Razkrivamo

Otroške žrtve vse prej kot srčne kirurgije

V času trajanja programa otroške srčne kirurgije v UKCL naj bi umrlo 33 otrok, nekaj med njimi tudi zaradi t.i. strokovnih napak Pediatrične klinike, ki je to doslej zelo uspešno prikrivala.

15.06.2015 23:59
Piše: Uredništvo

Tisto, česar se vodilni v UKCL v poročilu o otroškem kirurškem programu v Pediatrični kliniki najbolj bojijo, po naših informacijah niso astronomski honorarji, namenjeni kirurgu Mishalyju, temveč vrsta hudih sistemskih napak. V obdobju trajanja tega programa je umrlo 33 obolelih otrok s prirojenimi srčnimi napakami. Ob tej številki bo marsikomu zaledenelo srce, zato je nujno, da smo pri navajanju točne številke nepotrebnih smrti previdni.

Minuli teden smo začeli pisati o škandaloznih podrobnostih šest let trajajočega programa t.i. otroške srčne kirurgije v UKCL, v katerem je sodeloval izraelski kirurg David Mishaly. Rečeno nam je bilo, da naj bi vse pojasnilo Poročilo mednarodnega nadzora nad programom otroške srčne kirurgije, ki ga je naročila Zdravniška zbornica Slovenije (ZSS), in ki je po naših informacijah že sestavljeno, vendar čaka nekje v predalu. Zakaj? Kako dolgo še? Kdo preprečuje njegovo objavo?

 

Z Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana so nam sporočili le, da dokler ne bodo dobili uradnega dokumenta, izsledkov ne morejo komentirati in z zvezi s tem ne dajejo izjav za medije. Napotili so nas tudi na ZZS, ki je mednarodni nadzor tudi odredila.

 

O tem, da s poročilom neformalno razpolaga že več posameznikov, ne dvomimo, formalno pa naj bi bilo pri tožilcu Zdravniške zbornice. Naši viri zatrjujejo, da bo ravno to poročilo o programu otroške kirurgije na Pediatrični kliniki, ki ga je štiri leta in pol nezakonito, na črno in brez licence izvajal doktor Mishaly, za vodstvo UKCL pomenilo celo hujšo afero kot zadeva Radan, pred njo pa ne bo mogel pobegniti niti jeguljasti strokovni direktor Pediatrične klinike dr. Rajko Kenda. Ta se je namreč doslej zelo spretno izogibal kakršni koli odgovornosti, precej časa in energije je raje porabljal za svoj politični marketing in druženje z ljubljanskim županom Zoranom Jankovićem.

 

Ravno doktor Kenda je bil eden izmed 'uglednih predlagateljev', ki so leta 2011 odkorakali na Magistrat in tam javno pozvali župana, naj vendar vstopi v politiko, ustanovi stranko in prevzame vodenje levice.

 

 

Kdo se boji neodvisnega poročila

 

Po razkritju nezakonitega delovanja dr. Mishalyja in za več kot 1,2 milijona evrov nakazil, ki mu jih je vodstvo UKCL izplačevalo kar prek avtorske pogodbe, je Pediatrična klinika za kirurške posege na otrocih s prirojeno srčno napako angažirala tri kirurge iz Prage in enega iz Toskane, ki so nekajkrat cenejši od Izraelca, hkrati pa so njihove strokovne reference brezhibne. Ko so slišali, s kakšnimi zneski je UKCL 'honoriral' Mishalyja, menda niso mogli verjeti svojim ušesom.

 

Poročilo mednarodnega nadzora, v katerem so bili bili Andrej Robida, Metka Derganc, Igor Gregorič in nizozemska strokovnjaka Tjark Ebels in Mark Hazekamp, je nastalo šele po dveh internih nadzorih. Izsledke prvega strokovnega nadzora pod vodstvom dr. Robide je vodstvo UKCL pospravilo v predal in za vsak primer označilo kot 'strogo zaupno'. Šele na pobudo Financ, konkretno novinarke Andreje Rednak, je informacijska pooblaščenka Nataša Pirc Musar odpravila oznako zaupnosti, kar je vodstvo UKCL pričakalo na nož in poskušalo trojico, ki je poročilo pripravila, diskreditirati kot nestrokovno in nekompetentno. Nič novega v slovenski praksi, kjer se ustanavljajo komisije, njihovi izsledki pa zavrnejo, če niso povšeči naročnikom.

