Komentar

Velikonočna satira: Z novo ustavo pogumno naprej v zlati socializem!

V Sloveniji piha veter dobrih starih časov. Kaj veter, burja! Odpira se novo obdobje novejše zgodovine: z velikimi koraki ponovno jurišamo pravični družbi naproti. Prazno embalažo Svobode napolnjujejo napredne sile Levice. Ustavno sodišče je v procesu nove demokratizacije nepričakovano nezanesljivo. Ljudsko voljo omejuje kar z ustavo. Zadržalo je vojni zakon o RTV Slovenija, s katerim se želi vladajoča politika velikodušno odreči vplivu nad javno radiotelevizijo in jo prepustiti ljudstvu, ki ima po naši ustavi oblast. Zato so najbolj napredne sile pripravile nov osnutek ustave. Na portalu+ smo potrdili predlog sprememb z obrazložitvami predlagateljev. O verodostojnosti osnutka jamčimo toliko kot Tanja Fajon, češ da bodo pacienti v tridesetih dneh prišli do specialista.

06.04.2023 23:30
Piše: Andrej Capobianco
Ključne besede:   ustava   Slovenija   satira   vlada   pravice   svoboda

Fotomontaža: portal+

Obstoječo Ustavo Republike Slovenije so državi leta 1992 vsilili osamosvojitelji, zato je zdaj čas, da se sprejmejo popravki in spremembe, ki bodo v duhu svobode in naprednega časa.

Ustava Republike Slovenije s pojasnili (neuradno in neprečiščeno besedilo). Spremembe v primerjavi z ustavo, ki so jo državi leta 1992 vsilili osamosvojitelji, so označene z debelim tiskom.

 

 

PREAMBULA 

 

Izhajajoč iz Temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije ter temeljnih človekovih pravic in svoboščin, temeljne in trajne pravice slovenskega naroda do samoupravljanja, in iz zgodovinskega dejstva, da smo Slovenci v večstoletnem boju za narodno osvoboditev izoblikovali svojo narodno samobitnost in v temnem obdobju naše novejše zgodovine uveljavili svojo državnost, sprejema Držani zbor Republike Slovenije novo Ustavo Republike Slovenije.

 

(Obrazložitev:

 

* Zastarela osamosvojiteljska ustava je poudarjala pravico do samoodločbe. To napako smo popravili. Kdor sam odloča, je avtokrat (izjemi sta Tito in Golob); v času svobode se napredni ljudje zavzemamo za samoupravljanje.

 

* V preambuli ustavodajalec vselej malo pretirava, da bi navdihnil bralce. Narodnoosvobodilna borba ni trajala več stoletij, potekala je izključno v zlatem petdesetletju slovenskega naroda (1941–1991). Sledilo je temno obdobje novejše zgodovine, ki so mu temačne sile celo posvetile muzej slovenske osamosvojitve. Zagotovili bomo, da bodo po  Sloveniji še več kipov maršala Tita in da bodo številčnejši od spomenikov osamosvojitve.)

 

 

1. člen

 

Slovenija je postdemokratična republika.

 

(Obrazložitev: 

 

V Sloveniji presegamo preživete modele večstrankarske demokracije, v katerih se lahko leva in desna opcija izmenjujeta na oblasti. Vračamo se k bolj naprednemu družbenemu modelu, kjer so prebivalke in prebivalci Slovenije že uživali pred "kapitalistično kontrarevolucijo", kakor jo je imenoval Miha Kordiš, vodja projekta Slovenski Filozofi za Rehabilitacijo Jugoslavije (SFRJ). Z malo sreče bo švercanje kave, kavbojk in nogavic čez mejo ponovno postalo priljubljen adrenalinski šport.)

 

 

2. člen

 

Slovenija je še kar pravna in zelo zelo socialna država.

 

(Obrazložitev:

 

* Glede pravne države želi biti ustavodajalec realen in ne pretirano ambiciozen. Dikcija "še kar pravna država" omogoča smiselno uporabo prava v primeru uničevanja dokazov, zaposlovanja farmacevtskega osebja v zameno za spolne usluge, odpisa kazni za napredne cestne razgrajače itd.

