Komentar

Pravo in vojaška agresija: Svet potrebuje načela, sit je laži, sprenevedanj in arbitrarnih razlag

Slovenska nesreča je, da nas je obsedla zavezniška moč. Ki pojenja! Prehaja na stran tistih, zoper katere smo na okopih. In tu pomoči ni. Upajmo le, da njih ne bo opijanila moč, kot je nas in da bodo voljni postaviti piko. Spisati zakon brez lukenj, opredeliti, kaj je vojna agresija, genocid, zločin. Sicer se nam bo nad glave zgrnila Golgota poražencev. Predpise bodo pisali zase, a proti nam. Dokler se tudi oni ne izpojejo, pa se vojna sreča ponovno obrne v njihovo škodo. Po vsem, kar opažam, ni upanja, da bomo mi tisti, ki bodo prvič v zgodovini prekinili začaran krog.

18.03.2022 21:59
Piše: Zvjezdan Radonjić
Ključne besede:   pravo   vojaška agresija   Srbija   Slovenija   1991   OZN   Hrvaška   SFRJ   Bosna in Hercegovina

Pravice do lastne države ne sme Slovencem braniti nihče. In je ne. Toda tako kot nam, Hrvatom, Albancem, Ukrajincem ... tako tudi Rusom ne.

Pravo, notranje ali mednarodno, ne pomeni veliko, če ne vsebuje jasnih definicij in pojmov; možnost različnih razlag se nujno sprevrača v zlorabe po merilih sile. Načela nasploh, vključno s pravnimi, so brez realnega pomena, kolikor za njimi ne stojijo jasne razlage jasnih pomenov. Namenoma ali ne je v mednarodnih odnosih malo celovitih domen; ena najbolj nepoenotenih definicij pa je definicija vojaške agresije.

 

Leta 1991 smo imeli spopad na območju Republike Slovenije, ki smo si ga razlagali kot vojno agresijo JLA na državo Slovenijo. Toda tedaj Slovenija še ni bila suverena država, niti ni bila JLA armada neke tuje države. V naslednjih letih smo imeli v neposredni bližini meja vojaški agresiji Srbije na drugi državi (Hrvaška, Bosna in Hercegovina), pri čemer ni bila država ne Srbija, ne napadeni. Leta 1999 smo imeli v neposredni bližini meja napad naddržavne mednarodne vojaške zveze NATO na državo Zvezno republiko Jugoslavijo, kar naj ne bi bila vojaško agresija. Sedaj imamo primer vojaške agresije Rusije na Ukrajino, kar označujemo kot napad države na drugo državo.

 

Da bi poskusili razčistiti kaotično zmedo, se spravimo k tistemu, kar vojaški spopad opredeli za agresijo.

 

 

II.

 

Po Resoluciji Generalne skupščine OZN št. 3314 iz leta 1974 bi naj bila vojna (vojaška) agresija oblika oboroženega spopada. Nujno je podčrtati dolgotrajnost oblikovanja resolucije, kajti že Liga narodov je leta 1923 pričela oblikovati osnutke, ki so jih torej definirali po poteku več kot pol stoletja; kljub enormnem trajanju postaja očitno, da je tudi pol stoletja ukvarjanja s problematiko malo!

 

Vojaška agresija namreč ni nikdar postala notranje sklenjena, dodelana enota pravil; podani so zgolj primeri, ki tvorijo okvirno definicijo. Tako so dejanja vojaške agresije nedvomno: oboroženi napadi ali napadi, okupacija in priključitev na silo, bombardiranja, blokade, napadi na oborožene sile, oborožene kršitve sporazumov o statusu sil.

 

Tej temeljni definiciji, ki sploh ni definicija, so pridružene še določene posredne dejavnosti omogočanja, pomoči itd., kar je problem zgolj dodatno zameglilo. Nekaj časa se je kot nesporna ustalila "teorija prvega udarca", kar je kmalu relativizirano z dostavkom, da sme Varnostni svet OZN sprejeti odločitev, da tudi prvi napad glede na okoliščine ni nujno vojna agresija. Kadar v pravu zaživi besedna zveza "glede na okoliščine", je na dlani, da tu več ni ne prava ne pravil, da torej pravni naturalizem naravnega prava postaja pravna anarhija.

 

Ko dodamo kot žvečilni gumi raztegljive pojme genocid, zločin proti miru, zločin proti človeštvu, poveljniška odgovornost itd., z vsemi možnimi ter mogočimi dostavki, ni možno pričakovati nikakršnih praktičnih napotkov glede tega, ali je mogoče vojaški spopad opredeliti kot vojno agresijo. Definicijam mednarodnega vojnega prava je še najbližje ameriška opredelitev race (duck):

 

If it looks like a duck, swims like a duck, and quacks like a duck, then it probably is a duck.

