Komentar

Četrti val: Ne odlašajte, cepite se čim prej, časa zmanjkuje, saj prihaja nov val Covid-19!

Že avgusta nas čaka širjenje indijske različice novega koronavirusa, ki je približno polovico bolj nalezljiva od angleškega seva, ta pa nas je pestil v 3. valu opidemije. Najbolj ogrožena bo starostna skupina nad 50 let, v kateri ni bilo cepljenih še 414.000 ljudi (!). Do septembra se bo znova povečevalo število hospitalizacij, po 1. septembru pa nas bržkone spet čaka črna statistika umiranja. Četrtega vala ne moremo preprečiti. V Sloveniji je ta trenutek že prisoten, vendar imamo še nekaj časa, da preprečimo ponovitev lanske jeseni in zime. Ker dobro vemo, kaj se dogaja, poznamo novi sev virusa, nas ni treba biti strah, moramo pa racionalno organizirati družbo, da bo čim manj hospitalizacij in mrtvih zaradi okužb. Za to imamo še vedno dovolj časa. Vendar je treba ukrepati zdaj.

28.06.2021 19:00
Piše: Milan Krek
Ključne besede:   Covid-19   cepljenje   indijski sev   EU   Slovenija   pandemija   4. val

Podatki do 21. junija 2021 kažejo, je bil delta sev odkrit že v 23 državah članicah EU, tudi v Sloveniji. Indijski sev je še za okoli 50 % bolj kužen od že tako bolj kužnega angleškega seva, zato bo slednjega verjetno tudi izpodrinil na celotnem prostoru EU in pomembno vplival na razvoj  pandemije tudi pri nas.

V tej dolgi pandemiji covida-19, v kateri nam virus ni prizanašal, sem že večkrat napovedal tudi težke čase, pa sem bil praviloma slabo razumljen in sprejet s strani ljudi (ker kdo pa hoče poslušati, da se bo zgodilo nekaj neprijetnega), ki me veliko raje poslušajo takrat, ko govorim, da se pandemija umirja in da bomo verjetno končali trenutni val nekje v sredini julija 2021. 

 

A kot specialist javnega zdravja ne morem mimo svoje ključne strokovne naloge, to je opozoriti ljudi na prihajajoče (zdravstveno) tveganje in svetovati, kako se temu izogniti, da bodo posledice čim manjše. Seveda je treba tudi razumeti in sprejeti, da se ljudje sami odločajo, kako se bodo vedli in kaj bodo (na koncu) naredili. Vseeno moram ponovno tvegati, da me bodo nekateri proglasili za "tistega ki straši ljudi". Toda strah obvladujemo ravno s tem, da vemo, kakšna (potencialna) zdravstvena nadloga se nam bliža in kako jo lahko obvladamo, ter da čustva zamenja racionalno razmišljanje in ukrepanje. S tem zapisom bi rad dosegel ravno slednje  - da se prihajajočih težav ne bomo bali, da jih bomo (pravočasno) prepoznali in racionalno postopali ter vsak pri sebi in skupaj načrtovali, kako najbolje naprej. Ob 30. obletnici naše države se spodobi, da se problema lotimo na tak način.

 

 

Kaj je eden od pomembnih izzivov v bližnji prihodnosti?

 

V tem trenutku smo veseli, da številke novo okuženih oseb z virusom SARS-CoV-2 padajo vsak dan, vsak dan je manj hospitaliziranih in sedaj imamo že dneve, ko nam nihče ne umre zaradi okužbe z virusom. Podrobnejši pogled na svetovno sceno pa kaže manj optimistično sliko. Videti je namreč, kot da je ta čas poletja samo čas krajšega premirja med dvema vrhovoma pandemije. Zato bi bilo to relativno ugodno obdobje nujno potrebno čim bolje izkoristiti v smeri boljše pripravljenosti na čas ob koncu poletja in jesenski čas, ko (verjetno) prihaja nov val. Kako hud bo, pa bo (tudi) tokrat zelo odvisno od nas samih in od tega, kako se bomo nanj pripravili in kako se bomo z njim soočili.  