 

* Da ne bi razburil zaveznike v EU, ki še živijo v prepričanju, da je Slovenija tržno usmerjena država, ustavodajalec uporablja dikcijo zelo zelo socialna namesto bolj primerne besede socialistična

 

  

3. člen

 

Slovenija je država vseh svojih državljank in državljanov, ki temelji na trajni in neodtujljivi pravici slovenskega naroda do samoupravljanja. 

 

(Obrazložitev:

 

* Dikcija "država vseh svojih državljank in državljanov" žal vključuje tudi desničarje. Vsaj zaenkrat.

 

* Beseda "trajna" se ne nanaša na frizuro, čeprav je slednja pri oblastnikih zelo pomembna.

 

* "Neodtujljiva" pomeni, da lahko desničarji tulijo kolikor jim paše, pa jim to ne bo pomagalo.

 

* Samoupravljanje je prihodnost človeštva. Ni res, da kdor se samoupravlja, oslepi, kakor trdi Cerkev.)

 

 

V Sloveniji ima oblast ljudstvo, v primeru desnih vlad pa Ljudstvo.

 

(Obrazložitev:

 

* Ljudstvo z veliko začetnico so vsi razmišljujoči državljani, ki se prevažajo s kolesi okoli Državnega zbora, kadar si oblast uzurpira desna vlada. 

 

* Politično motivirane proteste proti levim vladam se naslavlja s primernejšimi izrazi, kot so "populizem", "zloraba upokojencev" in "ulica".

 

* Ulica ne more prevzeti oblasti, saj v novi ustavi jasno piše, da v primeru leve vlade ima oblast ljudstvo, v primeru desne pa Ljudstvo, torej politkolesarji.

 

* Primeri ne-Ljudstva so Pavle Rupar, Aleš Primc in gasilci s petardami, ki nekulturno motijo govore ministric, ko se prijazno vsilijo na njihov protestni shod.

 

 

Državljanke in državljani jo izvršujejo neposredno in (v primeru primernih rezultatov) z volitvami, po načelu delitve oblasti na zakonodajno, izvršilno in sodno. 

 

(Obrazložitev: 

 

* Oblast se izvršuje "neposredno" torej ne po sredini, temveč preko leve (desna je protiustavna in se "ustavlja" ali "iztreblja").

 

* Oblast se vselej izvršuje "z volitvami", razen če vlado čudežno uspejo sestaviti desne stranke. V tem nesrečnem primeru prevlada prvi stavek tega člena: oblast prevzame Ljudstvo in organizacije, ki ga predstavljajo (npr. Glas ljudstva, Inštitut 8. marec itd.).

 

* Ker omenjene organizacije govorijo v imenu Ljudstva, jim ustava zagotavlja pravico, da se njihova sleherna pobuda in izjava bombastično predstavi v vseh naprednih in torej neodvisnih medijih.

 

* Izjave Inštituta 8. marec naj bodo ustavnim sodnikom v pomoč pri tolmačenju ustave.

 

* Načelo delitve oblasti je izum meščanske demokracije, ki je ljuba Evropski uniji, in kateri hočeš nočeš pripadamo. Vendar načelo ne sme privesti do kaosa. Delitev naroda je vselej v interesu kapitala. Za usklajeno delovanje vseh treh vej oblasti skrbijo strici in tete iz ozadja.

 

* Ko Ljudstvo prevzame oblast, je sme izpustiti iz rok. Dva, tri, sto mandatov. Kakor je modro ugotovil Stane Dolanc, če na oblasti ni Ljudstva, potem je nekdo drug. To je bilo v zlatih časih, preden so narod nategnili z osamosvojitvijo (filozof Kordiš dixit) in nesrečnim "sestopom z oblasti".

 

 

6. člen

 

Grb Slovenije ima obliko rdeče zvezde. V sredini je lik Josipa Broza Tita.

 

(Obrazložitev:

 

Grb v obliki Triglava je mednarodno neprepoznaven, saj gora ne doseže niti ubogih 3,000 metrov in jo je preplezal že skoraj vsak Slovenec. Strokovna komisija pod vodstvom Boža Repeta in Svetlane Makarović je ocenila, da rdeča zvezda in Tito sežeta veliko višje.)

