Komentar

Slovenija, Evropa in svet v 2023: Odpornost, vzdržljivost in strateška daljnovidnost

Paradoksalno in na presenečenje mnogih je prav agresija Rusije na Ukrajino pokazala enotnost, načelnost in trdnost EU. Tako delovanje bo še posebej pomembno v konkretnih izzivih v letu 2023 med katerimi bo najpomembnejša nadaljnja evropska vsestranska podpora Ukrajini v boju z ruskim agresorjem, ki zaničuje zahodni model liberalne demokracije vključno s človekovimi pravicami. Ta podpora je pomembna za po-konfliktno obnovo evropskega varnostnega sistema na temelju prepovedi agresije, nasilnega spreminjanja meja  ter spoštovanja ozemeljske nedotakljivosti in celovitosti držav.

01.01.2023 00:00
Piše: Iztok Mirošič
Ključne besede:   Evropska unija   Slovenija   2023   pravna država   človekove pravice   Ukrajina   Rusija   ZDA   Kitajska   Sredozemlje   Jadran   Zahodni Balkan

V novem letu so poleg nadaljnjega razvoja odličnih odnosov s sosedi v interesu Slovenije tudi čvrsti partnerski transatlantski odnosi, dobri odnosi z ZDA in delujoče obrambno zavezništvo NATO.

"Leto 2022 bo intenzivno v tehtanju moči velikih. In polno negotovosti", sem zapisal ob začetku lanskega leta v prispevku Gotova negotovost: V letu 2022 najverjetneje še ne bo "vrnitve v normalnost" (vir), ki je kar dobro napovedal trende. Leto 2022 se je s post-covidnim okrevanjem gospodarstva sicer začelo obetavno. A optimizem je ob pomanjkanju surovin in prekinitvah dobavnih verig kmalu pregnala vztrajna, ponudbeno gnana inflacija, predvsem pa protipravna vojaška agresija Rusije na Ukrajino. Posledice tega regionalnega konflikta so globalne, saj so vanj neposredno ali posredno vpete vse velike sile. Ta vojna je razgradila sistem evropske varnosti in vpliva na spremembe svetovnih dobavnih, energetskih in prehranskih verig. Povzroča svetovno nestabilnost. V njenem bistvu pa se zrcali spor vrednostnih sistemov multipolarnega sveta. Avtokracija, z globalno ponudbo alternativnega družbeno-političnega državnega modela, proti liberalni demokraciji, ki jo prezira.

 

Globalna mednarodna in varnostna situacija ostajata torej zelo zapleteni in postajata vse bolj nepredvidljivi. Predvsem za majhne države je dobra orientacija nujna. Geopolitika namreč spet šteje. Agresivna Rusija in vzpenjajoča se Kitajska predstavljata resne strateške izzive evroatlantski skupnosti. Odpornost, vzdržljivost, strateška avtonomija in daljnovidnost ali predvidevanje bodo v Evropski uniji (EU) in njenih članicah, vključno s Slovenijo, ključne kategorije v letu 2023. Še posebej pred volitvami v novi Evropski parlament leta 2024.

 

 

Geopolitična Evropska unija

 

Leto 2023 bo za Evropo in njene državljane posebej zahtevno. Po nekaterih napovedih naj bi v tem letu potekalo več hkratnih in med seboj povezanih kriz. Ta "multikriza", ki naj bi imela še posebej velike, multiplikativne negativne učinke, bo testirala dejansko odpornost in vzdržljivost EU. Slednja je po več kot desetletju raznovrstnih kriznih obdobij v zapletenih procesih svoje notranje konsolidacije ter izgradnje strateške avtonomije. Nadaljnja rast inflacije in obrestnih mer, padanje gospodarske rasti (staglflacija) preoblikovanje globalnih energetskih sistemov, deglobalizacija produkcijskih in dobavnih verig, rastoči protekcionizem, vzpon ameriškega ekonomskega populizma in geopolitični trki lahko ogrozijo dolgoročno gospodarsko konkurenčnost EU in njen poslovni model, ki je predolgo temeljil na prevelikih, predvsem pa strateško kratkovidnih odvisnostih od dveh avtoritarnih sistemov – energetske od Rusije in izvozne od Kitajske.

