Razkrivamo

Zakaj Peter Grum ne more biti v. d. generalnega direktorja Fursa in zakaj bi bilo bolje, če bi bil tiho

Finančni inšpektor je povedal, da v svoji sedemnajstletni karieri še nikoli ni doživel, da bi kdo nanj vršil takšen pritisk, da zakonito odločitev spremeni v nezakonito. Namestnik generalne direktorice Fursa je bil v tem času ravno Peter Grum. Težko verjamem, da ni bil seznanjen s celoto zadevo. In če je bil, ne bi smel nikoli postati v. d. generalnega direktorja Fursa. Če pa ni bil seznanjen, potem je nekaj šepalo v organizaciji dela. Predsedniku vlade in finančnemu ministru svetujem, da sta pozorna na izjave in početje v. d. generalnega direktorja Fursa Petra Gruma, saj se lahko zgodi, da bosta imela ravno zaradi Petra Gruma in njegovega zaletavega delovanja težave z davkoplačevalci ...

13.07.2022 13:49
Piše: Ivan Simič
Ključne besede:   Peter Grum   Ivan Simič   FURS   davki   Finančna uprava   intervju   Finance

Smiselno bi bilo, da finančni minister razmisli o zamenjavi v. d. generalnega direktorja Fursa, kajti oseba, ki daje take zaletave izjave v svojem intervjuju, ne more in ne sme biti na vrhu najpomembnejšega državnega organa.

 

Naša življenja so splet različnih dogodkov in okoliščin. Na nekatere lahko vplivamo, kar nekaj pa je takih, na katere je naš vpliv omejen. Mnogim se življenje ne izide tako, kot bi želeli. Včasih je dovolj le trenutek, ki vam spremeni celoten tok življenja. Takrat iščemo razloge, zakaj se nam je to zgodilo.

 

Tako se mi že 30 let zastavlja vprašanje, kaj je bil razlog, da sem se pred prometno nesrečo zbudil zadnji trenutek in sem pred usodnim trkom zaviral 22 metrov. Očitno se je nekdo ali nekaj odločilo, da še ni prišel moj čas, da grem. Zaradi tega sem v življenju hvaležen in ne želim prizadeti drugih. Res je, da če imaš vodstveno funkcijo, se kdaj moraš komu tudi zameriti, toda to sem zmeraj počel na način, da ni bil nihče prikrajšan.

 

Vsakomur lahko pogledam v oči in mu še enkrat povem, zakaj sem se tako odločil.

 

 

***

 

V ponedeljek, 11. julija 2022, mi je znanec posredoval intervju Petra Gruma, v. d. generalnega direktorja Finančne uprave Republike Slovenije (FURS), za časnik Finance. Čeprav sem Petru Grumu že enkrat povedal, da je najbolje, da me pusti pri miru, ne more mimo tega, da ne bi ocenjeval mojega dela, čeprav o tem ne ve veliko. Poudarjam, da Peter Grum ni primeren, da ocenjuje moje delo. Tega lahko ocenjujejo le davčni zavezanci in zaposleni v Finančni upravi, ki so delali z mano.

 

Dejstvo je, da sem imel pri vodenju finančne uprave – dvakrat v Sloveniji in enkrat v Srbiji – kljub visoki funkciji zmeraj dober odnos z zaposlenimi. Zavedal sem se dejstva, da se je z nastopom funkcije začelo odštevanje do trenutka mojega odhoda. Tako je lahko vsak, ki je želel, prišel do mene. Lahko mi je povedal svoje želje, pripombe in predloge. Zmeraj sem bil vesel tudi kritike, saj je to pomenilo, da lahko zadeve še izboljšamo.

 

Izjavo Petra Gruma, ki se nanaša name, da zdaj upa, da je po njegovi vrnitvi ozračje na Fursu boljše, štejem za prvo v vrsti neresnic. Resnica je, da je v času, ko sem bil generalni direktor Fursa, do mene lahko prišel vsak zaposleni, lahko je povedal, kar je želel, lahko je izpostavil, kaj ni v redu, in z veseljem sem ga poslušal. Moja vrata so bila zmeraj odprta. V delo finančne uprave sem uvedel sproščenost, kar so mi potrdili mnogi zaposleni in davčni zavezanci, ki so zaznali to spremembo.

