi in upravnimi postopki, ki jih je vlagal v vseh fazah investicije, skuša časovno zamakniti dokončanje projektov. Ni res, da investitorje, odvisne od dogovorov z bankami in prodaje stanovanj na trgu, spravljalo v časovno stisko.

 

Navajate, da ima podjetje Pandom v lasti veliko nepremičnin. Ali dejansko mislite, da bi lahko podjetje dobilo te nepremičnine, če bi ravnalo, kot mu vi podtikate? Pandom obstaja od leta 1993 dalje in je to premoženje pridobilo s poštenim gospodarjenjem. Ni res, da je družina Sladič ponujala poravnave, s katerimi bi podjetje Pandom zaslužilo velike denarje. Pandom pa meni, da je poravnava v obojestransko zadovoljstvo prava rešitev, da projekt Jožeta Anderliča teče naprej. Pandom d.o.o. ni nikoli nasprotoval taki gradnji Jožeta Anderliča, ki ne bi imela negativnih vplivov na njegove nepremičnine. Toda izvedensko mnenje geotehnične stroke je potrdilo, da bo gradnja Palače in Vile Schellenburg negativno vplivala na nepremičnino Puharjeva 10 in to Pandom hoče kot dober gospodar zavarovati.

 

Zavestno in hote ste na portalu necenzurirano.si netočno navedli, da naj bi Pavla Sladič Zemljak štiri leta pozneje (po 2008) omenjeno nepremičnino (Puharjeva 10) prenesla v last svojega podjetja Pandom in da naj bi to [podjetje] takoj zatem ponovno potrkalo na Anderličeva vrata z zahtevo za novo plačilo, saj da gre za nov gospodarski subjekt. To seveda ni res. Res je, da je Pandom d.o.o. postal lastnik nepremičnin na Puharjevi 10 v Ljubljani leta 2012. Ker pa ste preverili iz dokumentov, da naj bi naj bi takoj zatem Pandom ponovno potrkal na Anderličeva vrata z zahtevo za novo plačilo, bi lahko upoštevali, da je bila prva tožba vložena šele leta 2018 na podlagi dopisa Mateja Sodina, ki je direktor podjetja Jožeta Anderliča, in da so bili sodni postopki obramba zoper ravnanje Jožeta Anderliča. Matej Sodin pa je bil, preden je začel delati za Jožeta Anderliča, na DUTB in je bil tam zadolžen za razdolževanje Jožeta Anderliča za milijonske dolgove. Nato pa je postal eden od direktorjev TIVOLI d.o.o..

 

O tem so takrat pisale Finance, ker je bila to velika zadeva. Pri tem me žalosti, da Primož Cirman, Tomaž Modic in Vesna Vuković kot ugledni novinarji očitno ne razumejo, kaj pomeni besedna zveza "takoj zatem" (zadnji stavek je predelan in citiran in vašega besedila z naslovom Pravica do popravka: "Iznajdljivo davčno poslovanje novinarskih asov Suzane Rankov, Vesne Vuković, Primoža Cirmana in Tomaža Modica", ki je dostopno na portalu+ (vir). Pandom d.o.o. ni leta 2018 potrkal na Anderličeva vrata z zahtevo za novo plačilo, češ da gre za nov gospodarski subjekt. Prav drugače, Anderličevi odvetniki so predlagali, da naj Pandom d.o.o. prejme plačilo. Pandom d.o.o. je hotel zavarovanje rdečelistne bukve, ki je naravna vrednota, ki raste na njegovih parcelah, in zavarovanje Puharjeve 10, Ljubljana. Tega pa Anderlič ni mogel oziroma ni hotel zagotoviti.

 

Pandom d.o.o. tudi ni vložil serijskih tožb, je pa stranski udeleženec v postopku za izdajo gradbenega dovoljenja in nasprotuje zgolj taki gradnji, ki negativno vpliva na nepremičnine na Puharjevi ulici 10 (spomeniško zaščitena Vila Verlič in endemična rdečelistna bukev, ki je vpisana v atlas naravnih vrednot pri ARSO, za katero velja poseben varstveni režim po Zakonu o ohranitvi narave). Na mejnem zidu je po mnenju geotehnika presežena mejna stopnja uporabnosti, izračuni geotehnika pa so potrdili, da gradnja, ki jo izvaja Jože Anderlič, negativno vpliva na nepremičnino Puharjeva 10, Ljubljana.