 

Finančna šibkost nekaterih članic (npr. pomembna Italija), visoka inflacija in cena energentov ter potencialna izguba investicij zaradi neugodnega poslovnega okolja (pretirana birokratizacija in tudi nerazumna preregulacija) lahko ogrozijo celo stabilnost evropskega kontinenta. Morebitni globlji spor z ZDA o inflacijsko-okoljskih subvencijah in neizpolnjevanje lastnih zavez za obrambne izdatke v okviru zveze NATO bi lahko ogrozil za varnost EU kritično pomembne transatlantske odnose. Vzpon protekcionizma v pomembnih polih sveta (ZDA, Kitajska) zelo negativno vpliva na svetovni sistem proste trgovine, ki je za EU kot eno največjih trgovinskih in izvoznih sil izjemne važnosti. Globalni protekcionizem povečuje nevarnosti recesije za EU, še posebej, ker se njena gospodarska moč v po-covidnem obdobju od vseh svetovnih blokov najpočasneje obnavlja. Prav ZDA in Kitajska sta tisti sili, ki največ vlagata v inovacije, razvoj revolucionarnih-transformacijskih tehnologij, avtonomne mobilnosti in umetne inteligence. EU za njima resno zaostaja. Kot tudi pri raziskavah o potencialih vodika kot realnega in stabilnega vira energije prihodnosti. Tehnološka, digitalna moč je danes glavni vir geopolitične moči.

 

V tako negotovem multipolarnem svetu bo morala EU nekatere ključne politike verjetno še bolj okrepiti in integrirati, da bi dosegla zadostno stopnjo lastne odpornosti in strateške avtonomije. Samo močna, povezana, solidarna in učinkovita EU lahko postane geopolitični globalni akter. Le kot taka lahko stopi v bitko za globalne verige vrednosti in narekuje tehnološke standarde. Samo gospodarsko močna in globalno konkurenčna EU, z doslednim spoštovanjem lastnih temeljev – vladavine prava, je lahko svetovni vodja uveljavljanja človekovih pravic, človeka vrednih delovnih pogojev, demokratičnih vrednot in varovanja okolja.

 

 

Enotna EU, enotna transatlantska skupnost

 

Paradoksalno in na presenečenje mnogih je prav agresija Rusije na Ukrajino pokazala enotnost, načelnost in trdnost EU. Tako delovanje bo še posebej pomembno v konkretnih izzivih v letu 2023 med katerimi bo najpomembnejša nadaljnja evropska vsestranska podpora Ukrajini v boju z ruskim agresorjem, ki zaničuje zahodni model liberalne demokracije vključno s človekovimi pravicami. Ta podpora je pomembna za po-konfliktno obnovo evropskega varnostnega sistema na temelju prepovedi agresije, nasilnega spreminjanja meja  ter spoštovanja ozemeljske nedotakljivosti in celovitosti držav. Morda v okviru Evropske politične skupnosti.

 

Vojne namreč ne dobi močneje oboroženi, temveč vzdržljivejši. Ne gre tudi podcenjevati močnega ruskega protidemokratičnega in populističnega propagandnega delovanja na politiko in javna mnenja v državah članicah EU. To lahko vodi do utrujenosti in naveličanosti nudenja potrebne, zlasti vojaške pomoči Ukrajini. Sovpadajoči svetovni izzivi v svetu leta 2023 bodo še naprej zlasti monopolno gnane rastoče cene goriv in hrane, boj proti inflaciji, težave tehnoloških velikanov in za EU pomembno reševanje post-brexit odnosov z Združenim kraljestvom. Obširni gozdni požari in suše v letu 2022 so potrdili nadaljnjo nujnost prehoda v obnovljive vire energije in uresničevanje zelene okoljske agenda kljub visokim stroškom. Kot žal kaže bo ponovno negotova post-pandemična situacija na Kitajskem, ki lahko ponovno blokira svetovno gospodarsko in družbeno življenje, kljub že uveljavljenem soživljenju s Covid ponovno pomembna svetovna tema.