 

(Če nekaj zgleda kot raca, plava kot raca in gaga kot raca – potem je to verjetno res raca.)

 

 

Toda vojne so bistveno pomembnejše od močvirskih ptic; kadar ugašajo življenja, kadar se rušijo države in nastajajo nove, kadar gospodarstvo trpi enormne škode, kadar generacije ostanejo zaznamovane s posttravmatskimi sindromi ... bi bilo dobro imeti manj meglene opredelitve.

 

 

III.

 

"Dne 27.6.1991 je bila napadena Slovenija; vojaki JLA so napadli samostojno in neodvisno Slovenijo." V živem spominu so stotine napisov o poteku zunanje agresije, izhajajočih iz predmene, da je Republika Slovenija država. Oblikovala bi se naj po avtomatizmu narodove volje, na podlagi samega demokratičnega referenduma kot izraza pravice naroda do samoopredelitve, ne glede na pravne akte širše državne skupnosti in ne glede na neobstoj mednarodnega priznanja.

 

25. junija 1991 je Slovenija razglasila samostojnost, kar bi naj postavilo voljo organov federacije v okvir tujega. Spopad, ki je sledil z JLA, je torej bil akt zunanje agresije, čeprav temu ni ustrezal po nobenem formalnem merilu. Niti ni bila Slovenija država (kar je postala slabo leto dni kasneje s sprejemom v OZN), niti ni bila JLA vojaška struktura druge države (po ustavi je bila celo edina uradna vojaška struktura), niti ni bila Slovenija okupirana, niti priključena s silo, bombardirana, blokirana; njene vojaške sile niso bile napadene, saj entiteta, ki ni priznana kot državo, nima  vojaških sil.

 

Lahko trdimo čisto vse: da je imel narod pravico do samoopredelitve, da je imel pravico do lastne države, da ni želel bivati v (še obstoječi) državi, da se zgodovina spreminja, da je včasih nujen oborožen upor. Trdimo torej lahko dobesedno vse, razen enega – nad Slovenijo ni bila izvršena nikakršna vojna agresija po standardih mednarodnega vojnega prava, v povezavi s citirano resolucijo in Rimskim statutom iz leta 1961 kot temelju mednarodnega statutarnega vojnega prava. 

 

 

IV.

 

Trditi, da je Srbija vršila vojaško agresijo na Hrvaško ali Bosno in Hercegovino je ravno tako nesmisel, kajti Srbija kot država do leta 2006 ni obstajala; bila je ena izmed federalnih enot tedaj obstoječe in mednarodno priznane SFRJ, kasneje ZRJ. Da bi torej Srbija izvršila zunanjo agresijo na kogarkoli, ni možno. Kvečjemu bi jo naj izvršil srbski narod, vendar narod ni predmet mednarodnega vojnega prava – predmet so le države.

 

Trditi, da je SFRJ izvršila vojaško agresijo na Hrvaško ter Bosno in Hercegovino, ni sprejemljivo, kajti ne Hrvaška ne BiH v letih 1991-1992 nista bili mednarodno priznani državi; obe sta bili sprejeti v OZN dosti po začetku oboroženih spopadov na ozemlju Hrvaške in BiH. Kvečjemu bi torej smeli sklepati, da je srbski narod napadel hrvaškega in muslimanskega, kar po uradnih opredelitvah ne predstavlja vojaške agresije.

 

Tudi bistveno hujša spopada etničnih skupin znotraj Ruande ali Sierra Leone, ki sta odnesla milijone življenj, nista bila in nista mogla biti opredeljena kot vojaška agresija. To, da je neka komisija Evropske unije v imenu nekega Badinterja samovoljno potegnila meje med federalnimi enotami države nečlanice, ne more postaviti spopada med narodi še obstoječe države v rang mednarodnih razsežnosti. Da ne govorimo o tem, da so se med seboj množično spopadali tudi nesrbski elementi, ne le muslimani s  Hrvati, temveč tudi muslimani med sabo, kar je imelo vse atribute resnih vojaških soočenj; kot tudi ne o tem, da so sile zveze NATO v letu 1995 opravljale temeljita raketiranja ene izmed udeleženih vojaških strani. S časovne distance sicer lahko obsojamo ene ali druge, čustvujemo tako ali drugače, toda o vojaški agresiji v najširšem tolmačenju mednarodnega prava ne more biti govora.

 

 

V.