 

Tisto, česar se vodilni v UKCL v poročilu o otroškem kirurškem programu v Pediatrični kliniki najbolj bojijo, po naših informacijah niso astronomski honorarji, namenjeni kirurgu Mishalyju, temveč vrsta hudih sistemskih napak. V obdobju trajanja tega programa je umrlo 33 obolelih otrok s prirojenimi srčnimi napakami. Ob tej številki bo marsikomu zaledenelo srce, zato je nujno, da smo pri navajanju točne številke nepotrebnih smrti previdni.

 

 

Koliko jih je umrlo zaradi napak?

 

Številka 33 predstavlja otroke s prirojenimi srčnimi napakami, ki so umrli v času izvajanja programa: sem so všteti otroci, ki so umrli bodisi med operacijo bodisi v 30. dneh po njej (strokovno se temu reče perioperativna smrtnost), otroci, ki so umrli več kot 30. dneh po operaciji in otroci, ki sploh niso bili operirani. Statistično, če si lahko dovolimo biti tako matematično brezčutni, lahko skupino razdelimo v tri tretjine – prva je tista z nerešljivimi napakami, druga je tista z rešljivo diagnozo, ki je umrla, pa ne bi smela umreti, medtem ko je tretja nekje med tema skrajnima točkama. To z drugimi besedami pomeni, da je v programu otroške srčne kirurgije v UKCL umrlo okoli deset otrok, ki ne bi smeli umreti, če bi zdravljenje potekalo tako, kot bi moralo. 

Opozorjeni smo bili, da utegne poročilo vsebovati nižjo številko, saj sta UKCL in Zdravniška zbornica v obremenjujočo skupino štela samo tiste mlade paciente, ki so umrli med operacijo oziroma v perioperativni dobi 30. dni.

 

Aprila 2011 je med zdravljenjem umrla leto in pol stara deklica, dobro leto kasneje pa komaj štiri mesece star dojenček. V obeh primerih je bil obljubljen strokovni nadzor, vendar je bil dejansko izveden le tisti v zvezi z zdravljenjem dojenčka s hipoplastičnim levim srcem, poročilo pa označeno kot 'strogo zaupno'. Priporočeni ukrepi niso bili izvedeni, takratna strokovna direktorica UKCL Brigita Drnovšek Olup je ignorirala tudi priporočilo Zdravniške zbornice glede smrti nekajmesečne deklice.

 

 

Vodstvo je gledalo stran

 

Že leta 2013 so se zaradi problemov, ki so spremljali program otroške kardiokirurgije na Pediatrični kliniki, odnosi med kardiologi in intenzivisti na eni ter vodstvom na drugi strani močno zaostrili. Pojavili so se očitki glede mobbinga, o čemer so bili pisno obveščeni Simon Vrhunec, generalni direktor UKCL, tedanja strokovna direktorica UKCL Brigita Drnovšek Olup, poslovna direktorica UKCL Biserka Marolt Meden, strokovni direktor Pediatrične klinike Rajko Kenda in vodjia službe za kardiologijo na tej kliniki Uroš Mazić.