 

Trditev Petra Gruma, da si zaposleni takrat niso upali povedati vsega, ne drži.

 

O odnosu Petra Gruma do zaposlenih, še posebej do finančnih inšpektorjev, kaže tudi njegova reakcija na dokaj ostro pismo Sindikata državnih organov Slovenije z dne 29. novembra 2019. Predsednik sindikata Frančišek Verk je na tedanjega ministra za finance dr. Andreja Bertonclja in državno sekretarko Natalijo Kovač Jereb naslovil dolgo pismo, v katerem so nazorno navedeni in opisani večletni in stopnjujoči nedopustni pritiski na zaposlene v finančni upravi, še posebej na finančne inšpektorje. To pismo so prejeli tudi na Fursu.

 

Tedanje vodstvo Fursa, katerega del je bil tudi Peter Grum, se na pismo ni odzvalo. Finančni inšpektorji so s sindikatom tedaj zapisali še, da bodo, če se pritiski ne prenehajo in siceršnje razmere ne uredijo, vložili celo kazensko ovadbo zoper tedanje vodstvo. K pogovorom s sindikati in inšpektorji sem pristopil takoj ob nastopu mandata, to je 1. junija 2021, ter izvedel niz ukrepov za izboljšanje stanja. Tako sta Finančni urad Dravograd in Finančni urad Ptuj ponovno pridobila inšpekcijo, poleg tega sem zahteval, da so finančni inšpektorji samostojni pri svojem delu. Prav tako sem zahteval, da se jim zagotovijo čim boljši pogoji za delo.

 

Eni redkih, ki so zdaj na Fursu zadovoljni, so verjetno tisti, ki jih je Peter Grum postavil na vodilne funkcije in predstavljajo obroč okoli njega. Gre v glavnem za ekipo, ki je bila na teh ali podobnih položajih že v času, ko je bil Peter Grum namestnik generalne direktorice Fursa. V njegovi letih je bilo izdanih veliko število nezakonitih in neustavnih odločb, kar so potrdila sodišča – tako upravno, vrhovno, ustavno in evropsko. V nekaterih primerih pa je že druga stopnja, to je Ministrstvo za finance, odpravilo nezakonite odločbe Fursa. Pomembne oziroma sistemsko nezakonite odločitve, ki so padle na sodiščih od 2012 do 20. marca 2021, sem objavil v reviji Denar, ki je izšla 20. marca 2021. Konec lanskega leta smo dočakali še sodbo Vrhovnega sodišča o nezakonitih obdavčitvah kupnin za lastne poslovne deleže, kar je bila še ena sistemska nezakonitost v takratnem delovanju Fursa.

 

Glede Grumove izjave, ki se nanaša na mojo izjavo o nezakonitih odločbah, in njegov odgovor, da ga moje besede spominjajo na sicer bolj grobe, zaradi katerih sem se javno opravičil finančni inšpektorici, ki sem jo označeval celo za članico hudodelske združbe, je moj odgovor naslednji.

 

Upal sem, da Peter Grum ne bo odpiral te teme, saj se je v tem primeru v najhujši možni obliki pokazalo, kako lahko posamezniki na Fursu odločajo, koga bodo obdavčili, in to mimo zakona. Ne vem, ali se temu reče sistemska nezakonitost ali kaj drugega, prav gotovo pa to početje lahko imenujemo kriminal. Žal zaletavost in vzvišenost Petra Gruma očitno mu nista dovolila, da bi se vzdržal komentarja o mojem opravičilu finančni inšpektorici, ki sem ga izrekel kot novinar in odgovorni urednik revije Denar in sem vesel, da sem lahko to storil. Peter Grum je s tem Fursu povzročil veliko škodo in to je še en razlog, zakaj ne more biti v. d. generalnega direktorja Fursa. Veliko bolje bi bilo, če bi bil tiho. Toda ker je odprl to temo, bom odgovoril, zakaj sem se opravičil finančni inšpektorici.

 

O davčnem postopku in finančni inšpektorici sem že pisal v reviji Denar. V trenutku pisanja članka sem na podlagi informacij, ki sem jih takrat imel, in na podlagi odločbe druge stopnje iz leta 2020, ki je bila ugodna za davčnega zavezanca, menil, da je tudi ta finančna inšpektorica sodelovala pri maltretiranju davčnega zavezanca. Ko je bilo naknadno ugotovljeno, kako je celotna zadeva potekala, in ko sem videl, da finančna inšpektorica ni sodelovala pri nepravilnostih, ki so bile ugotovljene, sem se odločil, da se ji opravičim. Za ta korak sem se odločil, ker vem, kakšen vpliv imajo zapisane neresnice na posameznika. To sem sam že velikokrat doživel.