 

EU bo v letu 2023 torej morala prioritetno krepiti odpornost in globalno konkurenčnost lastnega gospodarstva in industrije, gospodarsko konvergenco ter energetsko/prehransko avtonomijo tako z vlaganji v zeleno agendo in tarnsformacijske tehnologije kot krepitvijo transatlantskega partnerstva. Mora se prilagoditi novi varnostni realnosti v svetu. Poleg podpore politiki mirnega reševanja sporov bo zato morala okrepiti aktivnosti in učinkovitost skupne zunanje in obrambne politike, lastnih obrambnih zmogljivosti in obrambnih zmogljivosti zavezništva NATO. Ta ostaja ključni temelj evropske varnosti.

 

Politiko širitve, pomoči in transformacije sosedstva (Mediteran, migracije), posebej ob novih nestabilnostih, napetostih in možnih spopadov na Zahodnem Balkanu, mora obravnavati strateško - skozi geopolitična očala. Prav vladavini prava, standardom liberalne demokracije, svobodi medijev, delovanju civilne družbe in nevladnih organizacij ter spoštovanju svobode izražanja mora EU tako v državah članicah kot v državah kandidatkah/aspirantkah skozi širitveni proces posvetiti posebno, ne le nominalno pozornost. To ji do danes ni šlo najbolje od rok in posledice so vidne – nestabilne in krhke družbene strukture, beg mladih in izobraženih ter države močnih avtoritarnih vodij.

 

Da bi lahko uveljavljala protikorupcijske standarde v državah kandidatkah, bo morala Unija počistiti najprej lastne institucije. EU razpolaga z enkratno mešanico mehke moči, normativnega vodstva in ekonomskih vzvodov. Svojo izjemno trgovinsko in gospodarsko moč mora prevesti v geopolitično moč. Tako bo lahko s svojo transatlantsko zaveznico ZDA vplivala na sodobno svetovno geopolitiko. EU je namreč del transatlantske demokratične vrednostne skupnosti, zato ni priporočljivo, da bi vodila politiko ekvidistance med demokratičnimi in avtoritarnimi svetovnimi poli moči. Posebej v času velikih neželenih varnostnih izzivov mora krepiti enotnost transatlantskega zavezništva in prevzeti svoj delež obveznosti za obrambo. Seveda bo morala EU razviti tudi elemente trde moči ter strateško predvidevanje in delovanje, če bo želela kot "suverena", geopolitična sila ali globalni igralec v multipolarnem svetu izvajati tudi lastni vpliv. To sicer niso nova spoznanja, a situacija v letu 2023 bo zahtevala višjo dinamiko razvoja najpomembnejših skupnih politik EU. Taka je tudi zahteva evropskih državljanov v okviru nedavno končane Konference o prihodnosti EU.

 

 

Slovenija v jedru

 

Močna, enotna, povezana, solidarna, vključujoča, strateško delujoča, avtonomna, odporna in na demokratičnih vrednotah temelječa EU je v interesu Slovenije. Prav zato bi morala biti posebej aktivna pri oblikovanju skupnih, integrativnih evropskih politik, ki se tičejo štirih svoboščin EU, enotnega trga, storitev, financ, migracij, socialne razsežnosti unije, krepitve evropske zunanje in obrambne politike, širitve in t.i. Vzhodne ter Južne soseščine. Razvojni model pa bi lahko začela utemeljevati na novih modelih blagostanja državljanov in ne zgolj indikatorju rasti BDP – tako kot dela skupina razvitih držav (Finska, Islandija, Nova Zelandija, Škotska in Wales) v Partnerstvu za ekonomijo blagostanja.