 

Razlog za nov val so novi sevi virusa SARS-CoV-2. Nekatere že poznamo, drugi pa bodo verjetno še prišli, saj je to način preživetja virusa med nami. Zadnji epidemični vrh, ki ga trenutno končujemo, je bil posledica vdora angleškega seva virusa. Ta je v tem trenutku še prevladujoč sev virusa v državah članicah EU in tudi v Sloveniji, kjer je povzročil zadnji epidemični vrh in podaljšal epidemični val v julij 2021. Z angleškim sevom, danes imenovanim alfa sev, smo se srečali po novem letu. Sprva smo ga komaj našli, a se je hitro razvil in danes predstavlja v Sloveniji več kot 98 % vseh okužb. A ne bo dolgo tako.

 

Sedaj je tudi v Sloveniji že nov sev virusa, ki so ga prvič odkrili v Indiji in ga danes imenujemo delta sev. V času, ko je vstopal v prostor EU, se je v Indiji razvil še nov, delta+ sev. Ta  predstavlja še dodatno tveganje za človeka, saj je še bolj uspešen pri hitri okužbi človeka, ker hitreje vstopa v celico in to pomeni, da se lahko še hitreje razmnožuje. Hkrati pa se zmanjšuje učinek zdravljenja covid-19, povzročenega z delta+ sevom, z monoklonskimi protitelesi.

 

 

"Več kot je precepljenih prebivalcev, počasneje se virus širi med ljudmi manj je obolelih in manjši je pritisk na bolnišnice."

 

 

Kot kaže razvoj dogodkov in kot v svoji oceni predpostavlja Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC), se nobena država članica EU, vključno s Slovenijo, ne bo mogla izogniti vdoru tega seva, ki bo kmalu izpodrinil angleški sev, ki je bil do 70 % bolj kužen kot naš prvotni jesenski sev. Podatki do 21. junija 2021 kažejo, je bil delta sev odkrit že v 23 državah članicah EU, tudi v Sloveniji. Žal pa je indijski sev še za okoli 50 % bolj kužen od že tako bolj kužnega angleškega seva, zato bo slednjega verjetno tudi izpodrinil na celotnem prostoru EU in pomembno vplival na razvoj  pandemije tudi pri nas.

 

 

Zakaj je indijski (delta) sev) pomemeben?

 

Indijski sev je veliko bolj kužen kot angleški, zato se hitreje širi. Poleg tega okuženi z njim pogosteje potrebujejo bolnišnično nego in tudi pogosteje umirajo. Število okuženih v državah, kjer začne svojo pot, se hitro širi med prebivalci. Posebej so prizadeti ostareli, necepljeni ali le delno cepljeni, osebe s pridruženimi obolenji in mladi, ki praviloma še niso bili cepljeni v dovolj visokem deležu. Vsi prenašajo okužbo v družine, ki so eden od ključnih mest okužbe z delta različico. Po prvih podatkih obolenje zahteva večje število hospitalizacij kot predhodni sevi, kar se lepo vidi v tabeli 1, ki jo je objavila ECDC. V primerjavi s sedanjim angleškim sevom se hospitalizacija pri delta sevu podvoji, delta+ sev pa prinaša še dodatno težavo za ljudi, zmanjšano učinkovitost zdravljenja z globulini.

 

 

 

Starostna skupina

Delež hospitaliziranih

10 let in manj

1 %

10–19 let

1 %

20–29 let

3 %

30–39 let

5 %

40–49 let

7 %

50–59 let

14 %

60–69 let

19 %

70–79 let

23 %

80 in več let

28 %

 Tabela 1: delež hospitaliziranih med obolelimi za covid-19, delta sev, po starostnih skupinah (vir: ECDC).