 

Treba je poudariti, da je davčni zavezanec na koncu prejel vrnjen ves denar, ki mu ga je iz naslova DDV zadrževal Furs, in da je zadeva na koncu zaključena tako, kot bi morala biti že od vsega začetka, to je od decembra 2011, kar je tudi zapisano v zadnji odločbi drugostopnega organa, to je Ministrstva za finance iz leta 2020.

 

Ko sem ugotovil, da konkretna finančna inšpektorica ni bila del te združbe, in ko sem izvedel, da obravnave na sodišču za njo predstavljajo določeno breme, sem jo poklical. Povedal sem ji, da ne želim, da trpi in da sem se ji pripravljen javno opravičiti, saj sem šele naknadno ugotovil, da so za maltretiranje davčnega zavezanca odgovorni drugi. Tako sva se dogovorila, da ona umakne obtožnico, jaz pa se ji bom javno opravičil v reviji Denar in v mojem blogu na spletni strani.

 

Drugi razlog, ki je bil glavni, pa je bil ta, da nisem želel, da javnost na sodišču izve, kaj se je dejansko dogajalo v tem davčnem postopku in to v času, ko je bil namestnik generalne direktorice Fursa ravno Peter Grum. Bil je v vodstvu Fursa in težko je verjeti, da ni bil seznanjen s tem. Zato bi bilo res veliko bolje, če bi Peter Grum bil tiho in ne bi odpiral te teme, tako pa zdaj moram odgovarjati na njegove navedbe, ki so bile nepotrebne. Včasih je bolje, da je jezik počasnejši od možganov.

 

Za kaj je šlo v tem primeru?

 

Ko je davčni zavezanec zahteval zamudne obresti od prepozno vrnjenega DDV, so se na Fursu odločili, da mu ne bodo ugodili, da bodo šli še enkrat v davčni nadzor in da mu bodo še enkrat odvzeli DDV, ki so mu ga predhodno že vrnili.  Finančni inšpektor, ki je vodil davčni postopek, je pregledal celotno zadevo in je pripravil osnutek zapisnika, v katerem je ugotovil, da je vse v redu. To pomeni, da je davčni zavezanec postopal v skladu z veljavno zakonodajo in da ni razloga, da se mu še enkrat odvzame pravica do vračila DDV. Njegov predlog odločitve, zapisan v osnutku zapisnika, očitno ni bil pogodu nekaterim na Generalnem finančnem uradu. Tako so nekateri na tem uradu začeli izvajati pritisk na finančnega inšpektorja, da spremeni svojo odločitev. To so počeli toliko časa, da je ta končno spremenil svojo določitev; in to iz odločitve, da je vse v redu, v odločitev, da je vse narobe.

 

Davčni zavezanec je nato leta 2018 pripravil pripombe na zapisnik in pozneje pritožbo zoper nezakonito odločbo. Po dveh letih je drugostopni organ, Ministrstvo za finance, odločil, da je bila odločitev finančnega inšpektorja napačna. Finančni inšpektor je v ponovnem postopku brez pritiskov posameznikov na Generalnem finančnem uradu izdal pravilno in zakonito odločbo.

 

Finančni inšpektor je povedal, da v svoji sedemnajstletni karieri še nikoli ni doživel, da bi kdo nanj vršil takšen pritisk, da zakonito odločitev spremeni v nezakonito. Namestnik generalne direktorice Fursa je bil v tem času ravno Peter Grum. Težko verjamem, da ni bil seznanjen s celoto zadevo. In če je bil, ne bi smel nikoli postati v. d. generalnega direktorja Fursa. Če pa ni bil seznanjen, potem je nekaj šepalo v organizaciji dela. Šlo je za nedovoljene aktivnosti nekaterih posameznikov na Fursu in ko se več posameznikov združi za izvajanje nečesa, kar je nezakonito, lahko govorimo o združbi.