 

Aktivno bi morala delovati v jedrni skupini najnaprednejših članic, ki si prizadevajo za reformo institucij in večjo učinkovitost skupnih politik EU v skladu z mnenji naših državljanov na Konferenci o prihodnosti EU. Najprej v okviru obstoječih pogodb EU. Tudi v letu 2023 bo morala naša država nadaljevati z močno podporo doslednemu spoštovanju temeljnih vrednot Unije, predvsem načelu vladavine prava na način, kot ga definira najrazvitejši del EU (skupina prijateljev vladavine prava), Sodišče EU in kot smo ga sami že ponotranjili skozi evropski pristopni proces. Temeljne vrednote bo morala dosledno uveljavljati tudi doma. Za obrambo demokratičnih vrednot in svoboščin ter načel mednarodnega prava, ki so posebej pomembna za majhne države, mora nadaljevati s pomočjo Ukrajini.

 

V novem letu so poleg nadaljnjega razvoja odličnih odnosov s sosedi v interesu Slovenije tudi čvrsti partnerski transatlantski odnosi, dobri odnosi z ZDA in delujoče obrambno zavezništvo NATO. Vse to je za Slovenijo še posebej pomembno v okviru skupnega delovanja za stabilnost nemirnega Zahodnega Balkana in njegovo vključevanje v EU. Na tem območju ima naša država vitalne varnostne, gospodarske in politične interese.

 

Posebno pozornost bo morala Slovenija dati tudi lastni energetski (in prehranski) varnosti ter strateški diverzifikaciji, ki se ji je pred leti nestrateško odrekla v korist odvisnosti od zgolj ruskih energentov. Slovenija s svojim pomembnim pristaniščem leži na stičišču pomembnih transportnih in logističnih evropskih koridorjev (sredozemski, baltsko-jadranski in zahodnobalkanski). Evropska zelena mobilnost prihodnosti temelji na hitrih železnicah. Paziti mora torej, da bo svojo strateško, vozliščno lego v središču pomembnih evropskih infrastruktur ohranila tako za tovorno kot potniško mobilnost, in da je tokovi ne bodo zaobšli.

 

To je še posebej pomembno v času regionalizacije globalizacije, redistribucije proizvodnje (zmanjševanje odvisnosti od Kitajske) in krajšanja logističnih verig, ko se bo pomen Sredozemlja in Evropi bližnjih pristanišč ("reshoring" in "nearshoring") v prihodnjem desetletju za EU zelo povečal. Zaradi posledic vojne v Ukrajini se tudi pomorski prometni tokovi preusmerjajo v Jadran.

 

Vse to narekuje tudi novo aktivnejšo sredozemsko zunanjo politiko Slovenije v novem letu.

 

Iztok Mirošič je veleposlanik. Prispevek izraža izključno osebno mnenje avtorja in v ničemer ne odraža mnenje stališč ali uradnih informacij Ministrstva za zunanje zadeve, kjer je gospod Mirošič zaposlen.

 
 