 

Polno cepljene osebe s cepivi, ki jih je odobrila Evropska agencija za zdravila (EMA) in jih uporabljamo pri nas, le redko razvijejo bolezenske znake po okužbi z delta sevom in še to milejše oblike. Prvi podatki za zdaj kažejo, da so ljudje po cepljenju za nekaj odstotkov manj zaščiteni kot pred britanskim sevom. Osebe, ki so bile le delno cepljene z enim odmerkom cepiva, pa imajo večje tveganje za zaplete in so tudi pogosteje hospitalizirane kot polno cepljeni, ker imajo manjšo zaščito pred delta sevom. Največje tveganje za razvoj hujše oblike bolezni in tudi smrti pa je pri osebah, ki se še niso cepile in še posebej, če sodijo v starejše starostne skupine, in med tiste, ki imajo dodatna obolenja.

 

 

Tudi nefarmakološki ukrepi so zelo pomembni

 

Večina držav članic EU je z umirjanjem pandemije začela zmanjševati število nefarmakoloških ukrepov, s tem pa so omogočile, da se virus, v kolikor vstopi v populacijo, hitreje širi med ljudmi. Večina držav intenzivno cepi prebivalstvo, kar pomembno vpliva na zamanjšanje števila okužb z virusom, hkrati pa je bolezen ob morebitni okužbi v milejši obliki, kar pomeni, da niso potrebni tako drastični ukrepi na populacijski ravni. ECDC opozarja, da več kot je precepljenih prebivalcev, počasneje se virus širi med ljudmi, manj je obolelih in manjši je pritisk na bolnišnice.

 

Portugalska je pred časom že sprostila ukrepe, a v tem trenutku ponovno sprejema določene restriktivne ukrepe, ker se delta sev hitro širi v Lizboni. Zato so zmanjšali mobilnost med Lizbono in ostalimi predeli Portugalske. Pri nas bi bil to ukrep omejitev gibanja na območje regij, kar bi verjetno ponovno pomenilo velik odpor pri posameznikih, ki ustvarjajo javno mnenje. Na Portugalskem so uvedli tudi obvezno nošenje maske v notranjem in zunanjem okolju, podobno kot Izrael, ki ima najbolje precepljeno populacijo. Avstralsko mesto Sydney vstopa v popolno zaporo. V Veliki Britaniji ponovno priporočajo delo od doma, zmanjševanje potovanj, vzdrževanje dvometrske razdalje itd ... Vse to nakazuje, da bo izvajanje nefarmakoloških ukrepov ključno vse do takrat, dokler ne bomo s cepljenjem obvladali pandemije.

 

 

Nekaj poudarkov iz ocene tveganja ECDC

 

V nadaljevanju prikazujem oceno tveganja ECDC za razvoj novega vala v primeru, da do neke mere sprostimo nefarmakološke ukrepe (maske, razdalja itd.). Kot se lahko vidi iz analize, se bo v državah, kjer je na hitro prišlo do velikega sproščanja ukrepov, epidemiološka situacija na področju novih okužb začela poslabševati že v juliju 2021 in se potem z eksponentno krivuljo nadaljevala v avgust in september 2021. Na podlagi ocenjene prednosti prenosa različice delta in z uporabo napovedi z modeliranjem naj bi 70 % novih okužb kot posledice okužbe s SARS-CoV-2 zaradi delta seva nastalo v EU/EGP do začetka avgusta, do konca avgusta pa že kar 90 %, kar prikazuje graf 1.

 

 

Graf 1: Napoved incidence okužb s covid-19 do konca avgusta 2021 (Vir ECDC).

 

 

V začetku avgusta 2021 bo virus SARS-CoV-2 sev delta po predvidevanjih ECDC prisoten v vseh državah članicah EU. Močno bo že izpodrival angleški (alfa) sev in glede na ukrepe po posameznih državah bo različno napredoval glede na previdnostne ukrepe države in glede na precepljenost prebivalstva. Povečeval bo tudi hospitalizacijo in zopet se bo začelo povečevati zasedanje bolniških postelj z obolelimi z delta sevom virusa in tudi delta + sevom (graf 2).

 

           

Graf 2: Napoved povečevanja hospitalizacije zaradi covida-19 (Vir: ECDC).