 

Velika škoda je, da je Peter Grum odprl temo o mojem opravičilu finančni inšpektorici, kajti moje opravičilo je bilo povezano tudi s tem, da javnost ne bi bila seznanjena, kako lahko potekajo zadeve, če vam nekdo ne želi vrniti davka ali če vas želi uničiti.

 

Smiselno bi bilo, da finančni minister razmisli o zamenjavi v. d. generalnega direktorja Fursa, kajti oseba, ki daje take zaletave izjave v svojem intervjuju, ne more in ne sme biti na vrhu najpomembnejšega državnega organa.

 

Nadalje ne drži trditev Petra Gruma, da Furs v času njegovega namestništva ni izdajal sistemsko nezakonitih odločb. Ne vem, zakaj govori o sistemskih nezakonitih odločbah, saj je dovolj, da je Furs izdajal nezakonite odločbe. Naštel bom le tri primere sistemskih nezakonitih odločb, ki so se izdajale v času njegovega namestništva. Več jih je objavljenih v reviji Denar, ki je izšla 20. marca 2021.

 

Gre za naslednje sistemske nezakonite odločbe:

 

* Čeprav sem Furs opozoril, da nezakonito in neustavno izvajajo osebne davčne preglede po 68. a členu Zakona o davčnem postopku, in to za obdobja pred 1. januarja 2009, kar ne bi smeli početi, so to počeli od leta 2014 do 2017. Tako je pozneje Ustavno sodišče Republike Slovenije s svojo odločbo številka U-I-113/17-40 z dne 30. 9. 2020 odločilo, da je bilo postopanje Fursa nezakonito in neustavno. Sledili so ponovni postopki, vračilo denarja in plačilo zamudnih obresti davčnim zavezancem.

 

* Pri prodajah poslovnih deležev Furs ni želel kot nabavno vrednost kapitala upoštevati naknadna vplačila kapitala, kar je bilo napačno in je pozneje Vrhovno sodišče Republike Slovenije s svojo sodbo številka X Ips 23/2018 z dne 10. 10. 2018 odločilo, da je bilo postopanje Fursa nezakonito.

 

* Pri prodajah lastnih poslovnih deležev je Furs prejeto kupnino obdavčeval kot prikrito izplačilo dobička in ne kot dohodek iz kapitala (kapitalski dobiček), kar je bilo nepravilno. S tem početjem so mnoge davčne zavezance spravili v težke finančne situacije. Mnoge so prisilili v vlaganje samoprijav. Naknadno je Vrhovno sodišče Republike Slovenije s svojo sodbo številka X Ips 61/2021 z dne 15. 12. 2021 tudi v tem primeru odločilo, da je bilo postopanje Fursa nezakonito.

 

 

Glede na to, da je v vsakem od treh naštetih primerov šlo za večje število nezakonitih odločb, lahko govorimo o sistemski nezakonitosti.

 

Ne drži navedba Petra Gruma, da Furs takrat ni mogel odločati drugače in da je zakon takrat še veljal. Pri osebnih davčnih pregledih sem Furs že leta 2014 opozoril na retroaktivno inšpiciranje, pa mi je Peter Grum odgovoril, da če mi kaj ne ustreza, naj se obrnem na upravno inšpekcijo. Njegov takratni odgovor sem štel za odgovor prepotentnega državnega uradnika. Več o tem si lahko preberete v reviji Denar, številka 513, ki je izšla 20. oktobra 2020, in to na straneh 26 do 35.

 

V primeru naknadnih vplačil kapitala ni zakonske določbe, ki bi določala, da se naknadno vplačilo kapitala ne šteje v nabavno vrednost kapitala. Tako je odločilo tudi sodišče.

 

Pri prodajah lastnih poslovnih deležev prav tako ni bilo zakonske določbe, da gre v primeru prodaje lastnih poslovnih deležev za prikrito izplačilo dobička. Ponovno je o tem odločilo sodišče in ker to ni bilo urejeno z nobenim zakonom, so naknadno spremenili zakon, da je potem šlo za prikrito izplačilo dobička, in to v času od 1. januarja 2020 do 31. decembra. 2021.

 

Zato bi bilo dobro, da bi Peter Grum, če že to omenja v svojem intervjuju, javnosti vsaj v teh treh primerih citiral določbe zakona, v katerih je bilo določeno, da so te zadeve obdavčene oziroma kot je povedal za Finance: "A v tistem trenutku se Furs ni mogel odločiti drugače, ker je zakon še veljal." Zanima me, kateri zakon je veljal in katera določba zakona je določala, da je to obdavčeno, glede da to, da je sodišče naknadno odločilo drugače.

