Komentar

Smo Slovenci s pljuvanjem posameznikov na ulicah prišli na nivo južnoameriških alpak?

Pa začnimo tokrat s pljuvanjem pri alpakah, udomačenih južnoameriških kamelah andskega visokogorja. Alpake uporabljajo pljuvanje za urejanje medsebojnih odnosov znotraj črede. Znano je, da se s pljuvanjem samice tudi branijo samcev. Ali smo Slovenci s pljuvanjem posameznikov na ulicah – poslancev, zdravnikov, novinarjev itd. – prišli na nivo alpak?

18.07.2021 21:00
Piše: Milan Krek
Ključne besede:   pljuvanje   covid-19   zdravniki   Mateja Logar   SSKJ   Jožef Horvat   KZ   Kristjan Musek Lešnik

Fotomontaža: portal+

"Zdravniki so morilci", kričijo na ulici in na spletu. Huda žalitev za ljudi, ki si celo življenje prizadevajo ohranjati življenja, med drugim tudi s cepljenjem. 

Ob tem se spomnim pripovedovanja svoje mame, kako je njen oče živčno hodil po hiši, žvečil tobak in vsake toliko časa pljunil kar na tla. Tako se je pač takrat dogajalo. Večkrat je pripovedovala, kako so hčere enkrat na teden ribale tla, ki so bila polna tobačnih sestavin. Zapomnila se je, da je bilo tla zelo težko počistiti, a ker so bili drugi časi in je bil oče tedaj pomemben lik v družini, mu mama ni upala oporekati.

 

Spomnim se tudi svoje lastne izkušnje. Ko sem kot majhen deček v drugem razredu osnovne šole sam hodil k zobozdravniku, sem se s strahom vzpenjal po stopnicah zdravstvenega doma v Prvomajski ulici v Ljubljani. Kljub strahu – ali pa ravno zato – se dobro spominjam, da so bile na vsakih nekaj korakov na stopnišču postavljene posode, pljuvalniki smo jim rekli, s točno določenim namenom: da so ljudje pljuvali vanje in ne po tleh, kajti pljuvanje po tleh je bilo v tistih časih (in prav tako tudi danes!) nevarno zaradi tuberkuloze. Kdaj so potem pljuvalnike odstranili, se natančno ne spominjam. Se pa spomnim svojih študijskih časov in predavanj iz higiene, kjer so nas podučili, da so pljuvalnike odstranili zato, ker so se ljudje odvadili pljuvanja po tleh. To je bil takrat pomemben javnozdravstveni ukrep (kajti s pljuvanjem se lahko prenaša tudi bolezen, na primer jetika ali tuberkuloza) in potem tudi civilizacijski dosežek, da ljudje niso več pljuvali po tleh. 

 

In tako je (očitno) v Sloveniji veljalo vse do današnjih dni, ko se vzpostavlja primitivna folkora pljuvanja v ljudi – ko posamezne skupine pljuvajo posameznike (poslance, zdravnike, novinarje itd.) in celo javno pozivajo ljudi, da naj jim pljuvajo v obraz. V Slovarju slovenskega knjižnega jezika je razloženo, da pomeni pljuniti pred koga "izkazati prezir" do te osebe. Pljuvanje v njen obraz pa pomeni, da to osebo zelo preziraš. Verjetno se strinjate, da lahko svoje nestrinjanje, jezo ali prezir pokažete tudi brez pljuvanja ljudem v obraz. Slovenci poleg tega uporabljamo izraz "pljuniti v roke", kar pomeni, da se nečesa resno lotimo, da bo potrebno začeti resno delati. Prav to bi svetoval vsem, ki imajo čas pljuvati drugim v obraz. 

 

V zadnjih dneh se to družbeno nezaželeno obnašanje in tudi javnozdravstveno nesprejemljivo vedenje spet vnaša v naš vsakdan. Ob tem se prebivalce Slovenije primitivno in brez kančka sramu k temu nagovarja tudi z besedami:

 

"Pljuni v obraz politikom, nastavljeni stroki, novinarjem, policajem, županom in županjam. Predvsem pa vsem tistim, ki držijo injekcijo v roki, je treba dobesedno pljuniti v obraz, ker so morilci."

