Komentar

Smo Slovenci s pljuvanjem posameznikov na ulicah prišli na nivo južnoameriških alpak?

Pa začnimo tokrat s pljuvanjem pri alpakah, udomačenih južnoameriških kamelah andskega visokogorja. Alpake uporabljajo pljuvanje za urejanje medsebojnih odnosov znotraj črede. Znano je, da se s pljuvanjem samice tudi branijo samcev. Ali smo Slovenci s pljuvanjem posameznikov na ulicah – poslancev, zdravnikov, novinarjev itd. – prišli na nivo alpak?

18.07.2021 21:00
Piše: Milan Krek
Ključne besede:   pljuvanje   covid-19   zdravniki   Mateja Logar   SSKJ   Jožef Horvat   KZ   Kristjan Musek Lešnik

Fotomontaža: portal+

"Zdravniki so morilci", kričijo na ulici in na spletu. Huda žalitev za ljudi, ki si celo življenje prizadevajo ohranjati življenja, med drugim tudi s cepljenjem. 

Ob tem se spomnim pripovedovanja svoje mame, kako je njen oče živčno hodil po hiši, žvečil tobak in vsake toliko časa pljunil kar na tla. Tako se je pač takrat dogajalo. Večkrat je pripovedovala, kako so hčere enkrat na teden ribale tla, ki so bila polna tobačnih sestavin. Zapomnila se je, da je bilo tla zelo težko počistiti, a ker so bili drugi časi in je bil oče tedaj pomemben lik v družini, mu mama ni upala oporekati.

 

Spomnim se tudi svoje lastne izkušnje. Ko sem kot majhen deček v drugem razredu osnovne šole sam hodil k zobozdravniku, sem se s strahom vzpenjal po stopnicah zdravstvenega doma v Prvomajski ulici v Ljubljani. Kljub strahu – ali pa ravno zato – se dobro spominjam, da so bile na vsakih nekaj korakov na stopnišču postavljene posode, pljuvalniki smo jim rekli, s točno določenim namenom: da so ljudje pljuvali vanje in ne po tleh, kajti pljuvanje po tleh je bilo v tistih časih (in prav tako tudi danes!) nevarno zaradi tuberkuloze. Kdaj so potem pljuvalnike odstranili, se natančno ne spominjam. Se pa spomnim svojih študijskih časov in predavanj iz higiene, kjer so nas podučili, da so pljuvalnike odstranili zato, ker so se ljudje odvadili pljuvanja po tleh. To je bil takrat pomemben javnozdravstveni ukrep (kajti s pljuvanjem se lahko prenaša tudi bolezen, na primer jetika ali tuberkuloza) in potem tudi civilizacijski dosežek, da ljudje niso več pljuvali po tleh. 

 

In tako je (očitno) v Sloveniji veljalo vse do današnjih dni, ko se vzpostavlja primitivna folkora pljuvanja v ljudi – ko posamezne skupine pljuvajo posameznike (poslance, zdravnike, novinarje itd.) in celo javno pozivajo ljudi, da naj jim pljuvajo v obraz. V Slovarju slovenskega knjižnega jezika je razloženo, da pomeni pljuniti pred koga "izkazati prezir" do te osebe. Pljuvanje v njen obraz pa pomeni, da to osebo zelo preziraš. Verjetno se strinjate, da lahko svoje nestrinjanje, jezo ali prezir pokažete tudi brez pljuvanja ljudem v obraz. Slovenci poleg tega uporabljamo izraz "pljuniti v roke", kar pomeni, da se nečesa resno lotimo, da bo potrebno začeti resno delati. Prav to bi svetoval vsem, ki imajo čas pljuvati drugim v obraz. 

 

V zadnjih dneh se to družbeno nezaželeno obnašanje in tudi javnozdravstveno nesprejemljivo vedenje spet vnaša v naš vsakdan. Ob tem se prebivalce Slovenije primitivno in brez kančka sramu k temu nagovarja tudi z besedami:

 

"Pljuni v obraz politikom, nastavljeni stroki, novinarjem, policajem, županom in županjam. Predvsem pa vsem tistim, ki držijo injekcijo v roki, je treba dobesedno pljuniti v obraz, ker so morilci."

