Razkrivamo

Smo krizo na ekonomskem področju obvladovali bolje ali slabše od ostalih držav EU?

V predstavitvah stališč političnih strank bomo v naslednjih dveh mesecih tudi pri oceni ekonomskega področja spremljali diametralno nasprotna stališča. Aktualna koalicija bo izpostavljala relativno visoko gospodarsko rast, nizko nezaposlenost ali povečane prejemke prebivalstva, te dosežke pa na primer podkrepila z oceno Economista, ki nas je v neki analizi uvrstil med najuspešnejše države v EU. Opozicija pa bo poudarjala visoko zadolževanje države in brezglavo trošenje denarja, ocene pa podkrepila s kritičnimi stališči fiskalnega sveta o dolgoročni nevzdržnosti takega modela.

21.02.2022 21:00
Piše: Bine Kordež
Ključne besede:   Slovenija   gospodarska rast   epidemija   BDP   EU   zadolževanje   Avstrija   Italija   Nemčija   denar

Fotomontaža: portal+

Primerjalno z drugimi državami so naši rezultati solidni; ne izstopamo navzgor, pa tudi ne navzdol. Zadolžili smo se več, a smo zato tudi dosegli nekaj višjo rast.

V vsej množici podatkov s področja ekonomije dejansko ni težko najti argumentov za zagovarjanje tako ene kot druge strani. Vzporedno pa je vsaka ocena o teh gibanjih hitro opredeljena za "desno" ali "levo", pač odvisno od tega, v katero smer se nagiba. Ob vseh različnih stališčih "strokovnjakov" so ljudje še toliko bolj zbegani. Na eni strani so sicer potolaženi z visokimi finančnimi ugodnostmi, ki so jih prejemali v teh zaostrenih razmerah (epidemije), na drugi pa jih je vseeno strah pred posledicami visokega zadolževanja države za plačevanje vseh teh spodbud in priboljškov.

 

Kakršna koli ocena o ekonomskih gibanjih je zato že vnaprej obsojena, da bodo bralci pisca "popredalčkali" - a mogoče vseeno poskusimo nekoliko bolj neobremenjeno pogledati, kakšni so naši gospodarski kazalci v primerjavi z drugimi državami v Evropski uniji (EU). Kot rečeno, brez težav sicer zberemo takšne podatke, ki bodo pritrdili izhodiščni tezi (stališču) avtorja, in res je tudi, da imajo vsi kazalci svoje omejitve in slabosti, a vseeno.

 

 

Zgodovinsko poceni denar

 

Kot ključni kazalec gospodarske uspešnosti se še vedno kaže gibanje BDP. Ustvarjena dodana vrednost v neki državi vseeno kaže nivo blaginje prebivalstva in njena hitrejša rast se odraža v rasti prejemkov ljudi. Na drugi strani pa je v zadnjih dveh letih izjemno pomemben tudi kazalec proračunskega deficita in javnega dolga. Upad gospodarske aktivnosti zaradi epidemije in s tem upad zaslužkov so vse države poskušale nadomeščati z raznimi spodbudami tako podjetniškemu sektorju kot neposredno ljudem. Za te potrebe so se vse države tudi zadolževale in močno spremenjene mednarodne fiskalne in monetarne politike (glede na ukrepanje v prejšnji krizi) so državam to omogočale. Za razliko od razmer po letu 2008 v zadnjih dveh letih praktično nobena država ni imela omejitev pri dostopu do potrebnih posojil in to po izjemno ugodnih obrestnih merah.

 

Države (vlade) v EU so torej ukrepale na dokaj podoben način in seveda tudi Slovenija ni bila nobena izjema. Vseeno pa so se te politike odrazile v različnih rezultatih. Države so z zadolževanjem uspele doseči rast ali pa vsaj preprečiti še večji upad gospodarske aktivnosti in dohodkov ljudi. Za skupno oceno rezultatov takšne politike je mogoče še najbolj zanimivo pogledati, v kolikšni meri je posamezna država uspela z zadolžitvijo nadomestiti upad BDP. Torej kakšna je razlika med povečano zadolžitvijo države in rastjo BDP. Koliko se je posamezna država zadolžila več, kot pa je bila na koncu sprememba BDP. Ali v številkah - za koliko milijard (% BDP) smo se zadolžili več, kot pa smo iz tega zadolževanja uspeli dvigniti BDP.