 

 

V septembru 2021 bo potem sledilo povečano število umrlih, ki se vedno pojavi z nekaj tedenskim zamikom, kar nazorno prikazuje graf 3. Predhodno se bo še povečalo število zasedenih postelj za intenzivno nego.

 

 

Graf 3: Napoved povečevanja števila umrlih zaradi covida-19 (Vir: ECDC).

 

 

 

Obstaja dobro dokumentiran gradient starostnega tveganja za SARS-CoV-2 delta verzijo, kjer so starejše starostne skupine in tiste skupine bolnikov z osnovnimi sočasnimi boleznimi pogosteje hospitalizirane in pogosteje umirajo zaradi covida-19. V scenariju 50-odstotnega postopnega zmanjšanja ukrepov nefarmacevtskih intervencij do 1. septembra 2021 naj bi se incidenca SARS-CoV-2, delta sev povečala v vseh starostnih skupinah, najvišja pa bo v starostni skupini nad 50 let. V Sloveniji v starostni skupini nad 50 let ni popolno precepljenih ali necepljenih še prek 414.000 oseb. Žal so to vsi kandidati, da jih delta virus okuži in povzroči velike težave (hospitalizacije in tudi smrti).

 

 

Znova na udaru (tudi) mladostniki

 

V stroki pa se dobro zavedamo še enega velikega problema. V praksi se je namreč izkazalo, da delta sev virusa pogosteje okuži mladostnike, ki praviloma še niso bili cepljeni in so tako rekoč nezaščiteni proti virusu (razen tistih, ki so bolezen že preboleli). Na ta način pa bodo mladi prenašali virus v družine in od tod se bo širil na starejše in ostarele. Obvladovanje širjenja obeh delta sevov med mladostniki bo eden ključnih ukrepov v naslednjih mesecih. V strokovnih krogih se razmišlja celo o tem, da bi v šolo fizično hodili le mladostniki, ki bodo cepljeni, ostali pa bi imeli imeli pouk na daljavo. V nekaterih državah premišljujejo in pripravljajo zakonske ukrepe, po katerih bo cepljenje obvezno za vse, ki delajo v zdravstvu in drugih poklicih, kjer pogosto prihajajo v stik z ljudmi.

 

 

"Če kdaj, potem zdaj potrebujemo pomoč vseh; tudi političnih strank, civilnih združenj in drugih deležnikov."

 

Kaj lahko v Sloveniji naredimo (že danes), da zmanjšamo število okužb z delta sevi virusa SARS-CoV-2, ko imamo malo obolenj? Najprej se moramo sprijazniti, da nas je virus do sedaj in da nas bo še naprej nenehoma presenečal in moramo biti pripravljeni na ta presenečenja. Najprej je trebna prekiniti z medsebojnim obtoževanjem, kdo je kaj naredil in kako, saj nam to vzame preprosto preveč dragocenega časa. Usmeriti se je treba v izvajanje konkretnih aktivnosti. Ker dobro vemo, kaj se dogaja, poznamo novi sev virusa, nas ni treba biti strah, moramo pa racionalno organizirati družbo, da bo čim manj hospitalizacij in mrtvih zaradi okužb. Za to imamo še vedno dovolj časa. Vendar je treba ukrepati zdaj. Zdaj je namreč pravi čas za to.

 

Kaj konkretneje moramo narediti? Pristopati moramo na naslednje načine:

 

I. ZAUSTAVLJANJE ŠIRJENJA VIRUSA: Več kot bo precepljenih ljudi, manj bo prenosov virusa in manj kot bo prenosov virusa, manjša bo možnost za razvoj novih sevov. Nefarmakološki ukrepi igrajo pomembno vlogo.