 

Zapis je s Facebooka, podkrepljen pa je tudi s slikovnim materialom, kar je lepo vidno na spodnji sliki.

 

 

Navodilo, kako naj ljudje pljuvajo v zdravnico, ki vodi strokovno skupino pri ministrstvu za zdravje (Vir: Facebook)

 

  

Očitno takšno pljuvanje v Sloveniji ni nasilno dejanje in ga nihče, kot kaže, ne preganja, saj živimo v svobodni državi. Očitno je to celo več kot svobodna država, če dopušča tudi nasilje v medijih in na družbenih omrežjih ter, če hočete, tudi na ulicah, kjer nismo več varni in se ne moremo več varno sprehajati kot nekoč.

 

Pa poglejmo, proti komu pljuvajo ti "junaki" na slovenskih ulicah. Proti tistim, ki cele noči dežurajo, da bodo lahko tudi ti, ki pljuvajo, prišli po pomoč k prej opljuvanim zdravnikom, ko bodo v življenjski zdravstveni stiski. Ni jih sram priti tedaj, ko potrebujejo pomoč, niti opravičijo se ne za svoja dejanja, a pričakujejo od zdravnikov, da jih bodo zdravili.

 

Mar je to logično razmišljanje, se sprašujem. In hkrati odgovarjam, da verjetno ne. Poleg rednega dela zdravniki in zdravstveno osebje vlagajo izjemne napore za delo s Covid-19 bolniki in v cepljenje prebivalstva. Cepljenje v tem trenutku edino lahko zaščiti posamezne starostne skupine prebivalstva (predvsem starejše in kronične bolnike) pred nepotrebnimi smrtmi jeseni in pozimi, ko bo epidemični val močnejši, kot je sedaj sredi poletja.

 

 

"Na koncu pa zdravniki za zahvalo, ker cepijo ljudi in jih rešujejo smrti, dobijo pljunke prezira v obraz."

 

Ljudi rešujejo pred smrtjo, pljuvalci pa jih pljuvajo. Pljuvajo v ljudi, ki rešujejo njihova življenja, življenja njihovih svojcev in življenja teh pljuvalcev. Se vam ne zdi, da je šlo vse skupaj prek meja dobrega okusa, da ne rečem osnovne človeške kulture? Pljuvalci pljuvajo (v) ljudi, ki so se nesebično žrtvovali v epidemiji covida-19. Zdravstveni delavci so tudi ob začetku epidemije, ko še nis(m)o natančno vedeli, kakšen je virus in kakšne so njegove lastnost ter ob pomanjkanju zaščitne opreme, preprosto tvegali, da bi pomagali ljudem. V Italiji je tako umrlo okoli 200 zdravnikov, ki so pomagali bolnikom s covidom-19. Na koncu pa zdravniki za zahvalo, ker cepijo ljudi in jih rešujejo smrti, dobijo pljunke prezira v obraz.  

 

Morda se bo v nekem trenutku tudi slovenskemu zdravniku tako obnašanje končno zagnusilo do konca in bo šel preprosto domov, ne glede na to, če ga bo kdo nujno potreboval. Vse ima svoje meje in na neki točki je tudi konec tolerance. Sprašujem se, kaj bodo ti isti ljudje porekli tedaj? Zagotovo bodo obsojali v stilu "zdravnik je dolžan delati, pa četudi ga namensko pljuvamo"

 

Opljuvana kolegica Mateja Logar dežura mnoge noči, pa ne zato, ker bi želela več denarja, ampak preprosto zato, ker ni zdravnikov. Če bo slovenski narod pljuval v zdravnike, jih bo še veliko manj in to upravičeno, to pa bi potem imelo velike posledice na zdravju prebivalcev; možno je, da bi ljudje tudi prej in pogosteje umirali. "Zdravniki so morilci", kričijo na ulici in na spletu. Huda žalitev za ljudi, ki si celo življenje prizadevajo ohranjati življenja, med drugim tudi s cepljenjem. 

