Komentar

Četrti val: Ne odlašajte, cepite se čim prej, časa zmanjkuje, saj prihaja nov val Covid-19!

Že avgusta nas čaka širjenje indijske različice novega koronavirusa, ki je približno polovico bolj nalezljiva od angleškega seva, ta pa nas je pestil v 3. valu opidemije. Najbolj ogrožena bo starostna skupina nad 50 let, v kateri ni bilo cepljenih še 414.000 ljudi (!). Do septembra se bo znova povečevalo število hospitalizacij, po 1. septembru pa nas bržkone spet čaka črna statistika umiranja. Četrtega vala ne moremo preprečiti. V Sloveniji je ta trenutek že prisoten, vendar imamo še nekaj časa, da preprečimo ponovitev lanske jeseni in zime. Ker dobro vemo, kaj se dogaja, poznamo novi sev virusa, nas ni treba biti strah, moramo pa racionalno organizirati družbo, da bo čim manj hospitalizacij in mrtvih zaradi okužb. Za to imamo še vedno dovolj časa. Vendar je treba ukrepati zdaj.

28.06.2021 19:00
Piše: Milan Krek
Ključne besede:   Covid-19   cepljenje   indijski sev   EU   Slovenija   pandemija   4. val

Podatki do 21. junija 2021 kažejo, je bil delta sev odkrit že v 23 državah članicah EU, tudi v Sloveniji. Indijski sev je še za okoli 50 % bolj kužen od že tako bolj kužnega angleškega seva, zato bo slednjega verjetno tudi izpodrinil na celotnem prostoru EU in pomembno vplival na razvoj  pandemije tudi pri nas.

V tej dolgi pandemiji covida-19, v kateri nam virus ni prizanašal, sem že večkrat napovedal tudi težke čase, pa sem bil praviloma slabo razumljen in sprejet s strani ljudi (ker kdo pa hoče poslušati, da se bo zgodilo nekaj neprijetnega), ki me veliko raje poslušajo takrat, ko govorim, da se pandemija umirja in da bomo verjetno končali trenutni val nekje v sredini julija 2021. 

 

A kot specialist javnega zdravja ne morem mimo svoje ključne strokovne naloge, to je opozoriti ljudi na prihajajoče (zdravstveno) tveganje in svetovati, kako se temu izogniti, da bodo posledice čim manjše. Seveda je treba tudi razumeti in sprejeti, da se ljudje sami odločajo, kako se bodo vedli in kaj bodo (na koncu) naredili. Vseeno moram ponovno tvegati, da me bodo nekateri proglasili za "tistega ki straši ljudi". Toda strah obvladujemo ravno s tem, da vemo, kakšna (potencialna) zdravstvena nadloga se nam bliža in kako jo lahko obvladamo, ter da čustva zamenja racionalno razmišljanje in ukrepanje. S tem zapisom bi rad dosegel ravno slednje  - da se prihajajočih težav ne bomo bali, da jih bomo (pravočasno) prepoznali in racionalno postopali ter vsak pri sebi in skupaj načrtovali, kako najbolje naprej. Ob 30. obletnici naše države se spodobi, da se problema lotimo na tak način.

 

 

Kaj je eden od pomembnih izzivov v bližnji prihodnosti?

 

V tem trenutku smo veseli, da številke novo okuženih oseb z virusom SARS-CoV-2 padajo vsak dan, vsak dan je manj hospitaliziranih in sedaj imamo že dneve, ko nam nihče ne umre zaradi okužbe z virusom. Podrobnejši pogled na svetovno sceno pa kaže manj optimistično sliko. Videti je namreč, kot da je ta čas poletja samo čas krajšega premirja med dvema vrhovoma pandemije. Zato bi bilo to relativno ugodno obdobje nujno potrebno čim bolje izkoristiti v smeri boljše pripravljenosti na čas ob koncu poletja in jesenski čas, ko (verjetno) prihaja nov val. Kako hud bo, pa bo (tudi) tokrat zelo odvisno od nas samih in od tega, kako se bomo nanj pripravili in kako se bomo z njim soočili.  