 

    1. CEPLJENJE: čim prej precepiti čim več prebivalstva z dvema odmerkoma cepiva (razen pri cepilu Janssen, kjer je za polno cepljenje predviden samo en odmerek cepiva), ker nas samo polno cepljenje dovolj zaščiti pred slabim potekom bolezni, ki jo povzroča delta sev. En odmerek cepiva nas nikakor ne zaščiti dovolj (razen pri cepivu Janssen). To v tem trenutku, ko imamo dovolj cepiva, ne sme biti problem z vidika dostopnosti do cepiva. Poseben izziv je, da ljudje še vedno predolgo premišljujejo o cepljenju, preden se zanj odločijo. Vendar je treba skrajšati ta čas. Čas je naš velik sovražnik. Zato se moramo čim prej polno cepiti, da dosežemo dovolj visoko odpornost, ki nas ščiti pred delta sevom še do trenutka, ko se bo začel hitro širiti.

    2. NEFARMAKOLOŠKI UKREPI: Treba je pogledati, katere nefarmakološke ukrepe je smiselno ponovno uvesti, da bi zmanjšali prenos virusa v populaciji. Prenehati moramo tekmovati, kdo bo bolj kritiziral ukrepe. Sprejete ukrepe moramo vsi dosledno spoštovati, če hočemo da uspemo.

 

 

II. SPREMLJATI POJAVNOST VIRUSA: Spremljati moramo pojavnost virusa v populaciji in temu primerno prilagajati ukrepe.

 

  1. ISKANJE OKUŽENIH: Še naprej je treba iskati okužene, jih napotiti v izolacijo in iskati njihove tesne kontakte, ki jih je treba napotiti v karanteno, da preprečimo širjenje delta seva. Ne pozabite, delta sev se hitreje širi kot prejšnji sevi!
  2. SODELOVATI: Skupaj moramo oblikovati prave ukrepe, jih izvajati in se izogibati klasičnemu metanju polen pod noge vsem, ki želijo precepiti ljudi in obvladati okužbe. Če kdaj, potem zdaj potrebujemo pomoč vseh tudi političnih strank, civilnih združenj in drugih deležnikov. Virus se ne ozira na naše medsebojne zamere, politične igrice, obtoževanja, ampak ima svojo politiko preživetja in samo združeni bomo lahko na koncu zmagovalci.

 

 

Tudi tokrat vas vabim k cepljenju. Na voljo imamo več varnih in učinkovitih cepiv, ki jih lahko izbirate in vsaka posamezna okužba, ki jo zdaj preprečimo z upoštevanjem ukrepov javnega zdravja in cepimo posameznika, je lahko dodatno rešeno življenje, ki ga lahko rešimo s cepljenjem. Če mi ne verjamete se spomnite, koliko ljudi smo izgubili za vedno v jesenskem valu. 

 

Sedaj imamo poleg množičnih cepilnih mest tudi mobilne enote, ki se vam bodo pridružile in vas cepile tam, kjer do sedaj nikoli niste mislili, da bi se lahko cepili, na primer v parku Tivoli. Če se še niste cepili, se cepite čim prej, če pa ste se že cepili s prvim odmerkom, ne zamudite drugega. 

 

Brez ukrepanja bomo kmalu opazili hiter porast okužb, hospitalizacij in smrti. Žal bo takrat za marsikoga prepozno za ukrepanje. Pravi čas za ukrepanje je sedaj, danes, takoj. Pozivam vas: Cepite se in upoštevajte zaščitne ukrepe, kjer koli že ste.

 

Dr. Milan Krek je direktor NIJZ:

KOMENTIRAJTE
PRIKAŽI KOMENTARJE
11
Prvih 100 dni vlade: "Ugrabljeni" premier, amaterski komunikatorji in naftna apokalipsa
12
28.06.2022 20:00
Ljudje bi lahko razumeli, da se zgodijo problemi z derivati, s sprejemanjem nepremišljenih predlogov zakonov in podobno, če jim ... Več.
Piše: Gregor Kos
Gospod premier, obljubili ste nam, da bomo živeli v svobodi in da nikogar ne boste maltretirali. Žal prvi tedni ne kažejo tega!
14
26.06.2022 21:35
Odstopil sem po imenovanju novega ministra za finance in to zaradi tega, ker imam svoj ponos in ne dovolim, da kdor koli ... Več.
Piše: Ivan Simič
Zdaj je jasno: Izvolili smo ljudi, ki ne sodijo v hram demokracije, ampak v kakšno zakotno špelunko ali zidanico
27
25.06.2022 21:48
Proslava ne more biti kronotop za razkazovanje nekega hudo poškodovanega ega, za zasebno poplesavanje in nasmihanje v slogu ... Več.
Piše: Denis Poniž
Deset neprijetnih vprašanj, ki bi si jih morala zastaviti slovenska desnica
34
23.06.2022 21:50
Če je celotna desna politična opcija odvisna le od ene osebe in v tridesetih letih ni bila sposobna proizvesti novega voditelja, ... Več.
Piše: Andrej Capobianco
Mi smo pa delali specializacije in študije za koga, gospodje politiki? Čemu smo trošili dragoceni čas? Zato da bomo izpolnjevali vaše politične želje?
24
21.06.2022 06:35
O političnih pritiskih na NIJZ sem vam že veliko pisal. Danes bom pisal o pritiskih na Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje ... Več.
Piše: Milan Krek
Putinova vojna z Ukrajino bo evropski problem, Amerika se bo bolj posvečala Kitajski
6
18.06.2022 22:55
George Friedman je v svoji knjigi Naslednjih 100 let iz leta 2008 predvideval, da bodo Združene države Amerike v poznejšem delu ... Več.
Piše: Scott J. Younger
Nekaj površnih primerjav med odnosom Slovencev in Italijanov do politike
13
16.06.2022 22:15
Tujec, ki več let živi v tujini, se težko izogne primerjavi med navadami svojih rojakov in ljudi iz njegove nove domovine. Na ... Več.
Piše: Valerio Fabbri
Ko nam bodo ideološko poenotili medijski prostor in politično vdrli v NIJZ, ne bo več uravnoteženih medijev niti NIJZ. Prišli bomo do medijske krajine Severne Koreje, kjer obstaja samo ena Resnica!
25
14.06.2022 19:00
Ko sem zjutraj po prvi seji nove, 15. slovenske vlade, prišel na delo, so me zaskrbljene sodelavke opozorile, da je bilo po ... Več.
Piše: Milan Krek
Srž problema aktualne volilne katastrofe t.i. sredincev in prodemokratov
12
12.06.2022 22:30
V srži problema konfuzije orientacije sredine je vnašanje konfuzije v slovenski politični prostor s floskulami o t.i. sredini in ... Več.
Piše: Žiga Stupica
Zakaj ima politična sredina v Sloveniji takšne težave, če pa govori o povezovanju?
25
11.06.2022 23:59
Voditeljstvo tako ali drugače vodi predvsem v avtoritarnost, ki ne prenese povezovanja različnosti, in ni pot k več demokracije. ... Več.
Piše: Miha Burger
Seznami za odstrel: Nova oblast potrebuje NIJZ, saj so tam notri vsi naši občutljivi osebni podatki!
12
10.06.2022 22:35
Nova oblast, ki smo jo demokratično izvolili prav zaradi prepričanja, da bo res demokratična, nas že na začetku zastrašuje z ... Več.
Piše: Milan Krek
Slovenska rusofilija je nevarno igranje z ognjem in popolna slepota za razumevanje časov, ki bodo prišli po koncu vojne in porazu Rusije
28
09.06.2022 19:00
Slovenska rusofilija ni smešna ali nekaj, kar bi odpravili z zamahom roke, češ, nekaj ne posebej brihtnih osebkov hoče s svojimi ... Več.
Piše: Denis Poniž
Minister za zdravje Danijel Bešič Loredan že tri dni pritiska name, naj odstopim kot direktor NIJZ!
35
05.06.2022 22:45
Minister za zdravje mi je v zadnjih dneh, ko se pogosteje slišiva, zaupal, da je njegov cilj depolitizacija zdravstva. Pa ... Več.
Piše: Milan Krek
Pahorjeva Nekropola: Ko pripovedovalec kot filmska kamera beleži podobe taborišča smrti
5
31.05.2022 21:32
Boris Pahor je prekrižaril kar nekaj zloglasnih krajev, vsepovsod je imel neposreden stik s smrtjo bodisi kot nosač trupel ... Več.
Piše: Mitja Čander
Popravek: "Ne, nisem žalosten, ker je vsega konec. Srečen sem, ker je jutri začetek novega dne, nove kreacije, novih izzivov."
0
31.05.2022 13:05
11. maja 2022 je bil na portalu+ objavljen komentar z naslovom Ne, nisem žalosten, ker je vsega konec. Srečen sem, ker je jutri ... Več.
Piše: Uredništvo
Boris Pahor in vrata, ki vodijo v 20. stoletje (1913-2022)
9
30.05.2022 22:05
Pahor je resnično preživel stoletje in še več. Za njim so se zaklenila železna vrata 20. stoletja. Tista hladna, škripajoča ... Več.
Piše: Dejan Steinbuch
Politična satira: Magnetogram vladne seje Slovenske Osvobodilne Fronte "Tadobri" (SOFT)
14
25.05.2022 19:28
Po HARD vladi Janeza Janše bomo imeli mehko, človeku prijazno koalicijo Slovenske Osvobodilne Fronte Tadobri (SOFT). Nova vlada ... Več.
Piše: Andrej Capobianco
Maščevalni pohod analitika Maksutija, dolgotrajni covid in potem še opičje koze
19
22.05.2022 21:05
Po Alemu Maksutiju je prišel čas za maščevalni pohod. Ko bo bodoča, Maksutiju ljuba vlada odšla, bomo lekcijo ponovili? In tako ... Več.
Piše: Milan Krek
Marle pa ni več
17
22.05.2022 00:00
Na tem mestu bi moral biti objavljen intervju z legendarnim novinarjem Marcelom Štefančičem, a me ignorira. V redu. Saj razumem. ... Več.
Piše: Ana Jud
Intervju z Lavrovom: "Moja vloga ni napovedati vojne Rusiji, opravljati moram le svoje delo"
10
20.05.2022 20:47
Intervju z ruskim zunanjim ministrom Sergejem Lavrovom, ki je bil predvajan v oddaji Zona bianca (Bela cona) na italijanskem ... Več.
Piše: Valerio Fabbri
1 2 3 4 5  ... 