 

Zapis je s Facebooka, podkrepljen pa je tudi s slikovnim materialom, kar je lepo vidno na spodnji sliki.

 

 

Navodilo, kako naj ljudje pljuvajo v zdravnico, ki vodi strokovno skupino pri ministrstvu za zdravje (Vir: Facebook)

 

  

Očitno takšno pljuvanje v Sloveniji ni nasilno dejanje in ga nihče, kot kaže, ne preganja, saj živimo v svobodni državi. Očitno je to celo več kot svobodna država, če dopušča tudi nasilje v medijih in na družbenih omrežjih ter, če hočete, tudi na ulicah, kjer nismo več varni in se ne moremo več varno sprehajati kot nekoč.

 

Pa poglejmo, proti komu pljuvajo ti "junaki" na slovenskih ulicah. Proti tistim, ki cele noči dežurajo, da bodo lahko tudi ti, ki pljuvajo, prišli po pomoč k prej opljuvanim zdravnikom, ko bodo v življenjski zdravstveni stiski. Ni jih sram priti tedaj, ko potrebujejo pomoč, niti opravičijo se ne za svoja dejanja, a pričakujejo od zdravnikov, da jih bodo zdravili.

 

Mar je to logično razmišljanje, se sprašujem. In hkrati odgovarjam, da verjetno ne. Poleg rednega dela zdravniki in zdravstveno osebje vlagajo izjemne napore za delo s Covid-19 bolniki in v cepljenje prebivalstva. Cepljenje v tem trenutku edino lahko zaščiti posamezne starostne skupine prebivalstva (predvsem starejše in kronične bolnike) pred nepotrebnimi smrtmi jeseni in pozimi, ko bo epidemični val močnejši, kot je sedaj sredi poletja.

 

 

"Na koncu pa zdravniki za zahvalo, ker cepijo ljudi in jih rešujejo smrti, dobijo pljunke prezira v obraz."

 

Ljudi rešujejo pred smrtjo, pljuvalci pa jih pljuvajo. Pljuvajo v ljudi, ki rešujejo njihova življenja, življenja njihovih svojcev in življenja teh pljuvalcev. Se vam ne zdi, da je šlo vse skupaj prek meja dobrega okusa, da ne rečem osnovne človeške kulture? Pljuvalci pljuvajo (v) ljudi, ki so se nesebično žrtvovali v epidemiji covida-19. Zdravstveni delavci so tudi ob začetku epidemije, ko še nis(m)o natančno vedeli, kakšen je virus in kakšne so njegove lastnost ter ob pomanjkanju zaščitne opreme, preprosto tvegali, da bi pomagali ljudem. V Italiji je tako umrlo okoli 200 zdravnikov, ki so pomagali bolnikom s covidom-19. Na koncu pa zdravniki za zahvalo, ker cepijo ljudi in jih rešujejo smrti, dobijo pljunke prezira v obraz.  

 

Morda se bo v nekem trenutku tudi slovenskemu zdravniku tako obnašanje končno zagnusilo do konca in bo šel preprosto domov, ne glede na to, če ga bo kdo nujno potreboval. Vse ima svoje meje in na neki točki je tudi konec tolerance. Sprašujem se, kaj bodo ti isti ljudje porekli tedaj? Zagotovo bodo obsojali v stilu "zdravnik je dolžan delati, pa četudi ga namensko pljuvamo"

 

Opljuvana kolegica Mateja Logar dežura mnoge noči, pa ne zato, ker bi želela več denarja, ampak preprosto zato, ker ni zdravnikov. Če bo slovenski narod pljuval v zdravnike, jih bo še veliko manj in to upravičeno, to pa bi potem imelo velike posledice na zdravju prebivalcev; možno je, da bi ljudje tudi prej in pogosteje umirali. "Zdravniki so morilci", kričijo na ulici in na spletu. Huda žalitev za ljudi, ki si celo življenje prizadevajo ohranjati življenja, med drugim tudi s cepljenjem. 