 

Jože Anderlič gradi kljub temu, da nima pravnomočnega gradbenega dovoljenja in ga pri tem nihče ne ovira (dokaz na licu mesta – Villa Schellenburg je že skoraj zgrajena do zadnjega nadstropja. To očitno ne moti niti gradbene inšpekcije, ki naj bi po uradni dolžnosti skrbela za nadzor nad zakonitostjo gradenj. Ta gradnja pa raste vsem na očeh na dan 11. 6. 2021 še brez pravnomočnega gradbenega dovoljenja. Tudi Pandom se ni doslej pritožil na inšpekcijo, kar je po svoje tudi dokaz, da gradnji kot taki ne nasprotuje, ampak želi samo zaščiti svojo nepremičnino in pravice, ki iz tega izhajajo. Ne nazadnje pa ne gospod Anderlič ne njegova podjetja ali podrejeni ne izvajajo monitoringa gradnje na Puharjevi 10, Ljubljani, kar pa je njihova zakonska obveznost.

 

Pandom d.o.o. izjavlja, da ni imel nikoli sklenjenega kakšnega pravnega posla s podjetji Jožeta Anderliča ali pa z Jožetom Anderličem, niti ni od njega ali njegovih podjetij prejel kakšnega nadomestila zaradi gradnje. Prejel je samo znesek 1500 evrov iz naslova stroškov postopka, ki ga je podjetje Jožeta Anderliča izgubilo, pa še ta znesek je moral Pandom d.o.o. izterjati v izvršilnem postopku.

 

Pandom prav tako izrecno zanika, da naklepno zlorablja sistem in sodne postopke. Jože Anderlič se ni nikoli dogovoril za gradnjo, ki ne bo negativno vplivala na nepremičnine na Puharjevi 10, ampak je vsako odgovornost v zvezi s tem izrecno odklanjal in zahteval, da se Pandom d.o.o. za vse čase in za vse bodoče lastnike Palače in Vile Schellenburg in za vse bodoče primere odpove svojim pravicam. Zaradi tega je Pandom d.o.o. prisiljen uporabiti vsa pravna sredstva, ki so mu na voljo izključno z namenom varovanja svojih nepremičnin na Puharjevi 10, ki so naravna in kulturna dediščina, za katere pa je geotehnik ugotovil, da obstaja negativni vpliv gradnje Jožeta Anderliča.

 

Gre za obrambo zoper samovoljo gradbenega poslovneža.

 

Torej imamo na eni strani varovanje slovenske kulturne in naravne dediščine. Na drugi strani pa poslovneža Jožeta Anderliča, ki je po pisanju Primoža Cirmana in Tomaža Modica, ki sta avtorja tudi prispevka, za katerega se zahteva ta popravek, imel izkušnje s kazenskimi postopki (glej članek Afera Hypo: Jože Anderlič obsojen, 4. aprila 2015, vir, soavtor je tudi Primož Cirman). Zaradi varstva dobrega imena Jožeta Anderliča je treba povedati, da so sedaj posledice kazenske obsodbe v celoti izbrisane (Tomaž Modic 7. 1. 2019 na Siol.net, Sodišče rehabilitiralo znanega slovenskega nepremičninarja iz afere Hypo, vir).

 

Dva avtorja portala necenzurirano.si sta se torej že ukvarjala z Jožetom Anderličem, zaradi tega bi lahko pričakovali malo več skrbnosti od Tomaža Modica in Primoža Cirmana pri pripravi prispevkov o Jožetu Anderliču. Zlasti čudi dejstvo, da nikoli nista preverila, od kod 85 milijonov evrov kapitala Jožeta Anderliča za gradnjo na mestu Palače in Vile Schellenburg. Ta znesek je v postopkih izrecno navedel njegov odvetnik. Sami omenjate v spornem članku, da je imel Anderlič še malo pred tem resne finančne težave. Za razliko od Pandoma podjetje Tivoli d.o.o. obstaja šele od leta 2017. Glede na to, da javni podatki kažejo veliko obveznosti, ki bremenijo zemljišče, kjer poteka gradnja, čudi tudi to, od kod nenadoma velik kapital, s katerim lahko razpolaga investitor; in kako to, da medijev to ne zanima (!). Prav tako pa čudi, da Necenzurirano nikoli ni poročalo o tem, da je Ministrstvo za kulturo podjetju Jožeta Anderliča dovolilo rušenje Kolizeja le pod pogojem, da mora osrednji prostor v novem objektu nameniti kulturni dejavnosti. Pričakovali bi, da bi raziskovalne novinarje take zadeve zanimale.