 

Števiomi zdravniki so opozorili na probleme in nepravilnosti pri otroškem kardiokirurškem programu v UKCL, še zlasti po tragičnem incidentu leta 2012, ko je zaradi zapletov po operaciji novorojenčka s sindromom hipoplastičnega levega srca mladi pacient kasneje umrl. Dva kardiologa in osem intenzivistov, skupaj torej deseterica zdravnikov je iz etičnih razlogov zavrnila nadaljnje sodelovanje pri kardiokirurškem zdravljenju bolnikov. V bistvu so skupinsko uveljavljali ugovor vesti, kar je Rajko Kenda kot strokovni direktor ignoriral, Simon Vrhunec kot generalni direktor UKCL pa je vsaj dva zdravnika pisno opozoril, naj prenehata kršiti delovne obveznosti, sicer bosta odpuščena. Vseeno pa je reakcija prinesla določene posledice, saj je vodstvo UKCL naposled le prekinilo sodelovanje z dr. Mishalyjem.

 

O tem, kako brutalen spopad je izbruhnil med zdravniki in vodstvom zaradi ugovora vesti, dokazuje tudi mnenje akademika Jožeta Trontlja, pokojnega predsednika Komisije Republike Slovenije za medicinsko etiko: potrdil je pravico zdravnikov, da iz etičnih razlogov zavrneta sodelovanje pri kirurških posegih, če jima vest tega ne dopušča.

 

 

Kaj je ugotovil dr. Robida

 

Oktobra 2013 je tudi dr. Andrej Robida, ki je vodil nadzor ZZS, opozoril na neustrezen odziv odgovornih, ki problemov z otroško srčno kirurgijo niso uredili, ampak so jih pometli pod preprogo, obenem pa poskušali obračunati s tistimi zdravniki, ki so na probleme opozarjali. Tisto, kar posebej izstopa, je njegova ugotovitev, da sta vodstvi Pediatrične klinike in UKCL na vsak način želeli utišati kritike in hkrati zaščititi izraelskega kirurga, ki je večino časa v Ljubljani operiral na črno. Ugotovitev enega izmed zdravnikov, ki je doslej še nihče ni ovrgel, se dramatično glasi:

 

»Otroški kardiokirurški program, ki je bil leta 2007 uveden v UKCL, je strokovno neustrezen in otrokom nevaren. Posledice takšnega programa so nepotrebne smrti otrok, trajne nevrološke okvare otrok, trajne kardiološke posledice pri otrocih, nepotrebne reoperacije otrok in nepotrebno trpljenje bolnih otrok in njihovih staršev.«

 

Pri nadzoru dr. Robide je pomembno tudi to, da ga je kljub želji tedanje strokovne direktorice, da se omeji izključno na enega bolnika, smiselno razširil in s tem identificiral sistemske probleme spornega programa otroške kirurgije. Kako je bil ta sistem diskriminatoren in prepuščen diskrecijski pravici posameznega zdravnika, kaže primer dveh malih otrok, ki sta bila rojena skoraj istočasno, z enako srčno napako. Enega je po klasični metodi v Tel Avivu operiral dr. Mishaly in otrok je danes zdrav. V drugem primeru pa so do izraza prišla vsa notranja nesoglasja, rivalstva in umazane igre na kliniki, saj so otroka kljub temu, da glavni kirurg Mishaly v tistem času zaradi dopusta svojega sodelavca ni mogel priti v Slovenijo, na vsak način hoteli operirali v Ljubljani, pri čemer je bilo strokovno vodstvo UKCL, kardiologije in Pediatrične klinike opozorjeno na to, da gre za tako tvegan poseg, da zahteva sodelovanje dr. Mishalyja, vendar so opozorila mirno preslišali. Operacijo so opravili, na žalost pa je otrok čez nekaj mesecev zaradi neustrezno izbrane in opravljene operacije umrl.

 

 

Kriminalisti, kje ste?

 

Vodilni na Pediatriji in v UKCL so več let ignorirali jasna in glasna opozorila o sistemskih problemih in hudih strokovnih napakah v otroškem kardiokirurškem programu. Celo Zdravniška zbornica je potrebovala leta, da se je zganila. Strokovna dirktorica UKCL je na začetku leta 2012 sicer odredila izredni strokovni nadzor nad opravljenim delom tega programa, vendar ta nikoli ni bil opravljen (!). Sledilo je formalistično zavlačevanje s sestavo ustrezne strokovne komisije, ki je bila sicer (delno) imenovana, ampak z delom ni nikoli začela.