 

Človek se sprašuje, kdo dovoljuje pljuvalcem, da to (lahko) počnejo, kdo jim omogoča, da to počnejo, kdo jih vzpodbuja. Mar pljuvanje pri nas ni prepovedano? Nisem pravnik, ampak če pogledamo naše pravne predpise, bi rekel, da je pljuvanje prepovedano. Odlok o javnem redu v šesti točki določa, da je zaradi varovanja javnega reda in miru prepovedano "pljuvanje, uriniranje, opravljanje velike potrebe ali bruhanje na ulicah, pločnikih, parkiriščih, rekreacijskih poteh in drugih javnih površinah, namenjenih sprostitvi in rekreaciji občanov ali igri otrok". Kazen se izreče v višini 500 evrov.

 

Javno sprašujem, koliko oseb je zaradi pljuvanja v sočloveka že plačalo to kazen v zadnjem mesecu dni? Policisti so bili v neposredni bližini, ko so opljuvali poslanca Jožefa Horvata.

 

Kje so torej kazni?

 

Nadalje, Zakon o varstvu javnega reda in miru v osmem členu našteva nedostojna vedenja, med katerimi je v pojasnilih zakona navedeno tudi pljuvanje druge osebe. Za tako nedostojno obnašanje je določena kazen v višini od 1.500 do 2.500 evrov.

 

Mi zna kdo pojasniti, koliko sodobnih slovenskih pljuvalcev je bilo že kaznovanih po tem zakonu?

 

In potem je tu še Kazenski zakonik, ki opredeljuje kazenska dejanja. V njem je zapisano: "

 

"Kdor se ne ravna po predpisih ali odredbah, s katerimi pristojni organ odredi pregled, razkuženje, izločitev bolnikov ali kakšne druge ukrepe za zatiranje ali preprečevanje nalezljivih bolezni pri ljudeh in s tem povzroči, da se nalezljiva bolezen razširi, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do enega leta.

 

Kdor stori dejanje iz prvega ali drugega odstavka tega člena  iz malomarnosti, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do šestih mesecev. Če ima dejanje za posledico smrt ene ali več oseb, se storilec kaznuje za dejanje z zaporom do osmih let."

 

Zdaj pridemo do ključnega vprašanja: Zakaj se to dogaja v Sloveniji? Odgovarjam si, da preprosto zato, ker se ne izvaja določil zakonodaje, ker se ne kaznuje pljuvalcev, ki bodo svoj prekršek očitno razumeli šele tedaj, ko bodo kaznovani, do takrat pa so nagrajeni z zadovoljstvom, ker jim uspeva nekoga pljuniti v obraz, pa še nič se jim ni zgodilo.

 

Prepoved pljuvanja ni uvedena zato, ker je to grdo, pač pa prav zato, ker se lahko preko pljunka prenašajo tudi nalezljive bolezni, tudi covid-19, tuberkuloza itd. V Veliki Britaniji je nekdo opljuval uslužbenca in ta je zato, ker je bil pljuvalec okužen, obolel za covid-19. Pa se ni končalo samo pri obolenju, ampak je uslužbenec zaradi bolezni covid-19 tudi umrl. V drugem primeru je bil moški, ki je bil okužen in je pljunil v policiste, obsojen na zaporno kazen. Ali je kdo v Sloveniji proti pljuvalcem uvedel kazenski pregon? Ne vem natančno, sem pa skoraj prepričan, da nihče.

 

 

"Pljuvalci pljuvajo (v) ljudi, ki so se nesebično žrtvovali v epidemiji covida-19."

 

 

Aktivisti so akcijo pljuvanja izvedli pred parlamentom. Kot poroča Regional Obala, "so iz Policijske uprave Ljubljana za TV Slovenija sporočili, da so zaznali okoli 40 protestnikov, ki so ob odhodu ljudi iz Državnega zbora kršili javni red in mir. Proti trem je bil uveden prekrškovni postopek".

 

Halo, samo proti trem?!

 

Višek cinizma pa je izjava ene od pljuvalk: "Njeno početje se ji ne zdi problematično, predvsem pa, trdi, ni kaznivo. Tako naj bi ji povedali pravniki, ker da s pljuvanjem nikogar ne poškoduješ."

 

Upam, da izjava o pravnikih ni resnična.