 

Na koncu še predlog predsedniku vlade in finančnemu ministru. Bodita pozorna na izjave in početje v. d. generalnega direktorja Fursa Petra Gruma, saj se lahko zgodi, da bosta imela ravno zaradi Petra Gruma in njegovega zaletavega delovanja težave z davkoplačevalci.

 

Še boljša rešitev bi bila, da najdeta novega v. d. generalnega direktorja Fursa.

 

Ivan Simič je nekdanji generalni direktor FURS. Prispevek je bil objavljen na njegovem blogu pod naslovom Odgovori Petru Grumu.

KOMENTIRAJTE
PRIKAŽI KOMENTARJE
12
Chinese Cellular Chips, Next Biggest Threat to the World
0
02.02.2023 22:00
Chinese cellular chips pose the greatest threat to the world, warns a report published recently by British diplomat Charles ... Več.
Piše: Valerio Fabbri
Izključitev Rusije iz sistema SWIFT je priložnost za Kitajsko in za internacionalizacijo juana
9
30.01.2023 23:00
Gospodarske sankcije, ki jih je zahodni blok naložil Rusiji, vedno bolj postajajo dvorezni meč. Njihov glavni namen je bil ... Več.
Piše: Valerio Fabbri
Manevrskega prostora za višje plače v Sloveniji na žalost takorekoč ni
15
29.01.2023 22:05
Zadnje mesece se v Sloveniji soočamo z vse večjimi pritiski za dvig plač. Temu je botrovala predvsem visoka rast cen, pa tudi ... Več.
Piše: Bine Kordež
Odgovor na vprašanje, kdo najbolj ogroža Rusijo, je enostaven: Rusija.
40
26.01.2023 20:12
Ruska paranoja, ki je značilna za avtoritarne režime, ne pojenjuje. V zadnjih tednih je več pomembnih kremeljskih politikov, ... Več.
Piše: Maksimiljan Fras
Od kje cena 300 evrov za megavatno uro električne energije
16
19.01.2023 20:00
Oskrba z električno energijo in zlasti njena cena bodo tudi v letošnjem letu zaposlovali medije, politiko in porabnike. V ... Več.
Piše: Bine Kordež
China’s eyes on Antarctica through Argentina
22
18.01.2023 20:00
China has been getting closer to Argentina for multiple reasons, most of which could be summarized as a strategic interest in ... Več.
Piše: Valerio Fabbri
Dobavitelji v državnem zdravstvu zaradi preplačanih medicinskih pripomočkov letno zaslužijo vsaj 250 milijonov evrov!
11
15.01.2023 22:45
V Sloveniji je v središče zdravstvenega sistema postavljen izvajalec, bolnik pa je samo številka na zdravstveni kartici, ki ... Več.
Piše: Krištof Zevnik
Pet faktorjev, ki utegnejo vplivati na potek ruske vojne v Ukrajini v letu 2023
17
09.01.2023 20:00
Ker je v Ukrajini dogajanje na terenu precej dinamično in je razmerje sil večkrat nejasno, je za zahodne opazovalce težko, če ne ... Več.
Piše: Maksimiljan Fras
Homo Sovieticus: Pogled na Putinovo vojno v Ukrajini
13
04.01.2023 20:00
Ruska agresija na Ukrajino nas vrača v zgodovino za nekaj dolgih desetletij. Vsi upi, da gremo proti novi stopnji evolucije ... Več.
Piše: George-Vadim Tiugea
Naraščanje svetovne populacije se bo počasi ustavilo, potem na verjetno čaka celo upad
10
29.12.2022 22:04
Glede na težo in daljnosežnost demografskih sprememb, ki smo jim priča v svetu, so te še vse premalo prisotne v javni razpravi. ... Več.
Piše: Maksimiljan Fras
Pozabljena obletnica: Vodstvo IZUM-a je pozabilo na 35. rojstni dan COBISS
4
28.12.2022 22:45
Institut informacijskih znanosti v Maribor (IZUM) je 20. decembra 2022 s premiero dokumentarnega filma z naslovom Od kartice do ... Več.
Piše: Tomaž Seljak
Ukrajina kot poligon za testiranje novega in starega orožja
18
27.12.2022 22:30
Putinova vojna bo koledarsko vsak čas vstopila v drugo leto, razmere na fronti pa so za Ruse precej manj obetavne kot 24. ... Več.
Piše: Dejan Azeski
Po dveh letih debelih krav vstopamo v obdobje negotovosti, ki bo trajalo nekaj let
17
18.12.2022 23:15
Že kar nekaj časa spremljamo ukrepanje centralnih bank, ki so se odločile umiriti inflacijo z dvigovanjem obrestnih mer. V ... Več.
Piše: Bine Kordež
Okostnjaki iz omar ljubljanske nadškofije grozijo, da bodo poleg grehov razkrili tudi grešnike
20
15.12.2022 01:30
Tiha vojna med liberalci in konservativci znotraj slovenske cerkve se nadaljuje: konservativci so uspešno lansirali zgodbo o ... Več.
Piše: Dejan Steinbuch
Xi’s zero-COVID policy is sinking China's economic ship into recession
10
12.12.2022 22:22
Chinas stance towards COVID-19 and its zero-COVID policy could be the final nail in the coffin that damages the present regimes ... Več.
Piše: Valerio Fabbri
Has the count down begun for Tik Tok in the U.S.?
4
05.12.2022 22:00
Is Tik Tok on its way out from United States? Perhaps yes, should Republican Congressmen find adequate information that the ... Več.
Piše: Valerio Fabbri
Spolnih zlorab osumljeni pater Rupnik, dvoličnost jezuitskega papeža in posebni vatikanski odposlanec za Slovenijo
20
04.12.2022 23:15
Neverjetno naključje, toda prav v dneh, ko se je v Ljubljani mudil Andrew Small, papežev posebni odposlanec za preiskovanje ... Več.
Piše: Dejan Steinbuch
Ruske paravojaške skupine: Psihopati z macolo, neonacisti in obsojeni kriminalci
17
04.12.2022 00:30
Skupina Wagner ni edina ruska paravojaška skupina, je pa največja in najbolj razvpita. Ustanovljena je bila, da bi vojaško ... Več.
Piše: Maksimiljan Fras
O višini javnega dolga in obrestnih merah v času krize
8
22.11.2022 23:00
Po višini dolga je Slovenija sicer še vedno pod povprečjem Evropske unije, vendar se moramo zavedati, da smo kot majhna država ... Več.
Piše: Bine Kordež
Sprehod po Ljubljani: Kot v prestolnici ponosne socialistične republike, ki se skoraj sramuje samostojnosti
25
21.11.2022 20:00
Slovenija je tako polarizirana, da se njeni prebivalci ne strinjamo več (?) niti o pomenu osamosvojitve. Mnenja so tako deljena, ... Več.
Piše: Andrej Capobianco
1 2 3 4 5  ... 