 

V tem času so se pojavile tudi ugotovitve o neustreznih bioloških zaklopkah, ki so bile kirurško implantirane v obdobju 2008 – 2012. Vodstvo UKCL je odgovorilo, da bo imenovalo strokovno komisijo, ki bo opravila natančno analizo za strokovno revizijo bioloških zaklopk. A glej ga zlomka – tudi ta komisija ni bila nikoli imenovana! Namesto tega se je razvedelo, da naj bi strokovno revizijo opravil sam predstojnik oddelka za kirurgijo srca in ožilja dr. Borut Geršak. Isti Geršak, ki je v Slovenijo pripeljal dr. Davida Mishalyja.

 

V zgodbi o programu otroške kardiokirurgije na Pediatrični kliniki igra posebno vlogo Uroš Mazić, ki ga je Simon Vrhunec kot generalni direktor UKCL leta 2012 imenoval za v.d. vodje službe za kardiologijo, čeprav naj za to ne bi izpolnjeval pogojev. Leto kasneje, julija 2013, ga je Vrhunec ponovno imenoval na ta položaj, kar je dejansko delovalo farsično. Razlogi za tako 'vrhunsko' podporo naj bi izhajali iz dejstva, da je Mazić vseskozi podpiral obstoječi kongenitalni kardiokirurški program v UKCL.

 

Komisija za preprečevanje korupcije je v svojem poročilu leta 2013 imenovanje Uroša Mazića prepoznala kot koruptivno. A nikome ništa, kot bi dejali južnjaki. Marsikaj bi razkrila tonska posnetka seje Strokovnega sveta UKCL 17. junija 2013 in Seje sveta zavoda UKCL 21. junija 2013. Ampak pot do tja bo še dolga in na njej se morajo nujno pojaviti tudi kriminalisti in tožilci.

 

Vodstvo razvrednotene in osramočene javne zdravstvene ustanove namreč po svoji stari praksi vztrajno molči, ko bi moralo pojasniti svoje škandalozno obnašanje v preteklosti. Šefe UKCL so so posamezni zdravniki in predstojniki oddelkov opozarjali na sistemske probleme, konkretne strokovne napake in nepravilnosti, pa jih je ignoriralo, vehementno zanikalo njihove navedbe ali jim celo grozilo s prenehanjem delovnega razmerja. Tisti smejoči direktorji in predstojniki Kliničnega centra, ki so ob zadevi Radan samovšečno zatrjevali, da s sistemom ni nič narobe, da odlično deluje in da je edini problem nek zdravnik, ki so mu za vsak primer obesili še nekaj umorov in drugih kaznivih dejanj (!), so zdaj previdno tiho, kajti Poročilo o mednarodnem nadzoru jih je ujelo s spuščenimi hlačami. Marsikdo ne verjame, da bo neprijetni dokument zares ugledal luč sveta, saj bi razkril škandalozno zgodbo o cesarjevih novih oblačilih; zgodbo, v kateri so zaradi človeškega pohlepa in nečimrnosti umrli otroci. Za to pa pri najboljši volji ne moremo najti prav nobenega opravičila.

 

 

 

 

