Razkrivamo

Ne glede na članstvo v zvezi NATO je Slovenija dolžna sama skrbeti za svojo varnost

Ljudje, ki nočejo hraniti svoje vojske, bodo kmalu prisiljeni hraniti vojsko nekoga drugega, je nekoč dejal Napoleon. Misel je po dobrih dvesto letih še vedno aktualna, glede na vojno na vzhodu Evrope lahko deluje tudi kot svarilo. Slovenija kot članica zveze NATO ima na področju obrambe kronične težave, ki niso le finančne ali kadrovske narave. V prvi vrsti so politične, kajti obramba je eden izmed najmanj želenih resorjev za vladajoče politične stranke. Posledice so hude. V zadnjih letih je kar nekaj visokih častnikov oklevalo ali pa celo zavrnilo ponudbo za prevzem najvišjega položaja v Slovenski vojski. Nujne podporne dejavnosti, ki so potrebne za dolgoročno vzdrževanje profesionalne vojske, niso nikoli zaživele. Posledice so improvizacije, nezanesljivost in precejšnje vrzeli v obrambnem sistemu. Koalicijska pogodba nove slovenske vlade govori o ohranjanju profesionalne vojske, a tudi dokaj odločno nasprotuje ponovni uvedbi obveznega služenja vojaškega roka. Predvideva usmerjanje vojske v močnejšo navezo s sistemom zaščite in reševanja. Prednostno naj bi se nabavljala oprema, ki bo uporabna v obeh sistemih.

14.07.2022 18:00
Piše: Janko Šteh
Ključne besede:   Janko Šteh   Slovenska vojska   obramba   Slovenija   NATO   Gilbert Keith Chesterton   naborniki

Foto: Daniel Mlakar / Slovenska vojska

"V javno razpravo je treba vrniti vprašanje družbene in moralne odgovornosti za varnost državljank in državljanov samostojne države. Generacije mladih naj slišijo, da imamo vsi pravico in odgovornost do varne države."

 

Danes je Slovenska vojska kadrovsko osiromašena. S skromnim arzenalom oborožitve počasi peša v pomanjkanju širše družbene podpore. Vojska predsedniku države enkrat letno predstavi slabo oceno svoje bojne pripravljenosti, kar je v nekaj letih postalo družbeno sprejemljivo. Kar hitro se lahko zgodi, da bo vojska uporabna le še za dopolnjevanje specifičnih primanjkljajev v kriznih operacijah pod nadzorom večjih, ali celo primerljivih partnerskih držav.

 

Na prehodu v četrto desetletje naše državnosti je vojaško plat Slovenije mogoče opisati v dveh povedih. Ustanovitev profesionalne vojske in njeno začetno delovanje je bil za Slovenijo uspeh. Vendar pa profesionalna vojska ne bo preživela sedanjega obdobja miru, še manj pa obdobje vojne brez uvedbe podpornih konceptov, kot sta obvezno služenje vojaškega roka in spodobno organizirana teritorialna rezervna sestava obrambnih sil. Vračanje h koreninam, oziroma tradiciji, ki izhaja iz uspešne osamosvojitvene vojne, pa tudi izkušenj iz druge svetovne vojne, ter ne nazadnje bojev za severno mejo, je recept za zavarovanje svobode, demokracije in vseh drugih vrednot, v katere so verjele državotvorne generacije zadnjih sto let.

 

 

"Obvezno služenje vojaškega roka ne more militarizirati Slovenije, če bo temeljilo na družbeno dogovorjenem modelu, ki z uravnoteženim pristopom vključuje minimalne zahteve po uporabnih znanjih na področju vojaške obrambe in je nemoteče povezano s šolskim sistemom."

 

 

Argument, da sedaj ni pravi čas za vlaganje naporov v uvajanje stabilnejšega pristopa vojaškim vprašanjem, saj tonemo v finančno krizo z rastočo inflacijo, z eksplozijo cen energentov in pretečim pomanjkanjem hrane, ne more mimo dejstva, da se tudi tokrat varnostna in ekonomska kriza prepletata. Vojno stanje na robu Evrope je nova priložnost za premik proti politično stabilnejšemu in sistemskemu pristopu do obrambnih zadev pri nas. Kriza, ki prihaja, je lahko predvsem kriza za nižje in srednje sloje družbe, zato je vsak majhen korak naprej pri solidarnosti in povezanosti družbe na področju varnosti tudi korak naprej v boljše ekonomsko in socialno okolje.

