Opazili smo

Mein Gott, Anderličev Schellenburg sploh nima veljavnega gradbenega dovoljenja, pa je zgrajeno že najvišje nadstropje!*

Vila in Palača Schellenburg je ta hip najbolj medijsko izpostavljen gradbeni projekt v Ljubljani, za elitističnimi propagandnimi slogani, ki nagovarjajo najbogatejši sloj posttranzicijske buržoazije, pa stoji prav tako razvpiti poslovnež in gradbenik Jože Anderlič. Stanovanjski projekt Schellenburg je po njegovih besedah "arhitektonski biser, kakršnega v Ljubljani ni moč najti". Toda za vsem leporečjem in fino fasado se skriva marsikaj. Tudi dejstvo, da investitor po trditvah Antona Zemljaka, direktorja podjetja Pandom, d.o.o., sploh nima zakonitega, pravnomočnega gradbenega dovoljenja. Zgodba je še zlasti intrigantna zato, ker očitno obstaja velik interes, da se morebitno medijsko razkritje teh neprijetnih dejstev v zvezi z Anderličevim projektom še pravočasno ustavi. Da gre za resnično močne interese, v katerih igrajo vlogo tudi nekateri mediji, dokazuje Anton Zemljak, na katerega so se spravili novinarji portala Necenzurirano, ko pa je Zemljak skladno z določbami Zakona o medijih od Tomaža Modica, Primoža Cirmana in Vesne Vuković zahteval objavo popravka, so se na Necenzurirano enostavno potuhnili in se na prejeti zahtvek sploh niso odzvali, kaj šele, da bi ga objavili.

13.06.2021 14:49
Ključne besede:   Anton Zemljak   Pandom   Jože Anderlič   Villa Schellenburg   Necenzurirano   Tomaž Modic   Vesna Vuković   Primož Cirman

Fotomontaža: portal+

Jože Anderlič gradi kljub temu, da nima pravnomočnega gradbenega dovoljenja. Pri tem ga nihče ne ovira, kajti Villa Schellenburg je že skoraj zgrajena do zadnjega nadstropja. To očitno ne moti niti gradbene inšpekcije, ki naj bi po uradni dolžnosti skrbela za nadzor nad zakonitostjo gradenj.

Na spletni strani portala Necenzurirano (vir) so Primož Cirman, Tomaž Modic in Vesna Vuković na precej nekorekten način objavili prispevek z naslovom Pahorjevemu kandidatu dišijo Anderličeva luksuzna stanovanja. Z izjemo javno dostopnih podatkov je v prispevku vse netočno. Drznem se za opis tega zgornjega zapisa uporabiti vaše besede: "V objavljenem prispevku je polno lažnih in izmišljenih navedb, ki grobo in protipravno posegajo v ugled družbe" Pandom d.o.o., "njenih družbenikov" ... (vaše besede na portalu+, virPravica do popravka: "Iznajdljivo davčno poslovanje novinarskih asov Suzane Rankov, Vesne Vuković, Primoža Cirmana in Tomaža Modica"). Pišete o Pandom d.o.o., toda naše družbe niste vprašali za mnenje, kar ni v skladu s 3. členom Kodeksa Društva novinarjev Slovenije. Zaradi tega Pandom d.o.o. zahteva naslednji popravek, ki jih objavite na vaši spletni strani v roku 48 ur po prejemu popravka v skladu z zakonom v taki obliki in na takem mestu, da ima njegova objava enako vrednost kot članek ali prispevek, na katerega se nanaša.

 

Ni res, da Jorg Sladič že tri leta blokira poslovneža Jožeta Anderliča pri načrtovani gradnji poslovno-stanovanjskega kompleksa. Jorg Sladič ni stranka v postopku, je zgolj odvetnik Pandom d.o.o.. Ni res, da naj bi bil način delovanja Pandom d.o.o. v številnih primerih enak. Ni res, da s sodnimi in upravnimi postopki, ki jih je vlagal v vseh fazah investicije, skuša časovno zamakniti dokončanje projektov. Ni res, da investitorje, odvisne od dogovorov z bankami in prodaje stanovanj na trgu, spravljalo v časovno stisko.