 

 

Zastava Slovenije je bela z rdečim srpom in kladivom.

 

(Obrazložitev:

 

Slovenska zastava je preveč podobna ruski (kar samo po sebi ni slabo!) in slovaški (kar je dokaj moteče). Po posvetovanju s stroko je ideološko neobremenjena ministrica Asta Vrečko ocenila, da slovenske vrednote za tretje tisočletje najbolje predstavljata srp in kladivo. Anketa je žal pokazala, da sta Kardelj in Kidrič v tujini neznana, Che Guevare pa ljudje ne povezujejo s Slovenijo.)

 

 

Himna Slovenije je Internacionala.

 

(Obrazložitev:

 

Ni primerno, da slovenska himna spodbuja prekomerno uživanja alkohola. V Zdravljici Prešeren poziva nesrečneže, da naj skrbi utopijo v vinu. Slovenske ženske so zanj seksualni objekt (in pri tem celo diskriminira starejše dame). Kitica "Bog žívi vas Slovenke, prelepe, žlahtne rožice; ni take je mladenke, ko naše je krvi dekle" je izraz toksične moškosti, s katero se pesnik hvali, da so mlade Slovenke "najbolj vroče bejbe na svetu". Da nestrpnosti do migrantov, ko pesnik širi nepotrjen mit, da je zamorec ugrabil Lepo Vido, niti ne omenjamo. V pravični družbi bomo nekulturne pesnike skenslali.

 

 

7. člen

 

Država in verske skupnosti so ločene. Verske skupnosti so enakopravne; njihovo delovanje je svobodno. Državna vera je egalitarnost.

  

(Obrazložitev:

 

Po načelih egalitarnosti je proizvodnja materialnih dobrin zlo. Hkrati nas taista vera uči, da imajo vsi ljudje iste potrebe ne glede na svoje sposobnosti, zato je potrebno materialne dobrine čimbolj egalitarno razdeliti. Vernik si goreče želi, da se dobrine vzame tistim, ki jih imajo več, in razdeli med tiste, ki jih imajo manj. V primeru, da namerava država vzeti egalitarcu, se slednji spremeni v ateista.)

 

 

10. člen

 

Glavno mesto Slovenije so Murgle.

 

(Obrazložitev: 

 

Žal je Kumrovec na Hrvaškem.)

 

 

11. člen

 

Uradni jezik v Sloveniji je slovenščina. Kletvice se lahko izrekajo tudi v jezikih bivše domovine.

 

(Obrazložitev:

 

Pa poskusite preklinjati po slovensko, krščen matiček!)

 

 

39. člen

 

Zagotovljena je svoboda izražanja misli, govora in javnega nastopanja, tiska in drugih oblik javnega obveščanja in izražanja. Napredni predsednik vlade odgovarja samo neodvisnim novinarjem. 

 

(Obrazložitev:

 

* Spremljevalka naprednega predsednika vlade je po definiciji neodvisna novinarka. 

 

* Neodvisni novinarji predsednika vlade ne sprašujejo o nečednih poslih, v katere bi bil lahko vpleten. Novinarji, ki postavljajo tovrstna vprašanja, ne delujejo v javnem interesu, zato predsednik vlade njihova vprašanja ignorira. Če to naredi desni predsednik vlade, je svoboda medijev ogrožena in se nemudoma obvesti mednarodne novinarske organizacije in evropske institucije.

 

* Javne medije se lahko depolitizira na civilen ali necivilen način. Če ne gre zlepa, bo pa šlo zgrda.

 

* Svobodo izražanja verbalnih delinkventov omeji strateški svet "Nič nisem vesel, da te vidim", ki se ljubeznivo fajta za preprečevanje sovražnega govora.

 

 

51. člen

 

Vsakdo ima pravico do zdravstvenega varstva pod pogoji, ki jih določa Tanja Fajon. 

  

(Obrazložitev:

 

* Za reševanje težav v zdravstvu se ustanovita strateški svet za zdravstvo "Lublana je bulana" in strateški svet za zdravo prehrano "Le potice za vegi lepotice".