 

Človek se sprašuje, kdo dovoljuje pljuvalcem, da to (lahko) počnejo, kdo jim omogoča, da to počnejo, kdo jih vzpodbuja. Mar pljuvanje pri nas ni prepovedano? Nisem pravnik, ampak če pogledamo naše pravne predpise, bi rekel, da je pljuvanje prepovedano. Odlok o javnem redu v šesti točki določa, da je zaradi varovanja javnega reda in miru prepovedano "pljuvanje, uriniranje, opravljanje velike potrebe ali bruhanje na ulicah, pločnikih, parkiriščih, rekreacijskih poteh in drugih javnih površinah, namenjenih sprostitvi in rekreaciji občanov ali igri otrok". Kazen se izreče v višini 500 evrov.

 

Javno sprašujem, koliko oseb je zaradi pljuvanja v sočloveka že plačalo to kazen v zadnjem mesecu dni? Policisti so bili v neposredni bližini, ko so opljuvali poslanca Jožefa Horvata.

 

Kje so torej kazni?

 

Nadalje, Zakon o varstvu javnega reda in miru v osmem členu našteva nedostojna vedenja, med katerimi je v pojasnilih zakona navedeno tudi pljuvanje druge osebe. Za tako nedostojno obnašanje je določena kazen v višini od 1.500 do 2.500 evrov.

 

Mi zna kdo pojasniti, koliko sodobnih slovenskih pljuvalcev je bilo že kaznovanih po tem zakonu?

 

In potem je tu še Kazenski zakonik, ki opredeljuje kazenska dejanja. V njem je zapisano: "

 

"Kdor se ne ravna po predpisih ali odredbah, s katerimi pristojni organ odredi pregled, razkuženje, izločitev bolnikov ali kakšne druge ukrepe za zatiranje ali preprečevanje nalezljivih bolezni pri ljudeh in s tem povzroči, da se nalezljiva bolezen razširi, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do enega leta.

 

Kdor stori dejanje iz prvega ali drugega odstavka tega člena  iz malomarnosti, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do šestih mesecev. Če ima dejanje za posledico smrt ene ali več oseb, se storilec kaznuje za dejanje z zaporom do osmih let."

 

Zdaj pridemo do ključnega vprašanja: Zakaj se to dogaja v Sloveniji? Odgovarjam si, da preprosto zato, ker se ne izvaja določil zakonodaje, ker se ne kaznuje pljuvalcev, ki bodo svoj prekršek očitno razumeli šele tedaj, ko bodo kaznovani, do takrat pa so nagrajeni z zadovoljstvom, ker jim uspeva nekoga pljuniti v obraz, pa še nič se jim ni zgodilo.

 

Prepoved pljuvanja ni uvedena zato, ker je to grdo, pač pa prav zato, ker se lahko preko pljunka prenašajo tudi nalezljive bolezni, tudi covid-19, tuberkuloza itd. V Veliki Britaniji je nekdo opljuval uslužbenca in ta je zato, ker je bil pljuvalec okužen, obolel za covid-19. Pa se ni končalo samo pri obolenju, ampak je uslužbenec zaradi bolezni covid-19 tudi umrl. V drugem primeru je bil moški, ki je bil okužen in je pljunil v policiste, obsojen na zaporno kazen. Ali je kdo v Sloveniji proti pljuvalcem uvedel kazenski pregon? Ne vem natančno, sem pa skoraj prepričan, da nihče.

 

 

"Pljuvalci pljuvajo (v) ljudi, ki so se nesebično žrtvovali v epidemiji covida-19."

 

 

Aktivisti so akcijo pljuvanja izvedli pred parlamentom. Kot poroča Regional Obala, "so iz Policijske uprave Ljubljana za TV Slovenija sporočili, da so zaznali okoli 40 protestnikov, ki so ob odhodu ljudi iz Državnega zbora kršili javni red in mir. Proti trem je bil uveden prekrškovni postopek".

 

Halo, samo proti trem?!

 

Višek cinizma pa je izjava ene od pljuvalk: "Njeno početje se ji ne zdi problematično, predvsem pa, trdi, ni kaznivo. Tako naj bi ji povedali pravniki, ker da s pljuvanjem nikogar ne poškoduješ."