KOMENTIRAJTE
PRIKAŽI KOMENTARJE
11
Bitka za Varnostni svet: Slovenija ne kandidira le proti Lukašenku, ampak tudi proti Putinu
17
04.06.2023 21:20
V torek se v Generalni skupščini OZN pričenja glasovanje o novih nestalnih članicah Varnostnega sveta za obdobje prihodnjih dveh ... Več.
Piše: Dejan Steinbuch
Prvo leto svobodnega vladanja: Lažni energetski prerok, ki uvaja ideološki, avtoritarni intervencionistični državni kapitalizem
29
01.06.2023 23:29
Mnogi, tudi nam blizu določenim ekonomskim, ideološkim in sploh družbenim usmeritvam, so v Robertu Golobu videli kar dobrega ... Več.
Piše: Uredništvo
Sončna kraljica
20
30.05.2023 20:04
Kdo je ta ženska? Kaj je počela, preden je srečala premierja? S kom se je družila, s kom je poslovala, s kom je (bila) povezana? ... Več.
Piše: Dejan Steinbuch
Neracionalna, fanatična bitka za slovenski Bahmut po imenu RTV Slovenija
12
29.05.2023 21:46
Prejšnji teden so ruski plačanci, rekrutirani zaporniki, t.i. zasebna vojska Wagner, menda zavzeli več kot 95 % mesta, bolje ... Več.
Piše: Tilen Majnardi
Dokler se novinarji in uredniki ne bodo uprli politikom, se bo politizacija medijev mirno nadaljevala
42
26.05.2023 20:34
Kaj si mislim o petkovi pričakovani odločitvi večine ustavnih sodnikov, da odpravijo začasno zadržanje razvpitega in politično ... Več.
Piše: Dejan Steinbuch
Vatikanska diplomacija: Bolj kot Zahodu je papež glede vojne v Ukrajini blizu stališčem Brazilije, Indije ali Kitajske
16
25.05.2023 19:00
Kakšna je bila doslej vloga vatikanske diplomacije pri iskanju miru v Ukrajini? Zmoten bi bil vtis, da nikakršna, opozarja naš ... Več.
Piše: Božo Cerar
Kam pelje Logarjeva "platformizacija" volilnega kapitala?
23
23.05.2023 19:00
V teh dneh, tednih, mesecih se mnogi sprašujejo, kaj bo, kdaj bo, če sploh bo, naredil Anže Logar s svojim domnevnim kapitalom ... Več.
Piše: Tilen Majnardi
Paradigma revščine ali zakaj bodo naši vnuki morda plavali čez Sredozemlje na jug
14
22.05.2023 21:58
Minuli teden je bila v Evropskem parlamentu konferenca Beyond Growth, kjer so razglabljali, kako narediti Evropo bolj revno ... Več.
Piše: Andraž Šest
Ameriške vojne in dolžniška kriza: "Biti sovražnik Združenih držav je nevarno, toda biti prijatelj je usodno"
13
21.05.2023 21:45
Leta 2000 je državni dolg Združenih držav znašal 3,5 bilijona dolarjev, kar je enako 35 % njihovega bruto domačega proizvoda ... Več.
Piše: Jeffrey Sachs
Odrasli v sobi ali zakaj so Nemci skoraj vedno največji evropski problem
11
15.05.2023 21:00
Odrasli v sobi, tragikomedija grškega režiserja Costa Gavrasa o tem, kako je Evropa pod nemško taktirko reševala Grčijo pred ... Več.
Piše: Dejan Steinbuch
Ali je na obzorju premik v smeri odločanja s kvalificirano večino tudi na področju zunanjepolitičnih zadev Evropske unije?
24
14.05.2023 17:00
Po trenutno veljavni ureditvi se vse zunanjepolitične odločitve v Evropski uniji sprejemajo s soglasjem. Tega je bilo nekoč, ko ... Več.
Piše: Božo Cerar
Paradigma tabúiziranja samokritike mnenjskih voditeljev slovenske "liberalne sredine" ovira rojstvo pristno liberalno-sredinske stranke
30
11.05.2023 20:00
Ukoreninjen tabu samokritike t.i. liberalno-sredinskega prostora je neusahljivi vir opustošenja volilnega zaupanja v tem ... Več.
Piše: Žiga Stupica
Evtanazija razuma
27
10.05.2023 21:15
Po dobrem letu od zadnjih volitev se zdi, da Slovenija, njeni, naši vodilni nikakor ne najdejo ustrezne, osnovne sporazumne ... Več.
Piše: Tilen Majnardi
Brezpilotno letalo obljub
19
08.05.2023 22:28
Zdaj pravijo, da ne bodo več govorili in obljubljali, ampak samo še delali. Ne bo več obljub, samo še rezultati torej. Super. ... Več.
Piše: Anže Logar
Brez golobčka ni Benetk ali zakaj je Janez Janša edino zagotovilo, da levica ohranja oblast
36
04.05.2023 22:52
Potujoči cirkus Pavla Ruparja je bilo najlepše darilo Robertu Golobu in njegovi vladi, ki je lahko hvaležna tudi Janezu Janši, ... Več.
Piše: Dejan Steinbuch
Ustavna prepoved delovanja Levice: Bo tovarišica Vrečko naslednjič pozirala s krampom pred Hudo jamo?
40
30.04.2023 19:40
Prejšnji sistem ni bil demokratičen in je sistematično kršil temeljne človekove pravice in svoboščine. V tem sistemu je bila na ... Več.
Piše: Dejan Steinbuch
Tabú opustošenja volilnega zaupanja in enačbe pravne države v slovenski "liberalni sredini"
25
27.04.2023 19:00
V srži problema je konflikt med dvema medsebojno izključujočima hierarhično temeljnima vrednotama, in sicer na eni strani ... Več.
Piše: Žiga Stupica
Policija kot raziskovalec javnega mnenja?
14
25.04.2023 19:53
Zadnje dni je javnost (upravičeno) razburila novica o obisku policistov na zasebnih zemljiščih, pri kmetih, ki naj bi se ... Več.
Piše: Tilen Majnardi
Reševanje iz jame ali kako je, če nas vodijo ministri brez prepotrebne empatije
27
20.04.2023 21:00
Iz sto metrov globokega brezna na Cerkniškem jevelika skupina požrtvovalnih in dobro usposobljenih prostovoljcev, med njimi so ... Več.
Piše: Milan Krek
Alternativa "muzejski" interpelaciji
24
19.04.2023 20:59
V sredo je v Državnem zboru potekala razprava o interpelaciji vlade. Interpelacija je sicer z ustavo določen institut ... Več.
Piše: Tilen Majnardi
1 2 3 4 5  ... 

