Razkrivamo

Cene električne energije v Evropi letijo v nebo predvsem zaradi trgovcev in špekulantov z električno energijo

Leto 2022 je vsekakor zaznamovala energetska kriza. Cene električne energije so pričele naraščati že konec leta 2021, z rusko agresijo na Ukrajino pa so se razmere še zaostrile. Cene energentov (plin, nafta, elektrika) so letele v nebo, vse več pa je bilo tudi strahov glede tega, kako bomo preživeli zimo. Evropski voditelji (pa tudi domači) se danes radi pohvalijo, da so krizo z velikimi napori in posegi držav uspešno obvladali. Nikomur ni bilo treba zmrzovati, pa tudi industrija ni čutila kakšnega pomembnejšega pomanjkanja energentov, da bi se zaradi tega morala ustavljati. Cene so bile sicer res tudi nekajkrat više kot dve leti pred tem in v Evropi tudi še danes močno odstopajo od nivojev pred časom ter tudi nivojem v drugih gospodarstvih, a prepričujejo nas, da so razmere pač spremenjene.

11.04.2023 23:59
Piše: Bine Kordež
Ključne besede:   električna energija   EU   Slovenija   Evropska komisija

Cene elektrike bodo torej nedvomno v bodoče višje kot nekdaj, saj relativno nizke v preteklosti niso podpirale  razvoja in novih vlaganj. Energetiki danes navajajo, da je neka dolgoročna cena električne energije v Sloveniji okoli 120 evrov za megavatno uro.

Ko pa se zazremo v dogajanja na energetskem trgu, pa to samozadovoljstvo mogoče ni najbolj upravičeno. Številke o proizvodnji, uvozu in porabi energentov v Evropi namreč kažejo, da do kakšnih bistvenih premikov v lanskem letu glede na predkrizno leto 2019 niti ni prišlo in logično se postavlja vprašanje, zakaj je prihajalo do takšnih nihanj v cenah energentov v zadnjem letu. Ko začneš spraševati o tem, je na koncu odgovor, da gre za špekulante, ki kreirajo trg in povzročajo takšna nihanja. Nihanja, ki niso utemeljena na stroškovnih gibanjih. Smo v kapitalizmu in trg določa menjalne pogoje, bi bil odgovor. A takšne razmere na ključni infrastrukturi delovanja gospodarstva in življenja ljudi (brez energentov se ustavi vse) ne moremo opisati kot delujoč, še manj pa kot reguliran trg. 

 

Tipičen primer tega je dejstvo, da danes v Sloveniji nekatera podjetja plačujejo elektriko po samo 50 eur/MWh, druga pa istočasno lahko tudi po 500 evrov. Slednjemu naj bi sicer določen del povečanja stroškov pokrila država s subvencijo zaradi visokih cen energentov - a zanimivo, po teh visokih cenah so elektriko prodala več ali manj državna podjetja, torej v bistvu tudi država. Seveda, trg elektrike pač deluje po vnaprej dogovorjenih cenah in višina je odvisna od poslovne sposobnosti ter predvidevanj porabnikov in nekateri so znali bolje predvideti razmere. A za tako ključen energetski vir - tj. vir, ki sploh nima alternative - bi morali verjetno najti drugačen sistem določanja cen. Beremo sicer, da je v pripravi nov pristop k regulaciji trga energentov s strani Evropske komisije. A do kakšnih pomembnejših sprememb verjetno ne bo prišlo, posebno ko se bodo razmere spet umirile. Trg je pač trg in ne moremo nazaj v plansko določanje cen - čeprav pri tako ključni infrastrukturi to mogoče vseeno ne bi bilo tako nesprejemljivo. Da z razlikami v cenah potem služijo špekulanti na tem trgu, verjetno tudi ni v skladu s principi delovanja urejenega trga.