  

Anton Zemljak, direktor podjetja Pandom d.o.o.

 

 

* V nedeljo, 13. junija 2021, ko smo objavili članek, Jože Anderlič oziroma investitor projekta Schellenburg še ni imel pravnmočnega gradbenega dovoljenja. Danes, tj. 14. junija 2021 pa ga že ima, saj ga je dobil prav na današnji dan.

KOMENTIRAJTE
PRIKAŽI KOMENTARJE
2
Drugo pismo državnemu sekretarju Frangežu in ministru Hanu
2
26.02.2023 21:59
Prvega oktobra lani sem pisal Matevžu Frangežu, državnemu sekretarju na Ministrstvu za gospodarstvo, razvoj in tehnologijo, ter ... Več.
Piše: Mark Stemberger
Avtonomija muzejev: Kdo odloča o muzejih in slovenski dediščini? Javnost, stroka ali politiki?
8
27.01.2023 07:05
Muzeji postajajo orodje političnega boja, ugotavlja 80 podpisnikov odprtega pisma v podporo avtonomiji muzejev. O odločitvi ... Več.
Piše: Uredništvo
Golobova kulturna revolucija ali ukinjeni muzej osamosvojitve
15
25.01.2023 14:04
Izjava za javnost zaposlenih v Muzeju novejše zgodovine Slovenije ob ukinitvi in združitvi dveh muzejev v novo muzejsko ustanovo ... Več.
Piše: Uredništvo
Ko oblast zlorabi javno za utrjevanje oblasti
7
10.01.2023 14:19
Vse državljane pozivamo, naj natančno preučijo stavkovne zahteve, opozarjajo na portalu Zdravstvo.si, kjer so nas prosili, naj ... Več.
Piše: Uredništvo
Editorial Open Letter to the Dutch Ambassador to Slovenia
9
07.12.2022 22:00
In recent years the Tulip Award has been presented to human rights activists in Uganda, Armenia and Pakistan. In this case we ... Več.
Piše: Uredništvo
In memoriam Joco Žnidaršič (1938-2022)
1
02.12.2022 17:38
Fotoreporter je bil z vsem srcem in dušo. Nikamor brez fotoaparata. Vedno je iskaldober ali še boljši motiv. Za njega ni ... Več.
Piše: Srđan Živulović
Zakaj je Milan Brglez proti opredelitvi Rusije kot teroristične države
12
23.11.2022 22:47
Pri glasovanju o končnem besedilu resolucijesem se vzdržal. Resolucija predstavlja škodljiv odmik od enotnega stališča ... Več.
Piše: Uredništvo
Češka predlaga včlanitev Slovenije v Višegrajsko skupino
4
12.10.2022 21:00
Med srečanjem predsednic in predsednikov štirih držav, članic Višegrajske skupine v Bratislavi, je češki predsednik Miloš Zeman ... Več.
Piše: Uredništvo
Resno pismo ministru Hanu in njegovemu sekretarju Frangežu
4
06.10.2022 10:35
Ideja nekaterih politikov v Evropski komisiji pa tudi pri nas, da zamrznemo oziroma damo del energetsko potratne industrije v ... Več.
Piše: Mark Stemberger
Etiketiranje Giorgie Meloni s fašistko je pretiravanje, četudi je njena stranka zelo desna, nacionalistična in z močno socialno agendo.
5
26.09.2022 11:53
Zmaga desne koalicije na italijanskih parlamentarnih volitvah, prejela je okoli 44 odstotkov glasov, ne prinaša sprememb le v ... Več.
Piše: Božo Cerar
Buongiorno, Giorgia! Ali bo Italija v nedeljo dobila prvo premierko v zgodovini?
0
23.09.2022 09:00
Parlamentarne volitve v Italiji so dobesedno pred vrati. Po anketah najbolje kaže desnici, posebej stranki Bratje Italije, kjer, ... Več.
Piše: Valerio Fabbri
Primerjava cen: Mercator sledi Eurospinu, najdražji Tuš
3
20.09.2022 09:43
Najcenejša slovenska košarica osnovnih življenjskih dobrin znaša 29 evrov, najdražja pa je pri sosedih v Avstriji, kjer morajo ... Več.
Piše: Uredništvo
In memoriam Ivo Hvalica (1936-2022)
0
29.08.2022 06:27
Ivo ni le razumel bistva parlamentarizma, ki je v italijanskem glagolu parlare , torej v govorjenju, saj to nadomešča ... Več.
Piše: Dejan Steinbuch
Atentat na Salmana Rushdieja: Verski fanatizem je zlo, proti kateremu se bo treba boriti z vso ljubeznijo, ki jo premoremo
12
15.08.2022 13:15
Rezilo noža, ki je zabodlo Salmana Rushdieja, je zarezalo tudi v nas, idealiste, ki še verjamemo v svobodo misli in besede. Ki ... Več.
Piše: Dejan Steinbuch
Lukašenkovi buldožerji nad poljske grobove
3
15.07.2022 14:18
V zadnjem mesecu je režim Aleksandra Lukašenka, edinega pravega Putinovega zaveznika v Evropi, večkrat oskrunil pokopališča na ... Več.
Piše: Uredništvo
Suši na Obali ni videti konca, Brežanovi birokrati pa "vse spremljajo in imajo pod nadzorom"
10
13.07.2022 09:00
Trajna rešitev problema vodooskrbe štirih obalnih občin se odmika najmanj za 10 do 15 let v prihodnost. Sedanja vladna koalicija ... Več.
Piše: Matija Ž. Likar
"Moj ponos je več vreden kot 12.000 evrov in zaradi tega bom odstopil."
5
22.05.2022 23:23
V začetku junija 2022 bomo dobili novo, že 15. vlado Republike Slovenije. Prišel bo novi finančni minister, ki si bo izbral ... Več.
Piše: Ivan Simič
Ruske matere, vaši otroci streljajo na mirne civiliste. Ubijajo ženske, ubijajo otroke.
1
04.03.2022 21:08
Metropolit Kliment, škof ukrajinske pravoslavne cerkve, ki v teh dneh preživlja najhujše čase po Stalinu in Hitlerju, se je ... Več.
Piše: Uredništvo
Do konca februarja razstava priznanih umetnikov v Galeriji Bažato
0
06.01.2022 17:51
16 umetnikov z deli različnih generacij, ki za svoje ustvarjanje uporabljajo raznovrstne tehnike in medije se do konca februarja ... Več.
Piše: Uredništvo
Proti obveznemu cepljenju pred Covid-19: odprto pismo Vladi Republike Slovenije
12
27.12.2021 18:52
Neposredno ali posredno siljenje ljudi v cepljenje, še bolj pa morebitna uradna uvedba obveznega cepljenja proti Covidu-19 so v ... Več.
Piše: Uredništvo
1 2 3 4 5  ... 