 

Razlog za nov val so novi sevi virusa SARS-CoV-2. Nekatere že poznamo, drugi pa bodo verjetno še prišli, saj je to način preživetja virusa med nami. Zadnji epidemični vrh, ki ga trenutno končujemo, je bil posledica vdora angleškega seva virusa. Ta je v tem trenutku še prevladujoč sev virusa v državah članicah EU in tudi v Sloveniji, kjer je povzročil zadnji epidemični vrh in podaljšal epidemični val v julij 2021. Z angleškim sevom, danes imenovanim alfa sev, smo se srečali po novem letu. Sprva smo ga komaj našli, a se je hitro razvil in danes predstavlja v Sloveniji več kot 98 % vseh okužb. A ne bo dolgo tako.

 

Sedaj je tudi v Sloveniji že nov sev virusa, ki so ga prvič odkrili v Indiji in ga danes imenujemo delta sev. V času, ko je vstopal v prostor EU, se je v Indiji razvil še nov, delta+ sev. Ta  predstavlja še dodatno tveganje za človeka, saj je še bolj uspešen pri hitri okužbi človeka, ker hitreje vstopa v celico in to pomeni, da se lahko še hitreje razmnožuje. Hkrati pa se zmanjšuje učinek zdravljenja covid-19, povzročenega z delta+ sevom, z monoklonskimi protitelesi.

 

 

"Več kot je precepljenih prebivalcev, počasneje se virus širi med ljudmi manj je obolelih in manjši je pritisk na bolnišnice."

 

 

Kot kaže razvoj dogodkov in kot v svoji oceni predpostavlja Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC), se nobena država članica EU, vključno s Slovenijo, ne bo mogla izogniti vdoru tega seva, ki bo kmalu izpodrinil angleški sev, ki je bil do 70 % bolj kužen kot naš prvotni jesenski sev. Podatki do 21. junija 2021 kažejo, je bil delta sev odkrit že v 23 državah članicah EU, tudi v Sloveniji. Žal pa je indijski sev še za okoli 50 % bolj kužen od že tako bolj kužnega angleškega seva, zato bo slednjega verjetno tudi izpodrinil na celotnem prostoru EU in pomembno vplival na razvoj  pandemije tudi pri nas.

 

 

Zakaj je indijski (delta) sev) pomemeben?

 

Indijski sev je veliko bolj kužen kot angleški, zato se hitreje širi. Poleg tega okuženi z njim pogosteje potrebujejo bolnišnično nego in tudi pogosteje umirajo. Število okuženih v državah, kjer začne svojo pot, se hitro širi med prebivalci. Posebej so prizadeti ostareli, necepljeni ali le delno cepljeni, osebe s pridruženimi obolenji in mladi, ki praviloma še niso bili cepljeni v dovolj visokem deležu. Vsi prenašajo okužbo v družine, ki so eden od ključnih mest okužbe z delta različico. Po prvih podatkih obolenje zahteva večje število hospitalizacij kot predhodni sevi, kar se lepo vidi v tabeli 1, ki jo je objavila ECDC. V primerjavi s sedanjim angleškim sevom se hospitalizacija pri delta sevu podvoji, delta+ sev pa prinaša še dodatno težavo za ljudi, zmanjšano učinkovitost zdravljenja z globulini.

 

 

 

Starostna skupina

Delež hospitaliziranih

10 let in manj

1 %

10–19 let

1 %

20–29 let

3 %

30–39 let

5 %

40–49 let

7 %

50–59 let

14 %

60–69 let

19 %

70–79 let

23 %

80 in več let

28 %

 Tabela 1: delež hospitaliziranih med obolelimi za covid-19, delta sev, po starostnih skupinah (vir: ECDC).