 

V skladu s 123. členom Ustave je obramba države za vse državljane obvezna. Z vsako novo generacijo polnoletnih državljanov brez vojaških izkušenj je ta ustavna določba manj uresničljiva. Vsi, ki bi na oboroženo agresijo na Slovenijo hoteli odgovoriti z izvajanjem protestov, naj, preden to predlagajo, poskusijo s protesti na Trgu nebeškega miru.

 

Slovenija ima le dobrih 6.000 aktivnih pripadnic in pripadnikov profesionalne vojske. Če bo treba, sem prepričan, da bodo branili našo deželo na način, kot ga je opisal Gilbert Keith Chesterton: "Pravi vojak se ne bori zato, ker bi sovražil tistega, ki mu prihaja nasproti, pač pa zato, ker ljubi tisto, kar je za njim."

 

Od nas je odvisno, ali bo za njimi stala organizirana in množična podpora za obrambo sposobnih državljanov, ali pa bodo sami na braniku domovine.

 

   

Kratka zgodovina moderne Slovenske vojske

 

Slovenska vojska je nastala leta 1994 iz Teritorialne obrambe v slabih treh letih po osamosvojitveni vojni. Precej počasna preobrazba sil za obrambo teritorija v operativno in premično vojsko je tudi plod tehtanja, kako administrativno umestiti nov državotvorni steber v državni aparat. Z Zakonom o obrambi iz leta 1994 je vojska pristala v naročju javne uprave, celoten zbor častnikov in podčastnikov pa se je znašel v pogodbenem razmerju z državo, za dobo desetih oziroma petih let. Tega zakonskega temelja, ki je tlakoval pot vojske v kadrovsko stagnacijo, tudi kasnejša odločitev o profesionalizaciji vojske ni spremenila.

 

Preoblikovanje iz teritorialne razporeditve v moderno evropsko vojsko sta najbolj ovirali notranja razdeljenost na različne interesne skupine in šibka podpora za avtonomnost vojaške stroke. Strokovna avtonomnost vojske bi omogočila hitrejše poenotenje organizacije na skupni imenovalec pri spoštovanju vojaške hierarhije ter univerzalno posvojitev vojaške etike in vojaškega kodeksa. Vojaški šolski sistem vse do danes ni dobil priložnosti, da odgovori na potrebe vojaškega izobraževanja, še toliko manj pa na potrebe profesionalne vojske.

 

Po prvem desetletju razgibanega iskanja razvojne smeri ima odločitev o profesionalizaciji Slovenske vojske z današnjega zornega kota velik simbolni družbeni pomen, saj je bila plod skupnega strateškega kompasa tedanje politične opozicije in Vlade Republike Slovenije. Vsaj takšen je bil občutek v javnosti.

 

Procesu profesionalizacije vojske se je pridružila magična kratica NATO. Integracija vojske v Nato je za strateško in operativno raven upravljanja vojaških zadev v državo prinesla pomembno pridobitev. Vojska je prevzela in posvojila sistem obrambnega načrtovanja Nata. Sistem v vse članice prinaša redno ciklično načrtovanje vzpostavitve obrambnih zmogljivosti za skupno obrambo in redno ciklično pregledovanje stopnje doseganja teh načrtov. Na ta način so se stabilizirali srednjeročni cilji razvoja vojske. Uspešno je izvedena povezanost slovenskega obrambnega sistema v Natov sistem strateškega politično-vojaškega odločanja, komunikacijski in informacijski sistem, vojaško strukturo poveljstev in agencij, vojaške standarde ter vojaško infrastrukturo.

 

Finančna kriza leta 2008 je razvoj načrtovanih vojaških zmogljivosti za Slovensko vojsko odpihnila s proračunskega radarja države, reševanje krize pa je v veliki meri realizirano na račun varnosti. Še bolj je v ospredje prišlo razmišljanje, češ vojski lahko vzamemo, saj smo del Natovega zavezništva in nismo v nevarnosti. V naslednjih štirih proračunski letih so bila finančna sredstva, namenjena vojski, zmanjšana za znesek celotnega enoletnega vojaškega proračuna (!).

 

Vojska si od tega obdobja naprej ni več opomogla.