 

Upam, da izjava o pravnikih ni resnična.

 

Če pa je, gospodje pravniki, na katero pravno fakulteto ste hodili in kako to, da ne poznate vseh zgoraj navedenih pravnih aktov? Kje sta vaša etika in morala, ki naj bi bili pri pravnikih na visokem nivoju? Ravno takšno podpiranje neodgovornih dejanj posameznikov s strani pravne stroke preseneča in razočara, hkrati pa kaže, na kako nizko raven komuniciranja smo padli v slovenskem prostoru, ko tisti, ki naj bi bili branilci zakonitosti, etike ter kulture svetujejo ljudem take bizarnosti. 

 

In kje ste mediji? Ali se bo našel kdo, ki bo taka dejanja obsodil, ali boste tudi vi uživali v tem, ko pljuvajo na poslance in zdravnike? Članki, ki so pisali o tem, so bili zgolj realni približek, fotografija trenutka, brez konkretnih razmišljanj o upravičenosti in smiselnosti takega početja. Ob takih rečeh bi morali zvoniti zvonovi, pa je vse tiho in zgolj formalno.

 

Kaj boste rekli po tem, ko pridete na vrsto vi?! Ko se boste pritožili, da vas opljuvajo? Ko boste potrebovali pomoč, se spomnite, da je bil čas, ko bi morali (bolj) ostro zavrniti in obsoditi dejanja s svojih poročanjih, ne pa, da ste ga v medijih objavili kot "zanimivost". 

 

V soboto, 10. julija 2021, je nekdo opljuval nič hudega slutečo novinarko in ji obrazložil, da je to storil zato, ker ne poroča dobro. Vidite, kako blizu smo. Kako je že tista zgodba o napadih na novinarje? Ali tole ni bil napad na novinarko? In to zelo nesramen? Na nič krivo mlado dekle, ki zgolj opravlja svoje delo, od katerega živi. Ni prav, da je dobila pljunek v obraz. Še več, zelo narobe je, da je dobila pljunek v obraz. Ne samo narobe, grozno je, da se je kaj takega zgodilo v Sloveniji, ki je članica EU in trenutno predsedujoča EU.

 

Naj končam takole. Očitno smo se Slovenci spustili na nivo komunikacije, ki jo uporabljajo alpake že od nekdaj. Nikakor nam ne sme biti v čast, da se to dogaja. Hudo je predvsem to, da dovolimo, da se to dogaja zdravnikom, novinarjem, poslancem, komerkoli med nami; poklic ni pomemben, pomembno je, da se to dogaja našim prijateljem, ljudem, ki veliko delajo in žrtvujejo veliko časa za skupno dobro, tudi dobro pljuvalcev.

 

Kam smo kot družba prispeli v svojem razvoju, se sprašujem. Na spletni strani ene od nevladnih organizacij oziroma civilnodružbenih skupin, ki propagira pljuvanje izpostavljenih posameznikov, je ta poziv tudi v angleščini. Bravo! Le kaj si bodo tujci mislili o nas? Da smo še vedno v tistih časih, ko so ljudje potrebovali pljuvalnike po javnih ustanovah.

 

Za konec pa misel, ki jo je psiholog Kristjan Lešnik Musek izrekel v nedavnem intervjuju za portal+:

 

"Negativni pojavi v družbi ne bodo izginili, če se bomo obračali stran od njih in se šli prisiljeno politično korektnost. Spopadati se bo treba z njimi in jih razkrinkavati."

 

Ne dovolite, da bi bodisi vas bodisi kogarkoli opljuvali, ker je to tudi nevarno za vaše zdravje in je predvsem v današnji dobi nedopustno in necivilizacijsko dejanje.

 

Cepite se in ostanite zdravi!