 

Če pa je, gospodje pravniki, na katero pravno fakulteto ste hodili in kako to, da ne poznate vseh zgoraj navedenih pravnih aktov? Kje sta vaša etika in morala, ki naj bi bili pri pravnikih na visokem nivoju? Ravno takšno podpiranje neodgovornih dejanj posameznikov s strani pravne stroke preseneča in razočara, hkrati pa kaže, na kako nizko raven komuniciranja smo padli v slovenskem prostoru, ko tisti, ki naj bi bili branilci zakonitosti, etike ter kulture svetujejo ljudem take bizarnosti. 

 

In kje ste mediji? Ali se bo našel kdo, ki bo taka dejanja obsodil, ali boste tudi vi uživali v tem, ko pljuvajo na poslance in zdravnike? Članki, ki so pisali o tem, so bili zgolj realni približek, fotografija trenutka, brez konkretnih razmišljanj o upravičenosti in smiselnosti takega početja. Ob takih rečeh bi morali zvoniti zvonovi, pa je vse tiho in zgolj formalno.

 

Kaj boste rekli po tem, ko pridete na vrsto vi?! Ko se boste pritožili, da vas opljuvajo? Ko boste potrebovali pomoč, se spomnite, da je bil čas, ko bi morali (bolj) ostro zavrniti in obsoditi dejanja s svojih poročanjih, ne pa, da ste ga v medijih objavili kot "zanimivost". 

 

V soboto, 10. julija 2021, je nekdo opljuval nič hudega slutečo novinarko in ji obrazložil, da je to storil zato, ker ne poroča dobro. Vidite, kako blizu smo. Kako je že tista zgodba o napadih na novinarje? Ali tole ni bil napad na novinarko? In to zelo nesramen? Na nič krivo mlado dekle, ki zgolj opravlja svoje delo, od katerega živi. Ni prav, da je dobila pljunek v obraz. Še več, zelo narobe je, da je dobila pljunek v obraz. Ne samo narobe, grozno je, da se je kaj takega zgodilo v Sloveniji, ki je članica EU in trenutno predsedujoča EU.

 

Naj končam takole. Očitno smo se Slovenci spustili na nivo komunikacije, ki jo uporabljajo alpake že od nekdaj. Nikakor nam ne sme biti v čast, da se to dogaja. Hudo je predvsem to, da dovolimo, da se to dogaja zdravnikom, novinarjem, poslancem, komerkoli med nami; poklic ni pomemben, pomembno je, da se to dogaja našim prijateljem, ljudem, ki veliko delajo in žrtvujejo veliko časa za skupno dobro, tudi dobro pljuvalcev.

 

Kam smo kot družba prispeli v svojem razvoju, se sprašujem. Na spletni strani ene od nevladnih organizacij oziroma civilnodružbenih skupin, ki propagira pljuvanje izpostavljenih posameznikov, je ta poziv tudi v angleščini. Bravo! Le kaj si bodo tujci mislili o nas? Da smo še vedno v tistih časih, ko so ljudje potrebovali pljuvalnike po javnih ustanovah.

 

Za konec pa misel, ki jo je psiholog Kristjan Lešnik Musek izrekel v nedavnem intervjuju za portal+:

 

"Negativni pojavi v družbi ne bodo izginili, če se bomo obračali stran od njih in se šli prisiljeno politično korektnost. Spopadati se bo treba z njimi in jih razkrinkavati."

 

Ne dovolite, da bi bodisi vas bodisi kogarkoli opljuvali, ker je to tudi nevarno za vaše zdravje in je predvsem v današnji dobi nedopustno in necivilizacijsko dejanje.

 

Cepite se in ostanite zdravi!