 

Začel se je osip na področju kadrov, pri višini investicij v vojaške zmogljivosti pa je Slovenija pristala čvrsto na repu Nata.

 

 

Vsemogočni Nato – do kdaj še?

 

Ob pomanjkanju širšega družbenega dogovora o vlaganjih v vojsko se je v medijskem prostoru uveljavila mantra o nujnosti izpolnjevanja zavez do Nata. Te se oklepajo vsi, ki imajo na ramenih breme odgovornosti za zunanjo varnost države.

 

Slovenija je bolj varna kot sestavni del Natovega zavezništva, kot pa bi bila na samostojni poti. Vendar je treba prenehati s prikrivanjem lastne odgovornosti za hrbtom zavezništva. Ne glede na varnostni aranžma, ki ga je sklenila Slovenija, je kot suverena in neodvisna država dolžna sama skrbeti za svojo varnost. V javnosti se pogosto zlorablja navajanje 5. člena Severnoatlantske pogodbe, po katerem vojaški napad na eno od zaveznic predstavlja napad na vse članice Nata.

 

Na politični ravni vsaj načeloma to velja, pri vojaškem odgovoru Nata proti agresiji na eno od članic pa ni nobenega avtomatizma. Zaveznice se individualno odločajo, kako bodo podprle napadeno članico. Pri tem se lahko omejijo le na pošiljanje vojaške opreme, ali drugo logistično in humanitarno podporo. Nato prav tako ni pripravljen na scenarij vojaškega spopada med dvema članicama organizacije. Severnoatlantska pogodba tega ne predvideva.

 

V primeru varnostne krize na naših mejah nam Nato lahko pomaga le, če smo sposobni pomagati sami sebi. Običajni opazki "saj nam nihče nič noče" ali "saj so skoraj vse naše sosede članice Nata", padeta že na testu zgodovinskega spomina v naši soseščini. Premalo časa je preteklo, da se ne bi v našem sosedstvu ohranila nostalgija po časih oblastne prisotnosti na ozemlju današnje Slovenije. Zaradi razgibanega spreminjanja meja v preteklosti se je med ljudstvom tudi prijel pregovor "Na teh prostorih se nihče ne rodi in umre v isti državi". Za generacijo osamosvojiteljev to še naprej velja, naslednje generacije pa imajo možnost, da to spremenijo.

 

Vsak zainteresiran bralec, ki želi biti varnostno osveščen, si lahko sam ustvari mnenje o tem, v kolikšni meri smo sami odgovorni za svojo varnost. Ne glede na člansko izkaznico v Natu in opevani 5. člen Severnoatlantske pogodbe je pazljivo branje 3. člena te pogodbe nedvoumno:

 

"Za učinkovitejše doseganje ciljev te pogodbe bodo pogodbenice z nenehno in učinkovito samopomočjo ter vzajemno pomočjo vsaka zase in skupaj vzdrževale in razvijale svojo individualno in kolektivno sposobnost, upreti se oboroženemu napadu."

 

Spremembe se običajno rodijo z vprašanji - ali se bo pri nas odprl prostor za argumentirano razpravo o tem, kaj konkretno kolektivna obramba zavezništva lahko naredi za Slovenijo, in česa ne? Se bo v Sloveniji kaj spremenilo, če se okrepi zavedanje, da moramo sami poskrbeti za odvračalno moč svoje države? Za nas odvračalna vojaška moč pomeni, da za vsakim aktivnim profesionalnim vojakom, na rezervni klopi ali seznamu obstajajo še trije do štirje usposobljeni vojaki, s polno opremo in oborožitvijo v vojaški hrambi.

 

 

Naprej po poti odvračanja?

 

V vseh tujih vojskah na našem prostoru so bili slovenski vojaki zelo cenjeni. Zakaj se jih otepamo v času, ko smo na svojem? Običajni pomisleki so: "Tako ali tako smo premajhni, da bi se uprli vojaškemu napadu nasprotnika" ali "Uvedba obveznega vojaškega roka je poskus militarizacije Slovenije."