 

Poseg zveze NATO v ZRJ kot suvereno, s strani mednarodne skupnosti v nespornih mejah priznano državo, ravno tako ne predstavlja vojaške agresije, kajti zveza NATO ni država. Tudi če si razlagamo, da je bila ZRJ napadena s strani 16 držav, bi morali problematizirati stališče o agresiji. Zveza se je namreč sklicevala na srbske kršitve mednarodnega prava tovrstnega tipa in pomena, ki po mednarodnih merilih dovoljujejo vojaški poseg.

 

Zato si pravni teoretiki ZDA, Anglije in ostalih držav agresorjev na vse kriplje prizadevajo dokazati obstoj genocida, ki bi ga naj (tedaj neobstoječa) Srbija izvajala nad etničnimi skupinami, kar bi imelo potrebne elemente upravičenja napasti njeno ozemlje. "Potrpljenja mednarodne skupnosti do Beograda je konec", je pred napadom dejal britanski obrambni minister lord George Robertson, očitno prepričan (kot njegovi nasledniki te dni), da je mednarodna skupnost tisto, kar so si umislili sami in da so se vsi dolžni ozirati po njihovih živcih.

 

 

VI.

 

Anno Domini 2022, ko poteka spopad na ozemlju Ukrajine, je slovenska državna politika enotna: "Mi ne podpiramo Moskve, ne podpiramo agresije, mi podpiramo Ukrajino." Slovenija je v sklopu Evropske unije in zveze NATO dala poudarjeno vedeti, da je vojna, ki poteka, agresija Rusije na Ukrajino in nič drugega. Napad suverene države na suvereno državo, ki ni samoobramben, izzvan, ki ni okupacija, priključitve delov ozemlja na silo, bombardiranje, potne blokade, napadi na oborožene sile - torej vse, česar "mednarodna skupnost več ne more prenašati", skoraj po učbenikih. Zato bomo izolirali, blokirali, pomagali in - če Bog da zdravja - zaprli nebo nad Ukrajino, kot ga je bila zapirala zveza NATO julija 1991 nad Slovenijo, 1992-1995 nad Hrvaško in Bosno in Hercegovino ter 1999 nad ZRJ.

 

Zaščita ruske entitete, ki je razpotegnjena na pol Ukrajine, ne dosega standardov genocida in vojnih zločinov, kot je to dosegalo stanje albanske manjšine. To, da je med srbskim terorjem izgubilo življenje desetkrat manj ljudi, kakor med ukrajinskim terorjem Rusov, v sodobni optiki varovanja etničnih pravic ne igra vloge. Rusom ne gre dovoliti pravice do samoodločbe, ki so jo dovolili Slovencem, Hrvatom, Muslimanom, Albancem. Rusom ne gre dovoliti iskati pomoči iz države matičnega naroda, ne bomo jim dovolili braniti rojakov, ki jih imajo pred nosom, čeprav smo Avstralcem dovolili braniti albansko entiteto leta 1999 na drugem koncu sveta. Rusi ne smejo v Ukrajino na pomoč Rusom, za razliko od Kolumbijcev, ki smejo v Ukrajino na pomoč Ukrajincem. In podobno.

 

V tako nejasnem stanju stvari, ko edino moč in nič drugega kot moč ne vpliva na definicijo stanja, se ne smemo več otepati sprejemanja trdnih načel, ki bodo veljala za vse enako. Morda bo zaton severno-atlantskega imperija, ki je k sreči neizogiben, omogočil pisanje resolucij, ki bodo manj naravno-pravne in bolj pozitivno-pravne, pisane za narode sveta in ne za vsakokratne nasilneže. Svet torej potrebuje načela, sit je laži ter sprenevedanj; razširjenih, podrednih, arbitrarnih razlag. Res je, da smo leta 1991 dobili v roke dobre karte zaradi neobstoja trdnih načel; zato se sedaj na vse kriplje držimo nasilnežev, ki so nam omogočili državo. Ne zaupamo pravilom; bojimo se, da bi nas pustila onstran legitimitete. Pa tisto, kar je bilo dano nam, sedaj branimo drugim. Ni pomembno kaj – pomembno je kdo

 

Če bi videli dovolj daleč, bi ugotovili, da je pravica naroda do samoodločbe tisto, kar mora imeti privilegij, biti primus inter pares, vodilo sveta. Pravice do lastne države ne sme Slovencem braniti nihče. In je ne. Toda tako kot nam, Hrvatom, Albancem, Ukrajincem ... tako tudi Rusom ne. Pač ne želijo biti v Ukrajini. In kaj? Tudi mi nismo hoteli biti v SFRJ, pa nikomur nič; svet se vrti dalje. Pri tem jim pomaga Rusija. In kaj? Tudi nam je pomagal Zahod. Prav je, da je. Kajti gre za – pravila! 