 

Polno cepljene osebe s cepivi, ki jih je odobrila Evropska agencija za zdravila (EMA) in jih uporabljamo pri nas, le redko razvijejo bolezenske znake po okužbi z delta sevom in še to milejše oblike. Prvi podatki za zdaj kažejo, da so ljudje po cepljenju za nekaj odstotkov manj zaščiteni kot pred britanskim sevom. Osebe, ki so bile le delno cepljene z enim odmerkom cepiva, pa imajo večje tveganje za zaplete in so tudi pogosteje hospitalizirane kot polno cepljeni, ker imajo manjšo zaščito pred delta sevom. Največje tveganje za razvoj hujše oblike bolezni in tudi smrti pa je pri osebah, ki se še niso cepile in še posebej, če sodijo v starejše starostne skupine, in med tiste, ki imajo dodatna obolenja.

 

 

Tudi nefarmakološki ukrepi so zelo pomembni

 

Večina držav članic EU je z umirjanjem pandemije začela zmanjševati število nefarmakoloških ukrepov, s tem pa so omogočile, da se virus, v kolikor vstopi v populacijo, hitreje širi med ljudmi. Večina držav intenzivno cepi prebivalstvo, kar pomembno vpliva na zamanjšanje števila okužb z virusom, hkrati pa je bolezen ob morebitni okužbi v milejši obliki, kar pomeni, da niso potrebni tako drastični ukrepi na populacijski ravni. ECDC opozarja, da več kot je precepljenih prebivalcev, počasneje se virus širi med ljudmi, manj je obolelih in manjši je pritisk na bolnišnice.

 

Portugalska je pred časom že sprostila ukrepe, a v tem trenutku ponovno sprejema določene restriktivne ukrepe, ker se delta sev hitro širi v Lizboni. Zato so zmanjšali mobilnost med Lizbono in ostalimi predeli Portugalske. Pri nas bi bil to ukrep omejitev gibanja na območje regij, kar bi verjetno ponovno pomenilo velik odpor pri posameznikih, ki ustvarjajo javno mnenje. Na Portugalskem so uvedli tudi obvezno nošenje maske v notranjem in zunanjem okolju, podobno kot Izrael, ki ima najbolje precepljeno populacijo. Avstralsko mesto Sydney vstopa v popolno zaporo. V Veliki Britaniji ponovno priporočajo delo od doma, zmanjševanje potovanj, vzdrževanje dvometrske razdalje itd ... Vse to nakazuje, da bo izvajanje nefarmakoloških ukrepov ključno vse do takrat, dokler ne bomo s cepljenjem obvladali pandemije.

 

 

Nekaj poudarkov iz ocene tveganja ECDC

 

V nadaljevanju prikazujem oceno tveganja ECDC za razvoj novega vala v primeru, da do neke mere sprostimo nefarmakološke ukrepe (maske, razdalja itd.). Kot se lahko vidi iz analize, se bo v državah, kjer je na hitro prišlo do velikega sproščanja ukrepov, epidemiološka situacija na področju novih okužb začela poslabševati že v juliju 2021 in se potem z eksponentno krivuljo nadaljevala v avgust in september 2021. Na podlagi ocenjene prednosti prenosa različice delta in z uporabo napovedi z modeliranjem naj bi 70 % novih okužb kot posledice okužbe s SARS-CoV-2 zaradi delta seva nastalo v EU/EGP do začetka avgusta, do konca avgusta pa že kar 90 %, kar prikazuje graf 1.

 

 

Graf 1: Napoved incidence okužb s covid-19 do konca avgusta 2021 (Vir ECDC).

 

 

V začetku avgusta 2021 bo virus SARS-CoV-2 sev delta po predvidevanjih ECDC prisoten v vseh državah članicah EU. Močno bo že izpodrival angleški (alfa) sev in glede na ukrepe po posameznih državah bo različno napredoval glede na previdnostne ukrepe države in glede na precepljenost prebivalstva. Povečeval bo tudi hospitalizacijo in zopet se bo začelo povečevati zasedanje bolniških postelj z obolelimi z delta sevom virusa in tudi delta + sevom (graf 2).