 

Majhnost je lahko samo v naših glavah, če to dovolimo. Naša geografsko-strateška izpostavljenost in zgodovinske izkušnje nas učijo, da Slovenija potrebuje politiko odvračanja, ki so jo poznali že stari Grki in Rimljani. Temelj politike odvračanja ni velikost, pač pa kredibilnost vojaške moči in nepredvidljiv obrambni potencial, ki ga lahko razvije napadena država. Obvezno služenje vojaškega roka ne more militarizirati Slovenije, če bo temeljilo na družbeno dogovorjenem modelu, ki z uravnoteženim pristopom vključuje minimalne zahteve po uporabnih znanjih na področju vojaške obrambe in je nemoteče povezano s šolskim sistemom.

 

V javno razpravo je treba vrniti vprašanje družbene in moralne odgovornosti za varnost državljank in državljanov samostojne države. Generacije mladih naj slišijo, da imamo vsi pravico in odgovornost do varne države. Slovenska vojska še ni slavila tridesetega rojstnega dne, a že je vidno, da brez ustvarjanja njene kadrovske globine oziroma večje družbene angažiranosti ne bo dočakala naslednjih desetletij. Glede na število prebivalcev in gospodarsko moč je lahko optimalna kombinacija profesionalne in rezervne vojaške strukture ekonomsko vzdržna naložba v varnost države.

 

 

"V javnosti se pogosto zlorablja navajanje 5. člena Severnoatlantske pogodbe, po katerem vojaški napad na eno od zaveznic predstavlja napad na vse članice Nata. Na politični ravni vsaj načeloma to velja, pri vojaškem odgovoru Nata proti agresiji na eno od članic pa ni nobenega avtomatizma."

 

 

Pogled skozi oči potencialnega nasprotnika in izkušnje iz osamosvojitvene vojne pred tridesetimi leti imajo skupni imenovalec, ki se imenuje odvračanje. Moč odvračanja lahko črpamo iz nepredvidljivosti in odpornosti na agresijo. To nam lahko da samozavestni duh dobro pripravljene in opremljene vojske aktivnih in rezervnih pripadnikov, ki ima tehnološko visoko podprto poveljniško strukturo z obveščevalno in informacijsko komponento. V krizni situaciji to bistveno poveča pripravljenost za pogajanja pri nasprotni strani. Sorazmerno obratno velja za ohranjanje obstoječega stanja, ko se lahko v hipotetičnem primeru zelo spremenjenih varnostnih okoliščin na naših mejah poveča apetit nasprotne strani, da s hitrim vojaškim posegom doseže svoje cilje. Priložnost dela tatu.

 

 

Pot do služenja vojaškega roka

 

Mladim je brez dvoma težko sprejeti, da nekaj, kar država predpiše kot prisilno obveznost, lahko zavaruje svobodo za vse, če jim tega nihče ne predstavi v šolskih klopeh. Treba jim je predstaviti, da se svoboda samostojnega odločanja suverenega naroda zavaruje na mejah države, če je to potrebno. 

 

Strah pred posledicami usposobljenosti mladih generacij za uporabo strelnega orožja je odveč. Švicarska konfederacija velja za zelo militarizirano družbo, ki izhaja iz njene nevtralnosti, vendar svoboda, demokracija in ekonomski razvoj tam ne trpijo. Če bo Slovenija s svojo kulturo, šolstvom in vzgoj, ostala bližje Švicarski konfederaciji, kot pa družbenem in socialnem okolju, ki ima posledice v nepredvidljivih morilskih strelskih pohodih, bo varnejša država.

 

Koalicijska pogodba nove slovenske vlade ni naklonjena ponovni uvedbi naborništva. Pogodba navaja, da ima naborništvo negativne ekonomske učinke, krši svobodno odločitev posameznika, moti izobraževalni in delovni proces ter zmanjšuje kakovost vojske kot obrambne sile. Vse navedbe v koalicijski pogodbi je najbolje analizirati in ovrednotiti v odprtih javnih razpravah strokovne in zainteresirane javnosti.

 

 

"Ohranjanje šibke vojske na geostrateško prehodnem ozemlju, kjer leži Slovenija, lahko traja le do prvih novih spreminjanj meja v Evropi. V najslabšem scenariju bo to tudi maksimalen domet zgodovine naše državnosti."

 

 

 

Pomembno vlogo na tem področju imajo tudi pravniki, filozofi, psihologi, zgodovinarji, sociologi, ekonomisti in predstavniki drugih ved. Cilj so kredibilni rezultati o kratkoročnih in dolgoročnih učinkih obveznega služenja vojaškega roka na razvoj družbe in varnost države. Voljo ljudstva za ponovno uvedbo obveznega vojaškega roka je najbolje preveriti na referendumu, kot so to storili naši severni sosedje.