 

Navajate, da ima podjetje Pandom v lasti veliko nepremičnin. Ali dejansko mislite, da bi lahko podjetje dobilo te nepremičnine, če bi ravnalo, kot mu vi podtikate? Pandom obstaja od leta 1993 dalje in je to premoženje pridobilo s poštenim gospodarjenjem. Ni res, da je družina Sladič ponujala poravnave, s katerimi bi podjetje Pandom zaslužilo velike denarje. Pandom pa meni, da je poravnava v obojestransko zadovoljstvo prava rešitev, da projekt Jožeta Anderliča teče naprej. Pandom d.o.o. ni nikoli nasprotoval taki gradnji Jožeta Anderliča, ki ne bi imela negativnih vplivov na njegove nepremičnine. Toda izvedensko mnenje geotehnične stroke je potrdilo, da bo gradnja Palače in Vile Schellenburg negativno vplivala na nepremičnino Puharjeva 10 in to Pandom hoče kot dober gospodar zavarovati.

 

Zavestno in hote ste na portalu necenzurirano.si netočno navedli, da naj bi Pavla Sladič Zemljak štiri leta pozneje (po 2008) omenjeno nepremičnino (Puharjeva 10) prenesla v last svojega podjetja Pandom in da naj bi to [podjetje] takoj zatem ponovno potrkalo na Anderličeva vrata z zahtevo za novo plačilo, saj da gre za nov gospodarski subjekt. To seveda ni res. Res je, da je Pandom d.o.o. postal lastnik nepremičnin na Puharjevi 10 v Ljubljani leta 2012. Ker pa ste preverili iz dokumentov, da naj bi naj bi takoj zatem Pandom ponovno potrkal na Anderličeva vrata z zahtevo za novo plačilo, bi lahko upoštevali, da je bila prva tožba vložena šele leta 2018 na podlagi dopisa Mateja Sodina, ki je direktor podjetja Jožeta Anderliča, in da so bili sodni postopki obramba zoper ravnanje Jožeta Anderliča. Matej Sodin pa je bil, preden je začel delati za Jožeta Anderliča, na DUTB in je bil tam zadolžen za razdolževanje Jožeta Anderliča za milijonske dolgove. Nato pa je postal eden od direktorjev TIVOLI d.o.o..

 

O tem so takrat pisale Finance, ker je bila to velika zadeva. Pri tem me žalosti, da Primož Cirman, Tomaž Modic in Vesna Vuković kot ugledni novinarji očitno ne razumejo, kaj pomeni besedna zveza "takoj zatem" (zadnji stavek je predelan in citiran in vašega besedila z naslovom Pravica do popravka: "Iznajdljivo davčno poslovanje novinarskih asov Suzane Rankov, Vesne Vuković, Primoža Cirmana in Tomaža Modica", ki je dostopno na portalu+ (vir). Pandom d.o.o. ni leta 2018 potrkal na Anderličeva vrata z zahtevo za novo plačilo, češ da gre za nov gospodarski subjekt. Prav drugače, Anderličevi odvetniki so predlagali, da naj Pandom d.o.o. prejme plačilo. Pandom d.o.o. je hotel zavarovanje rdečelistne bukve, ki je naravna vrednota, ki raste na njegovih parcelah, in zavarovanje Puharjeve 10, Ljubljana. Tega pa Anderlič ni mogel oziroma ni hotel zagotoviti.

 

Pandom d.o.o. tudi ni vložil serijskih tožb, je pa stranski udeleženec v postopku za izdajo gradbenega dovoljenja in nasprotuje zgolj taki gradnji, ki negativno vpliva na nepremičnine na Puharjevi ulici 10 (spomeniško zaščitena Vila Verlič in endemična rdečelistna bukev, ki je vpisana v atlas naravnih vrednot pri ARSO, za katero velja poseben varstveni režim po Zakonu o ohranitvi narave). Na mejnem zidu je po mnenju geotehnika presežena mejna stopnja uporabnosti, izračuni geotehnika pa so potrdili, da gradnja, ki jo izvaja Jože Anderlič, negativno vpliva na nepremičnino Puharjeva 10, Ljubljana.