KOMENTIRAJTE
PRIKAŽI KOMENTARJE
3
Evropsko sodišče za človekove pravice: "V demokratični družbi je obvezno cepljenje otrok nujno"
12
06.05.2021 22:00
Obvezno cepljenje otrok ima prednost pred pravicami in svoboščinami staršev do neizpolnitve te obveznosti. Še več: država lahko ... Več.
Piše: Žiga Stupica
Neenakost med ljudmi (4): Tisoč Slovencev ima v lasti dobro tretjino vsega premoženja pri nas
8
04.05.2021 22:32
Vsa podjetja v Sloveniji so bili na osnovi rezultatov v letu 2019 vredna okoli 65 milijard, od česar je 15 % v državni lasti, ... Več.
Piše: Bine Kordež
Kampanja proti družinskemu nasilju, ki je diskriminirala očete in spregledala žensko nasilje
18
30.04.2021 23:43
Kampanja, s katero so tri ženske organizacije, ki pomagajo ženskam v stiski oziroma žrtvam (družinskega) nasilja, poskušale ... Več.
Piše: Andrej Mertelj
Neenakost med ljudmi (3): V Sloveniji je distribucija plač ustrezna glede na ustvarjeno dodano vrednost
7
27.04.2021 23:00
Za Slovenijo lahko ocenimo, da je skupni obseg plačila zaposlenih približno v okviru ustvarjenih rezultatov v družbi, je pa ... Več.
Piše: Bine Kordež
Arabska pomlad (2011-2021): Desetletje tajnih operacij Zahoda v Siriji
14
26.04.2021 22:48
Desetletje po t.i. arabski pomladi, ki je Severni Afriki in Bližnjemu vzhodu, od Tunizije na zahodu, do Sirije na vzhodu, ... Več.
Piše: Shane Quinn
Davčne spremembe v času korone: Najbolje plačani bodo še profitirali, tisti z najnižjimi plačami pa bodo ostali na istem
2
25.04.2021 11:00
Ko gre za javne finance, se vlada, ki bi bila v normalnih razmerah silno previdna glede davčne politike, zdaj s primanjkljajem ... Več.
Piše: Bine Kordež
Neenakost med ljudmi (2): Zakaj bi višje plače negativno vplivale na donos na kapital in motivacijo lastnikov za vlaganja
9
20.04.2021 22:41
V Sloveniji smo v zadnjih dveh desetletjih ustvarjeno dodano vrednost delili v razmerju štiri petine za delo, petino za kapital. ... Več.
Piše: Bine Kordež
"Konsenzualni incest": Voda na mlin protizahodni propagandi o izrojenem liberalizmu
14
18.04.2021 21:20
Najnovejše sankcije proti Rusiji, ki jih je sprejela aministracija Josepha Bidena in takojšnji odgovor Kremlja, ki je več ... Več.
Piše: Uredništvo
Neenakost med ljudmi (uvod): V Sloveniji je neenakost kljub vsemu še vedno med najmanjšimi na svetu
14
13.04.2021 22:00
Neenakost delitve premoženja in dohodkov med ljudmi je verjetno ena največjih težav (in stranpoti) sodobne družbe. Pri tem je ... Več.
Piše: Bine Kordež
Slovenska sprava: Izjava Slovenske akademije znanosti in umetnosti o spravi ob tridesetletnici samostojne slovenske države
35
07.04.2021 22:00
Ob tridesetletnici samostojne slovenske države je Slovenska akademija znanosti in umetnosti (SAZU) 15. marca 2021 objavila ... Več.
Piše: Uredništvo
Kako je teksaška šola v boju proti koronavirusu dosegla majhno, a pomembno zmago v pandemiji
14
06.04.2021 23:42
Ameriška online revija Education Week, ki se ukvarja z vzgojo in izobraževanjem je poročala o nadvse zanimivem primeru šole ... Več.
Piše: Marjana Škalič
Smrtonosni brazilski sev: Zakaj je 3. val tako nevaren in drugačen od prejšnji dveh?
23
05.04.2021 05:00
Uspešen spopad s prvim valom epidemije je vlado uspaval, zato je drugi val predolgo podcenjevala. Posledice so bile več kot ... Več.
Piše: Uredništvo
Dosje Slavko Gaber: Povratek zagrenjenega in nečimrnega LDS ideologa?
12
31.03.2021 22:20
Koga je nedavna neuspela interpelacija ministrice za šolstvo Simone Kustec najbolj zabolela? Gregorja Golobiča? Ne. Majo Makovec ... Več.
Piše: Uredništvo
Majhna revolucija pri novih pravopisnih pravilih: Novo mesto bo odslej mesto z veliko začetnico, marsikatera vas pa bo tudi večja
10
26.03.2021 22:40
Še slabe tri tedne naj bi tekla javna razprava o predlogih sprememb slovenskega pravopisa, vendar je še vedno nejasno, kdo ... Več.
Piše: Saška Štumberger
Pot do 2. svetovne vojne: Stalinova neuspešna prizadevanja za zavezništvo z Zahodom
26
19.03.2021 22:30
Zgodovina bi se precej drugače obrnila, če bi Velika Britanija in Francija spomladi 1939 pozitivno odgovorili na Stalinove ... Več.
Piše: Shane Quinn
Socialne kapice si vlada in poslanci doslej niso upali uvesti, morda bo tokrat drugače
5
15.03.2021 06:25
Vladni Svet za debirokratizacijo je pripravil zakonske spremembe za zmanjšanje administrativnih postopkov. Predloge je vlada ... Več.
Piše: Bine Kordež
Zakaj ne bom ustanovila nove stranke in zakaj mora biti desnica boljša in bolj demokratična, da ji bodo lahko ljudje zaupali
27
11.03.2021 07:00
Vsakič, ko se nismo upognili destruktivni politiki neke druge desne stranke, smo doživeli napade in podtikanja o levičarstvu, ... Več.
Piše: Ljudmila Novak
Kako je v javnosti najmanj znana Janševa ministrica Helena Jaklitsch tržaškim zamejcem mirno obrnila hrbet
7
03.03.2021 22:55
Kdo bi vedel, kakšne kriterije uporabljajo strokovne komisije, ki za Urad za Slovence po svetu in v zamejstvu ponujajo varčno ... Več.
Piše: Alenka Puhar
Janševo pismo predsednici Evropske komisije je tudi mini priročnik o slovenski tranziciji, s katero se Evropska unija zagotovo ne misli ukvarjati
8
28.02.2021 11:00
Pismo, ki ga je predsednik vlade Janez Janša v petek poslal predsednici Evropske komisije Ursuli von der Leyen in v vednost tudi ... Več.
Piše: Uredništvo
Britansko-ameriške vezi s tretjim rajhom: Hitler je "narodni heroj, ki je rešil državo pred obupom in propadom"
14
26.02.2021 23:52
Churchillovo navdušenje nad Mussolinijem in urejenostjo fašistične Italije, nad gospodom Hitlerjem očarana britanska ... Več.
Piše: Shane Quinn
1 2 3 4 5  ... 