 

V primeru pozitivne odločitve ocenjujem, da bi model služenja vojaškega roka lahko vseboval naslednje elemente:

 

* Uvede se štiritedenski vojaški rok, ki postane podaljšani del slovenskega srednješolskega sistema. Izvaja se ob koncu srednješolskih programov.

 

* Enomesečni program za nabornike se uskladi s programi 3. in 4. letnika srednjih šol na način, da se šolske vsebine, kot so prva pomoč, preživetje v naravi, geografska in topografska orientacija, kibernetska varnost, itd., prenesejo v program služenja vojaškega roka.

 

* Za moške je služenje vojaškega roka obvezno, za ženske prostovoljno.

 

* Vsi, ki iz različnih razlogov ne morejo opraviti vojaškega roka, opravijo skrajšan program brez praktičnih vojaških vsebin.

 

* Povsod, kjer je delodajalec država, je obvezen zaposlitveni pogoj uspešno končan program služenja vojaškega roka.

 

* Vojaški rok se vsako leto izvede v treh rotacijah, od 1. junija do 30. septembra. V času med dvema rotacijama sta dva tedna namenjena za kadrovsko in logistično pripravo vojske na novo rotacijo nabornikov.

 

* Vsak nabornik za uspešno zaključen vojaški rok prejme finančno nadomestilo v višini začetne osnovne plače profesionalnega vojaka. Poleg tega nabornik za vsak dan vojaškega roka prejme žepnino.

 

* Prednost v prvi in drugi rotaciji imajo vsi, ki ne nadaljujejo šolanja.

 

* Geografska omejitev – noben nabornik ne more služiti vojaškega roka v svoji pokrajini.

 

* Poudarek pri vojaških vsebinah programa je na uporabi vseh vrst pehotne oborožitve ter osnovnih veščinah za delovanje v skupini in oddelku.

 

* Del programa je namenjen domovinski vzgoji in vojaški zgodovini. Poudarek je na osamosvojitveni vojni in vseh zametkih slovenske vojaške identitete v preteklosti.

 

 

Obrambne zadeve brez kratkoročnih politik

 

Dejstvo je, da ohranjanje šibke vojske na geostrateško prehodnem ozemlju, kamor spada naša država, lahko traja le do prvih novih spreminjanj meja v Evropi. V najslabšem scenariju bo to tudi maksimalen domet zgodovine naše državnosti.

 

Da bi se temu izognili in krenili po poti usklajevanja ukrepov za povečanje strokovnosti in učinkovitosti sprememb na vojaškem področju, nujno potrebujemo dolgoročno zasnovan sistem usmerjanja vojaške organizacije. Ta bo omejil premalo premišljene in nagle posege v vojaško organiziranost tako države, kakor tudi vojske same. To lahko temelji le na trdnem političnem konsenzu, ki vključuje poenotenje o ciljih, sredstvih, načinih in financiranju za naslednjih pet do deset let.

 

Ta pot je zahtevna, časa pa zmanjkuje. Zahteva politično zrelost in razumevanje, da ignoriranje odgovornosti za varnost prej ali slej pripelje do soočenja s posledicami, kar sva s kolegom Urošem Tovornikom pred skoraj desetimi leti že ugotavljala v članku v reviji Obramba. Zato je nujno, da se naredi prvi korak. 

 

Institut predsednika republike, ki predstavlja tudi vrhovnega poveljnika obrambnih sil Republike Slovenije, vidim kot pobudnika vzpostavitve posvetovalnega telesa, ki bo oblikovalo vizijo Obrambne sile Republike Slovenije za 21. stoletje. Predsednica ali predsednik republike ima legitimnost in položaj, ki omogoča usmerjanje političnih sil na pot konsenza o obrambnih zadevah države. 

 

 

***

 

Napoleonovih časov na Slovenskem minilo samo dobrih dvesto let. To je bil tudi čas, ko je Valentin Vodnik napisal med Slovenci dobro poznano Ilirija oživljena, odo, posvečeno Napoleonu Bonaparteju, in sicer zaradi spodbujanja narodnih interesov in uvajanja slovenščine kot učnega jezika v šolah. Manj znan med Slovenci pa se zdi eden od Napoleonovih rekov, ki se glasi:

 

"Ljudje, ki nočejo hraniti svoje vojske, bodo kmalu prisiljeni hraniti vojsko nekoga drugega."