  

* Pogoji, ki jih določa Tanja Fajon (npr. v 30. dneh do specialista) so izpolnjeni tudi v primeru, ko pacienti v 30 minutah pridejo do telefonskega operaterja, s katerim lahko brezplačno pokramljajo o tem, kje se specialist sploh skriva, in če je dvoživka.

 

 

70.a člen

 

Vsakdo ima pravico do pitne vode. Vodni viri so javno dobro v upravljanju države. Z njimi lahko neovirano upravlja tudi župan Ljubljane. 

 

(Obrazložitev: 

 

Lastnike zemljišč, ki želijo preprečiti županu, da razpolaga z vodnimi viri na njihovem ozemlju, se z blagoslovom predsednice Državnega zbora lahko odstrani tudi na silo. 

 

 

Vodni viri služijo prednostno in trajnostno oskrbi prebivalstva s pitno vodo in z vodo za oskrbo gospodinjstev in v tem delu niso tržno blago. Načeloma ima pitna voda prednost pred fekalijami.

 

(Obrazložitev: 

 

Na ta člen se lahko poserjete. Na primer z gradnjo kanalizacije čez vodozbirno območje.)

 

 

Oskrbo prebivalstva s pitno vodo in z vodo za oskrbo gospodinjstev zagotavlja država preko samoupravnih lokalnih skupnosti neposredno in neprofitno. Pri tem ji pomagajo provladne nevladne organizacije, ki jim je pitna voda pri srcu.

 

(Obrazložitev:

 

V primeru, da je oskrba s pitno vodo prekinjena zaradi kontaminacije vodozbirnega območja s kanalizacijo, se ustanovi strateški svet "Za vodo brez fekalij gre!". Medtem ko svet razpravlja, se lahko javite na samoupravne ljudske organizacije, ki se fajtajo za pitno vodo. V primeru, da so njihovi predstavniki na počitnicah v tujini, si nabavite nekaj steklenic Donata.)

 

 

74. člen

 

Gospodarska pobuda je svobodna, a ne ravno zaželena.

 

(Obrazložitev:

 

Uspešno gospodarstvo koristi kapitalizmu. Propadle podjetnike se zato nagradi tako, da se jih vključi v strateški svet "za uspešen gospodarski bankrot", ali se jih brez razpisa zaposli v državni upravi.

 

 

78. člen 

 

Država in Luka Mesec ustvarjata možnosti, da si državljani lahko pridobijo primerno stanovanje.

 

(Obrazložitev:

 

Možnosti se ustvarjajo tako, da se v volilni kampanji obljubi gradnjo 30.000 stanovanj. Ko se ugotovi, da gradnja ne stane 7 evrov na kvadratni meter, se jih začne graditi 2.000. Prebivalce se tako stimulira, da ostalih 28,000 stanovanj zgradijo sami. Če jih ne, se ustanovi strateški svet "za gradnjo stanovanj, ki se posesajo v petih minutah"

 

 

130. člen

 

Sodnike izžreba Predsednica Republike na predlog sodnega sveta.

 

(Obrazložitev:

 

Sodstvo se depolitizira tako, da se sodnike izžreba med vsemi kandidati, ki so se slikali z majico Tita ali Che Guevare. Pogoji za uvrstitev na žreb so izpolnjeni tudi s sliko z rdečo zvezdo.)

 

 

161. člen

 

Če ustavno sodišče ugotovi, da je zakon protiustaven, ga v celoti ali delno razveljavi, razen če je zakon zelo napreden.

 

(Obrazložitev:

 

Nad ustavnim sodiščem ni le modro nebo, temveč tudi ptiči in ljudska volja po dejanšizaciji.)

 

 

KONČNA DOLOČBA

 

Ustavni zakon o spremembi ustave začne veljati z razglasitvijo v Državnem zboru.

 

(Obrazložitev:

 

* Zakon je razglašen, ko predsednica državnega zbora zapoje novo vladno himno iz potapljajočega se Titanica in s poskakovanjem naznani, da je ljudska volja izpolnjena.

 

* V okviru družbenega performansa Neo-kommunistische Slowenische Kunst (NSK) se ustanovi strateški svet za koordinacijo strateških svetov KOORDI-SS, ki ga vodi Miha Kordiš, Novi Slovenski Kardelj (NSK). 