Najbolj brano

01/
Sončna kraljica
Dejan Steinbuch
Ogledov: 2.495
02/
Prvo leto svobodnega vladanja: Lažni energetski prerok, ki uvaja ideološki, avtoritarni intervencionistični državni kapitalizem
Uredništvo
Ogledov: 2.076
03/
Dokler se novinarji in uredniki ne bodo uprli politikom, se bo politizacija medijev mirno nadaljevala
Dejan Steinbuch
Ogledov: 2.229
04/
Neracionalna, fanatična bitka za slovenski Bahmut po imenu RTV Slovenija
Tilen Majnardi
Ogledov: 1.635
05/
Bitka za Varnostni svet: Slovenija ne kandidira le proti Lukašenku, ampak tudi proti Putinu
Dejan Steinbuch
Ogledov: 1.150
06/
"Kak Šved pod Poltavoj" ali kako se ruska imperialna politika spet ponavlja in je zelo nekreativna
Maksimiljan Fras
Ogledov: 1.009
07/
Odnosi med Italijo in Slovenijo so odlični in tako dobro uveljavljeni, da so odporni tudi na menjave vlad
Valerio Fabbri
Ogledov: 882
08/
China's debt diplomacy is facing pushback in Central Asia
Valerio Fabbri
Ogledov: 550
09/
Kam pelje Logarjeva "platformizacija" volilnega kapitala?
Tilen Majnardi
Ogledov: 1.895
10/
Vatikanska diplomacija: Bolj kot Zahodu je papež glede vojne v Ukrajini blizu stališčem Brazilije, Indije ali Kitajske
Božo Cerar
Ogledov: 1.287