Najbolj brano

01/
Gospod premier, obljubili ste nam, da bomo živeli v svobodi in da nikogar ne boste maltretirali. Žal prvi tedni ne kažejo tega!
Ivan Simič
Ogledov: 2.659
02/
Deset neprijetnih vprašanj, ki bi si jih morala zastaviti slovenska desnica
Andrej Capobianco
Ogledov: 3.941
03/
Zdaj je jasno: Izvolili smo ljudi, ki ne sodijo v hram demokracije, ampak v kakšno zakotno špelunko ali zidanico
Denis Poniž
Ogledov: 2.723
04/
Premier Golob očita Milanu Kučanu streljanje kozlov, sam pa klati neumnosti o Zahodnem Balkanu
Uredništvo
Ogledov: 2.148
05/
Prvih 100 dni vlade: "Ugrabljeni" premier, amaterski komunikatorji in naftna apokalipsa
Gregor Kos
Ogledov: 1.745
06/
Ruska ekonomija v vojni: Kaj imajo skupnega Putinovi oligarhi in mehiški narkokarteli?
Maksimiljan Fras
Ogledov: 1.514
07/
Morda bo spet kriva prejšnja vlada, če je bila lanska gospodarska rast v Sloveniji kar 10-odstotna*
Bine Kordež
Ogledov: 544
08/
Družba blaginje: Ali je finančna pomoč države za otroke ustrezno razporejena?
Bine Kordež
Ogledov: 646
09/
30-letnica Ustavnega sodišča: Na Beethovnovi delajo (pre)počasi in (pre)slabo, politično zapakirano, pristransko in aktivistično
Peter Jambrek
Ogledov: 1.560
10/
Mi smo pa delali specializacije in študije za koga, gospodje politiki? Čemu smo trošili dragoceni čas? Zato da bomo izpolnjevali vaše politične želje?
Milan Krek
Ogledov: 2.140