 

 

Precej visoka samooskrba

 

O vseh stranpoteh gibanja trga energentov je predvsem zanimivo pogledati, kaj se je dogajalo na trgu električne energije v Evropi, kjer imamo na voljo dokaj zanesljive podatke o mesečnih gibanjih. Seveda samo količin. Imamo sicer na voljo tudi podatke o cenah na borznih trgih, a ne smemo pozabiti, da se te cene praviloma nanašajo samo na cene dodatno potrebnih nakupov elektrike. V Sloveniji smo lani morali kupiti v tujini kar 30 % vse potrebne električne energije (EE) in borzne cene se nanašajo na ta del oskrbe. Vendar je bilo tudi v Sloveniji 70 % energije vseeno še vedno proizvedene v domačih elektrarnah, kjer do kakšnega pomembnejšega povečanja stroškov (in cen) proizvodnje ni prišlo.

 

 

 

"Evropska unija kot celota je pri električni energiji torej samooskrbna, če gledamo lastno proizvodnjo. Seveda pa smo tudi pri proizvodnji elektrike posredno odvisni od uvoza."

 

 

 

Na nivoju Evropske unije je primanjkljaj domače proizvodnje precej nižji. Le Madžarska in Latvija sta bili lani v EU podobno uvozno odvisni kot Slovenija, skoraj vse ostale države pa imajo večjo stopnjo samooskrbe. Celotnega medržavnega pometa z elektriko je bilo okoli šestino letne porabe, a ta promet zajema tudi tranzit. Če pa pogledamo samo neto uvoz posameznih držav, je bila EU skoraj v celoti samooskrbna. Vse države EU skupaj so uvozile samo 0,5 % potrebne električne energije (v 2019 samo tisočinko), neto medmejnega prometa pa je bilo za 5 % letne porabe. Večje presežke so imele predvsem Švedska (iz hidro in jedrskih elektrarn), Nemčija (premog?) in Španija (plin). Največ teh presežkov je kupila Italija, pa tudi Francija, Madžarska in Finska. Seveda za naše razmere veliko tudi Slovenija, ki pa v celotni porabi električne energije v EU predstavlja manj kot 4 tisočinke.

 

Evropska unija kot celota je pri električni energiji torej samooskrbna, če gledamo lastno proizvodnjo. Seveda pa smo tudi pri proizvodnji elektrike posredno odvisni od uvoza. Dobro petino proizvedemo iz plina, okoli četrtino pa v jedrskih elektrarnah, kjer se gorivo pretežno tudi uvaža, a s tem se danes ne obremenjujemo (bomo mogoče enkrat v bodoče, ko bomo bistveno več stavili na ta vir, začeli ugotavljati uvozno odvisnost?). Ko gledamo današnje proizvodne vire električne energije v EU kot celoti, je bil vpliv rasti cen na proizvodnjo električne energije glede na stabilno leto 2019 relativno nizek. Tudi če upoštevamo v povprečju dvakrat višjo ceno plina, so bili stroški proizvodnje električne energije lani v EU mogoče 20 ali 30 % višji kot letom dni ali dvema.

 

 

Skoraj enaki stroški proizvodnje električne energije

 

Objektivno se stroški proizvodnje celotne električne energije v EU lani - in enako velja tudi za letošnje leto - torej niso bistveno dvignili, vsekakor ne v nekajkratnikih. V celotni Uniji smo sicer v letu 2022 proizvedli in tudi porabili okoli 3 % manj kot v letu 2019 (lani skupaj 2.600 TWh, od tega 10 TWh ali 0,4 % v Sloveniji). Vsekakor minimalna sprememba obsega proizvodnje in porabe ni imela večjega vpliva na cene. Prav tako pa se postavlja vprašanje upravičenosti velike skrbi in strahu, da bomo ostali brez nujne oskrbe z elektriko. Seveda bodo takšno navedbo energetiki hitro ocenili kot "oceno generalov po bitki", a gibanje proizvodnje električne energije res ne kaže kakih pomembnejših sprememb v strukturi po letu 2019.