KOMENTIRAJTE
PRIKAŽI KOMENTARJE
20
Gospod premier, obljubili ste nam, da bomo živeli v svobodi in da nikogar ne boste maltretirali. Žal prvi tedni ne kažejo tega!
14
26.06.2022 21:35
Odstopil sem po imenovanju novega ministra za finance in to zaradi tega, ker imam svoj ponos in ne dovolim, da kdor koli ... Več.
Piše: Ivan Simič
Zdaj je jasno: Izvolili smo ljudi, ki ne sodijo v hram demokracije, ampak v kakšno zakotno špelunko ali zidanico
26
25.06.2022 21:48
Proslava ne more biti kronotop za razkazovanje nekega hudo poškodovanega ega, za zasebno poplesavanje in nasmihanje v slogu ... Več.
Piše: Denis Poniž
Deset neprijetnih vprašanj, ki bi si jih morala zastaviti slovenska desnica
32
23.06.2022 21:50
Če je celotna desna politična opcija odvisna le od ene osebe in v tridesetih letih ni bila sposobna proizvesti novega voditelja, ... Več.
Piše: Andrej Capobianco
Mi smo pa delali specializacije in študije za koga, gospodje politiki? Čemu smo trošili dragoceni čas? Zato da bomo izpolnjevali vaše politične želje?
24
21.06.2022 06:35
O političnih pritiskih na NIJZ sem vam že veliko pisal. Danes bom pisal o pritiskih na Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje ... Več.
Piše: Milan Krek
Putinova vojna z Ukrajino bo evropski problem, Amerika se bo bolj posvečala Kitajski
6
18.06.2022 22:55
George Friedman je v svoji knjigi Naslednjih 100 let iz leta 2008 predvideval, da bodo Združene države Amerike v poznejšem delu ... Več.
Piše: Scott J. Younger
Nekaj površnih primerjav med odnosom Slovencev in Italijanov do politike
13
16.06.2022 22:15
Tujec, ki več let živi v tujini, se težko izogne primerjavi med navadami svojih rojakov in ljudi iz njegove nove domovine. Na ... Več.
Piše: Valerio Fabbri
Ko nam bodo ideološko poenotili medijski prostor in politično vdrli v NIJZ, ne bo več uravnoteženih medijev niti NIJZ. Prišli bomo do medijske krajine Severne Koreje, kjer obstaja samo ena Resnica!
25
14.06.2022 19:00
Ko sem zjutraj po prvi seji nove, 15. slovenske vlade, prišel na delo, so me zaskrbljene sodelavke opozorile, da je bilo po ... Več.
Piše: Milan Krek
Srž problema aktualne volilne katastrofe t.i. sredincev in prodemokratov
11
12.06.2022 22:30
V srži problema konfuzije orientacije sredine je vnašanje konfuzije v slovenski politični prostor s floskulami o t.i. sredini in ... Več.
Piše: Žiga Stupica
Zakaj ima politična sredina v Sloveniji takšne težave, če pa govori o povezovanju?
25
11.06.2022 23:59
Voditeljstvo tako ali drugače vodi predvsem v avtoritarnost, ki ne prenese povezovanja različnosti, in ni pot k več demokracije. ... Več.
Piše: Miha Burger
Seznami za odstrel: Nova oblast potrebuje NIJZ, saj so tam notri vsi naši občutljivi osebni podatki!
12
10.06.2022 22:35
Nova oblast, ki smo jo demokratično izvolili prav zaradi prepričanja, da bo res demokratična, nas že na začetku zastrašuje z ... Več.
Piše: Milan Krek
Slovenska rusofilija je nevarno igranje z ognjem in popolna slepota za razumevanje časov, ki bodo prišli po koncu vojne in porazu Rusije
28
09.06.2022 19:00
Slovenska rusofilija ni smešna ali nekaj, kar bi odpravili z zamahom roke, češ, nekaj ne posebej brihtnih osebkov hoče s svojimi ... Več.
Piše: Denis Poniž
Minister za zdravje Danijel Bešič Loredan že tri dni pritiska name, naj odstopim kot direktor NIJZ!
35
05.06.2022 22:45
Minister za zdravje mi je v zadnjih dneh, ko se pogosteje slišiva, zaupal, da je njegov cilj depolitizacija zdravstva. Pa ... Več.
Piše: Milan Krek
Pahorjeva Nekropola: Ko pripovedovalec kot filmska kamera beleži podobe taborišča smrti
5
31.05.2022 21:32
Boris Pahor je prekrižaril kar nekaj zloglasnih krajev, vsepovsod je imel neposreden stik s smrtjo bodisi kot nosač trupel ... Več.
Piše: Mitja Čander
Popravek: "Ne, nisem žalosten, ker je vsega konec. Srečen sem, ker je jutri začetek novega dne, nove kreacije, novih izzivov."
0
31.05.2022 13:05
11. maja 2022 je bil na portalu+ objavljen komentar z naslovom Ne, nisem žalosten, ker je vsega konec. Srečen sem, ker je jutri ... Več.
Piše: Uredništvo
Boris Pahor in vrata, ki vodijo v 20. stoletje (1913-2022)
9
30.05.2022 22:05
Pahor je resnično preživel stoletje in še več. Za njim so se zaklenila železna vrata 20. stoletja. Tista hladna, škripajoča ... Več.
Piše: Dejan Steinbuch
Politična satira: Magnetogram vladne seje Slovenske Osvobodilne Fronte "Tadobri" (SOFT)
14
25.05.2022 19:28
Po HARD vladi Janeza Janše bomo imeli mehko, človeku prijazno koalicijo Slovenske Osvobodilne Fronte Tadobri (SOFT). Nova vlada ... Več.
Piše: Andrej Capobianco
Maščevalni pohod analitika Maksutija, dolgotrajni covid in potem še opičje koze
19
22.05.2022 21:05
Po Alemu Maksutiju je prišel čas za maščevalni pohod. Ko bo bodoča, Maksutiju ljuba vlada odšla, bomo lekcijo ponovili? In tako ... Več.
Piše: Milan Krek
Marle pa ni več
17
22.05.2022 00:00
Na tem mestu bi moral biti objavljen intervju z legendarnim novinarjem Marcelom Štefančičem, a me ignorira. V redu. Saj razumem. ... Več.
Piše: Ana Jud
Intervju z Lavrovom: "Moja vloga ni napovedati vojne Rusiji, opravljati moram le svoje delo"
10
20.05.2022 20:47
Intervju z ruskim zunanjim ministrom Sergejem Lavrovom, ki je bil predvajan v oddaji Zona bianca (Bela cona) na italijanskem ... Več.
Piše: Valerio Fabbri
"Če svoboda sploh kaj pomeni, pomeni pravico ljudem povedati, česar nočejo slišati": Orwellov abecedarij slovenske javne sfere
17
19.05.2022 19:00
Slovar težav, ki pestijo slovensko politiko in javno sfero, začinjen s citati Georga Orwella: antifašizem, banana republika, ... Več.
Piše: Andrej Capobianco
1 2 3 4 5  ... 