 

           

Graf 2: Napoved povečevanja hospitalizacije zaradi covida-19 (Vir: ECDC).

 

 

V septembru 2021 bo potem sledilo povečano število umrlih, ki se vedno pojavi z nekaj tedenskim zamikom, kar nazorno prikazuje graf 3. Predhodno se bo še povečalo število zasedenih postelj za intenzivno nego.

 

 

Graf 3: Napoved povečevanja števila umrlih zaradi covida-19 (Vir: ECDC).

 

 

 

Obstaja dobro dokumentiran gradient starostnega tveganja za SARS-CoV-2 delta verzijo, kjer so starejše starostne skupine in tiste skupine bolnikov z osnovnimi sočasnimi boleznimi pogosteje hospitalizirane in pogosteje umirajo zaradi covida-19. V scenariju 50-odstotnega postopnega zmanjšanja ukrepov nefarmacevtskih intervencij do 1. septembra 2021 naj bi se incidenca SARS-CoV-2, delta sev povečala v vseh starostnih skupinah, najvišja pa bo v starostni skupini nad 50 let. V Sloveniji v starostni skupini nad 50 let ni popolno precepljenih ali necepljenih še prek 414.000 oseb. Žal so to vsi kandidati, da jih delta virus okuži in povzroči velike težave (hospitalizacije in tudi smrti).

 

 

Znova na udaru (tudi) mladostniki

 

V stroki pa se dobro zavedamo še enega velikega problema. V praksi se je namreč izkazalo, da delta sev virusa pogosteje okuži mladostnike, ki praviloma še niso bili cepljeni in so tako rekoč nezaščiteni proti virusu (razen tistih, ki so bolezen že preboleli). Na ta način pa bodo mladi prenašali virus v družine in od tod se bo širil na starejše in ostarele. Obvladovanje širjenja obeh delta sevov med mladostniki bo eden ključnih ukrepov v naslednjih mesecih. V strokovnih krogih se razmišlja celo o tem, da bi v šolo fizično hodili le mladostniki, ki bodo cepljeni, ostali pa bi imeli imeli pouk na daljavo. V nekaterih državah premišljujejo in pripravljajo zakonske ukrepe, po katerih bo cepljenje obvezno za vse, ki delajo v zdravstvu in drugih poklicih, kjer pogosto prihajajo v stik z ljudmi.

 

 

"Če kdaj, potem zdaj potrebujemo pomoč vseh; tudi političnih strank, civilnih združenj in drugih deležnikov."

 

Kaj lahko v Sloveniji naredimo (že danes), da zmanjšamo število okužb z delta sevi virusa SARS-CoV-2, ko imamo malo obolenj? Najprej se moramo sprijazniti, da nas je virus do sedaj in da nas bo še naprej nenehoma presenečal in moramo biti pripravljeni na ta presenečenja. Najprej je trebna prekiniti z medsebojnim obtoževanjem, kdo je kaj naredil in kako, saj nam to vzame preprosto preveč dragocenega časa. Usmeriti se je treba v izvajanje konkretnih aktivnosti. Ker dobro vemo, kaj se dogaja, poznamo novi sev virusa, nas ni treba biti strah, moramo pa racionalno organizirati družbo, da bo čim manj hospitalizacij in mrtvih zaradi okužb. Za to imamo še vedno dovolj časa. Vendar je treba ukrepati zdaj. Zdaj je namreč pravi čas za to.

 

Kaj konkretneje moramo narediti? Pristopati moramo na naslednje načine:

 

I. ZAUSTAVLJANJE ŠIRJENJA VIRUSA: Več kot bo precepljenih ljudi, manj bo prenosov virusa in manj kot bo prenosov virusa, manjša bo možnost za razvoj novih sevov. Nefarmakološki ukrepi igrajo pomembno vlogo.