 

Jože Anderlič gradi kljub temu, da nima pravnomočnega gradbenega dovoljenja in ga pri tem nihče ne ovira (dokaz na licu mesta – Villa Schellenburg je že skoraj zgrajena do zadnjega nadstropja. To očitno ne moti niti gradbene inšpekcije, ki naj bi po uradni dolžnosti skrbela za nadzor nad zakonitostjo gradenj. Ta gradnja pa raste vsem na očeh na dan 11. 6. 2021 še brez pravnomočnega gradbenega dovoljenja. Tudi Pandom se ni doslej pritožil na inšpekcijo, kar je po svoje tudi dokaz, da gradnji kot taki ne nasprotuje, ampak želi samo zaščiti svojo nepremičnino in pravice, ki iz tega izhajajo. Ne nazadnje pa ne gospod Anderlič ne njegova podjetja ali podrejeni ne izvajajo monitoringa gradnje na Puharjevi 10, Ljubljani, kar pa je njihova zakonska obveznost.

 

Pandom d.o.o. izjavlja, da ni imel nikoli sklenjenega kakšnega pravnega posla s podjetji Jožeta Anderliča ali pa z Jožetom Anderličem, niti ni od njega ali njegovih podjetij prejel kakšnega nadomestila zaradi gradnje. Prejel je samo znesek 1500 evrov iz naslova stroškov postopka, ki ga je podjetje Jožeta Anderliča izgubilo, pa še ta znesek je moral Pandom d.o.o. izterjati v izvršilnem postopku.

 

Pandom prav tako izrecno zanika, da naklepno zlorablja sistem in sodne postopke. Jože Anderlič se ni nikoli dogovoril za gradnjo, ki ne bo negativno vplivala na nepremičnine na Puharjevi 10, ampak je vsako odgovornost v zvezi s tem izrecno odklanjal in zahteval, da se Pandom d.o.o. za vse čase in za vse bodoče lastnike Palače in Vile Schellenburg in za vse bodoče primere odpove svojim pravicam. Zaradi tega je Pandom d.o.o. prisiljen uporabiti vsa pravna sredstva, ki so mu na voljo izključno z namenom varovanja svojih nepremičnin na Puharjevi 10, ki so naravna in kulturna dediščina, za katere pa je geotehnik ugotovil, da obstaja negativni vpliv gradnje Jožeta Anderliča.

 

Gre za obrambo zoper samovoljo gradbenega poslovneža.

 

Torej imamo na eni strani varovanje slovenske kulturne in naravne dediščine. Na drugi strani pa poslovneža Jožeta Anderliča, ki je po pisanju Primoža Cirmana in Tomaža Modica, ki sta avtorja tudi prispevka, za katerega se zahteva ta popravek, imel izkušnje s kazenskimi postopki (glej članek Afera Hypo: Jože Anderlič obsojen, 4. aprila 2015, vir, soavtor je tudi Primož Cirman). Zaradi varstva dobrega imena Jožeta Anderliča je treba povedati, da so sedaj posledice kazenske obsodbe v celoti izbrisane (Tomaž Modic 7. 1. 2019 na Siol.net, Sodišče rehabilitiralo znanega slovenskega nepremičninarja iz afere Hypo, vir).

 

Dva avtorja portala necenzurirano.si sta se torej že ukvarjala z Jožetom Anderličem, zaradi tega bi lahko pričakovali malo več skrbnosti od Tomaža Modica in Primoža Cirmana pri pripravi prispevkov o Jožetu Anderliču. Zlasti čudi dejstvo, da nikoli nista preverila, od kod 85 milijonov evrov kapitala Jožeta Anderliča za gradnjo na mestu Palače in Vile Schellenburg. Ta znesek je v postopkih izrecno navedel njegov odvetnik. Sami omenjate v spornem članku, da je imel Anderlič še malo pred tem resne finančne težave. Za razliko od Pandoma podjetje Tivoli d.o.o. obstaja šele od leta 2017. Glede na to, da javni podatki kažejo veliko obveznosti, ki bremenijo zemljišče, kjer poteka gradnja, čudi tudi to, od kod nenadoma velik kapital, s katerim lahko razpolaga investitor; in kako to, da medijev to ne zanima (!). Prav tako pa čudi, da Necenzurirano nikoli ni poročalo o tem, da je Ministrstvo za kulturo podjetju Jožeta Anderliča dovolilo rušenje Kolizeja le pod pogojem, da mora osrednji prostor v novem objektu nameniti kulturni dejavnosti. Pričakovali bi, da bi raziskovalne novinarje take zadeve zanimale.