Najbolj brano

01/
7352 žalitev
Tilen Majnardi
Ogledov: 1.783
02/
Kot v češki risanki A je to!: Zdravstvena reforma premierja Goloba in ministra Loredana
Milan Krek
Ogledov: 1.840
03/
Odgovor na vprašanje, kdo najbolj ogroža Rusijo, je enostaven: Rusija.
Maksimiljan Fras
Ogledov: 1.645
04/
Finci in Estonci imajo lepi premierki, vendar to še ne more biti razlog za kopiranje njihovega zdravstvenega sistema
Milan Krek
Ogledov: 1.065
05/
Rusi ne prihajajo, Rusi so že dolgo tukaj med nami
Tilen Majnardi
Ogledov: 1.143
06/
Ali se približujemo uničujoči jedrski III. svetovni vojni?
Marjan Podobnik
Ogledov: 976
07/
Avtokracija je navzven videti res trdna, a je navznoter v resnici izjemno šibka
Andraž Šest
Ogledov: 1.231
08/
Manevrskega prostora za višje plače v Sloveniji na žalost takorekoč ni
Bine Kordež
Ogledov: 1.196
09/
Gostujoče pero: Januar je pač tak mesec
Anže Logar
Ogledov: 2.626
10/
Izključitev Rusije iz sistema SWIFT je priložnost za Kitajsko in za internacionalizacijo juana
Valerio Fabbri
Ogledov: 579