 

 

Javni dolg in rast BDP

 

Pogledali smo, koliko je bil konec tretjega kvartala lani javni dolg iz naslova proračunskega deficita višji kot konec leta 2019 pred epidemijo. Nato pa smo od tega zneska odšteli povečanje BDP (upoštevan je odstotek rasti nominalnega BDP drugega in tretjega kvartala lani glede na primerljivo obdobje 2019 - torej kje smo glede na izhodiščno stanje). Dobili smo podatek, koliko so v posamezni državi iz zadolžitve porabili več, kot pa ustvarili, in to primerjali z BDP v "normalnem" letu 2019. V takšnem kazalcu sta torej povezana oba ključna podatka makroekonomskih gibanj - javni dolg ter rast BDP. Nekateri se radi pohvalijo z gospodarsko rastjo, a zanemarijo, koliko ta temelji na zadolžitvi, drugi pa opozarjajo samo za dolg, nič pa kaj smo uspeli s tem dolgom narediti.

 

Na spodnji sliki so torej rezultati teh preračunov. Seveda bi lahko imeli veliko metodoloških pripomb na izbiro obdobij, izbiro nominalnega ali realnega gibanja BDP, izraznosti BDP v takem izračunu in podobno, a po vseh variantah ugotavljamo, da se Slovenija uvršča približno na sredino držav EU. Zaradi specifičnosti v tabeli ni Irske, Luksembourga in Malte, tako da smo na sredini, na 12. mestu med 24 državami EU brez omenjenih treh. Prikazana številka pomeni, da smo se zaradi zaostrenih razmer dodatno zadolžili še za 4,4 % BDP, da smo lahko dosegli isti nivo BDP kot v letu 2019 pred nastopom krize. To pomeni, da je vsa rast temeljila na dolgu, dodatni odstotek pa pomeni še dodatno zadolžitev za doseganje istega nivoja BDP.

 

 

 

 

Med državami smo torej nekje na sredini, a nekoliko boljši kot je povprečje EU (kot celota se je EU zadolžila celo za 7,6 % BDP več). Na desni vidimo najslabše države, ki so morale za doseganje istega nivoja BDP kot pred krizo najeti še za 15 % BDP dodatnih posojil. Med temi izstopajočimi mediteranskimi državami je seveda Italija, ki so jo denimo v nekem članku Economista v decembru uvrstili med zmagovalce epidemije. Mi se gibljemo nekje med Nemčijo in Avstrijo, na levi strani pa imamo nekaj držav z najboljšimi dosežki. Njihova gospodarska rast je višja kot povečanje dolga in za te države res lahko ocenimo, da so uspešno obvladale zahtevne razmere.

 

 

Nekje v sredini

 

Seveda tudi kazalec ne pove vsega, odvisen je tudi od drugih elementov (npr. izhodiščnega stanja pri Bolgariji ali baltskih državah) in tudi po vsebini bi lahko upoštevali tudi druge podatke (npr. po deležu BDP za zaposlene je slika za Slovenijo nekoliko boljša). Vseeno pa kaže, da smo bili pri obvladovanju razmer nekje na sredini držav EU. Nismo ravno med najboljšimi, še več držav pa prihaja iz krize s precej slabšimi rezultati.

 

Za ponazoritev zgornjih rezultatov mogoče še tri slike, ki kažejo osnovna gibanja. Značilno za Slovenijo je, da se je dodatno zadolžila bolj, kot to velja za večino ostalih držav. Po povečanju zadolžitve samo iz deficita smo na 19. mestu. Omenjam zadolžitev iz deficita, kar se razume javni dolg, ki je nastal zaradi proračunskega primanjkljaja v zadnjih dveh letih (do septembra 2021, ko imamo zadnje podatke). Ob tem pa so vse države najele nekaj več dolga (za rezervo), najbrž zaradi ugodnih obrestnih mer. Zato je bila rast javnega dolga povsod višja (z drugim stolpcem je ta dodatni dolg in oba skupaj predstavljata povečanje javnega dolga). Pod sliko o povečanju dolga je še prikaz skupne višine slovenskega javnega dolga po tem povečanju v času krize. Z javnim dolgom v višini  79,3% BDP smo bili na 15. mestu, pri čemer je bilo povprečje celotne EU 90 %. Nemčija je npr. 10 odstotnih točk pod nami, Italijani pa se približujejo že 160 %.

 

 

 

 

 

 

Na drugi strani pa se lahko pohvalimo z eno višjih gospodarskih rasti. Po stalnih cenah (realno) se je BDP v zadnji dveh kvartalih za katere imamo na voljo podatke povečal za 3,5 % glede na enako obdobje leta 2019. Ker primerjamo zadnjo višino javnega dolga so v izračunu upoštevani tudi zadnji dosežki glede rasti BDP, čeprav tudi trije kvartali ne bi kazali kakih večjih razlik.