 

Slovenska nesreča je, da nas je obsedla zavezniška moč. Ki pojenja! Prehaja na stran tistih, zoper katere smo na okopih. In tu pomoči ni. Upajmo le, da njih ne bo opijanila moč, kot je nas in da bodo voljni postaviti piko. Spisati zakon brez lukenj, opredeliti, kaj je vojna agresija, genocid, zločin. Sicer se nam bo nad glave zgrnila Golgota poražencev. Predpise bodo pisali zase, a proti nam. Dokler se tudi oni ne izpojejo, pa se vojna sreča ponovno obrne v njihovo škodo. Po vsem, kar opažam, ni upanja, da bomo mi tisti, ki bodo prvič v zgodovini prekinili začaran krog.

 

Mnenja avtorja ne odraža mnenja uredništva.

KOMENTIRAJTE
PRIKAŽI KOMENTARJE
9
Izgubljeni planet med Titanikom in ladjo norcev
27
18.09.2023 22:00
V La Sambuyu, majhnem smučarskem središču pod Mont Blancom, so pred dnevi podrli sedežnice, odmontirali vlečnice in se tako za ... Več.
Piše: Dejan Steinbuch
Biometrični Anže – simpatični »projekt«, a zaenkrat brez jasne uporabnosti
27
17.09.2023 19:02
Če niste vedeli, vaša nova osebna izkaznica ima čip, na katerem sta zapisana biometrična podatka, in sicer podoba obraza in dva ... Več.
Piše: Tilen Majnardi
V zdravstvu je denarja preveč!
36
14.09.2023 23:59
Pred okoli pol leta mi je ugleden slovenski zdravnik in odličen poznavalec razmer v našem zdravstvu in zdravstvu po svetu na ... Več.
Piše: Marjan Podobnik
Čas za (za)upanje
26
12.09.2023 20:42
Pripravlja se zakon o obnovi. Če so informacije iz gradbenih logov točne, naj bi premier Golob razmišljal o tem, da se začasno ... Več.
Piše: Anže Logar
Stroka dopušča, da se mladoletnica izživlja nad onemoglimi v zdravstveni ustanovi, psihoterapevtom pa ne dovoli, da bi pomagali
16
10.09.2023 21:30
Ob vedno novih, šokantnih razkritjih zlorab in nasilja v zdravstvenih in socialnovarstvenih ustanovah, ki so zagotovo tudi ... Več.
Piše: Blaž Benedik Ivanov
Zadnje, kar ostaja, je upanje, da se stvari le spremenijo na bolje. Ko bo umrlo še upanje, bo res zelo hudo.
14
07.09.2023 18:00
Narava ima očitno vedno svoj prav, tudi tokrat je pokazala vso svojo moč in dala ljudem jasno vedeti, da danes brez regulacije ... Več.
Piše: Milan Krek
Zakaj slovenske vlade na leto razdelijo 150 milijonov evrov tujim namesto našim kmetom?
11
06.09.2023 20:15
Pravkar minuli Kmetijsko-živilski sejem v Gornji Radgoni je med drugim postregel s številnimi kakovostnimi omizji, žal pa se je ... Več.
Piše: Marjan Podobnik
Poplavno-populistične petarde v razpadajočih javnih financah
19
04.09.2023 19:02
Dogajanje glede sanacije in obnove po zadnji ujmi je z vidika makroekonomske situacije in upravljanja javnih financ vedno bolj ... Več.
Piše: Tilen Majnardi
Pričevalec Jože Možina ali kaj Golobova vlada sporoča novinarjem, ko jim za vrat pošilja policijo
25
03.09.2023 22:15
Prizor, v katerem uniformirana policista po nacionalki iščeta novinarja Jožeta Možino, da bi z njim opravila nekakšen ... Več.
Piše: Dejan Steinbuch
Danes in jutri: Od revščine in vojn do zvezd
13
28.08.2023 23:59
Ko sem pisal del knjige o trajnostnem razvoju, sta me prešinili dve ključni misli. V prvi vrsti sem se spomnil na rast ... Več.
Piše: Scott J. Younger
Poplava vodo-ureditvene birokracije brez protipoplavnega učinka
14
22.08.2023 20:00
Direkcija za vode, Agencija za okolje, Inštitut za vodarstvo, množica občinskih uradov, služb za urejanje prostora, sedaj še ... Več.
Piše: Tilen Majnardi
O kozjih ušesih spletnih ovaduhov
14
21.08.2023 20:00
Ker niso sposobni analitičnega pogleda na realnost, se ukvarjajo z obrobnostmi ali s stvarmi, ki utrjujejo njihov pohabljeni ... Več.
Piše: Denis Poniž
Zakaj ima zdravstvena stroka toliko predsodkov do profesionalnih terapevtov in jih pogosto vidi kot nekakšne šarlatane ali celo šamane
29
17.08.2023 22:30
Področje psihoterapevtskih dejavnosti v Sloveniji še vedno ni zakonsko urejeno, kar v praksi pomeni, da že nekdo, ki obišče ... Več.
Piše: Tabita Ruiz
Izplen in nauk dneva solidarnosti
17
15.08.2023 19:45
Na načelni ravni lahko ugotovimo, da je rokohitrsko določeni dela prost dan, dan solidarnosti, vsaj na najvišjih političnih ... Več.
Piše: Uredništvo
Naravna katastrofa: Sprožilec pozitivne razvojne energije, partnerstva za sanacijo in razvoj Slovenije?
29
08.08.2023 22:30
Zadnje katastrofalno neurje, ki je opustošilo večino Slovenije (z vsemi predhodnimi to poletje), je jasen opomnik, opozorilo, da ... Več.
Piše: Tilen Majnardi
Išče se kronični krivec za neizpeljane reforme v zdravstvu, ki bo moral delati po diktatu premierja Goloba
13
07.08.2023 22:05
Kdo bo novi minister za zdravje? Premier Golob je bil jasen: potrebujemo nekoga brez hrbtenice, poslušnega in pokornega človeka, ... Več.
Piše: Milan Krek
Odprta rana na evropskem telesu: 15 let od ruske vojaške agresije na Gruzijo
10
06.08.2023 21:25
V noči med 7. in 8. avgustom 2008, ko so v Pekingu potekale poletne olimpijske igre, je Vladimir Putin napadel Gruzijo. Pred ... Več.
Piše: Irakli Koplatadze
Zločini brez zločincev in evtanazija
16
04.08.2023 21:38
Bodimo jasni, pristaši evtanazije niso iz vrst zdravnikov, ki ljudem pomagajo k boljšemu zdravju, večji življenjski sreči in ... Več.
Piše: Andrej Jemec
Asta, basta! (Dovolj te imamo, tovarišica ministrica za nekulturo!)
23
03.08.2023 09:59
Asta Vrečko uvaja državno kulturo. Takšno, ki poskrbi za točno določen del kulturnega establišmenta. Namreč tistega pravega, ... Več.
Piše: Dejan Steinbuch
Prvo leto Meloni: Od klišejske podobe neofašistke do vse bolj vplivne evropske konservativne političarke
9
02.08.2023 11:30
Po skoraj letu vladanja italijanske premierke Giorgie Meloni si načeloma lahko odahnemo, kajti vsaj kar se tiče italijanske ... Več.
Piše: Božo Cerar
1 2 3 4 5  ... 