Najbolj brano

01/
Sovražnosti sovražnikov sovražnega govora
Denis Poniž
Ogledov: 2.758
02/
Kocka je padla, Putin tudi uradno prvi na seznamu iskanih vojnih zločincev!
Dejan Steinbuch
Ogledov: 1.809
03/
Danijel Bešič Loredan je kot klovn, klovnu pa običajno opravičimo vse
Milan Krek
Ogledov: 1.811
04/
Kako so ponižani Rusi zavrnili demokracijo in zakaj so Putina sprejeli kot odrešenika
Maksimiljan Fras
Ogledov: 1.403
05/
Virtualna "strateškost" strateških svetov?
Tilen Majnardi
Ogledov: 1.064
06/
Človeštvo se bo uničilo, če ne bo spoštovalo univerzalnih demokratičnih vrednot
Miha Burger
Ogledov: 1.140
07/
Iranska atomska bomba: V koliko dneh ali največ tednih bo Iran postal član jedrskega kluba?
Uredništvo
Ogledov: 697
08/
Umik Rusije iz dogovora Novi Start: Med zadrževanjem in politično strategijo
Valerio Fabbri
Ogledov: 812
09/
Onkraj demokracije: O "odsluženi generaciji" osamosvojiteljev
Dimitrij Rupel
Ogledov: 1.794
10/
Polemika tedna: Zakaj se Sachs in mirovniki glede Rusije bridko motijo in s svojimi pozivi v resnici podpirajo zločinca Putina
Dejan Steinbuch
Ogledov: 4.141