 

Drži pa, da so vsakodnevne novice o morebitnem pomanjkanju elektrike ter s tem povezano nervozo močno  izkoristili trgovci (in špekulanti) ter presežkom električne energije močno dvignili cene. Pač v skladu s tržnimi zakonitostmi. Tako smo v Sloveniji za lanske visoke manke domače proizvodnje električne energije morali plačevati tudi po 300 evrov/MWh. Ob tem pa smo imeli z domačimi viri hidro in jedrske proizvodnje, ki so zagotavljali polovico vse porabe manj stroškov kot 40 evrov za MWh na izhodni strani elektrarn. Cena 300 evrov za megavatno uro je v Sloveniji posledica zanemarjanja skrbi za samozadostnost domače oskrbe z električno energijo.

 

 

 

"Zanimivo, da ni nobenega posebnega interesa, da bi dali na mizo tudi obseg plačil za električno energijo in ugotovili, kakšne so pravzaprav dejanske prodajne cene."

 

 

Seveda je v EU tak dvig cen presežkov energije tudi cena izkoriščanja tržne moči, nervoze pa tudi neustrezne reguliranosti trga, saj glede na rast stroškov ni bilo objektivnih razlogov za tako visoke cene, razen zaslužka proizvajalcev in trgovcev. Mogoče bomo kdaj celo izvedeli ali znali izračunati, kje so se okvirno pojavili ti visoki zaslužki. Ob tem pa je večina porabnikov električne energije pravzaprav kupovala po starih, nižjih cenah in so te visoke borzne cene veljale samo za relativno ozek nabor porabnikov električne energije - a pogovarjali smo se vedno samo o teh visokih cenah. Zanimivo, da ni nobenega posebnega interesa, da bi dali na mizo tudi obseg plačil za električno energijo in ugotovili, kakšne so pravzaprav dejanske prodajne cene. Vsaj za Slovenijo, kjer so v državnih rokah praktično vsi proizvajalci in trgovci, to ne bi bil prevelik zalogaj. Rezultati pa bi pokazali vse razlike na trgu ter konec koncev tudi to, komu so slovenska podjetja, upravičenci za subvencijo, plačali te višje cene električne energije. Mogoče bi celo videli v katerem "žepu" države (državnih energetskih podjetij) so pristala ta dodatna plačila, ki jih je potem ista država poravnala iz drugega žepa, tj. iz proračuna.

 

 

Več zelene energije ... a ne pri nas

 

A vrnimo se še malo nazaj, na evropski nivo. Na priloženi sliki je prikazan struktura zagotavljanja potrebne električne energije glede na strukturo proizvodnih virov za nekaj tipičnih držav EU v letu 2022 ter za EU kot celoto (zanjo je na sliki podatek za leto 2022 in leto 2019). Kot rečeno, od leta 2019, ko nismo govorili ne o krizi, ne o energetiki, do kakšnih korenitejših sprememb ne v obsegu, ne v strukturi proizvodnje ni prišlo. Kot celota smo lani proizvedli 80 TWh ali 3 % manj kot v 2019, kolikor je pač znašala tudi nekaj nižja poraba.

 

Pozitivna sprememba je bila predvsem v proizvodnji sončne in vetrne energije, katere delež se je povečal za 5 odstotnih točk na skoraj četrtino celotne proizvodnje električne energije v Evropski uniji. Količinsko je to pomenilo 137 dodatnih teravatnih ur proizvodnje, največ v Nemčiji, Španiji, Nizozemski in Švedski (kot se vidi iz zeleno-rumenih polj na sliki, smo tu najbolj v zaostanku v Sloveniji in na Češkem). Verjetno pa je tudi res, da je bilo v to 28 % povečanje proizvodnje obnovljivih virov usmerjenih tudi daleč največ finančnih sredstev. Na drugi strani pa je bil lani največji izpad v jedrskih elektrarnah, celo za več kot smo pridobili z novimi OVE. Skupaj smo v jedrskih elektrarnah proizvedli kar 150 TWh manj kot v letu 2019. Od tega je bilo 100 TWh izpada v Franciji, večina razlike pa v Nemčiji, kjer se je v treh letih obseg jedrske proizvodnje skoraj prepolovil. Ob ogromnih vlaganjih v obnovljive vire so lani tako v Nemčiji iz sonca in vetra pridobili dodatnih 18 TWh EE glede na 2019, z zapiranjem jedrskih pa izgubili kar 38 TWh. Za razliko so lani predvsem zmanjšali porabo, nekoliko manj pa tudi izvozili presežkov.

