Portal Plus

Provokacija skupine zdravnikov: Slovenija naj nemudoma izstopi iz Svetovne zdravstvene organizacije!

Skupina 22 zdravnikov, ki so se podpisali pod pismo ministru za zdravje Janezu Poklukarju, je poskrbela za res lep uvod v skorajšnjo izvolitev novega ministra za zdravje Danijela Bešiča Loredana, saj javno pozivajo (za zdaj še aktualnega ministra Poklukarja), naj Svetovni zdravstveni organizaciji (WHO) "pisno sporoči, da Slovenija ne bo podpisnica novega predlaganega sporazuma o pandemiji in da Slovenija izstopa iz Svetovne zdravstvene organizacije". Ideja o izstopu se na prvi zdi takšna, kot da bi zrastla na zeljniku kakšnega Donalda Trumpa. A če relativno obsežno pismo skupine 22 zdravnikov ocenjujemo v vsebinskem smislu, kmalu pridemo do suma, da gre vseeno za pisanje v stilu teorije zarote, da so podpisniki zagotovo nasprotniki cepljenja in da njihova radikalna stališča zagotovo ne odražajo mnenja Slovenske zdravniške zbornice, ki nima 22, temveč preko 11.000 članov.

Pod pismom so sicer podpisani dr. Uroš Dobnikar, dr. Biljana Dušić, Vesna Gorjanc, Nada Hiti, Biserka Ilin, Gregor Knafelc, Živan Krevel, Petra Mihalek Novak, Miran Možina, Marko Novak, mag. Petar Papuga, Anda Perdan, Nedeljka Petrovič Koren, Franko Krbavčič, Sebastijan Piberl, mag. Vladimir Pirnat, Petra Planinc, mag. Stanko Pušenjak, dr. Martina Reberšek, Sabina Senčar, Urška Šalej, mag. Nada Tržan-Herman.

24.05.2022 21:04
Piše: Uredništvo
Ključne besede:   iniciativa   zdravniki   pismo   WHO   izstop   Slovenija   Zdravniška zbornica Slovenije

Ker Svetovna zdravstvena organizacija, kot kaže, ne bo spremenila svojega načina delovanja, je zato edina možnost zaščite naše varnosti in suverenosti, da Slovenija izstopi iz WHO.

Svetovna zdravstvena organizacija (STO, WHO), se začenja pismo skupine zdravnikov, je bila ustanovljena 1948 kot neodvisen posvetovalni organ. Smisel delovanja WHO je že od začetka v promociji zdravja po vsem svetu, prispevanju k ohranjanju varnega sveta in v skrbi za najbolj ranljive. WHO skrbi za tehnično pomoč državam, postavlja mednarodna merila na področju zdravja, zbira podatke o zdravstvenem stanju v svetu in služi kot forum za razprave na področju različnih zdravstvenih tem. Ni nepomemben podatek, da so bila globalna priporočila WHO doslej neobvezujoča, vendat pa bi s podpisom nove pogodbe, objavljene 1. decembra 2021, Svetovna zdravstvena organizacija okrepila svoj položaj, saj bi bila postavljena nad nacionalne zakone in ustave članic.

 

Kritiki nove pogodbe opozarjajo, da bi v tem primeru vsa priporočila WHO postala obvezujoča. Kritike najboli skrbi, da bi članice WHO s tem tudi popolnoma izgubile svojo suverenost pri odločanju o ukrepih v primeru pojava nalezljivih bolezni, naravnih nesreč, klimatskih sprememb ali vojne. Preslikano na slovenske razmere naj bi to pomenilo, da se zaradi izgube nacionalne suverenosti na področju zdravstva Slovenija izpostavila tveganju, da bi WHO brez nacionalnih varovalnih mehanizmov razglasila pandemijo, narekovala obvezujoče kontraproduktivne ukrepe ter morda tudi obvezno cepljenje, s katerim bi pogojevali življenje. S tem bi izgubili temeljne človekove pravice, tudi pravico odločanja o svojem telesu in postali popolnoma brezpravni kot posameznik, kot družba in kot država, so prepričani v skupini zdravnikov.