Najbolj brano

01/
Čas za (za)upanje
Anže Logar
Ogledov: 3.020
02/
Izgubljeni planet med Titanikom in ladjo norcev
Dejan Steinbuch
Ogledov: 1.827
03/
Biometrični Anže – simpatični »projekt«, a zaenkrat brez jasne uporabnosti
Tilen Majnardi
Ogledov: 1.486
04/
V zdravstvu je denarja preveč!
Marjan Podobnik
Ogledov: 1.473
05/
Nov "dosežek" Mediane: Na lestvico priljubljenosti politikov vrinila nepolitika Boštjana Šefica
Uredništvo
Ogledov: 1.443
06/
Kaj je Slovenija, nova nestalna članica varnostnega sveta ZN, sporočila svetu?
Uredništvo
Ogledov: 1.155
07/
Stroka dopušča, da se mladoletnica izživlja nad onemoglimi v zdravstveni ustanovi, psihoterapevtom pa ne dovoli, da bi pomagali
Blaž Benedik Ivanov
Ogledov: 1.582
08/
Pričevalec Jože Možina ali kaj Golobova vlada sporoča novinarjem, ko jim za vrat pošilja policijo
Dejan Steinbuch
Ogledov: 2.958
09/
China's local authorities deal with financial constraints amid economic woes
Valerio Fabbri
Ogledov: 463
10/
Konec svobode: Direktor NIJZ Branko Gabrovec nas vabi zaposlene, naj pridno ovajamo drug drugega
Milan Krek
Ogledov: 3.853