 

 

Janko Šteh je upokojeni podpolkovnik Slovenske vojske in bivši vojaški ataše na slovenskem veleposlaništvu v Ankari. Naslov in podnaslov sta uredniška.

KOMENTIRAJTE
PRIKAŽI KOMENTARJE
24
Evtanazija ali evgenika? Kaj lahko pomeni dobra smrt* v neoliberalnem obdobju človeštva
16
24.05.2023 20:59
Začelo se je zbiranje podpisov za podporo novemu zakonu, ki ga v slovenski zakonodaji še nimamo: o zakonu o pomoči pri ... Več.
Piše: Milan Krek
Borut Pahor kritično o ukinitvi nacionalnega dneva spomina na žrtve komunističnega nasilja
30
18.05.2023 17:15
Na zadnje ideološke poteze vlade Roberta Goloba, ki je pred volitvami obljubljala depolitizacijo, zdaj pa počne ravno nasprotno, ... Več.
Piše: Uredništvo
Parlamentarne volitve v Grčiji: Negotovost kot še nikoli
10
17.05.2023 19:00
Konec tedna, natančneje 21. maja, čakajo Grčijo parlamentarne volitve, ki bodo v več pogledih prelomne. Javnomnenjske raziskave ... Več.
Piše: Tomi Dimitrovski
Beijing's new anti-spying rules could put to jail any foreign citizen living in China
8
16.05.2023 22:00
The international community is wary of Chinas latest amendments to its anti-espionage legislation that comes into effect from ... Več.
Piše: Valerio Fabbri
Despite likely losses, China has an interest to fund Pakistani rail network
10
09.05.2023 20:45
Putting economics on its head, China is readying to launch an ambitious USD 58 billion rail network in Pakistan, whose rationale ... Več.
Piše: Valerio Fabbri
Anonimka Alešu Šabedru očita, da ogroža več kot 60 milijonov evrov evropskega denarja
9
07.05.2023 20:00
Razmere v zdravstvu se bodo očitno še bolj zaostrile, do dramatičnih dogodkov naj bi prišlo že prihodnji mesec, opozarjajo naši ... Več.
Piše: Uredništvo
Kremelj je padel? Kdo je odgovoren za domnevni "atentat" na Putina in zakaj je to storil
13
04.05.2023 09:20
Natančna analiza posnetkov domnevnega ukrajinskega napada z dronoma na Kremelj, kjer je sicer uradna rezidenca ruskega ... Več.
Piše: Uredništvo
Nekdanji italijanski zunanji minister Luigi Di Maio kot predstavnik evropske diplomacije v zalivskih državah
14
02.05.2023 20:00
Visoki predstavnik za zunanje zadeve Evropske unije Josep Borrell je predstavnikom vlad 27 držav članic Unije pisal, da je ... Več.
Piše: Valerio Fabbri
Ameriška gerontokracija: Vladavina starejših v ZDA kot garancija prihodnosti zahodnega sveta?
12
28.04.2023 20:15
V Združenih državah so vedno bolj prisotni dvomi o napovedani ponovni kandidaturi Joeja Bidna. Izgleda, da osemdesetletni ... Več.
Piše: Valerio Fabbri
Izstop Nemčije iz rabe jedrske energije in mizantropija velikih okoljevarstvenih organizacij
22
23.04.2023 19:04
Trenutek slavja nemških Zelenih in velikih mednarodnih okoljevarsvetnih organizacij ob odklopu zadnjih treh nemških jedrskih ... Več.
Piše: Maksimiljan Fras
China - EU relations to deteriorate as Putin ignores Xi's mediation
6
22.04.2023 00:00
The European Commission President, Ursula von der Leyen, and French President, Emmanuel Macron, are trying to change Chinas ... Več.
Piše: Valerio Fabbri
Emergence of New Global Industrial Supply Chain : Limitation of China - Russia Trade Cooperation
13
16.04.2023 19:00
Analysts and observers across the world are anticipating about the shape and form the new global industrial supply chain would ... Več.
Piše: Valerio Fabbri
Finska v zvezi NATO je še en dokaz Putinovih političnih napak
13
12.04.2023 19:33
Vojna v Ukrajini je privedla do širitve zveze NATO. Na bojišču ni končnega izida, ki bi pomenil pogajanja s Kijevom in ... Več.
Piše: Valerio Fabbri
Cene električne energije v Evropi letijo v nebo predvsem zaradi trgovcev in špekulantov z električno energijo
21
11.04.2023 23:59
Leto 2022 je vsekakor zaznamovala energetska kriza. Cene električne energije so pričele naraščati že konec leta 2021, z rusko ... Več.
Piše: Bine Kordež
Zloraba neke naravne nesreče: Četrt stoletja po velikonočnem potresu v Zgornjem Posočju (1998)
11
10.04.2023 21:00
Pred skoraj natanko četrt stoletja, na velikonočno nedeljo, 12. aprila 1998, pet minut pred poldnevom, je Zgornje Posočje ... Več.
Piše: Siniša Germovšek
Shrinking Beijing, Shanghai, Hong Kong populations worsen demographic crisis in China
10
04.04.2023 21:00
Younger generation of Chinese does not find giving birth as inevitability. China therefore recorded a population decline for the ... Več.
Piše: Valerio Fabbri
Pozabite na drugi blok jedrske elektrarne v Krškem, vladno koalicijo so očitno potiho prevzeli špekulativni interesi
18
29.03.2023 00:55
Kdo se igra s projektom drugega bloka jedrske elektrarne v Krškem? Če ste mislili, da bo oblast vsaj v tem primeru ravnala ... Več.
Piše: Uredništvo
Uničevanje izvoznega potenciala IZUM-a pod pokroviteljstvom Direktorata za znanost na Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in inovacije
6
27.03.2023 21:20
Na današnji dan pred petimi leti je vodilni avtor sistemov COBISS in SICRIS, pobudnik ustanovitve in dolgoletni direktor IZUM-a ... Več.
Piše: Tomaž Seljak
Iranska atomska bomba: V koliko dneh ali največ tednih bo Iran postal član jedrskega kluba?
10
22.03.2023 22:00
Ali se islamska republika, ki je že vrsto let zaradi svojega jedrskega programa tarča mednarodnih sankcij, lahko kmalu uvrsti v ... Več.
Piše: Uredništvo
Cyber-espionage and data theft by Chinese entities concerns Norway and the Netherlands
1
21.03.2023 07:00
Cyber-espionage is a long-time Chinese national priority aimed at strengthening its geopolitical position. The experts and ... Več.
Piše: Valerio Fabbri
1 2 3 4 5  ... 