 

    1. CEPLJENJE: čim prej precepiti čim več prebivalstva z dvema odmerkoma cepiva (razen pri cepilu Janssen, kjer je za polno cepljenje predviden samo en odmerek cepiva), ker nas samo polno cepljenje dovolj zaščiti pred slabim potekom bolezni, ki jo povzroča delta sev. En odmerek cepiva nas nikakor ne zaščiti dovolj (razen pri cepivu Janssen). To v tem trenutku, ko imamo dovolj cepiva, ne sme biti problem z vidika dostopnosti do cepiva. Poseben izziv je, da ljudje še vedno predolgo premišljujejo o cepljenju, preden se zanj odločijo. Vendar je treba skrajšati ta čas. Čas je naš velik sovražnik. Zato se moramo čim prej polno cepiti, da dosežemo dovolj visoko odpornost, ki nas ščiti pred delta sevom še do trenutka, ko se bo začel hitro širiti.

    2. NEFARMAKOLOŠKI UKREPI: Treba je pogledati, katere nefarmakološke ukrepe je smiselno ponovno uvesti, da bi zmanjšali prenos virusa v populaciji. Prenehati moramo tekmovati, kdo bo bolj kritiziral ukrepe. Sprejete ukrepe moramo vsi dosledno spoštovati, če hočemo da uspemo.

 

 

II. SPREMLJATI POJAVNOST VIRUSA: Spremljati moramo pojavnost virusa v populaciji in temu primerno prilagajati ukrepe.

 

  1. ISKANJE OKUŽENIH: Še naprej je treba iskati okužene, jih napotiti v izolacijo in iskati njihove tesne kontakte, ki jih je treba napotiti v karanteno, da preprečimo širjenje delta seva. Ne pozabite, delta sev se hitreje širi kot prejšnji sevi!
  2. SODELOVATI: Skupaj moramo oblikovati prave ukrepe, jih izvajati in se izogibati klasičnemu metanju polen pod noge vsem, ki želijo precepiti ljudi in obvladati okužbe. Če kdaj, potem zdaj potrebujemo pomoč vseh tudi političnih strank, civilnih združenj in drugih deležnikov. Virus se ne ozira na naše medsebojne zamere, politične igrice, obtoževanja, ampak ima svojo politiko preživetja in samo združeni bomo lahko na koncu zmagovalci.

 

 

Tudi tokrat vas vabim k cepljenju. Na voljo imamo več varnih in učinkovitih cepiv, ki jih lahko izbirate in vsaka posamezna okužba, ki jo zdaj preprečimo z upoštevanjem ukrepov javnega zdravja in cepimo posameznika, je lahko dodatno rešeno življenje, ki ga lahko rešimo s cepljenjem. Če mi ne verjamete se spomnite, koliko ljudi smo izgubili za vedno v jesenskem valu. 

 

Sedaj imamo poleg množičnih cepilnih mest tudi mobilne enote, ki se vam bodo pridružile in vas cepile tam, kjer do sedaj nikoli niste mislili, da bi se lahko cepili, na primer v parku Tivoli. Če se še niste cepili, se cepite čim prej, če pa ste se že cepili s prvim odmerkom, ne zamudite drugega. 

 

Brez ukrepanja bomo kmalu opazili hiter porast okužb, hospitalizacij in smrti. Žal bo takrat za marsikoga prepozno za ukrepanje. Pravi čas za ukrepanje je sedaj, danes, takoj. Pozivam vas: Cepite se in upoštevajte zaščitne ukrepe, kjer koli že ste.