 

 

Vir: Eurostat

 

 

Slabo leto je bilo lani tudi pri hidro energiji, kjer je zaradi manjših padavin po celotni Evropi izpadlo 37 TWh (11 %). Kljub skrbi glede pomanjkanja plina, kar se je razumelo kot največja grožnja oskrbi z električno energijo, je bila proizvodnja iz tega vira v celem letu le 6 % nižja ali količinsko 35 TWh. Za zagotovitev zadostne proizvodnje elektrike so se po Evropi ponovno zagnale tudi nekatere termoelektrarne na premog ali pa so vsaj zadržali njihovo zapiranje.

 

 

 

"Če povzamemo, je lansko leto največji pretres pri proizvodnji elektrike v EU povzročil izpad jedrske energije, predvsem v Franciji."

 

 

Če povzamemo, je lansko leto največji pretres pri proizvodnji elektrike v EU povzročil izpad jedrske energije, predvsem v Franciji. Tam so lani v poletni mesecih delali tretjino manj elekrične energije kot leto poprej. Na mesec so izgubili tudi 10 TWh, torej enako kot je celoletna slovenska proizvodnja. K sreči so pretežni del tega izpada pokrile nove elektrarne v obnovljive vire (sonce, veter), toda preko uvoza iz drugih držav. Te spremembe torej nimajo neke neposredne povezave z rusko agresijo, ki je povzročila tako velik pretres na energetskem trgu in tudi dvig cen. Manjša poraba plina za potrebe proizvodnje elektrike je imela dokaj zanemarljiv vpliv na oskrbo s tem energentom na področju celotne EU.

 

 

+++

 

Navedena gibanja torej kažejo, da do večjih premikov v energetski oskrbi Evrope z elektriko v preteklem letu ni prišlo. In zato tudi ni bilo realne podlage za takšno nihanje cen in predvsem za tako visoke nivoje cen, ki so lahko rezultat samo neustrezno reguliranega trga s tako pomembnim energentom. Tudi energetiki danes navajajo, da je neka dolgoročna cena električne energije v Sloveniji okoli 120 evrov /MWh, pa še to zaradi tega, ker smo tako močno vezani na uvoz, primanjkljaje pa moramo plačevati po takrat najvišjih cenah (zaradi česar na drugi strani seveda nekdo lepo služi - le da nikoli ne izvemo, kdo bi to bil). Na tej višini ugotovljena cena izhaja tudi iz ocene, da bo za elektro-energetsko oskrbo v bodoče potrebno namenjati bistveno več kot danes, tako v proizvodne kot prenosne kapacitete. Tudi zaradi načrtovane precej večje porabe s prehodom iz fosilnih goriv. 

 

Cene elektrike bodo torej nedvomno v bodoče višje kot nekdaj, saj relativno nizke v preteklosti niso podpirale  razvoja in novih vlaganj (čeprav priznajmo, da tudi ob pomembno višji prodajni ceni elektrike v preteklosti v Sloveniji ne bi zgradili kaj več kapacitet, ker imamo predvsem prostorske omejitve). Takšna dolgoročna ocena o "primerni" višini cene za električno energijo pa seveda kaže tudi, da obvladovanje in reguliranje tega trga ni ustrezno, če so morali porabniki delati dolgoročne zakupe elektrike tudi po preko 400 evrov/MWh. In prav tako ni ustrezna rešitev, da danes država (posredno, preko državnih podjetij) najprej proda elektriko po tako visoki ceni, potem pa kot "dobrotnik" ponudi subvencije za tako visoko plačilo ...