Najbolj brano

01/
Borut Pahor kritično o ukinitvi nacionalnega dneva spomina na žrtve komunističnega nasilja
Uredništvo
Ogledov: 2.079
02/
Paradigma revščine ali zakaj bodo naši vnuki morda plavali čez Sredozemlje na jug
Andraž Šest
Ogledov: 1.783
03/
Kam pelje Logarjeva "platformizacija" volilnega kapitala?
Tilen Majnardi
Ogledov: 1.455
04/
Ameriške vojne in dolžniška kriza: "Biti sovražnik Združenih držav je nevarno, toda biti prijatelj je usodno"
Jeffrey Sachs
Ogledov: 1.217
05/
Dokler se novinarji in uredniki ne bodo uprli politikom, se bo politizacija medijev mirno nadaljevala
Dejan Steinbuch
Ogledov: 913
06/
Vatikanska diplomacija: Bolj kot Zahodu je papež glede vojne v Ukrajini blizu stališčem Brazilije, Indije ali Kitajske
Božo Cerar
Ogledov: 857
07/
Evtanazija ali evgenika? Kaj lahko pomeni dobra smrt* v neoliberalnem obdobju človeštva
Milan Krek
Ogledov: 914
08/
Hočete ekstremiste? Sova vam jih prikriva ali morda celo ščiti, Portal Plus jih razkriva!
Kizo
Ogledov: 33.850
09/
Parlamentarne volitve v Grčiji: Negotovost kot še nikoli
Tomi Dimitrovski
Ogledov: 688
10/
Odrasli v sobi ali zakaj so Nemci skoraj vedno največji evropski problem
Dejan Steinbuch
Ogledov: 2.249