 

 

 

 

Primerjalno z drugimi državami so torej naši rezultati solidni, ne izstopamo navzgor, pa tudi ne navzdol. Zadolžili smo se več (čeprav drži, da je ta dolg še nekoliko pod povprečjem EU), a tudi dosegli nekaj višjo rast (iz te povečane zadolžitve). Drugo pa je seveda vprašanje, koliko je za takšna gibanja zaslužna vlada (v pozitivnem in negativnem smislu). Nobenega dvoma ni, da je za takšno relativno hitro okrevanje po krizi (vsaj zaenkrat) in ohranjanje socialnega položaja ljudi zaslužna predvsem spremenjena ekonomska in monetarna politika na nivoju EU. Brez tega, brez možnosti skoraj neomejenega zadolževanja - in to praktično zastonj - takšne spodbude in pomoči prebivalstvu ne bi bile možne. Nihče si niti ne predstavlja, kako bi danes izgledal svet, če do teh sprememb ne bi prišlo. Zaradi tega so lahko vlade tako širokogrudno delile denar za upravičene in neupravičene potrebe. Tudi naša in podobno delitev denarja bi izvajala tudi katerakoli druga vlada (nekje sicer več, drugje manj).

 

A kot rečeno, to je zasluga širših politik in ne dela aktualne izvršne oblast. Zato ni najbolj primerno stalno izpostavljanje in samohvala, koliko več denarja je bilo namenjeno za te ali one potrebe, posebno ker so vsa ta izplačila pravzaprav iz skupnega žepa (odprte kreditne linije) vseh državljanov. Podobna ocena velja tudi za gospodarsko rast. Tudi podjetjem so vse te pomoči omogočile, da so krizo hitro prebrodile, za hitrejši vzpon pa je zaslužna predvsem robustna struktura gospodarstva ter povečano povpraševanje in ne kak odstotek višji ali nižji davki.