KOMENTIRAJTE
PRIKAŽI KOMENTARJE
21
Odnosi med Italijo in Slovenijo so odlični in tako dobro uveljavljeni, da so odporni tudi na menjave vlad
9
31.05.2023 20:30
Naš italijanski sodelavec Valerio Fabbri je pred dnevi v prilogi Scenari, ki izhaja kot del rimskega dnevnika Domani, objavil ... Več.
Piše: Valerio Fabbri
China's debt diplomacy is facing pushback in Central Asia
5
28.05.2023 19:00
After the initial euphoria, Chinas relations with the Central Asian countries are losing traction as the local population is ... Več.
Piše: Valerio Fabbri
Evtanazija ali evgenika? Kaj lahko pomeni dobra smrt* v neoliberalnem obdobju človeštva
16
24.05.2023 20:59
Začelo se je zbiranje podpisov za podporo novemu zakonu, ki ga v slovenski zakonodaji še nimamo: o zakonu o pomoči pri ... Več.
Piše: Milan Krek
Borut Pahor kritično o ukinitvi nacionalnega dneva spomina na žrtve komunističnega nasilja
30
18.05.2023 17:15
Na zadnje ideološke poteze vlade Roberta Goloba, ki je pred volitvami obljubljala depolitizacijo, zdaj pa počne ravno nasprotno, ... Več.
Piše: Uredništvo
Parlamentarne volitve v Grčiji: Negotovost kot še nikoli
10
17.05.2023 19:00
Konec tedna, natančneje 21. maja, čakajo Grčijo parlamentarne volitve, ki bodo v več pogledih prelomne. Javnomnenjske raziskave ... Več.
Piše: Tomi Dimitrovski
Beijing's new anti-spying rules could put to jail any foreign citizen living in China
8
16.05.2023 22:00
The international community is wary of Chinas latest amendments to its anti-espionage legislation that comes into effect from ... Več.
Piše: Valerio Fabbri
Despite likely losses, China has an interest to fund Pakistani rail network
10
09.05.2023 20:45
Putting economics on its head, China is readying to launch an ambitious USD 58 billion rail network in Pakistan, whose rationale ... Več.
Piše: Valerio Fabbri
Anonimka Alešu Šabedru očita, da ogroža več kot 60 milijonov evrov evropskega denarja
9
07.05.2023 20:00
Razmere v zdravstvu se bodo očitno še bolj zaostrile, do dramatičnih dogodkov naj bi prišlo že prihodnji mesec, opozarjajo naši ... Več.
Piše: Uredništvo
Kremelj je padel? Kdo je odgovoren za domnevni "atentat" na Putina in zakaj je to storil
13
04.05.2023 09:20
Natančna analiza posnetkov domnevnega ukrajinskega napada z dronoma na Kremelj, kjer je sicer uradna rezidenca ruskega ... Več.
Piše: Uredništvo
Nekdanji italijanski zunanji minister Luigi Di Maio kot predstavnik evropske diplomacije v zalivskih državah
14
02.05.2023 20:00
Visoki predstavnik za zunanje zadeve Evropske unije Josep Borrell je predstavnikom vlad 27 držav članic Unije pisal, da je ... Več.
Piše: Valerio Fabbri
Ameriška gerontokracija: Vladavina starejših v ZDA kot garancija prihodnosti zahodnega sveta?
12
28.04.2023 20:15
V Združenih državah so vedno bolj prisotni dvomi o napovedani ponovni kandidaturi Joeja Bidna. Izgleda, da osemdesetletni ... Več.
Piše: Valerio Fabbri
Izstop Nemčije iz rabe jedrske energije in mizantropija velikih okoljevarstvenih organizacij
22
23.04.2023 19:04
Trenutek slavja nemških Zelenih in velikih mednarodnih okoljevarsvetnih organizacij ob odklopu zadnjih treh nemških jedrskih ... Več.
Piše: Maksimiljan Fras
China - EU relations to deteriorate as Putin ignores Xi's mediation
6
22.04.2023 00:00
The European Commission President, Ursula von der Leyen, and French President, Emmanuel Macron, are trying to change Chinas ... Več.
Piše: Valerio Fabbri
Emergence of New Global Industrial Supply Chain : Limitation of China - Russia Trade Cooperation
13
16.04.2023 19:00
Analysts and observers across the world are anticipating about the shape and form the new global industrial supply chain would ... Več.
Piše: Valerio Fabbri
Finska v zvezi NATO je še en dokaz Putinovih političnih napak
13
12.04.2023 19:33
Vojna v Ukrajini je privedla do širitve zveze NATO. Na bojišču ni končnega izida, ki bi pomenil pogajanja s Kijevom in ... Več.
Piše: Valerio Fabbri
Zloraba neke naravne nesreče: Četrt stoletja po velikonočnem potresu v Zgornjem Posočju (1998)
11
10.04.2023 21:00
Pred skoraj natanko četrt stoletja, na velikonočno nedeljo, 12. aprila 1998, pet minut pred poldnevom, je Zgornje Posočje ... Več.
Piše: Siniša Germovšek
Shrinking Beijing, Shanghai, Hong Kong populations worsen demographic crisis in China
10
04.04.2023 21:00
Younger generation of Chinese does not find giving birth as inevitability. China therefore recorded a population decline for the ... Več.
Piše: Valerio Fabbri
Pozabite na drugi blok jedrske elektrarne v Krškem, vladno koalicijo so očitno potiho prevzeli špekulativni interesi
18
29.03.2023 00:55
Kdo se igra s projektom drugega bloka jedrske elektrarne v Krškem? Če ste mislili, da bo oblast vsaj v tem primeru ravnala ... Več.
Piše: Uredništvo
Uničevanje izvoznega potenciala IZUM-a pod pokroviteljstvom Direktorata za znanost na Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in inovacije
6
27.03.2023 21:20
Na današnji dan pred petimi leti je vodilni avtor sistemov COBISS in SICRIS, pobudnik ustanovitve in dolgoletni direktor IZUM-a ... Več.
Piše: Tomaž Seljak
Iranska atomska bomba: V koliko dneh ali največ tednih bo Iran postal član jedrskega kluba?
10
22.03.2023 22:00
Ali se islamska republika, ki je že vrsto let zaradi svojega jedrskega programa tarča mednarodnih sankcij, lahko kmalu uvrsti v ... Več.
Piše: Uredništvo
1 2 3 4 5  ... 