 

Dr. Milan Krek je direktor NIJZ:

KOMENTIRAJTE
PRIKAŽI KOMENTARJE
11
Državljani rajha ali Golobova noč dolgih nožev po slovensko
19
08.12.2022 23:59
Bili bi naivni, če bi mislili, da bo pod Golobom kaj bolje, reče sogovornik iz centra t.i profesionalne državne uprave, za ... Več.
Piše: Dejan Steinbuch
Politične usmeritve: Bizarno je, da aktualna politika s politizacijo zasleduje depolitizacijo
20
07.12.2022 16:45
Do zadnjih parlamentarnih volitev, pa še nekaj tednov zatem, po razglasitvi zmagovalcev, sicer z manjšim zanosom in energijo, ... Več.
Piše: Tilen Majnardi
Mediatorjev vodnik do miru v Ukrajini
10
06.12.2022 22:15
Mir bo prišel, ko bodo ZDA odstopile od nadaljnje širitve Nata proti mejam Rusije; mir bo, ko Rusija umakne svoje vojaške sile ... Več.
Piše: Jeffrey Sachs
Rusija je država, ki podpira terorizem
13
01.12.2022 23:59
Evropski parlament je sprejel resolucijo, s katero je Rusijo označil za državo, ki promovira terorizem in se poslužuje ... Več.
Piše: Božo Cerar
Življenje brez Janše ali zakaj brcanje (navidezno) mrtvega konja nikoli ne bo športna disciplina
31
30.11.2022 23:58
Kljub temu, da je Janez Janša ta hip politično oslabljen in da se v njegovi stranki krepijo kritični glasovi, to še zdaleč ne ... Več.
Piše: Dejan Steinbuch
Slovenci so narod? Ne, Slovenci so pleme!
35
29.11.2022 21:00
V nedeljo, 27. novembra leta Gospodovega 2022, se je dokončno potrdila moja teza, da Slovenci (še) nismo narod, ampak precej ... Več.
Piše: Denis Poniž
Uredniški komentar: Kaj ostane liberalcem na južni strani Alp?
27
28.11.2022 20:45
Super referendumska nedelja je mimo, Slovenija pa je še bolj zabetonirana v levo-desne koncepte vodenja države. Še najbolj ... Več.
Piše: Tilen Majnardi
V Ukrajino prihaja "general Zima", z njim pa olajšanje, da smo se za nekaj časa izognili 3. svetovni vojni
15
27.11.2022 20:30
Bi lahko rakete, ki so pred nekaj tedni padle na poljsko ozemlje in ubile dve osebi, zares sprožile tretjo svetovno vojno? To je ... Več.
Piše: Valerio Fabbri
Referendum je dokaz nesposobnosti politike, je prelaganje odgovornost na ramena ljudstva
26
25.11.2022 22:57
Nedeljski referendumski tris bo najverjetneje dokazal, da politično aktivni volivci večinoma ne razumejo, za kaj gre pri treh ... Več.
Piše: Dejan Steinbuch
Kot v Afriki: Pri skoraj 300.000 prebivalcih ima Ljubljana eno samo zdravnico za obiske na domu
14
24.11.2022 23:59
Zoran Janković je kot izkušen politik prinesel okoli ministra za zdravje Danijela Bešiča Loredana in mu podtaknil kukavičje ... Več.
Piše: Milan Krek
Pred referendumom o nacionalki: Samoupravni zavod RTV – imejte ga, na vaše stroške!
12
23.11.2022 22:26
Največja neustavnost sprejetega zakona o RTV Slovenija se skriva prav v tem, da ne odraža javnega interesa, ne odraža strukture ... Več.
Piše: Tilen Majnardi
Lažna "depolitizacija" kot nov zagon za korupcijo in ogrožanje temeljev demokracije
25
17.11.2022 21:00
Zadnje čase je v modi, da se vse depolitizira. Politične stranke so v nemilosti, mediji, vsaj večina njih, ljubijo nevladne ... Več.
Piše: Tilen Majnardi
Zdravstvo v Ljubljani se podira, neoliberalni minister Loredan pa bi "podkupoval" izgorele zdravnike!
11
15.11.2022 20:00
Zdravstvo v Ljubljani se podira, zdravniki množično odhajajo zaradi izgorelosti, sistem je tik pred zlomom. Pacienti pogosto ... Več.
Piše: Milan Krek
Semenj ničevosti: Slovenija, od kod norosti tvoje?
15
14.11.2022 23:20
Namesto načelnih in moralnih politikov in političark nam vlada horda ljudi, ki bi morala biti v vsaki normalni demokraciji ... Več.
Piše: Denis Poniž
Depeša politbiroja iz gostilne Pečarič ali zakaj ne bom več volil Nataše Pirc Musar
43
11.11.2022 22:59
Le nekaj dni po prvem krogu predsedniških volitev smo nekateri mediji prejeli dokument v obsegu A4 formata z neke vrste napotki, ... Več.
Piše: Dejan Steinbuch
Afera izbrisane napotnice: Pogrešam glas borcev za pravice ljudi, glas Jaše Jenulla, Teje Jarc, Nike Kovač ...
24
10.11.2022 20:25
Stanje v slovenskem javnem zdravstvu se slabša iz dneva v dan, čeprav se je pred volitvami in takoj po njih govorilo in ... Več.
Piše: Milan Krek
Predsedniške volitve 2022: Glas proti oligarhom
23
08.11.2022 19:00
Sistem, ki izigrava celotni levi spekter volivcev s kandidati, ki ne nosijo kvalitet ne levice, ne sredine in ne demokracije, in ... Več.
Piše: Aleks Jakulin
Bidnova zunanja politika potaplja kongresne demokrate in uničuje Ukrajino
10
07.11.2022 21:11
Ameriški predsednik Joe Biden in Demokrati lahko na vmesnih volitvah (midterms) doživijo hud poraz, kar ne bi smelo biti veliko ... Več.
Piše: Jeffrey Sachs
Odprto pismo Ljubljani
12
06.11.2022 20:35
Sem kandidat za Mestni svet Ljubljane in odločil sem se, da napišem Odprto pismo Ljubljani. V skladu z zakonsko ureditvijo za ... Več.
Piše: Miha Burger
Sein Kampf: Kako je Sončni kralj napovedal vojno svojim kritikom in svobodi govora
38
02.11.2022 21:29
Prvi minister je napovedal vojni sovražnemu govoru. S tem je seveda napovedal tudi vojno proti slovenski ustavi in svobodi ... Več.
Piše: Milan Krek
1 2 3 4 5  ... 