  

Anton Zemljak, direktor podjetja Pandom d.o.o.

 

 

* V nedeljo, 13. junija 2021, ko smo objavili članek, Jože Anderlič oziroma investitor projekta Schellenburg še ni imel pravnmočnega gradbenega dovoljenja. Danes, tj. 14. junija 2021 pa ga že ima, saj ga je dobil prav na današnji dan.

KOMENTIRAJTE
PRIKAŽI KOMENTARJE
2
Lažnivi Luka
6
22.10.2021 12:41
Če bo vladal KUL z Lukom Mesecem, nam bodo očitno nacionalizirali podjetja, o čemer je Levica že govorila, odvzeli nam bodo ... Več.
Piše: Ivan Simič
Umetna inteligenca lahko razbremeni zdravstveno osebje
0
15.10.2021 21:24
Dokaz, kam nas lahko privede umetna inteligenca in digitalizacija, je tudi robotkaFrida, kiso jo ustrezno programirali ... Več.
Piše: Uredništvo
O čem bodo odločali Koprčani na nedeljskem referendumu?
0
05.10.2021 22:34
Mestna občina Koper (MOK) je za 10. oktober razpisala referendum za novo prostorsko ureditev območja Ton City, zemljišča v ... Več.
Piše: Matija Ž. Likar
Planinski vestnik ob 126-letnici prejel Pahorjevo državno odlikovanje
2
01.09.2021 10:05
Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je z redom za zasluge odlikoval najstarejšo slovensko revijo Planinski vestnik. ... Več.
Piše: Uredništvo
"Negativne posledice družbenega kaosa obremenjujejo prav vsako družino"
1
23.08.2021 17:55
Ivana Gradišnik in Barbara B. Pribaković stav imenu ekipe Familylab Slovenija medijem in javnosti poslali odprto pismo pred ... Več.
Piše: Uredništvo
Slovenec, ki Iraku obljublja milijardni gospodarski razvoj
0
22.08.2021 00:00
V procesu pogajanja med vlado Iraka in Svetovno banko o financiranju digitalizacije gospodarstva in državne uprave te ... Več.
Piše: Uredništvo
Rotary klub dijakom in študentom uresničuje sanje
0
11.07.2021 00:12
Ponosni smo, da smo tudi letos, takratnim epidemiološkim razmeram navkljub, zaplesali tradicionalni Veliki rotarijski ples in ... Več.
Piše: Uredništvo
Predsednik Pahor: "Prosim vas, poiščimo zdaj v sebi to notranjo moč"
4
01.04.2021 21:40
Predsednik republike je ob že drugem zaprtju države (lockdown) v zadnjem letu ponovno nagovoril ljudstvo. Njegovo temeljno ... Več.
Piše: Uredništvo
Ken Hu, Huawei: "Pandemija je digitalizaciji omogočila velik pospešek"
0
31.03.2021 20:52
Huawei je lani ustvaril 64,6 milijarde juanov (9,9 milijarde dolarjev oz. 8,4 milijarde evrov) čistega dobička, kar je tri ... Več.
Piše: Uredništvo
Društvo novinarjev Slovenije: Janša s svojimi dejanji dokazuje, da so očitki na njegov račun upravičeni!
5
10.03.2021 22:48
Na dan, ko se je v Evropskem parlamentu začela razprava o svobodi medijev v nekaterih članicah, med drugim tudi v Sloveniji, je ... Več.
Piše: Uredništvo
Dosje odpadki: Slovenske smeti na meji z Italijo
1
08.03.2021 20:00
Občina Šempeter-Vrtojba je, potem ko je konec lanskega leta odpovedala pogodbo Komunali Nova Gorica za odvoz odpadkov, postavila ... Več.
Piše: Uredništvo
Salonit Anhovo z rastjo prihodkov v letu 2020
0
05.03.2021 11:27
Lepo je slišati, da se v dolini Soče, kjer pogosto poročajo o slabih novicah, zgodi tudi kaj pozitivnega. Še lepše, če se to ... Več.
Piše: Uredništvo
In memoriam George Schultz: Dve stoletji velikega diplomata
2
13.02.2021 06:59
Trinajstega decembra je dopolnil veličastnih sto let, dva meseca kasneje, šestega februarja 2021, pa se je v svojem stoprvem ... Več.
Piše: Igor Kovač
Protestno pismo ruskemu veleposlaniku zaradi primera Aleksej Navalni
4
03.02.2021 07:30
Včerajšnja obsodba ruskega opozicijskega voditelja Alekseja Navalnega na skoraj tri leta kazenske kolonije utegne sprožiti širše ... Več.
Piše: Uredništvo
Smrt kralja televizijskih intervjujev
3
24.01.2021 08:14
Verjetno poslednja televizijska legenda 20. stoletja, ki je kot voditelj in izpraševalec v svojih oddajah poosebljal novinarski ... Več.
Piše: Dejan Steinbuch
Omejevanje konkurence je pogosto posledica političnih pritiskov
1
20.01.2021 00:55
Na Ekonomski fakulteti so pripravili študijo o tem, kaj bi omejevanje konkurence pri uvajanju 5G tehnologije v Sloveniji ... Več.
Piše: Uredništvo
Živeti za knjige in od knjig (In memoriam Milan Matos, 1945–2020)
0
28.12.2020 21:11
Prezgodaj je še, da bi lahko v celoti ovrednotili pomen življenja in dela Milana Matosa, človeka, ki je gotovo najbolj ... Več.
Piše: Samo Rugelj
Prilaščanje Jadranskega morja, ali zgolj nova strategija EU o "izključnih ekonomskih conah"?
0
19.12.2020 04:37
Današnji sestanek treh zunanjih ministrov v Trstu o izključnih ekonomskih conah v Jadranu je za Slovenijo zanimiv predvsem zato, ... Več.
Piše: Iztok Mirošič
Vaya con Dios, Diego*
3
30.11.2020 01:12
Da, imel je šibkosti in zabredel je globoko v blato. A prepričan sem, da je najgloblje v njegovem srcu vselej, vse od prvih ... Več.
Piše: Andrej Lokar
28-letni mandat Zdenke Badovinac v Moderni galeriji in blamaža s tremi pismi
7
23.11.2020 20:27
O imenovanju direktorja ali direktorice javnega zavoda s področja kulture po zakonu odloča ustanoviteljica, tj. Republika ... Več.
Piše: Uredništvo
1 2 3 4 5  ... 