KOMENTIRAJTE
PRIKAŽI KOMENTARJE
20
Željko Kipke: Duh je um, um je moč zavesti, zavest pa je še kako resnična
6
31.07.2021 21:04
Čudež je moč preobrazbe! Željko Kipke se s svojo umetniško obsesijo v celoti posveča probrazbi v odnosu med zavestjo in ... Več.
Piše: Dragan Živadinov
Sprechen Sie Albanisch?* Kosovsko vprašanje in dokončanje razpada Jugoslavije
16
30.07.2021 22:59
Usodnost spornega priznanja legitimnosti albanskega Kosova utegne imeti nekoč posledice za slovensko državnost. Utegnejo nas ... Več.
Piše: Zvjezdan Radonjić
Stop vohunjenju! Reši nas lahko samo popolna transparentnost in javna dostopnost
10
29.07.2021 20:44
Najbljše orožje proti vohunjenju je sistemska zakonodaja, ki bi zahtevala, da nobena zadeva ali informacija, ki se tiče skupnih, ... Več.
Piše: Miha Burger
Ali informacijska pooblaščenka nehote "sabotira" napore javnega zdravstva za zajezitev četrtega vala epidemije?*
22
26.07.2021 22:00
Vlade v svetu in tudi naša so dale na prvo mesto v pandemiji ohranjanje zdravja ljudi. Praviloma so ukrepi v naši družbi ... Več.
Piše: Milan Krek
Previsoka pričakovanja za slavne, uspešne in ugledne puhličarje
3
25.07.2021 11:00
Logično, da UEFA ni podprla mavrične promocije zaradi nasprotovanja madžarski homofobni politiki. Ker UEFA, a veste, se ne vtika ... Več.
Piše: Simona Rebolj
George Costakis je kupoval za človeštvo neskončno pomembne umetnine, ki niso imele nobenega trga, kaj šele cene
3
24.07.2021 22:00
George Costakisje zbiral umetnine, ki jih ni nihče želel na zidovih svojih domov, še manj pa v muzejih. V svojem stanovanju je ... Več.
Piše: Dragan Živadinov
Uredniški komentar: Slovenska zunanja politika od naprave za oživljanje do Janševe "tviter diplomacije"
23
23.07.2021 21:04
Potem ko smo skoraj poldrugo desetletje nemo opazovali prorusko orientiranost slovenske zunanje politike, smo lani iz dežja ... Več.
Piše: Dejan Steinbuch
Genialna promotorka aluminija Janja Vidmar ali intelektualna prostitucija v vrhu mladinske književnosti
16
22.07.2021 22:20
Umetnik, če ni zmožen ohraniti človeka v sebi, naj se obesi, je povedal Cankar. Če pa se prilagodi, ni umetnik. Janji Vidmar se ... Več.
Piše: Anej Sam
Direktor Finančne uprave Ivan Simič pravi, da bo še naprej sprejemal davčne zavezance, ki bodo prišli k njemu
15
21.07.2021 22:18
K meni na Finančno upravo Republike Slovenije (FURS) lahko pride vsak davčni zavezanec in vsakdo, ki ima ali nima težave s ... Več.
Piše: Ivan Simič
Janša vs iranski režim: So človekove pravice za Evropsko unijo po novem stvar pregmatizma in "višjih interesov"?
13
20.07.2021 20:30
Janševa izjava o neodvisni preiskavi množičnih pobojev političnih zapornikov v Iranu konec osemdesetih je v precejšnjo zadrego ... Več.
Piše: Božo Cerar
Moški pri reprodukciji prispeva zgolj spermij, zato naj se ne oglaša, ko gre za splav!
17
19.07.2021 20:00
Junija so evropski poslanci izglasovali resolucijo, po kateri so reproduktivne pravice žensk priznane kot človekove pravice. ... Več.
Piše: Ana Jud
O bolečini in trpljenju: "Pa kako jih ni sram, da se tako nemarno pretvarjajo!?"
5
17.07.2021 21:00
Ko govorimo o bolečini, govorimo o tistem trenutku, ko se naša govorica prelomi in se popolnoma spremeni, njen izraz pa postane ... Več.
Piše: Dragan Živadinov
Od besed k dejanjem ali zakaj je čisto vsak dan dober za umiranje
7
16.07.2021 20:18
Spomladi 1998 sem bil svetovalec predsednika državnega zbora. V mesečniku Parlamentarec sem objavil članek o svoji ideji ... Več.
Piše: Miha Burger
Po referendumu: Kaj je nekaj metrov obale proti večnemu pohlepu? Zato je pomembno, da je zakon padel.
14
15.07.2021 21:26
Le kaj naj človek pet dni po referendumu še pove o tem, zakaj je dobro, da je Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah ... Več.
Piše: Zoran Leban Trojar
Trije tipi slovenskih levičarjev, zaradi katerih so Slovenci tako grozljivo leni, ko je treba voliti
19
13.07.2021 21:36
Slovenska politična scena je jasna kot bel dan. Imamo anacionalne leve in nacionalne desne sile, ki nikdar do sedaj in še lep ... Več.
Piše: Zvjezdan Radonjić
Bodo maturanti, ki so se iz Španije domov vrnili okuženi, sprožili četrti val epidemije Covid-19 v Sloveniji?
19
12.07.2021 21:00
Maturantski izlet je vedno nekaj lepega, poln pričakovanj, zabave, druženja in srečanj z mnogimi mladimi s celega sveta, če se ... Več.
Piše: Milan Krek
Naše svinje so zaslovele po vsej Evropski uniji in dokazujejo, da smo Slovenci idioti
14
11.07.2021 22:15
Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) redno poudarja, da se svoboda izražanja ne nanaša zgolj na informacije, katerim smo ... Več.
Piše: Ana Jud
Jalov blagor ubogih na duhu, kajti kraljestvo je že njihovo
21
11.07.2021 11:00
Mitja Okorn je verjetno po slovenski logiki pojem uspeha tudi zato, ker je bistveno več zaslužil v tujini kot naši režiserji, ki ... Več.
Piše: Simona Rebolj
Poezija je molk, ki prihaja izza priprtih oči
2
10.07.2021 18:00
Dane Zajc me prek poezije povezuje s svojo čustveno iskušnjo, nakaj manj s čutno zaznavo, še najmanj pa z intelektualno ... Več.
Piše: Dragan Živadinov
Pred referendumom: Upam, da boste izjemna šola novim generacijam, gospod minister Vizjak
26
09.07.2021 00:31
Zaupanje je sveti gral delovanja v politiki. Gospod minister Vizjak, oprostite, ampak težko vam verjamem in zdi se, da nisem ... Več.
Piše: Žiga Vavpotič
1 2 3 4 5  ... 