 

Svetovna zdravstvena organizacija je bila ustanovljena kot posvetovalna inštitucija, brez finančnih interesov in se je financirala izključno iz članarin držav članic. V ospredju je bil javni interes. Kasneje so se stvari spremenile in danes se WHO financira iz dveh glavnih virov: (1) članarin držav članic, ki pokrijejo petino vseh finančnih virov, in (2) prostovoljnih prispevkov držav članic in privatnih donatorjev. Večino denarja dobi iz prostovoljnih prispevkov držav članic. Za leto 2020-2021 je prejela 5.8 milijarde dolarjev. Največ so prispevale Nemčija, fundacije Billa in Melinde Gates, Velika Britanija, Japonska, ZDA, Evropska komisija in Gatesova fundacija GAVI

 

 

Vir: WHO, 2020 (WHO)

 

 

Svetovna zdravstvena organizacija je leta 2009 spremenila definicijo, ki določa, kdaj lahko razglasi pandemijo in uvede ukrepe za njeno preprečevanje. Pred letom 2009 je bilo možno pandemijo razglasiti le ob pojavu "hitrega širjenja nalezljive bolezni na več kontinentov, ki je povzročila zelo veliko število hudo obolelih in izjemno visoko smrtnost". Iz definicije so izločili "veliko število težko obolelih in izjemno visoko smrtnost". Na ta način je WHO razširila svoja pooblastila in bi lahko pandemijo razglasila že pri običajnih sezonskih virozah. 

 

Leta 2020 je WHO spremenil definicijo t.i. čredne imunosti. Po predhodni definiciji se je čredna imunost lahko "razvila s prebolevanjem ali cepljenjem", kar je skladno z medicinsko znanostjo, po novi definiciji pa 'samo s cepljenjem', kar je v nasprotju z dosedanjimi spoznanji stroke (naravna imunost, ki se pridobi s prebolevanjem, je boljša od tiste, pridobljene s cepljenjem).

 

 

2021: Spremenjena tudi definicija cepiva

 

Če je predhodno veljalo "cepivo je produkt, ki stimulira imunski sistem osebe, da ustvari imunost na določeno bolezen ter jo ščiti pred to boleznijo", velja od septembra 2021 nova definicija cepiva: "Preparat, ki se uporablja za stimulacijo imunskega sistema proti bolezni'."

 

Razlika v definicijah ni zanemarljiva, še zlasti če ozavestimo, da nova mRNA in vektorska tehnologija že po naravi lahko stimulira imunski sistem ob vnosu tujega genskega zapisa ali vektorja v prejemnika produkta. Iz spremembe definicije bi bilo možno razumeti, da je zaščita pred boleznijo, kar je glavno poslanstvo cepiv (!), drugotnega pomena.

 

 

Vir: CDC, 2018

 

 

S spremembo definicije cepiva se WHO odpira možnost uvedbe različnih medicinskih produktov in postopkov/tehnologij, ki se razlikujejo od dosedanje tehnologije in mehanizma delovanja konvencionalnih cepiv. Načeloma uvedba novih tehnologij in novih produktov ni sporna, je pa nujno potrebno, da so za uporabo na ljudeh (v preventivne namene in morebitno masovno uporabo) preverjeni in varni. 

 

Proizvajalci cepiv proti Covidu-19 se v standardih za svoje predklinične raziskave sklicujejo na priporočila WHO iz leta 2005. To je jasno razvidno iz dokumenta, ki ga je ameriška organizacija Judicial Watch pridobila na osnovi zahteve za dostop do informacij javnega značaja (FOIA) za cepivo podjetja Pfizer.

 

Nedavna raziskava, ki je pokazala, da je možen reverzni prepis nukleotidnega zaporedja cepiva omenjenega proizvajalca ter desetletja dolgo poznavanje in priznavanje celičnega mehanizma reverzne transkripcije, ki omogoča vgradnjo mRNA molekul v celične genome, navaja k dodatni previdnosti in potrebi po spremembi WHO priporočil. WHO s svojimi priporočili ne sledi razvoju tehnologije in s tem hote ali nehote pomaga k nižanju varnostnih standardov glede uporabe farmacevtskih produktov za ljudi. 

 

Posledice navedenih sprememb so številne možnosti zlorab, npr. uvedba obveznega cepljenja zaradi nemedicinskih interesov (npr. finančni interesi donatorjev) ter uvedba uporabe medicinskih produktov z nižjim varnostnim standardom, in to v situacijah, ko to ni zares nujno. Za registracijo (novih) cepiv je namreč možna uporaba nižjih varnostnih standardov, kot za nekatere druge medicinske produkte. To omogoča uvajanje novih produktov in tehnologij pod nazivom "cepivo", kar je enostavneje in cenejše za proizvajalce. Pri tem pa je lahko žrtvovana varnost uporabnikov.

 

Ker Svetovna zdravstvena organizacija, kot kaže, ne bo spremenila svojega načina delovanja, ki ga sedaj obvladujejo korporacije oziroma mega kapital, je zato edina možnost zaščite naše varnosti in suverenosti, da Slovenija izstopi iz WHO, zaključuje svoje pismo 22 slovenskih zdravnikov.

 

Zdravniška zbornica Slovenije ima po naših podatkih 11.705 članov.

Nazaj