Najbolj brano

01/
Pisma iz emigracije: O fašistih, komunistih in tudi tistih normalnih, ki trpimo vmes
Dejan Steinbuch
Ogledov: 2.260
02/
Polemika o "znamenjih": Pravičniški krik dobrih očetov in patriarhalne posvetovalnice za ženske
Simona Rebolj
Ogledov: 1.941
03/
Tukaj nisem zato, da bi me vi, janšisti in titoisti, ki ste vsi isti - Butalci, po glavici pobožali
Ana Jud
Ogledov: 1.428
04/
Where have all the communists gone, kam so vsi komunisti šli?
Keith Miles
Ogledov: 1.290
05/
Kampanja proti družinskemu nasilju, ki je diskriminirala očete in spregledala žensko nasilje
Andrej Mertelj
Ogledov: 1.248
06/
Evropsko sodišče za človekove pravice: "V demokratični družbi je obvezno cepljenje otrok nujno"
Žiga Stupica
Ogledov: 780
07/
Bi donirali Komisiji za preprečevanje korupcije 5 evrov preko SMS, da bi tako zagotovili njeno dejansko neodvisnost?
Miha Burger
Ogledov: 1.024
08/
Neenakost med ljudmi (4): Tisoč Slovencev ima v lasti dobro tretjino vsega premoženja pri nas
Bine Kordež
Ogledov: 838
09/
2. maj: Praznovanje ljubezni do dela, vrednote nad vrednotami!
Simona Rebolj
Ogledov: 1.088
10/
Neenakost med ljudmi (3): V Sloveniji je distribucija plač ustrezna glede na ustvarjeno dodano vrednost
Bine Kordež
Ogledov: 936