KOMENTIRAJTE
PRIKAŽI KOMENTARJE
10
Uničevanje izvoznega potenciala IZUM-a pod pokroviteljstvom Direktorata za znanost na Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in inovacije
1
27.03.2023 21:20
Na današnji dan pred petimi leti je vodilni avtor sistemov COBISS in SICRIS, pobudnik ustanovitve in dolgoletni direktor IZUM-a ... Več.
Piše: Tomaž Seljak
Iranska atomska bomba: V koliko dneh ali največ tednih bo Iran postal član jedrskega kluba?
10
22.03.2023 22:00
Ali se islamska republika, ki je že vrsto let zaradi svojega jedrskega programa tarča mednarodnih sankcij, lahko kmalu uvrsti v ... Več.
Piše: Uredništvo
Cyber-espionage and data theft by Chinese entities concerns Norway and the Netherlands
1
21.03.2023 07:00
Cyber-espionage is a long-time Chinese national priority aimed at strengthening its geopolitical position. The experts and ... Več.
Piše: Valerio Fabbri
Kako so ponižani Rusi zavrnili demokracijo in zakaj so Putina sprejeli kot odrešenika
16
15.03.2023 21:30
Ruska invazija na Ukrajino ta hip predstavlja največji izziv za demokracijo po svetu. Prizadevanje Ukrajine, da ohrani svojo ... Več.
Piše: Maksimiljan Fras
Umik Rusije iz dogovora Novi Start: Med zadrževanjem in politično strategijo
9
14.03.2023 20:00
Vladimir Putin je v svojem govoru pred rusko zvezno skupščino 21. februarja napovedal, da bo Rusija začasno prekinila ... Več.
Piše: Valerio Fabbri
Money Trapping and China’s Military Espionage
6
09.03.2023 21:11
Chinese targeting of former military officials for military espionage is a significant concern for many nations. This type of ... Več.
Piše: Valerio Fabbri
Trgovanje z Rusijo v času sankcij: Tudi Slovenija pomaga Putinu financirati vojno ...
13
07.03.2023 22:06
Kakšni so trgovinski tokovi Slovenije z Rusijo od uvedbe sankcij, ki smo se jim pridružili tudi v Sloveniji? Pogledali smo ... Več.
Piše: Bine Kordež
United States leads global group announcing tech sanctions against China
15
02.03.2023 19:00
China cringes in anger as Japan and The Netherlands join the United States to control Chinas access to materials for ... Več.
Piše: Valerio Fabbri
Kako je ukrajinsko zdravstvo preživelo prvo leto vojne
11
01.03.2023 22:20
Minilo je prvo leto vojaških spopadov v Ukrajini. V javnosti se je zelo veliko govorilo o politiki, vojaških aktivnostih in ... Več.
Piše: Milan Krek
Italijanska zunanja politika na Balkanu: Od besed k dejanjem?
6
28.02.2023 20:02
Več Italije na Balkanu in pospeševanje procesa evropskega povezovanja regije. To so prednostne naloge italijanske vlade, kot sta ... Več.
Piše: Valerio Fabbri
Temna stran zelenega prehoda (2/2): Kako je Kitajska s pomočjo redkih kovin izzvala Zahod
17
25.02.2023 23:59
Pri oskrbi z redkimi kovinami je Zahod prepuščen na milost in nemilost Kitajski, ki je danes glavna proizvajalka mineralov, ki ... Več.
Piše: Maksimiljan Fras
Politika Giorgie Meloni v Sredozemlju: Od četrte obale* do energetske varnosti?
12
21.02.2023 22:00
Dinamika nove rimske vlade v Sredozemlju ne kaže veliko vzporednic z obnovljeno postfašistično tradicijo, dotika pa se vseh ... Več.
Piše: Valerio Fabbri
Temna stran zelenega prehoda (1/2): Slon v sobi, ki ga nihče ne opazi
16
20.02.2023 19:00
Odločitev Evropskega parlamenta o propovedi izdelave avtomobilov z notranjim izgorevanjem po letu 2035 je na prvi pogled ... Več.
Piše: Maksimiljan Fras
Space and near-space areas in high use of China for surveillance
9
16.02.2023 20:00
In the world of intelligence, China has tried every means to develop technologies to trick its rivals. While the US Navy was ... Več.
Piše: Valerio Fabbri
Ali je na obzorju konec rusko-ukrajinske vojne? Ta trenutek zagotovo še ne ...
20
13.02.2023 20:00
Ob bližajoči se prvi obletnici Putinove vojne proti Ukrajini, ki se je začela 24. februarja 2022 v zgodnjih jutranjih urah, je ... Več.
Piše: Uredništvo
Chinese Cellular Chips, Next Biggest Threat to the World
11
02.02.2023 22:00
Chinese cellular chips pose the greatest threat to the world, warns a report published recently by British diplomat Charles ... Več.
Piše: Valerio Fabbri
Izključitev Rusije iz sistema SWIFT je priložnost za Kitajsko in za internacionalizacijo juana
9
30.01.2023 23:00
Gospodarske sankcije, ki jih je zahodni blok naložil Rusiji, vedno bolj postajajo dvorezni meč. Njihov glavni namen je bil ... Več.
Piše: Valerio Fabbri
Manevrskega prostora za višje plače v Sloveniji na žalost takorekoč ni
15
29.01.2023 22:05
Zadnje mesece se v Sloveniji soočamo z vse večjimi pritiski za dvig plač. Temu je botrovala predvsem visoka rast cen, pa tudi ... Več.
Piše: Bine Kordež
Odgovor na vprašanje, kdo najbolj ogroža Rusijo, je enostaven: Rusija.
41
26.01.2023 20:12
Ruska paranoja, ki je značilna za avtoritarne režime, ne pojenjuje. V zadnjih tednih je več pomembnih kremeljskih politikov, ... Več.
Piše: Maksimiljan Fras
Od kje cena 300 evrov za megavatno uro električne energije
16
19.01.2023 20:00
Oskrba z električno energijo in zlasti njena cena bodo tudi v letošnjem letu zaposlovali medije, politiko in porabnike. V ... Več.
Piše: Bine Kordež
1 2 3 4 5  ... 

Najbolj brano

01/
Sovražnosti sovražnikov sovražnega govora
Denis Poniž
Ogledov: 3.098
02/
Kocka je padla, Putin tudi uradno prvi na seznamu iskanih vojnih zločincev!
Dejan Steinbuch
Ogledov: 1.955
03/
Naj zdaj minister za zdravje pojasni, kako prejema plačilo za svoje delo v zasebnem zdravstvu
Milan Krek
Ogledov: 1.342
04/
Dohodninska reforma: Obdavčitev zgolj nepremičnin, ne pa tudi drugega premoženja, ni niti poštena niti skladna z ustavo!
Ivan Simič
Ogledov: 1.135
05/
Virtualna "strateškost" strateških svetov?
Tilen Majnardi
Ogledov: 1.320
06/
Adijo, Afrika? Omahovanje Zahoda bo na stežaj odprlo vrata Kitajcem in Rusom
Andraž Šest
Ogledov: 1.403
07/
Iranska atomska bomba: V koliko dneh ali največ tednih bo Iran postal član jedrskega kluba?
Uredništvo
Ogledov: 940
08/
Cyber-espionage and data theft by Chinese entities concerns Norway and the Netherlands
Valerio Fabbri
Ogledov: 518
09/
Danijel Bešič Loredan je kot klovn, klovnu pa običajno opravičimo vse
Milan Krek
Ogledov: 1.951
10/
Kako so ponižani Rusi zavrnili demokracijo in zakaj so Putina sprejeli kot odrešenika
Maksimiljan Fras
Ogledov: 1.509