Najbolj brano

01/
Spolnih zlorab osumljeni pater Rupnik, dvoličnost jezuitskega papeža in posebni vatikanski odposlanec za Slovenijo
Dejan Steinbuch
Ogledov: 3.028
02/
Življenje brez Janše ali zakaj brcanje (navidezno) mrtvega konja nikoli ne bo športna disciplina
Dejan Steinbuch
Ogledov: 2.954
03/
Slovenci so narod? Ne, Slovenci so pleme!
Denis Poniž
Ogledov: 2.363
04/
Državljani rajha ali Golobova noč dolgih nožev po slovensko
Dejan Steinbuch
Ogledov: 1.422
05/
Politične usmeritve: Bizarno je, da aktualna politika s politizacijo zasleduje depolitizacijo
Tilen Majnardi
Ogledov: 1.333
06/
Rusija je država, ki podpira terorizem
Božo Cerar
Ogledov: 1.247
07/
Ruske paravojaške skupine: Psihopati z macolo, neonacisti in obsojeni kriminalci
Maksimiljan Fras
Ogledov: 1.132
08/
Mediatorjev vodnik do miru v Ukrajini
Jeffrey Sachs
Ogledov: 820
09/
Uredniški komentar: Kaj ostane liberalcem na južni strani Alp?
Tilen Majnardi
Ogledov: 1.732
10/
Has the count down begun for Tik Tok in the U.S.?
Valerio Fabbri
Ogledov: 543