Najbolj brano

01/
Deset neprijetnih vprašanj, ki bi si jih morala zastaviti slovenska desnica
Andrej Capobianco
Ogledov: 3.225
02/
Mi smo pa delali specializacije in študije za koga, gospodje politiki? Čemu smo trošili dragoceni čas? Zato da bomo izpolnjevali vaše politične želje?
Milan Krek
Ogledov: 1.882
03/
Zdaj je jasno: Izvolili smo ljudi, ki ne sodijo v hram demokracije, ampak v kakšno zakotno špelunko ali zidanico
Denis Poniž
Ogledov: 1.967
04/
Gospod premier, obljubili ste nam, da bomo živeli v svobodi in da nikogar ne boste maltretirali. Žal prvi tedni ne kažejo tega!
Ivan Simič
Ogledov: 1.202
05/
30-letnica Ustavnega sodišča: Na Beethovnovi delajo (pre)počasi in (pre)slabo, politično zapakirano, pristransko in aktivistično
Peter Jambrek
Ogledov: 1.229
06/
Putinova vojna z Ukrajino bo evropski problem, Amerika se bo bolj posvečala Kitajski
Scott J. Younger
Ogledov: 1.210
07/
Režim v Teheranu lahko vsak čas izdela prvo atomsko bombo, iranski jedrski sporazum tik pred dokončnim kolapsom
Božo Cerar
Ogledov: 933
08/
Nepristranskost in neodvisnost RTV Slovenija na primeru televizijskega Dnevnika
Andrej Capobianco
Ogledov: 2.143
09/
Nekaj površnih primerjav med odnosom Slovencev in Italijanov do politike
Valerio Fabbri
Ogledov: 1.320
10/
50 podpisnikov Odprtega pisma Golobu in Fajonovi: Ni čas za popuščanje Putinu, temveč za odločno podporo ukrajinski obrambi!
Uredništvo
Ogledov: 2.708