Najbolj brano

01/
20 žensk, ki lahko krojijo prihodnost Slovenije kot bodoče predsednice, premierke in ministrice
Uredništvo
Ogledov: 1.807
02/
Ali informacijska pooblaščenka nehote "sabotira" napore javnega zdravstva za zajezitev četrtega vala epidemije?*
Milan Krek
Ogledov: 1.471
03/
Uredniški komentar: Slovenska zunanja politika od naprave za oživljanje do Janševe "tviter diplomacije"
Dejan Steinbuch
Ogledov: 1.455
04/
Kako je obrambni minister Tonin, strokovnjak za zakup medijskega prostora, prepričal Pristop, naj Slovensko vojsko promovirajo Nova24tv.si, Domovina.si in Iskreni.net
Domen Savič
Ogledov: 1.231
05/
Genialna promotorka aluminija Janja Vidmar ali intelektualna prostitucija v vrhu mladinske književnosti
Anej Sam
Ogledov: 1.276
06/
Previsoka pričakovanja za slavne, uspešne in ugledne puhličarje
Simona Rebolj
Ogledov: 1.400
07/
Sprechen Sie Albanisch?* Kosovsko vprašanje in dokončanje razpada Jugoslavije
Zvjezdan Radonjić
Ogledov: 838
08/
Stop vohunjenju! Reši nas lahko samo popolna transparentnost in javna dostopnost
Miha Burger
Ogledov: 669
09/
Statistično gledano pri nas pod pragom revščine živi skoraj četrt milijona ljudi, vendar ...
Bine Kordež
Ogledov: 624
10/
Direktor Finančne uprave Ivan Simič pravi, da bo še naprej sprejemal davčne zavezance, ki bodo prišli k njemu
Ivan Simič
Ogledov: 1.501