Najbolj brano

01/
Tovarišija, demontirali ste nam državo, zato se ne čudite, če se začenja vojna vseh proti vsem!
Dejan Steinbuch
Ogledov: 3.124
02/
Učinki kolektivne norosti in poraz levičarskih načel
Simona Rebolj
Ogledov: 3.941
03/
Zloraba medijev za diskvalifikacijo ljudi ima v Sloveniji dolgo brado, toda afera z ministrom Vizjakom je kot slabo pripravljena solata
Ana Jud
Ogledov: 1.543
04/
Kako sta vrhovno in ustavno sodišče pomagala pri zmanjšanju zaupanja v sistem PCT, kar bo terjalo svoj smrtni davek
Milan Krek
Ogledov: 1.887
05/
Ljubezen je ljubezen, kadar je neskončna. Sovraštvo je uspešno, kadar je neskončno.
Zvjezdan Radonjić
Ogledov: 1.225
06/
Granitne kocke so končna posledica frustracij državljanov, ki ne morejo vplivati na nič
Miha Burger
Ogledov: 1.242
07/
Dan potem: Ali res potrebujemo še eno (državljansko) vojno, da bomo končno zaživeli v slogi?
Igor Vlačič
Ogledov: 960
08/
Čas za streznitev: Covid pandemija je spremenila svet, našo državo in tudi nas same tako globoko, da ni več poti nazaj
Milan Krek
Ogledov: 934
09/
Glasgow 2021: Klimatske spremembe so največja grožnja za človeštvo! Čakajo nas selitve narodov, konflikti in vojne za vodo!
Božo Cerar
Ogledov: 979
10/
Poteka totalna vojna za dominacijo nad interpretacijo zgodovine
Dragan Živadinov
Ogledov: 903