Najbolj brano

01/
Sončna kraljica
Dejan Steinbuch
Ogledov: 1.982
02/
Dokler se novinarji in uredniki ne bodo uprli politikom, se bo politizacija medijev mirno nadaljevala
Dejan Steinbuch
Ogledov: 2.097
03/
Kam pelje Logarjeva "platformizacija" volilnega kapitala?
Tilen Majnardi
Ogledov: 1.795
04/
Neracionalna, fanatična bitka za slovenski Bahmut po imenu RTV Slovenija
Tilen Majnardi
Ogledov: 1.484
05/
Prvo leto svobodnega vladanja: Lažni energetski prerok, ki uvaja ideološki, avtoritarni intervencionistični državni kapitalizem
Uredništvo
Ogledov: 1.013
06/
Vatikanska diplomacija: Bolj kot Zahodu je papež glede vojne v Ukrajini blizu stališčem Brazilije, Indije ali Kitajske
Božo Cerar
Ogledov: 1.191
07/
Evtanazija ali evgenika? Kaj lahko pomeni dobra smrt* v neoliberalnem obdobju človeštva
Milan Krek
Ogledov: 1.127
08/
Paradigma revščine ali zakaj bodo naši vnuki morda plavali čez Sredozemlje na jug
Andraž Šest
Ogledov: 2.044
09/
Odnosi med Italijo in Slovenijo so odlični in tako dobro uveljavljeni, da so odporni tudi na menjave vlad
Valerio Fabbri
Ogledov: 721
10/
China's debt diplomacy is facing pushback in Central Asia
Valerio Fabbri
Ogledov: 469