 

KOMENTIRAJTE
PRIKAŽI KOMENTARJE
33
Prvo leto svobodnega vladanja: Lažni energetski prerok, ki uvaja ideološki, avtoritarni intervencionistični državni kapitalizem
19
01.06.2023 23:29
Mnogi, tudi nam blizu določenim ekonomskim, ideološkim in sploh družbenim usmeritvam, so v Robertu Golobu videli kar dobrega ... Več.
Piše: Uredništvo
Sončna kraljica
20
30.05.2023 20:04
Kdo je ta ženska? Kaj je počela, preden je srečala premierja? S kom se je družila, s kom je poslovala, s kom je (bila) povezana? ... Več.
Piše: Dejan Steinbuch
Neracionalna, fanatična bitka za slovenski Bahmut po imenu RTV Slovenija
12
29.05.2023 21:46
Prejšnji teden so ruski plačanci, rekrutirani zaporniki, t.i. zasebna vojska Wagner, menda zavzeli več kot 95 % mesta, bolje ... Več.
Piše: Tilen Majnardi
Dokler se novinarji in uredniki ne bodo uprli politikom, se bo politizacija medijev mirno nadaljevala
41
26.05.2023 20:34
Kaj si mislim o petkovi pričakovani odločitvi večine ustavnih sodnikov, da odpravijo začasno zadržanje razvpitega in politično ... Več.
Piše: Dejan Steinbuch
Vatikanska diplomacija: Bolj kot Zahodu je papež glede vojne v Ukrajini blizu stališčem Brazilije, Indije ali Kitajske
16
25.05.2023 19:00
Kakšna je bila doslej vloga vatikanske diplomacije pri iskanju miru v Ukrajini? Zmoten bi bil vtis, da nikakršna, opozarja naš ... Več.
Piše: Božo Cerar
Kam pelje Logarjeva "platformizacija" volilnega kapitala?
23
23.05.2023 19:00
V teh dneh, tednih, mesecih se mnogi sprašujejo, kaj bo, kdaj bo, če sploh bo, naredil Anže Logar s svojim domnevnim kapitalom ... Več.
Piše: Tilen Majnardi
Paradigma revščine ali zakaj bodo naši vnuki morda plavali čez Sredozemlje na jug
14
22.05.2023 21:58
Minuli teden je bila v Evropskem parlamentu konferenca Beyond Growth, kjer so razglabljali, kako narediti Evropo bolj revno ... Več.
Piše: Andraž Šest
Ameriške vojne in dolžniška kriza: "Biti sovražnik Združenih držav je nevarno, toda biti prijatelj je usodno"
13
21.05.2023 21:45
Leta 2000 je državni dolg Združenih držav znašal 3,5 bilijona dolarjev, kar je enako 35 % njihovega bruto domačega proizvoda ... Več.
Piše: Jeffrey Sachs
Odrasli v sobi ali zakaj so Nemci skoraj vedno največji evropski problem
11
15.05.2023 21:00
Odrasli v sobi, tragikomedija grškega režiserja Costa Gavrasa o tem, kako je Evropa pod nemško taktirko reševala Grčijo pred ... Več.
Piše: Dejan Steinbuch
Ali je na obzorju premik v smeri odločanja s kvalificirano večino tudi na področju zunanjepolitičnih zadev Evropske unije?
24
14.05.2023 17:00
Po trenutno veljavni ureditvi se vse zunanjepolitične odločitve v Evropski uniji sprejemajo s soglasjem. Tega je bilo nekoč, ko ... Več.
Piše: Božo Cerar
Paradigma tabúiziranja samokritike mnenjskih voditeljev slovenske "liberalne sredine" ovira rojstvo pristno liberalno-sredinske stranke
30
11.05.2023 20:00
Ukoreninjen tabu samokritike t.i. liberalno-sredinskega prostora je neusahljivi vir opustošenja volilnega zaupanja v tem ... Več.
Piše: Žiga Stupica
Evtanazija razuma
27
10.05.2023 21:15
Po dobrem letu od zadnjih volitev se zdi, da Slovenija, njeni, naši vodilni nikakor ne najdejo ustrezne, osnovne sporazumne ... Več.
Piše: Tilen Majnardi
Brezpilotno letalo obljub
19
08.05.2023 22:28
Zdaj pravijo, da ne bodo več govorili in obljubljali, ampak samo še delali. Ne bo več obljub, samo še rezultati torej. Super. ... Več.
Piše: Anže Logar
Brez golobčka ni Benetk ali zakaj je Janez Janša edino zagotovilo, da levica ohranja oblast
36
04.05.2023 22:52
Potujoči cirkus Pavla Ruparja je bilo najlepše darilo Robertu Golobu in njegovi vladi, ki je lahko hvaležna tudi Janezu Janši, ... Več.
Piše: Dejan Steinbuch
Ustavna prepoved delovanja Levice: Bo tovarišica Vrečko naslednjič pozirala s krampom pred Hudo jamo?
40
30.04.2023 19:40
Prejšnji sistem ni bil demokratičen in je sistematično kršil temeljne človekove pravice in svoboščine. V tem sistemu je bila na ... Več.
Piše: Dejan Steinbuch
Tabú opustošenja volilnega zaupanja in enačbe pravne države v slovenski "liberalni sredini"
25
27.04.2023 19:00
V srži problema je konflikt med dvema medsebojno izključujočima hierarhično temeljnima vrednotama, in sicer na eni strani ... Več.
Piše: Žiga Stupica
Policija kot raziskovalec javnega mnenja?
14
25.04.2023 19:53
Zadnje dni je javnost (upravičeno) razburila novica o obisku policistov na zasebnih zemljiščih, pri kmetih, ki naj bi se ... Več.
Piše: Tilen Majnardi
Reševanje iz jame ali kako je, če nas vodijo ministri brez prepotrebne empatije
27
20.04.2023 21:00
Iz sto metrov globokega brezna na Cerkniškem jevelika skupina požrtvovalnih in dobro usposobljenih prostovoljcev, med njimi so ... Več.
Piše: Milan Krek
Alternativa "muzejski" interpelaciji
24
19.04.2023 20:59
V sredo je v Državnem zboru potekala razprava o interpelaciji vlade. Interpelacija je sicer z ustavo določen institut ... Več.
Piše: Tilen Majnardi
Dalle stelle alle stalle: Od zvezd do hleva
13
18.04.2023 20:00
Ali smo lahko dosegli še nižji nivo vladanja, komunikacije, politike, sprenevedanja koalicijskih poslank in poslancev? Splošnega ... Več.
Piše: Elena Pečarič
1 2 3 4 5  ... 

Najbolj brano

01/
Sončna kraljica
Dejan Steinbuch
Ogledov: 1.973
02/
Dokler se novinarji in uredniki ne bodo uprli politikom, se bo politizacija medijev mirno nadaljevala
Dejan Steinbuch
Ogledov: 2.096
03/
Kam pelje Logarjeva "platformizacija" volilnega kapitala?
Tilen Majnardi
Ogledov: 1.793
04/
Neracionalna, fanatična bitka za slovenski Bahmut po imenu RTV Slovenija
Tilen Majnardi
Ogledov: 1.483
05/
Prvo leto svobodnega vladanja: Lažni energetski prerok, ki uvaja ideološki, avtoritarni intervencionistični državni kapitalizem
Uredništvo
Ogledov: 996
06/
Vatikanska diplomacija: Bolj kot Zahodu je papež glede vojne v Ukrajini blizu stališčem Brazilije, Indije ali Kitajske
Božo Cerar
Ogledov: 1.190
07/
Evtanazija ali evgenika? Kaj lahko pomeni dobra smrt* v neoliberalnem obdobju človeštva
Milan Krek
Ogledov: 1.127
08/
Paradigma revščine ali zakaj bodo naši vnuki morda plavali čez Sredozemlje na jug
Andraž Šest
Ogledov: 2.043
09/
Odnosi med Italijo in Slovenijo so odlični in tako dobro uveljavljeni, da so odporni tudi na menjave vlad
Valerio Fabbri
Ogledov: 720
10/
China's debt diplomacy is facing pushback in Central Asia
Valerio Fabbri
Ogledov: 469